PRZYSTANEK, NA KTÓRYM AUTOBUSY, TROLEJBUSY, TRAMWAJE CZY POCIĄGI ZATRZYMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY POTRZEBA WSIADANIA LUB WYSIADANIA ZOSTANIE ODPOWIEDNIO ZASYGNALIZOWANA PRZEZ PODRÓŻNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE to:

przystanek, na którym autobusy, trolejbusy, tramwaje czy pociągi zatrzymują się wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie odpowiednio zasygnalizowana przez podróżnych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYSTANEK, NA KTÓRYM AUTOBUSY, TROLEJBUSY, TRAMWAJE CZY POCIĄGI ZATRZYMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY POTRZEBA WSIADANIA LUB WYSIADANIA ZOSTANIE ODPOWIEDNIO ZASYGNALIZOWANA PRZEZ PODRÓŻNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.839

ADIUTANT, GIPS, PATOGENNOŚĆ, FERMA, OPERA, AHISTORYCZNOŚĆ, TOR, KIFOZA PIERSIOWA, WEZWANIE, LOTERIA, GRUBA KRESKA, ISKRA, SZLAM, KITAJKA, SKAŁA METAMORFICZNA, MARIO, MUSZTRA, PLAMISTOŚĆ, PREZBITERIUM, SZTYFT, URZĄDZENIE MECHANICZNE, NAZGUL, RENKLODA, ZAKUTY ŁEB, GANGLIOZYDOZA GM2, GONDOLA, KORPUS, OPĘTANY, WADERY, SĄD I INSTANCJI, DRUGIE DNO, CHOROBA VERNEUILA, STOMATOLOG, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, POCZUCIE WINY, CHOROBA DUCHENNE'A, ŻYWY TOWAR, PRUSY, CZARNE KINO, REGRESJA LOGISTYCZNA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, ANGLEZOWANIE, REPETYTYWNOŚĆ, PADWAN, KONTROLA SKARBOWA, RYNEK TERMINOWY, CHMURA ŚREDNIA, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, MONOGAMIA, LICZBA HITTORFA, PELA, GUMA, ZSYPISKO, WIECZNA ZMARZLINA, AWUNKULAT, BEZUCZUCIOWOŚĆ, FILM KOSTIUMOWY, FASETKA, BIEDACZKA, KOLIZJA, TIURMA, DOMINACJA CAŁKOWITA, SERCÓWKA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, PERUKARSTWO, ŚLĄSKI, TABOR, LINGWISTYKA STOSOWANA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, INTEGRACJA PIONOWA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, EXPAT, WINIETA, HIGIENISTKA, WATA, ŻUREK, RESTYTUCJA GATUNKU, KURSOR, WIEK, REPOZYCJA, WARTOWNIK, BEAN, FALA, KONTAKT, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, BRUK MORENOWY, KONFERENCJA PRASOWA, BRZEMIĘ, INFORMACJA POUFNA, DWUTLENEK WĘGLA, GALIA, REZYGNACJA, PRAŻMO, PREIMPLANTACJA, PAPROTNICA GÓRSKA, KROPELKA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, MEDYCYNA SĄDOWA, BIPOLARNOŚĆ, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, ZALEŻNOŚĆ, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, MARUDERSTWO, ABAJA, ŻURFIKS, KOROZJA BIOLOGICZNA, WPIERDOL, PREFEKT, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, DZIAD, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, OFLAG, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, PRAWO MAJĄTKOWE, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, GRETING, GONIOMETRIA STATYCZNA, SEKWENCJA CHI, KARTA RABATOWA, PUNKT NASTAWCZY, DZIKUS, MELODRAMAT, REKWIZYCJA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, SZLAMIEC, BĘCKI, GOMBROWICZ, RUCH, MORALIZACJA, GAZY, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, MATERIAŁ SKALNY, PIĘTNASTY, YGGDRASIL, NIEDOTYKALSKI, PŁUCZKA WIERTNICZA, TWIERDZENIE STOKESA, RETRANSLACJA, POCKET PC, PROSAK, FAKTOLOGIA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, ODWARSTWIENIE, NAKO, HARENDA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, BENCHMARKING, KASATA, BLINDAŻ, PATYCZAK, CIAPATY, ALPINARIUM, IPSYLON, TERIOLOGIA, PROCES GEOLOGICZNY, SPOTKANIE MODLITEWNE, WYKONANIE, ELEKTROIZOLACJA, PEIRESKIA, FILECIK, AGONIA, PIANOLA, GRADACJA, OSIEMDZIESIĄTKA, WIGOŃ, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, TERMIN ZAWITY, DOLNONIEMIECKI, MONODIA, RUCH, RZEKA EPIZODYCZNA, PRZEGRYZEK, DUR POWROTNY, OSKARŻENIE, PAWĘŻ, WIDZENIE PERYFERYJNE, CZTERDZIESTKA, RYFLA, SOLITER, FIGURA ZASZCZYTNA, SKANER, PŁYWAK, KOPARKA NADPOZIOMOWA, ZEGAR ATOMOWY, KAJMAKAM, KOD IDENTYFIKACYJNY, NIERÓWNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ, ZAWIERUCHA, ZESPÓŁ DRAVET, MASALA DOSA, WCISTEK, ENTEROTOKSYNA, POZŁOTKO, DYREKTORIAT, AKSJOMAT PASCHA, DOLNOPŁAT, HELIOFIZYKA, PEGMATYT, POŁAWIACZ, ARTYSTA, USTNOŚĆ, BAJADERKA, OSPAŁOŚĆ, OTW, ASZKENAZKA, OBIPIĘTA, ODGŁOS, PRZEDZIAŁ, SZCZAW, LICZNIK PRĄDOWY, NARKOTYK, PODIUM, MRÓWKA ŻNIWIARKA, SYMULTANA, SLOW-FOX, ETYKIETA, OBRÓBKA, PLUS, IRLANDZKOŚĆ, GEODEZJA GÓRNICZA, OBSUWISKO, OSTRY KURS, DAUMONT, PALATOGRAFIA, NIESAMOWITOŚĆ, BLUES, PODMIOT ZBIOROWY, BATUTA, PALEC CYNKOWY, PRZEDPORCIE, PRĘT, MOSTEK, HOLENDER, WŁOSIE, MUCHA SUCHA, COSTER, NIECUŁKA, BANALNOŚĆ, BIAŁY WIERSZ, NAGŁOŚNIENIE, DŻIHAD, ODKAŻACZ, PROMIENNIK, LUZAK, ZAMSZ, TACHOGRAM, WYKOTY, WĘZEŁ ZATOKOWY, WSTĘŻNICE, PRZEJEMCA, BAJT, AKINEZJA, ADMIRACJA, SPRAY, ZGĘSTEK, ŚREDNIOPŁAT, WARZONKA, OGNIWO SŁONECZNE, PROWINCJA, KOMŻA, PRZESTRZELENIE, FONDUE, KUC CONNEMARA, IMMUNOSUPRESOR, BAR TLENOWY, PULPIT, KWASKOWATOŚĆ, KRZYŻAKOWATE, CENZUS MAJĄTKOWY, GITARA BASOWA, SILNIK PRZELOTOWY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, PARASZKA, FARMAKOTERAPIA, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, KONEWKA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, BAZYLIA, DESNOYER, ANGLEZ, ZANIK MIĘŚNIOWY, KÓŁKORODEK, ROZGAŁĘZIACZ, STROPNICA, ROŚLINA ZIELNA, WINDA, SADYSTA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, KOSZULA NOCNA, POTENCJAŁ RYNKOWY, MASKARADA, OTWÓR WYLOTOWY, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, GLORIA, ?CZUCIE SKÓRNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYSTANEK, NA KTÓRYM AUTOBUSY, TROLEJBUSY, TRAMWAJE CZY POCIĄGI ZATRZYMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY POTRZEBA WSIADANIA LUB WYSIADANIA ZOSTANIE ODPOWIEDNIO ZASYGNALIZOWANA PRZEZ PODRÓŻNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYSTANEK, NA KTÓRYM AUTOBUSY, TROLEJBUSY, TRAMWAJE CZY POCIĄGI ZATRZYMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY POTRZEBA WSIADANIA LUB WYSIADANIA ZOSTANIE ODPOWIEDNIO ZASYGNALIZOWANA PRZEZ PODRÓŻNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE przystanek, na którym autobusy, trolejbusy, tramwaje czy pociągi zatrzymują się wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie odpowiednio zasygnalizowana przez podróżnych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE
przystanek, na którym autobusy, trolejbusy, tramwaje czy pociągi zatrzymują się wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie odpowiednio zasygnalizowana przez podróżnych (na 19 lit.).

Oprócz PRZYSTANEK, NA KTÓRYM AUTOBUSY, TROLEJBUSY, TRAMWAJE CZY POCIĄGI ZATRZYMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY POTRZEBA WSIADANIA LUB WYSIADANIA ZOSTANIE ODPOWIEDNIO ZASYGNALIZOWANA PRZEZ PODRÓŻNYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZYSTANEK, NA KTÓRYM AUTOBUSY, TROLEJBUSY, TRAMWAJE CZY POCIĄGI ZATRZYMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY POTRZEBA WSIADANIA LUB WYSIADANIA ZOSTANIE ODPOWIEDNIO ZASYGNALIZOWANA PRZEZ PODRÓŻNYCH. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast