POMOC, DZIAŁANIE DLA DOBRA KOGOŚ LUB CZEGOŚ, ZAZWYCZAJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPARCIE to:

pomoc, działanie dla dobra kogoś lub czegoś, zazwyczaj znajdujących się w trudnej sytuacji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSPARCIE

WSPARCIE to:

to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 8 lit.)WSPARCIE to:

bezzwrotna pomoc finansowa, materialna udzielana osobie potrzebującej (na 8 lit.)WSPARCIE to:

grupa ludzi (lub człowiek), która ma wspomagać kogoś, kto potrzebuje pomocy, szczególnie w przeprowadzaniu jakiejś zorganizowanej akcji (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMOC, DZIAŁANIE DLA DOBRA KOGOŚ LUB CZEGOŚ, ZAZWYCZAJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.842

MAŁPY WĄSKONOSE, ANTYKOAGULANT, PROMIEŃ ALFA, MATERIAŁ BUDOWLANY, FUTERKO, ODLOT, TRANSPOZYCJA, PODSKÓRNIA, PARAMENTY, TYP, HEL, NADŻERKA, CZWORONÓG, HENRYK, MATERIAŁ, PRAWO MAJĄTKOWE, KAŁAMARZ, PRZEJAZD KOLEJOWY, BURSZ, KUŚNIERCZYK, CAYLEY, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ANALIZA LOGICZNA, OFLAG, DEMASKATORSTWO, DOKTOR, KOLKA, NEUROEKONIMIA, SZKOLARSTWO, KOKON, SERNIK, GRZECHOTKA, ŁUK BLOCZKOWY, POJEDYNEK, TURCZYN, ODDANIE, MECHANIK, POŻAR, FASOLA, TRUP, PAŁANKA, KUGLARSKOŚĆ, LAMINAT, GŁUPKOWATOŚĆ, OTWARCIE SERCA, NEUROCHEMIA, BITELS, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, WYSMUKŁOŚĆ, POKÓJ ŚNIADANIOWY, DOBRO PRAWNE, SINGIEL, PERSKIE OKO, POLARYZACJA, OPŁATA KONCESYJNA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, KUPAŹ, PRZEPOJKA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ZGRAJA, LANDRYNKA, MIARA HAARA, KAJMAN OKULAROWY, STEREOTAKSJA, PROFESJONALNOŚĆ, THAULOW, PRASA, ASYMETRYCZNOŚĆ, REWERS, KONTEKST, KALWARIA, SŁAWA, BRACTWO SZPITALNE, MOSTEK KAPITAŃSKI, KOMÓRKA, PRZYRODA, HUBA SIARKOWA, KARRUKA, ZAMYKANIE USZU, DOWODLIWOŚĆ, EOZYNOFIL, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, NOC, NEUROBLASTOMA, ORGANIZM, IN MEDIAS RES, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, DWUNASTY, KOLOKWINTA, AFRYKANERKA, SZLIFIERKA KĄTOWA, SUBSTANCJA DODATKOWA, ZMIENNA ZWIĄZANA, KĄPIEL OŁOWIANA, KMIOTEK, PROTEGOWANY, PACZKA, FUNKCJA ZDANIOWA, BOMBA, FITOGEOGRAFIA, BLOK STARTOWY, POWIEŚĆ SCI-FI, KARKAS, SOSNA CZERWONA, WIELOBÓJ, OBRAZEK, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, CZARNY PIOTRUŚ, SZMAT, EDYKUŁ, FARMAKOKINETYKA, NOTACJA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, SIEDZIBA, KNEDLE, PIK, HUMOR, AGERAZJA, ZWYCZAJ LUDOWY, BODZIEC PROKSYMALNY, NEOKLASYCYZM, KROK SKRZYŻNY, KRAAL, DETEKTYW, ZBIORKOM, ZASIĄG, OGIEŃ I WODA, DEPILACJA, TRYWIALIZM, PRZEDMURZE, ZAWIKŁANIE, NADRUK, ŁUPEK MARGLISTY, WZOREK, ŁOŻNICZY, GRUPA, KOŃ LOKAJSKI, STARTUP, DILER, PERSPEKTYWA, LEK ANKSJOLITYCZNY, ARESZT, ANATOMIA FUNKCJONALNA, LEK MOCZOPĘDNY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, NORDYCKOŚĆ, OBRONA, WSPOMAGANIE, PARKA, CENA ZAMKNIĘCIA, IMIESŁÓW BIERNY, PĘCINA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, GRA RÓŻNICZKOWA, KULTYWAR, GRABINA, POMADKA, PIRACTWO, OBORNIK, KANAPKA, MALATURA, OSĘKA, BELKA, PODATEK, TRZYMADŁO, GRUPA ABELOWA, ŁACINNIK, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, RESPIRATOR, LINIJKA, GULASZ, ŚWIATŁO ZIELONE, POUFNOŚĆ, DZIANINA, NAZWA KODOWA, SUBWOOFER AKTYWNY, KISIEL, AKCJA, BORDER, MRÓWKA, DYSOCJACJA TERMICZNA, FIZYKA MOLEKULARNA, PUPILEK, STYL FORMULARNY, MELODYJNOŚĆ, ŻOŁĄDKÓWKA, KULTURA MAGDALEŃSKA, WYCZERPYWALNOŚĆ, GNIOTOWE, KWATERUNEK, MIĘSOŻERNOŚĆ, ŚWIATŁO POSTOJOWE, WIRTUOZOSTWO, BIEDNY, GODZ, GALICJA, NIEDOROZWÓJ, MIESZANINA, PRYWATNOŚĆ, DZIEWIĄTY, RATA BALONOWA, CHOROBA, GÓWNOJAD, TWIERDZENIE HARTOGSA, STRZEL KANONIER, KINO DROGI, KOMEDIANT, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, DZIAŁANIE ARYTMETYCZNE, SZEW, PORZECZKÓWKA, MYRMEKOLOGIA, DEGRADACJA, MAGIERA, OBIPIĘTA, MADONNA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, FLIRCIARKA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, WYRĘBISKO, PRZYCZÓŁEK, MORZE CZARNE, PRZECIWSTOK, HUGHES, GREEN, ŚMIEĆ, REWALIDACJA, TELECENTRUM, NAJ, BRUDAS, AUKSYNA, MODA, WYKONAWCA, PODBITKA, SZPATUŁKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, STYL, HALOGENOALKAN, PORĘCZ, POMOC, BUNT, BARSZCZ, MASZKARON, ALBEE, STAUROPIGIA, DIAKRYT, RAJD GWIAŹDZISTY, NORMA OBSZAROWA, MAKIJAŻYSTKA, KATAPULTA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, PODMALÓWKA, NARTA, CYKL MIESIĘCZNY, SZPRYCKA, WOLNY RODNIK, FEBRA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, KONTRAPUNKT, ONKOLOGIA, BALON, AERODYNAMIK, BROKAT, SWORZEŃ, NIWA, GAJA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WARTOWNIA, WSPÓŁKATEDRA, KAPITALISTKA, HOBBISTA, PACHOLĘ, SYLFON, FILOZOFIA KRYTYCZNA, ZBRODNIA, HISTORIA LITERATURY, MANDORLA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ŻARŁACZ LUDOJAD, BECZKA BEZ DNA, OBI, BURGRAF, SKÓRZAK, FILEMON DZIOBOROGI, RDZEŃ, PROCH, CHEMOTAKSYNA, TUŁACZ, STEK, SKÓRA WŁAŚCIWA, OKRĘŻNOŚĆ, PRAWDA, OPERA, MUZYKA KAMERALNA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PROFIL KAUZALNY, MAKARONIARZ, ?ŁAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.842 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMOC, DZIAŁANIE DLA DOBRA KOGOŚ LUB CZEGOŚ, ZAZWYCZAJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMOC, DZIAŁANIE DLA DOBRA KOGOŚ LUB CZEGOŚ, ZAZWYCZAJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPARCIE pomoc, działanie dla dobra kogoś lub czegoś, zazwyczaj znajdujących się w trudnej sytuacji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPARCIE
pomoc, działanie dla dobra kogoś lub czegoś, zazwyczaj znajdujących się w trudnej sytuacji (na 8 lit.).

Oprócz POMOC, DZIAŁANIE DLA DOBRA KOGOŚ LUB CZEGOŚ, ZAZWYCZAJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - POMOC, DZIAŁANIE DLA DOBRA KOGOŚ LUB CZEGOŚ, ZAZWYCZAJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast