Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W FANTASTYCE: STWORZENIE, POSTAĆ, KTÓRA MOŻE ZMIENIAĆ FORMĘ, PRZEISTACZAĆ SIĘ NP. Z CZŁOWIEKA W ZWIERZĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLIMORF to:

w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 8 lit.)SHAPESHIFTER to:

w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 12 lit.)ZMIENNOKSZTAŁTNY to:

w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLIMORF

POLIMORF to:

odmiana krystalograficzna jakiejś substancji chemicznej (na 8 lit.)POLIMORF to:

w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FANTASTYCE: STWORZENIE, POSTAĆ, KTÓRA MOŻE ZMIENIAĆ FORMĘ, PRZEISTACZAĆ SIĘ NP. Z CZŁOWIEKA W ZWIERZĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.272

SYGNAŁ DYSKRETNY, POCIĄG FIZYCZNY, POLEWKA, STYL DOWOLNY, PRZESTWORZE, TRAWA PASTEWNA, WŁÓCZYKIJ, GNIAZDO, SZYNA, WĘŻOWIDŁA, SZAPOKLAK, EPIGENEZA, ANKIETOWANA, OKAPI, DIAPAUZA ZIMOWA, SOK, TYGIEL, MOLOSOWATE, RELACJA LOGICZNA, SZPULA, GARNITUR, AGREGATY PIENIĘŻNE, APEKS, GARNIZON, PADOK, KORONA, PROLEK, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, TRZECI PLAN, UCHWYT ŚLIZGOWY, MERYTERIUM, POZYCJA BALETOWA, CIĄŻA SPOŻYWCZA, WYWROTNOŚĆ, MUSZLA, STATYSTA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, DEISTA, CZERPACZ, PUSZCZYK, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, POPRZEDNICZKA, GESTALTYZM, PRAJEDNIA, NIEHUMANITARNOŚĆ, EPONIM, BIOCENOZA, JUBILER, POCIĄG SZPITALNY, NISZCZUKA KROKODYLA, POPRZECZNICA, KIERUNEK, ARBITER ELEGANTIARUM, OKULARY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, WYBUCHOWOŚĆ, RDZEŃ OBLICZENIOWY, OCHLAJTUS, GABINET LUSTER, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, CZAS MĘSKI, CUDOWNY OWOC, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, SINGEL, SERM, DMUCHAWKA, SELSYN, DIAGRAM KWIATOWY, PORĘCZE, KOR, SOBÓR, FITOGEOGRAFIA, ZAPRASKA, WIELKI ATRAKTOR, ZATRUDNIONA, PARTIA WIEDEŃSKA, RESPONDENT, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, KOŃ JOMUDZKI, PSALM ALFABETYCZNY, ZESZYT W KRATKĘ, PANEL ADMINISTRACYJNY, EKSPEDYTURA, GOSPODARSTWO DOMOWE, DOBROĆ, DZIECINNOŚĆ, ŹRÓDŁO, POMOC, PEDOSFERA, NASIENNIK, NAGANIACZ, KLEKOTKA, PROSIAK, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, TRÓJDŹWIĘK, ZATYKANIE USZU, PELYKOZAURY, LABORANT, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, SZPIK, AEROGRAFIA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, WIRUS MAKR, POCISK SMUGOWY, INWALIDA, NOTOWANIE CIĄGŁE, ENERGIA CIEPLNA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, BOBIK, BARTNIK, WARTOŚĆ NOMINALNA, WTRYSKIWACZ, IRREALIZM, BORSUK, BREK, ODPRAWA CZASOWA, SZKOŁA PODSTAWOWA, ZDATNOŚĆ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, CEROWACZKA, MIĘSOŻERCA, KOSTUREK, CHŁOPIEC, LODOWIEC, ZBOŻE, USŁUGI NIEMATERIALNE, PIPA, DŻINGIEL, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, SARKOFAG, KŁAMCZUCH, PRZEŚMIEWKA, RUBASZNOŚĆ, DRAPIEŻCA, ACHONDRYT, ŁAGODNOŚĆ, PATAGOZAUR, WYLĄG, ŚWIĘTA, OOLOGIA, E-MAIL, WIROWOŚĆ, CIĄŻENIE POWSZECHNE, LAMPA NAFTOWA, DOJARKA, ATRAKCJA, HERMAFRODYTYZM, KICIA, CZESALNIA, SZPRYCKA, UCHAL, MATEMA, PTERION, BUFET, RELIGIA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, MAJÓWKA, SZCZĘKOT, OFENSYWA, LINIA, ŁOPATKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PROEPIDEMICZKA, SINIAK, METEORYZM, DYNGUS, KOPYTO, BOHEMISTYKA, SUPERPOZYTYW, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, MAN, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PRAWO FIZYKI, ŚWINKA, PARALAKSA, WIDZOWNIA, SPOT, ARPEDŻIO, MELODIA, SKAFANDER, KAMIEŃ SŁONECZNY, DRĘTWOTA, TRADER, ŁAŃCUSZEK, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, ŚMIETANKA, RACJONALNOŚĆ, KOZIOŁ, CZASOPISMO TEMATYCZNE, LUSITANO, BIAŁA ŚMIERĆ, ORGANOLOGIA, NIEJEDNORODNOŚĆ, NATURYZM, WSCHÓD, CENTRUM, KWESTURA, GATUNEK ZAWLECZONY, LICZBA FERMATA, SHAPESHIFTER, ŚMIGŁO, PRACA, KOCIOŁ, BARCZATKA DĘBOLISTNA, GARNUSZECZEK, EKSLIBRYS, ALUZJA LITERACKA, ŚLICZNOŚĆ, TCHÓRZLIWOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, FACH, MALAKOZOOLOGIA, DRESIARZ, WYPRAWKA, RADIOGRAFIA, POLISA POSAGOWA, SPRZĘŻAJ, PARCIANKA, CHOMIK TURECKI, BATERIA ANODOWA, CZAS PRZYSZŁY, KROMKA, TALMUDYSTKA, ANTYTRADYCJONALIZM, GĄSKA ZDRADLIWA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, WARTOŚĆ GODZIWA, MADACH, ATTACHÉ KULTURALNY, TAMILSKI, RESZTA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, JON KOMPLEKSOWY, DON KICHOT, KOMPANIA, FUNDUSZ PŁAC, NASTOLATKA, CHIROPTEROLOG, BACHMISTRZ, CHEMIA NIEORGANICZNA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PANOPTIKON, BALECIK, CIAŁO AMORFICZNE, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, KONSERWA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, SUHAK, KRÓLICZARNIA, PRĘDKOŚĆ, PARAKAPPACYZM, PALEOORNITOLOGIA, INGRESJA MORZA, BUKSA, UPADEK, NASZ CZŁOWIEK, ZORZA POLARNA, BELKOWANIE, DREDNOT, MARKOTNOŚĆ, KLASA, SENAT, KANADA, KOMERAŻ, BROŃ TERMOJĄDROWA, ANTENA YAGI-UDA, MINA, GADZINA, NIEOSTROŻNOŚĆ, TRZEPACZ, IGLICA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, POWOLNOŚĆ, URLOP NA ŻĄDANIE, JAZ RUCHOMY, ŚCIANA, BOGOMILIZM, MIĘSOŻERSTWO, ANONIMAT, TERAPIA GESTALT, ŻALE, INTERWENCJA HUMANITARNA, ROPUCHY NOSATE, CUKRÓWKA, ZACHOWANIE, UCZCIWOŚĆ, FAZA ROZKWITU, OSIEMNASTKA, SPÓDNICZKA, ZANZA, SIKSA, OSŁONKA, KAPSUŁA POWROTNA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, PŁETWOJASZCZURY, ŚWIATŁO, BYLICA POSPOLITA, EPICYKL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W FANTASTYCE: STWORZENIE, POSTAĆ, KTÓRA MOŻE ZMIENIAĆ FORMĘ, PRZEISTACZAĆ SIĘ NP. Z CZŁOWIEKA W ZWIERZĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
polimorf, w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 8 lit.)
shapeshifter, w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 12 lit.)
zmiennokształtny, w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLIMORF
w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 8 lit.).
SHAPESHIFTER
w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 12 lit.).
ZMIENNOKSZTAŁTNY
w fantastyce: stworzenie, postać, która może zmieniać formę, przeistaczać się np. z człowieka w zwierzę (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x