ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUSKI to:

rosyjski - język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, którym posługuje się ogółem 250-300 mln ludzi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RUSKI

RUSKI to:

lekceważąco o obywatelu Rosji (na 5 lit.)RUSKI to:

dawny język wschodniosłowiański, którym posługiwano się na Rusi, w Hospodarstwie Mołdawskim i Wielkim Księstwie Litewskim (na 5 lit.)RUSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka rosyjskiego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.061

OBIBOK, NARCYZ CYKLAMENOWATY, JĘZYKI CELTYCKIE, OBSZAR TRANZYTOWY, SKRZYP, WYGŁAD TEKTONICZNY, PROMINENT, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, PAŃSTWO, BHP, DZIKI ZACHÓD, FILOLOGIA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, FIKCJONALIZM, JAMS, BRUDNIAK, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, ZANIK MIĘŚNIOWY, POLEROWNIK, SAMORZUTNOŚĆ, PINGWIN RÓWNIKOWY, PODRZEŃ, MATNIA, PILATES, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, JĘZYK ALBAŃSKI, GIMBAZA, WCIOS, OCIEKACZ, FRAMUGA, HARD CORE, ARCHIDIAKON, TORFOWIEC, BARKAS, ZMIANA PATOLOGICZNA, PSYCHOLOGIA, SONDAŻOWNIA, KRAJ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, REAKCJA NIEODWRACALNA, BARTNIK, OLEJE ŚWIĘTE, SYSTEM NICEJSKI, WYKONANIE, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, MIEDNICZKA, STYLISTYKA, SINICA, PRZELEW KRWI, SUSZARKA, GAR, OGLĄD, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, PIERWOWIJE, SYSTEM REPARTYCYJNY, GZA, POPOZAUR, DYSKRYMINACJA, WAHACZ, NAJEŹDŹCA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, INWESTYCJA, NAPÓJ, PAJACYK, SPRZEDAŻ, PANEK, OSAD, ORNITOZUCH, PRODUKT LECZNICZY, ZALANIE PAŁKI, BILOKACJA, MONOTOPIZM, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, BOŚNIA, WYTAPIALNIA, ZEBRULA, ZSYP, ŁĄCZNIK WODNY, JEKIMOW, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, SOCZEWKA FRENSELA, RESPONDENTKA, ŻABIA LASKA, LEGAWKA, SEMESTR ZIMOWY, BIBLIOTEKA, CHWOŚCIK BURAKA, OPONA PAJĘCZA, DICYNODONTY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, AMARANT, ANTYŚWIADECTWO, SAMPAN, LAUFER CZARNOPOLOWY, ANALIZA FUNKCJONALNA, SPRAWNOŚĆ, AMFITEATR MORENOWY, JĘZYK AKADYJSKI, KATEGORYCZNOŚĆ, SKRZYDŁO, ATAK, WAMPIR, GRAFIKA INŻYNIERSKA, GRZYB ATOMOWY, ŻABA BŁOTNA, DOLNOSAKSOŃSKI, SAMOCZYSZCZENIE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, STRĄGA, PIERWSZY PLAN, GAJDY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, POPOW, KALWARIA, KOMEDIALNIA, CHRONICZNOŚĆ, MATERIA, NADZWYCZAJNOŚĆ, BEZGRANICZNOŚĆ, WYZIEWY, RYNEK FINANSOWY, BALUT, MŁYNOWY, FREZJA ODGIĘTA, JĘZYK AMBA, AUTYZM DZIECIĘCY, MODEL AMERYKAŃSKI, PAJAC, BATAT, GRZEBUŁA, DRAGON, REPUBLIKA FEDERALNA, JONOFOREZA, CYTRONELOL, ACETABULARIA, DWUTLENEK SIARKI, BOKÓWKA, ANUCZIN, WIDŁOZĄB OKAZAŁY, KOŁEK, MIJANY, KURS, OGIEŃ, SAMOAŃSKI, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, WĘŻOWIDŁA, GNIAZDO NASIENNE, NESTOR, PELIKOZAUR, ASTERYZM, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, HARDOŚĆ, GARNA, PISTOZAUR, RYNEK PIERWOTNY, PLOTER ROLKOWY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ŚRODKOWOŚĆ, RUMIEŃ NAGŁY, PERYPATETYK, BANK, JADOWITOŚĆ, MEGALODON, ZAK, ŁEB NA KARKU, ROSZCZENIOWOŚĆ, PAŁKA MALEŃKA, ASPIRANT, ZEGAR MOLEKULARNY, POSIADY GÓRALSKIE, PONURNIK, TRANZYSTOR OSTRZOWY, TELEWIZORNIA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, BENGALSKI, OGI, SZYBKOWAR, MURSZ, FALOWNIK PRĄDU, AMFITEATR, GATUNEK ZAWLECZONY, CYKL MENSTRUACYJNY, PENETRACJA, WYMIOTNICA LEKARSKA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, DOWÓD APAGOGICZNY, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, DEZINTEGRACJA SKAŁ, BEETHOVEN, SUMA ZEROWA, CESARZ, PAPILOT, TSUNAMI, URAN, ZAKON ŻEBRZĄCY, GOT, OSIEMDZIESIĄTKA, PANTOFAG, FLUBV, OPERA, NASYCALNIA, WYKRZYKNIK, SWERCJA TRWAŁA, SPRZĘŻNICE, ŚCIEKI BYTOWE, PODANIE, PSYCHOGENEZA, SŁOWACKI, BATERIA, SIEĆ, DARGOMYŻSKI, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PŁÓCIENNICA, KLIKOWOŚĆ, SUMAK, CYMBAŁY, PROTROMBINA, SONAR, MAZUT, TARYFA ULGOWA, PRZEŚMIEWKA, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, TONIĘCIE, WYPADEK, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, TORBAN, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ETERYCZNOŚĆ, BLU-RAY DISC, RUCH PRECESYJNY, BULL TERRIER, WYWROTKA, MARKETING TERYTORIALNY, PINGWIN PAPUA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, GWARANCJA, ŻÓŁW OLIWKOWY, PRZESTAWNIA, KLOCEK, KONFIGURACJA, RAKSA, BANDEROLA, DRES, TŁOCZYSKO, LINGWISTA, KUKLIK ROZESŁANY, PILAR, ILOCZAS, DIASYSTEM, UKŁAD WIELOKROTNY, NAPÓR, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, BARWA, KOSTUREK, OBSUWISKO, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, OSNUJA, CANZONETTA, UKŁAD NIEJEDNORODNY, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, TEREBINT, SŁONIARNIA, FALA AKUSTYCZNA, KWAS OLEINOWY, CYNOGNAT, ZBIÓRKA, TRANSFERAZA, SKAŁA MACIERZYSTA, PILON, ŁAWA MIEJSKA, WIRUS GRYPY TYPU B, HIPOTERAPEUTA, KABAŁA, KLATCHIAŃSKI, BARBARYZM, CUKRZYK, WDOWI GROSZ, HELOWIEC, SKOCZNIA, TELEFONIA STACJONARNA, KONFESJONAŁ, KRAV MAGA, NOWOHEBRAJSKI, PRZYCZYNA MATERIALNA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, LIPODYSTROFIA, KACAPSKI, TAUTOCHRONA, ATAK, BURZA, MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, CEPERSKI, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KUPEREK, WSPÓŁMAŁŻONEK, ?WYSŁUGA LAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.061 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUSKI rosyjski - język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, którym posługuje się ogółem 250-300 mln ludzi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUSKI
rosyjski - język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, którym posługuje się ogółem 250-300 mln ludzi (na 5 lit.).

Oprócz ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ROSYJSKI - JĘZYK NALEŻĄCY DO GRUPY JĘZYKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OGÓŁEM 250-300 MLN LUDZI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x