ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUSKI to:

rosyjski - język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, którym posługuje się ogółem 250-300 mln ludzi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RUSKI

RUSKI to:

lekceważąco o obywatelu Rosji (na 5 lit.)RUSKI to:

dawny język wschodniosłowiański, którym posługiwano się na Rusi, w Hospodarstwie Mołdawskim i Wielkim Księstwie Litewskim (na 5 lit.)RUSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka rosyjskiego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.061

RZEZAK, NARCIARSTWO KLASYCZNE, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, MINIALBUM, BARBARYZACJA, OBRĘB EWIDENCYJNY, CZARNA DZIURA, FREGATA, PŁOMYK, KARCZMA PIWNA, WOJNA ŚWIATOWA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ACHAJA, WORECZEK, ŻÓŁW PROMIENISTY, CHOROBA HECKA, TORFOWIEC PIERZASTY, JĘZYKI IROKESKIE, OSKARŻENIE PUBLICZNE, KASKADA, GRUSZKA ZIEMNA, GREKA, KATASTROFA KOSMICZNA, OKLUZJA, NIESZLACHECTWO, ĆWIARTKA, AKTUALIZM, LITOSFERA KONTYNENTALNA, RĘKAWICZNIK, OPIEKA SPOŁECZNA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, ŁUCZNIK, CHORWACKI, APOKRYFICZNOŚĆ, ROMANISTYKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, SEPTYMOLA, BEZGRANICZNOŚĆ, ORBITA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, CHOROBA BRUGADÓW, RUSYCYSTYKA, INTEGRACJONISTA, KALECKI, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KOFAKTOR, JĘZYK KUSZYCKI, GRA RÓŻNICZKOWA, KRAJ DWUJĘZYCZNY, PRZECIWCIAŁO, ZATRUCIE SIĘ, ITINERER, DEGRESJA, WYBUCH, FILOLOGIA GERMAŃSKA, OSIKA, GRUPA RYZYKA, BROWAR, BEZDEŃ, PARK SZTYWNYCH, IZBA MORSKA, DIZAJNER, ROZPAD, DEKLARACJA, UJGUR, MUNSZTUK, ELEKTRONIKA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, MARTYNGAŁ, TŁUM, SITARSTWO, BRIT POP, BYDLEŃ, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, WAGA RZYMSKA, RESTAURATOR, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, OKWIAT POJEDYNCZY, RAD, SZALENIEC, STARA GWARDIA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, PORZECZKA BIAŁA, CRASHTEST, WĘZEŁ DROGOWY, BABIOGÓRZEC, JĘZYK SZAROELFICKI, PÓJDŹKA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, WIELOPESTKOWIEC, RANA SZARPANA, JEDNOSTKA INFORMACJI, KRĄG, KORBACZ, NORMA REAKCJI, KASZTAN, KOLEJKA GONDOLOWA, GARSTKA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, TROSKA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, BAKARAT, ZLEWKA, OBWÓD REZONANSOWY, PORÓD OPÓŹNIONY, KUFEL, SZKOŁA WYŻSZA, WODOPÓJKI, GANGSTERYZM, CHOROBA WOLMANA, PODWÓJNY NELSON, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, BALMONT, ELEMENT, SKOK, CYKL METONA, UTLENIANIE, KAZNODZIEJA, HIPPIS, SUPERKOMBINACJA, GLINKA, ANTYLOPA, ALKOHOL ETYLOWY, PIĘCIORNIK KRZEWIASTY, ZAKAZ STADIONOWY, BURSZTYNNIK, PĘDZARNIA, KLINOPIROKSEN, FELOPLASTYKA, ŚLONSKI, KLOZET, CHIPPENDALE, LIKWIDACJA, MODRZEW POLSKI, DORYCKI, MADISON, MRÓWKA, CZŁONEK, FLUOROURACYL, MOLOSOWATE, BŁYSK, GRAFIKA, PARAGENEZA, KASKADA, ŚWISTUŁA, AMFOTERYT, EOZYNOFIL, BARIERA