JEDNO Z POJĘĆ MODALNYCH, KTÓRE POZWALA STWIERDZIĆ, ŻE JAKIEŚ TWIERDZENIE MOŻE BYĆ PRAWDZIWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOŻLIWOŚĆ to:

jedno z pojęć modalnych, które pozwala stwierdzić, że jakieś twierdzenie może być prawdziwe (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MOŻLIWOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ to:

cecha: to, że coś jest możliwe, prawdopodobne (na 9 lit.)MOŻLIWOŚĆ to:

przyrodzona cecha kogoś/czegoś do robienia czegoś, generowania jakichś sytuacji; zazwyczaj l.mn (na 9 lit.)MOŻLIWOŚĆ to:

jedno z kilku możliwych wyjść, rozwiązań do wybrania lub jedna z kilku sytuacji, które mogą nastąpić, ewentualność (na 9 lit.)MOŻLIWOŚĆ to:

okoliczność, kiedy coś jest możliwe, sposobność, szansa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO Z POJĘĆ MODALNYCH, KTÓRE POZWALA STWIERDZIĆ, ŻE JAKIEŚ TWIERDZENIE MOŻE BYĆ PRAWDZIWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.772

SAMOTNICZOŚĆ, KOLEJ, MARENGO, SUBTELNOŚĆ, KANTOR, ULGA ODSETKOWA, NIEZRĘCZNOŚĆ, MOMENT ZWROTNY, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, MIESIĘCZNIK, DUALNOŚĆ, TWIERDZENIE OREGO, OSCYLOGRAF, KOREK PAROWY, TWIERDZENIE SIKORSKIEGO, GRONINGER, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, PRZESŁONA, BEFKA, MODLITEWNIA, MONOCUKIER, FUNKCJA UNIMODALNA, MELODYJNOŚĆ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PARAPET, MISIEK, TABLICA, PAGINATOR, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, TEMAT, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, LUD, OPRAWKA, CIASTO, DEKLARACJA, WSPÓLNOTA, MATKA ZASTĘPCZA, TWIERDZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU LINIOWYM ZADANYM NA BAZIE, PIKNOMETR, PARKIET, IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA, OPCJA POLITYCZNA, REGRES, REAKTOR, BOMBONIERKA, USŁUGI SPOŁECZNE, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, FUNKCJA, ZATRUDNIENIE, TELESKOP, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, SZCZEPICIEL, DRABINA, SYSTEM KAPITAŁOWY, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, WYCIEK, PRAWO RYNKÓW, RYBA, TELEWIZJA KABLOWA, TWIERDZENIE O MNOŻENIU, PRZYBORY, PÓŁSIEROTA, COKÓŁ, PRZESZŁOŚĆ, POMALOWANE, KIJEK, USŁUGA POWSZECHNA, ZAUROPTERYGI, ŻYDOWSKI PROCENT, FURUNKULOZA, MIKSER PLANETARNY, KLAR PORTOWY, AKUMULATOREK, STRUNOWCE, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, WRZASKLIWOŚĆ, REFERENDUM LOKALNE, PLOTKARSTWO, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, ŚRUBOKRĘT, KĄT PROSTY, OSAD CZYNNY, FERRARI, KANAŁ, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, DEMARKACJA, SIECZKA, LAK, MIKROREAKTOR, WIELKOŚĆ SKALARNA, OBRZYD, GARBARSTWO, CHOLEWKA, LOTNICTWO POKŁADOWE, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, ŁADNY GIPS, ODCINEK, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, ROŚLINY TELOMOWE, RUGBY, MISTRZ, FLAGRUM, KURATELA, GRZYBOPŁYWKA, KLESZCZE, ODSTRZAŁ, MOTOR, PUSTAK, BOMBA ATOMOWA, ROZWIDLACZ, STRĄCZYNA, ELEGANTKA, WSZECHMOGĄCY, OBJAW ZASŁONOWY, KAPELUSZ, PRAWDOPODOBIEŃSTWO, SATANISTA, OKOLICZNOŚĆ, PLAMKA FORDYCE'A, GALERIA, POLIMORF, ANTARKTIS, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, KOŁATKA, WIMPERGA, METAJĘZYKOWOŚĆ, CYKL ROZRODCZY, BAKTERIEMIA, CHOROBA BRUGADÓW, PRZEWÓD, ROZMACH, WYMIENIACZ, STONOGA MUROWA, PANOWANIE, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KAPUZA, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, GŁOWA, KOLARKI, BANIECZKA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, HARMONIKA, FAKTORIA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ŁÓW, DOPPELGANGER, DEPTAK, ZLEW, PSZCZOŁY ROJNE, LĘDŹWIE, ANDROGINIA, KOSZTY PRACY, ŁOPATKA, REPERTUAR DEBIUTOWY, BIFURKACJA, ORBIWIRUS, ŚMIECH, ARKTOGEA, ALIENACJA, HYDROCHEMIA, DOBYTEK, NIEPOKALANEK, PANCERZOWCE, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, BOMBONIERKA, ANTAR POLARNY, NAPÓJ, CZERWONA NOC, ODDZIAŁYWANIE SILNE, SYMBOL NIEOZNACZONY, FALA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, KLASTER, POKOLENIE SANDWICZOWE, TORNADO SATELICKIE, GATUNEK KRYPTYCZNY, SOLARIUM, ZAGWOZDKA, KOLBA, METASTRONA, FAKT PRAWNY, POWIERNICTWO, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, KAPŁAN, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, KRAWĘDŹ GRAFU, BAYES, WANIENKA, KAPITAŁOWOŚĆ, POCHŁANIACZ, NERWICA WEGETATYWNA, BANK GENÓW, DOBRODZIEJKA, MADURAJ, PACZKA, BAWÓŁ MINDORSKI, PŁYN, TRZY GROSZE, TWIERDZENIE KRONECKERA-CAPELLEGO, SYSTEM BANKOWY, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, FRYZ, REALISTYCZNOŚĆ, IMPLIKANT PROSTY, KOMPETENCJA DECYZYJNA, BÓL, PIĘTNO, GRAFFITI, LISIURKA, NIĆ, ROSZCZENIE REGRESOWE, PEBA, PIONEK, NAROWISTOŚĆ, KICHA, ENTEROBAKTERIA, PREPPER, DAKTYLOGRAFIA, STRZĘPIEL, TERMOSIK, LUGER, PARTIA WŁOSKA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, KLASA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, POCIĄGNIĘCIE, TOCZKOWCE, REZONANS, FILTR, AKROBACJA, OŚWIETLACZ, JAKOŚĆ, RESORTACJA GENOWA, EDYKUŁ, TYTUŁ ZAWODOWY, ANDROGYNIA, BAZA LOKALOWA, NIERÓWNOŚĆ HARNACKA, RYBY ŁAWICOWE, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, LIDER, MIĘSO, MARCHWIAK, WIELKODUSZNOŚĆ, CENA MAKSYMALNA, WRAPS, ETAPOWOŚĆ, KOŁA, LICHWA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, MIODNIK, EGZEKUTYWA, PODGRZEWACZ, AUTONOMIA, INWALIDA, GORYL WSCHODNI, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, PŁOMYCZEK, MÓJ, BORDER, ZAKŁADKA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, JAM ROCK, ZAJĄKNIĘCIE, CHOROBA PLUMMERA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, SKANER, NUTRIETY, PODZIAŁ LOGICZNY, TELEKONFERENCJA, PRZENOŚNOŚĆ, TEREN, SHAKER, ZDANIE JEDNOSTKOWE, ROPUCHA, TAPIR KORDYLERYJSKI, OBLEGA, KOPIA, BI, PISTON, REGENERACJA, NACZYNIAK, MACICA PODZIELONA, FIGURA PŁASKA, ZACISZNOŚĆ, REMITENT, DAR ZIEMI, PALEORHINUS, NOGA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ?TEMPO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.772 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO Z POJĘĆ MODALNYCH, KTÓRE POZWALA STWIERDZIĆ, ŻE JAKIEŚ TWIERDZENIE MOŻE BYĆ PRAWDZIWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO Z POJĘĆ MODALNYCH, KTÓRE POZWALA STWIERDZIĆ, ŻE JAKIEŚ TWIERDZENIE MOŻE BYĆ PRAWDZIWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOŻLIWOŚĆ jedno z pojęć modalnych, które pozwala stwierdzić, że jakieś twierdzenie może być prawdziwe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOŻLIWOŚĆ
jedno z pojęć modalnych, które pozwala stwierdzić, że jakieś twierdzenie może być prawdziwe (na 9 lit.).

Oprócz JEDNO Z POJĘĆ MODALNYCH, KTÓRE POZWALA STWIERDZIĆ, ŻE JAKIEŚ TWIERDZENIE MOŻE BYĆ PRAWDZIWE sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - JEDNO Z POJĘĆ MODALNYCH, KTÓRE POZWALA STWIERDZIĆ, ŻE JAKIEŚ TWIERDZENIE MOŻE BYĆ PRAWDZIWE. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x