OPERACYJNY ZABIEG OKULISTYCZNY POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU WSZELAKICH SKŁADNIKÓW PATOLOGICZNYCH (NP. WYLEWÓW KRWAWYCH) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE CIAŁA SZKLISTEGO OKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WITREKTOMIA to:

operacyjny zabieg okulistyczny polegający na usunięciu wszelakich składników patologicznych (np. wylewów krwawych) znajdujących się w obrębie ciała szklistego oka (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPERACYJNY ZABIEG OKULISTYCZNY POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU WSZELAKICH SKŁADNIKÓW PATOLOGICZNYCH (NP. WYLEWÓW KRWAWYCH) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE CIAŁA SZKLISTEGO OKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.014

INERCYJNOŚĆ, MUTUALIZM, BERNIKLA OBROŻNA, ENERGIA ROZPADU, AUTOTOMIA, MOHORYCZ, GRA, TARCZA, FILOLOGIA WŁOSKA, UWAŻNOŚĆ, KIESZEŃ, BRODAWKA STÓP, PRZEPIÓR CZARNOBRZUCHY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, ASPIRACJA, POŚCIELÓWKA, BICZ SZKOCKI, GOŁĘBIĄTKO, SIKWIAKI, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, REKIN, BRONCHOGRAFIA, IDEOPLASTYKA, NAWÓJ, DEMISEKSUALIZM, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, HIPNOTYK, KAPUSTA KWASZONA, MALARZ, POSTĘPACTWO, SPRAWDZIAN, DZIOBOROŻEC, ROBAK, ZATRACENIE, INSTALACJA, BÓJKA, TRUTEŃ, LAKOLIT, FITOFAGIA, ZAMYKANIE USZU, KAKOFONIA, NORWESKI, PERLICA CZUBATA, WCIĄGARKA, ALGOLOGIA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, PROMINENCJA, ZANOKCICA CIEMNA, IRRADIACJA, TASZCZYN PSZCZELI, SYSTEM PRZYPOROWY, PREFORMACJA, WĘŻOJAD, WÓDKA GATUNKOWA, BUCZYNA NIŻOWA, TROJACZEK, TRZY KRÓLE, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, ZDZIERSTWO, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, LEŚNIK, SUBEMITENT, GRYMAŚNICA, GĘŚ ARKTYCZNA, MATMA, POŻYTECZNY IDIOTA, KOMITET KOORDYNACYJNY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, BOSSA NOVA, KICZUA, SUCHORYT, OTWORZENIE DUSZY, ROLADA, BOOT, KOŻUSZYSKO, HISTORYZM MASKI, SZABLA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, EKWIPARTYCJA, NIEUCHWYTNOŚĆ, ZIMNO, OPIEKA SPOŁECZNA, ETERYCZNOŚĆ, ANGELOLOGIA, WAŁKOŃ, CZUWANIE, CECHA RECESYWNA, TELEGRAF OPTYCZNY, TWIST, SIZAL, KOTWICA, FREAK, CZAPLA STROJNA, GEMMULA, WYŚCIGÓWKA, DĘTKA, SŁUPEK STARTOWY, OSOWIAŁOŚĆ, FOTOWOLTAIKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, POWRÓT, JĘZYK SFORMALIZOWANY, MIESZKALNOŚĆ, KOLIZJA, PASTERSKOŚĆ, MEWA POLARNA, PAPIER TOALETOWY, NIEWYDOLNOŚĆ, ADRES KORESPONDENCYJNY, INTERESOWNOŚĆ, NADBUDOWA, MYMURAPELTA, WYPRZEDAŻ, LOGIKA DEONTYCZNA, PIĘTNO, ŁOŚ, RYBA UKWIAŁOWA, KATEDRA, BURRITO, WYSTĘPOWANIE, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, POŚCIEL, KRUCHOŚĆ, DIALER, AKCJA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, MASŁO CZOSNKOWE, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, PROCENT SKŁADANY, FEININGER, MINIALBUM, DEKOMPENSACJA, WYPITEK, BOHATER POZYTYWNY, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, AFRYKANISTYKA, FIZYKA MATEMATYCZNA, SUMIK KORALOWY, REZERWACJA, WARSTWA EUFOTYCZNA, KUPER, FROTER, FAZA, FATALIZM, POKOLENIE, EURO TRANCE, AGLUTYNACYJNOŚĆ, SEKS, PRZECIWSTOK, JEŻYNA, WAHLIWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, KOSZATNICZKA, WIRTUALIZACJA, IMMUNOGLOBINA E, SZOK, KURTYNA WODNA, POCENIE, SUBKONTRAKT, RÓWNIK, KOBIAŁKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, POBLISKOŚĆ, OKULAR, FUTURYSTYCZNOŚĆ, PYTEL, SPRAY, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, URAZ, WOODSTOCK, KOSZARY SZYJOWE, NOC, SZWARCOWNIK, ELIZJA, WYRACHOWANIE, KWAS, PRZESTWORZE, ERPEG, MIARKA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, ŚMIGŁO, SAŁATKA, OSIEMDZIESIĄTKA, TERAPIA