ODŁAMKOWA, ZATOCZKA, DRAWIDYJSKI, KACAPSKI, IMPROMPTU, SZWEDZKI, STAŁOŚĆ, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, BYLICA BOŻE DRZEWKO, JĘZYK PASZTO, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, PREFORMACJA, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, MLECZ, JAŁOWIEC SABIŃSKI, SKULICE, CZECZEŃSKI, TELEWIZJA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, STATUS MATERIALNY, KONTRALT, SYNAPSYDY, DITLENEK, FELINOLOGIA, SPOCZYNEK, WIDŁOZĄB PŁOWY, MUS, ZWIERCIADŁO, KIESA, OSTRONOS WORKOWATY, TORBIEL BĄBLOWCOWA, DOKUMENTALIZM, POŚREDNIK, ETNOPSYCHOLOGIA, KARBUNKUŁ, RECEPCJA, MORA, KLASZTOR, ŚLIZGAWKA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, DOMINO, WIEK PROKREACYJNY, FLUID, UPRAWIACZ, POŁUDNIK STRUVEGO, GRADACJA, PARA, OSKARŻONY, KOŁO HERMENEUTYCZNE, REP, PROTUBERANCJA, SEMESTR ZIMOWY, ECHOLOT, GASTROENTEROLOGIA, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, TEMPERATURA ZAPALENIA, SIATKA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, ASTER ROZKRZEWIONY, CARILLON, TŁUSZCZAK, DEZADAPTACJA, WIERSZ, BOCZNIAK, TALERZE, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, KOMUNA, RYNEK, STRZELNICA, OSTATNIE PODRYGI, FLEBODIUM, NAWIJACZ, FOXTROT, POSKRZYP, JON HYDROKSYLOWY, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, KONGREGACJA, BOSTON, DICYNODONTY, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, DOJŚCIE, PROGRAM TELEWIZYJNY, GRYMAŚNICA, FLOKUŁY, PIĘTRO, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, OBIEKT MOSTOWY, SILUOZAUR, DOŚWIADCZENIE, MAŁPI GAJ, DEKONTAMINACJA, EKRAN, ROŻEN, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, SILNIK WIDLASTY, WYSTAWIENNIK, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, TRUPOJAD, DZIEWCZYNA ULICZNA, ŻAGIEW, NARĄBANIE SIĘ, BALUT, APTECZKA, SZOK, GRUBIANIN, AMFITEATR MORENOWY, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, BIDON, TBV, OFENSYWA, CHAŁTUROWIEC, TYTANOWIEC, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, RADIOBIOLOG, NIEOCZYWISTOŚĆ, CYKL GOSPODARCZY, CYPRYŚNIK BŁOTNY, LOGIKA FORMALNA, TUAREG, PASIAK, PRODUKT LECZNICZY, GLOJOPELTIS WIDLASTA, IRRADIACJA, DRZEWIAŃSKI, NIEREGULARNOŚĆ, MULTIPLEKS, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UNIWERSYTECKOŚĆ, CHRONOMETR, SIDLISZ PIWNICZNY, LAKONICZNOŚĆ, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, JĘZYK CELTYCKI, TOKOFEROL, ZBIÓR, NIETOPERZE, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, KOŃ NA PATYKU, WSCHÓD, CYPRYSIK JAPOŃSKI, ŁOŻYSKO TOCZNE, PIEC INDUKCYJNY, BANKRUCTWO, INDYWIDUALIZM, REZYGNACJA, ADRES, OLEJOWIEC, AFILIACJA, WŁÓCZĘGA, SILNIK SYNCHRONICZNY, ?FILOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.061 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUSKI rosyjski - język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, którym posługuje się ogółem 250-300 mln ludzi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUSKI
rosyjski - język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, którym posługuje się ogółem 250-300 mln ludzi (na 5 lit.).

Oprócz ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast