W FANTASTYCE: STWORZENIE, POSTAĆ, KTÓRA MOŻE ZMIENIAĆ FORMĘ, PRZEISTACZAĆ SIĘ NP. Z CZŁOWIEKA W ZWIERZĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLIMORF to:

w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 8 lit.)SHAPESHIFTER to:

w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 12 lit.)ZMIENNOKSZTAŁTNY to:

w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLIMORF

POLIMORF to:

odmiana krystalograficzna jakiejś substancji chemicznej (na 8 lit.)POLIMORF to:

w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FANTASTYCE: STWORZENIE, POSTAĆ, KTÓRA MOŻE ZMIENIAĆ FORMĘ, PRZEISTACZAĆ SIĘ NP. Z CZŁOWIEKA W ZWIERZĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.400

AFGAŃSKI, ELEGANCIK, ALPINARIUM, NORNIK PÓŁNOCNY, SEPTYMOLA, KROWA, TRZPIEŃ, ŚMIECISKO, FITOFAG, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, CHUTLIWOŚĆ, ŻELATYNA, SALA, KORPUS, PIĘTNO, KOŃ BERBERYJSKI, BABA-JĘDZA, TANGO, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, ŻABA NILOWA, FLETNIA, NIEDOROZWÓJ, GEOGRAF, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, PRÓŻNOWANIE, SKAŁKA, DOBRO, TYP, WÓDKA GATUNKOWA, ROZWÓJ ZALEŻNY, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, JĘZYK DUNGAŃSKI, JĘZYK ŁACIŃSKI, NARCIARSTWO NORWESKIE, PANTOMIMA, STREFA PODKOSZOWA, REKLAMANT, UNIWERSYTUTKA, SENSYBILIZATOR, REEDUKACJA, CHRZĄSTKA, GOSPODARNOŚĆ, JESTESTWO, TRAJEKTORIA, PRZYĆMIENIE, MUZYKA TŁA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, CICHODAJKA, NIESTOSOWNOŚĆ, SESJA, KOMETA, KOPROFIL, HOLENDER, ROZNOSICIEL, WILK, PADACZKA MIOKLONICZNA, PRZYJEZDNA, SUSZARKA, OPONENT, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, EMPIRE, RUTYNA, ZWIERZĘ FUTERKOWE, PROSIAK, ÓSEMKA, WARZYWNIAK, TELETUBIŚ, HIPERTEKST, PIERNIKARZ, PORÓWNYWARKA, PYZATOŚĆ, ETER, KRUCHOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, BĘCNIĘCIE, AKOMODACJA, SNIFTER, DOGI, WYPALANKA, BLANKI, BOCZEK, WENUSJANKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, PRZYLEPNOŚĆ, MIERZYN, UCINKA, ADAT, POCISK ARTYLERYJSKI, VERAIKON, EKSPARTNER, UDAR, LYGODIUM JAPOŃSKIE, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, GAWRON, PTAK ŁOWNY, MUSZKA, SZKOŁA, PŁYNNOŚĆ, PUNKT RÓWNONOCNY, KRENAL, SILOS, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ŁĄCZNIK, SENS, SŁOWIANKA, REFERENCJA, DUCH, TETRYK, NIERUCHLIWOŚĆ, AUTOSKLEP, TAMARAW, SLEGA, NORMA OBSZAROWA, PAROBEK, CHODZĄCA POWAGA, SIEROTA SPOŁECZNA, CHOROBA DARIERA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, IRYDOLOGIA, FORMALNOŚĆ, KULTURA AZYLSKA, ORCZYK, ZMARZLAK, CZERNIAWKA SPADZIOWA, ŁAWICA SKALNA, KOŚCIEC MORALNY, INTEGRACJA POZIOMA, JURYSLINGWISTYKA, MACHNIĘCIE KOZŁA, CHOROBA PICKA, ROCKOWIEC, FILM DROGI, DIALEKT, BABIA DUPA, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, ESPADRYLA, NOTOWANIE CIĄGŁE, PIESZCZOCH, KNAJPA, PODRAŻNIENIE, PIECZONA ALASKA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, TRZECIA CZĘŚĆ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, OBURĘCZNOŚĆ, POIDEŁKO, SEN ZIMOWY, EZAW, PODNIEBIENIE TWARDE, ŻABA KATOLICKA, NABIEG KORZENIOWY, ZAKUP, CZĘSTOKÓŁ, PROSTE SKOŚNE, PERON, WADA, IGŁAWA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, MIKROSOCZEWKA, SILNIK SPALINOWY, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ZWYCZAJOWOŚĆ, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, OGÓREK, UWAŻNOŚĆ, CZYNNIK ENDOGENICZNY, ZOOMETRIA, ASYSTENTKA, JĄKANIE, KOMFORT CIEPLNY, CHALDEJSKI, JOŁOP, DEGRESJA, STRATY MORALNE, ZEBRA, ZMARZLUCH, CZAROWNICA, SZARPANKA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, NEURONAUKA, ORYNNOWANIE, NORMANDZKI COB, FOTOGRAFIA LOTNICZA, BIOFLAWONOID, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, WALUTA BAZOWA, ODEZWA, CMOKIER, MARKETING INWAZYJNY, HARD PORNO, ODKŁAD, METATEKST, FTYZJATRIA, AUDYTORIUM, KONWERTOR, NAROWISTOŚĆ, DODEKAEDR, JESIOTR, TOR WODNY, MORDERCA, WZOREK, DIRT, KOCIOŁ, PULSACJA, UCHWYT, OŚRODEK WYŻOWY, LINIA ŻYCIA, MINA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, ASPAZJA, CMOKIERSTWO, LUNETA, REWANŻ, SKOK, GRZEBIEŃ, HYDROFOB, OWCA, GRUPA NILPOTENTNA, NIEUMARŁY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, BALERON, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, CEWA, HIEROGLIFY, SEJM, ZALANIE PAŁY, IZBA, KRYZYS, ROZWÓJ, RZECZY OSTATECZNE, JAPA, NIEPRAWOŚĆ, ULGA MELDUNKOWA, BALANS, ANORMALNOŚĆ, SKŁADNIK POKARMOWY, KUPIEC, SŁOŃ, KARTACZ, ALKALOID, AUTOKRATYCZNOŚĆ, OPTYKA KWANTOWA, GONIOMETRIA, ROZWAŻNOŚĆ, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, PRZYBŁĘDA, WYŻYNKA, POLIMER, KWAS HIALURONOWY, POLEWANIE SIĘ, MEGAPASKAL, WIRTUOZERIA, SPECGRUPA, SZKOŁA, KOŚĆ SKOKOWA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KORNICKI, USPOKOJENIE, BIEŻNIK, DŻAGA, UŚMIECH SARDONICZNY, TOBOGAN, JĘZYK MARTWY, WIELOŚCIAN FOREMNY, FARBIARSTWO, USTNIK, INSTALATOR, BIZNES, BLEJTRAM, BATYMETRIA, PRINSEPIA CHIŃSKA, STYL DOWOLNY, WAGA MIEJSKA, PREZYDENCJALIZM, GAŁKA BLADA, TRUPOJAD, HEMIKRYPTOFIT, BOCZEK, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, PRACOWNIK, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, GRZEBUŁA, POGROMCA, SZTAJEREK, KONCERT, MIKROKOSMOS, KOŁECZEK, TRĘBACZE, ERYTROZUCH, HEGEMONICZNOŚĆ, OCEL, KOLOR, POTÓWKA, KONDOR, SZARMANTERIA, LIOTARD, WSPÓŁZAWODNICA, ?FUNKCJA SCHODKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.400 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FANTASTYCE: STWORZENIE, POSTAĆ, KTÓRA MOŻE ZMIENIAĆ FORMĘ, PRZEISTACZAĆ SIĘ NP. Z CZŁOWIEKA W ZWIERZĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W FANTASTYCE: STWORZENIE, POSTAĆ, KTÓRA MOŻE ZMIENIAĆ FORMĘ, PRZEISTACZAĆ SIĘ NP. Z CZŁOWIEKA W ZWIERZĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLIMORF w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 8 lit.)
SHAPESHIFTER w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 12 lit.)
ZMIENNOKSZTAŁTNY w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLIMORF
w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 8 lit.).
SHAPESHIFTER
w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 12 lit.).
ZMIENNOKSZTAŁTNY
w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 16 lit.).

Oprócz W FANTASTYCE: STWORZENIE, POSTAĆ, KTÓRA MOŻE ZMIENIAĆ FORMĘ, PRZEISTACZAĆ SIĘ NP. Z CZŁOWIEKA W ZWIERZĘ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - W FANTASTYCE: STWORZENIE, POSTAĆ, KTÓRA MOŻE ZMIENIAĆ FORMĘ, PRZEISTACZAĆ SIĘ NP. Z CZŁOWIEKA W ZWIERZĘ. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x