BEHAWIORALNA, ANAFORYCZNOŚĆ, GRABARZ, PADOK, CIENKA SKÓRA, SARI, SUŁTANIT, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, NAŁOGOWOŚĆ, ADAT, SĄD GRODZKI, PRAWICA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, METEORYTYKA, DAMULA, EKSPRES, BIUROKRATA, HISTORIA, SPIRALA ARCHIMEDESA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, ALMARIA, STRUNOOGONOWE, DRAKOREKS, MILLET, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŚRÓDKOŚCIE, PÓJDŹKA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, STATYSTYKA OPISOWA, FILEMON SZARY, WICIOWIEC, DERMATOLOGIA, RETROGRADACJA, CHMURA KONWEKCYJNA, REKRYSTALIZACJA, OBRZYD, BIEG PŁASKI, DIAPAUZA ZIMOWA, DROGI RODNE, HISTORYZM, ODWARSTWIENIE, PILAR, FUNDUSZ PŁAC, MIĘSOŻERNOŚĆ, GRZBIETORODOWATE, STARY WYŻERACZ, ŻAREŁKO, TYP EKTOMORFICZNY, MORESKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, PHISHING, SZKŁO OPTYCZNE, ESTETYKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, NASIENNIK, SIATKA, SOCZEWKA, PRZENIKLIWOŚĆ, MEDRESA, STREFA, ETOLOGIA, MIKROFON KWASOWY, LABORKA, PISARZ POLNY, PŁYN CHŁODNICZY, PRZECIWCIAŁO, ŚCIGAŁKA, SUŁTAN INDYJSKI, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, SPECGRUPA, RYBOJASZCZURY, ROŚLINY NASIENNE, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, TOWAROZNAWSTWO, OPENER, SIŁA LORENTZA, SKLEP ZOOLOGICZNY, OLEANDER, POCIĄG EKSPRESOWY, SZABAS, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, STOLIK, ONKOLOGIA, WEBDESIGNER, TOPIELEC, CZASOPISMO, PRĄTNIKOWCE, NAŚLADOWCZOŚĆ, AUDYTORIUM, BRUDNICA NIEPARKA, TAKSON, CUG, MOIETY, PODATEK BASENOWY, FAUNISTYKA, ŻUK, ROŚLINA ZARODNIKOWA, NORMANDZKI, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, EURYTERMICZNY ORGANIZM, NOWOWIERCA, BLOCH, GWAJAK, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PRUSACZKA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, EPISTOLOGRAFIA, FANATYZM, NAUKA JAZDY, ZDJĘCIE STYKOWE, REAKCJA SPRAWCZA, PŁOMYKÓWKA DUŻA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, WŁÓKNO WĘGLOWE, ŁADOWNIK, ?NARZĘDZIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPERACYJNY ZABIEG OKULISTYCZNY POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU WSZELAKICH SKŁADNIKÓW PATOLOGICZNYCH (NP. WYLEWÓW KRWAWYCH) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE CIAŁA SZKLISTEGO OKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPERACYJNY ZABIEG OKULISTYCZNY POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU WSZELAKICH SKŁADNIKÓW PATOLOGICZNYCH (NP. WYLEWÓW KRWAWYCH) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE CIAŁA SZKLISTEGO OKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WITREKTOMIA operacyjny zabieg okulistyczny polegający na usunięciu wszelakich składników patologicznych (np. wylewów krwawych) znajdujących się w obrębie ciała szklistego oka (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WITREKTOMIA
operacyjny zabieg okulistyczny polegający na usunięciu wszelakich składników patologicznych (np. wylewów krwawych) znajdujących się w obrębie ciała szklistego oka (na 11 lit.).

Oprócz OPERACYJNY ZABIEG OKULISTYCZNY POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU WSZELAKICH SKŁADNIKÓW PATOLOGICZNYCH (NP. WYLEWÓW KRWAWYCH) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE CIAŁA SZKLISTEGO OKA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OPERACYJNY ZABIEG OKULISTYCZNY POLEGAJĄCY NA USUNIĘCIU WSZELAKICH SKŁADNIKÓW PATOLOGICZNYCH (NP. WYLEWÓW KRWAWYCH) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE CIAŁA SZKLISTEGO OKA. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x