INSTYTUCJA, OŚRODEK, KTÓRE SKUPIA LUDZI W PEWNYM CELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGNISKO to:

instytucja, ośrodek, które skupia ludzi w pewnym celu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OGNISKO

OGNISKO to:

stos drewna lub innych palnych materiałów, który zapalono (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce, które jest źródłem czegoś, punktem najwyższego skupienia (na 7 lit.)OGNISKO to:

punkt, miejsce, w którym widoczne są zmiany chorobowe (na 7 lit.)OGNISKO to:

zabawa przy ognisku (na 7 lit.)OGNISKO to:

w optyce: punkt, w którym przecinają się promienie świetlne, początkowo równoległe do osi optycznej, po przejściu przez układ optyczny skupiający (ognisko rzeczywiste) lub punkt, w którym przecinają się przedłużenia tych promieni po przejściu przez rozpraszający układ optyczny (ognisko pozorne) (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce służące do rozpalania w nim ognia (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce, lokalizacja i zamieszkujące ją organizmy, od których pochodzi, zaczęła się choroba (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce na powierzchni metalu, w którym rozpoczyna się proces korozji (na 7 lit.)OGNISKO to:

punkt, w którym skupiają się po przejściu przez soczewkę promienie padające na nią równolegle (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTYTUCJA, OŚRODEK, KTÓRE SKUPIA LUDZI W PEWNYM CELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.877

ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, KORYTARZ EKOLOGICZNY, JUNKIERSTWO, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, EKSPEKTATYWA PRAWNA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, PUBLIKA, HUAINAN, ZBIORÓWKA, PAPIRUS, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, OBRADY, KOMISJA NADZWYCZAJNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, GATUNEK KRYPTYCZNY, UDERZAK, NORWALK, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, DŻAJPUR, OŚRODEK, SZRAPNEL, BOULOGNE, WOLEC, PODATEK PIGOU, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, NUTRIETY, PÓŁDIABLĘ, KARABIN WYBOROWY, CYBERPUNK, TUNEL AERODYNAMICZNY, SESJA, DIALIZOTERAPIA, INTERVIEW, SEKURYT, ZAŁOGA, PRESTON, EKSPANDOR, KABINA, FALUN, GRAF, TERAPIA ODRUCHOWA, BIOODPADY, ASYŻ, GOLFIK, BLOK SOCJALISTYCZNY, PRZYCISK, ORGAN RENTOWY, AKOMODACJA, OBSUWISKO, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KURATOR, DYSEKCJA, KULIS, SEKTA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, PIERSIĄTKO, NAUKA, KAMERTON WIDEŁKOWY, KONFEDERACJA, FAJERWERKI, CIEŃ, PARAZYTOFIT, POLITYKA ZDROWOTNA, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, EUFONIA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, POLITYKA PRZESTRZENNA, PYTANIE, ROBOTA, MONDOVI, EKSCESY, TEST, UNION, OŚRODEK WYŻOWY, CHWYT, ZASADA POMOCNICZOŚCI, KIRKENES, FORMACJA, WYCINANKA, SIVAS, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, KOKS, ŻUREK, KOSA, ŻÓŁWIE MORSKIE, RORAIMA, APANAŻE, TUSZ, PUNKT OKOSTNOWY, TETRAMER, ASTRONOMIA, MONOGENIZM, SOLAMNIA, JUNDIAI, POCHÓD, UKŁAD ZAPŁONOWY, MĂANSHAN, ADRIATYK, CYRK, ARBITRAŻ DEWIZOWY, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, POROŚL, OSTATECZNOŚĆ, ANATOMIA KLINICZNA, KAMIKAZE, CISI, DZIEŻA, PASZA, BOMBONIERA, SZKŁO MĄCONE, OŚRODEK, SUSA, DEMONSTRACJA, GROSSETO, CZETA, PALINGENEZA, BANK KORESPONDENT, CIEŚŃ NADGARSTKA, MALATYA, PREPARAT KONTAKTOWY, KREFELD, GABROWO, OPCJA POLITYCZNA, POPĘD PŁCIOWY, MARSALA, OLEJÓWKA, MESSINA, REWANŻ, OGNISKO, SĄD WOJENNY, PRZYBYTEK, SKŁAD, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, ŚLEDŹ, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, REED, TOPIELEC, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, IRI, PERSONEL POKŁADOWY, KASZA, MINUTA CISZY, OTWORNICA, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, PODYPLOMÓWKA, NADGORLIWOŚĆ, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, TOKARKA REWOLWEROWA, CHARAKTERYSTYKA, MECENAS, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, OGNISKO, KLUB POSELSKI, TŁUM, EUROFUNDUSZE, ZDANIE WZGLĘDNE, BEZDUSZNOŚĆ, TRAMWAJ WODNY, NORANDA, WAHADŁO, OBRAZ, CUKRÓWKA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ULLES, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, ZALESIANIE, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, REPRESJA, BAYES, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, PREZENTACJA, OPOZYCJA BINARNA, JABŁKO ADAMA, RZESZA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, IOUIOUE, KUTAISI, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, ATMOSFERA NORMALNA, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, DZIAŁANIA, MUZEUM, PARADOKS LEONTIEFA, MIĘKISZ WODNY, POKOLENIE SANDWICZOWE, APARAT WYLĘGOWY, SUSZARKA, ZJAWISKO NATURALNE, RZUTKI, TOKAJ, CLEARING, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, PORT MACIERZYSTY, ANTOFAGASTA, BARIERA DŹWIĘKU, NUMER ROZLICZENIOWY, WARTOŚCIOWOŚĆ, PRZEDBŁYSK, SZRAF, ŁAPACZKA RUMOWISKA, TELEOLOGIZM, DAMAR, OLUNEK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DAVID, DELIKATNOŚĆ, RAZGRAD, LIPA, OLEJARZ, TRUTKA, POLITYKA KURSOWA, ZAHRA, BURACTWO, MIODOWNIK, BIEL, ARGOLIDA, ALENCON, WIZA IMIGRACYJNA, FETYSZYZM TOWAROWY, KLINIKA ABORCYJNA, NAGANIACZ, LUD, PREDEAL, POLIGAMICZNOŚĆ, DENACYFIKACJA, OBRÓBKA CIEPLNA, MIESZANKA, KOMBINACJA NORWESKA, ROROS, DRENAŻ LIMFATYCZNY, REEDUKACJA, OŚRODEK NADAWCZY, UBEZPIECZENIE, ANALIZA WARIANCJI, PRACA DOKTORSKA, POCHLEBSTWO, BANK, AFAM, DEMARKACJA, NARRACYJNOŚĆ, KEIGHLEY, WAU, MAJKA, NEORENESANS, STACJA TELEWIZYJNA, NERWICA NIEDZIELNA, SUMA, SATURACJA, NIEPOKALANEK, ZAMKNIĘTOŚĆ, DĄŻNOŚĆ, TEŚCIK, ŻYWY TOWAR, OKOLICZNIK CELU, GUZ, KATECHEZA, BIOGRUPA, TROLLING, HEROSTRATES, OBŁOK SREBRZYSTY, LARUT, BRZĘKACZ, FILM SENSACYJNY, VAXJO, PŁYWIK, MŁYNEK DO ODPADÓW, NIEBO, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, FAKTORIA, MONITOR, ŚCIANA, FALANGA, PAŃSTWO, WÓZ ASENIZACYJNY, OSŁONA, FARO, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, KLĘSKA, FATALIZM, ONEIRONAUTA, SKÓRNICTWO, HOLGUIN, FARMERYZACJA, ROZRZĄD, TYTUŁ HONOROWY, POJAZD SAMOBIEŻNY, ADMINISTRACJA, JĘZYK, ODCINEK, WENTYL, LANDSHUT, SHAKER, KASZANA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, DANE WRAŻLIWE, RYBY ŁAWICOWE, ?ROZPLOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.877 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTYTUCJA, OŚRODEK, KTÓRE SKUPIA LUDZI W PEWNYM CELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTYTUCJA, OŚRODEK, KTÓRE SKUPIA LUDZI W PEWNYM CELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGNISKO instytucja, ośrodek, które skupia ludzi w pewnym celu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGNISKO
instytucja, ośrodek, które skupia ludzi w pewnym celu (na 7 lit.).

Oprócz INSTYTUCJA, OŚRODEK, KTÓRE SKUPIA LUDZI W PEWNYM CELU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - INSTYTUCJA, OŚRODEK, KTÓRE SKUPIA LUDZI W PEWNYM CELU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast