ZDROBNIALE: LASKA - MAŁY, DŁUGI I CIENKI PRZEDMIOT, ZWYKLE JAKAŚ UFORMOWANA W TEN KSZTAŁT ILOŚĆ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LASECZKA to:

zdrobniale: laska - mały, długi i cienki przedmiot, zwykle jakaś uformowana w ten kształt ilość czegoś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LASECZKA

LASECZKA to:

zdrobniale: laska - przyrząd do podpierania się podczas chodzenia (na 8 lit.)LASECZKA to:

ładna, zgrabna dziewczyna lub kobieta (na 8 lit.)LASECZKA to:

rodzaj Gram-dodatniej bakterii należącej do typu Firmicutes (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: LASKA - MAŁY, DŁUGI I CIENKI PRZEDMIOT, ZWYKLE JAKAŚ UFORMOWANA W TEN KSZTAŁT ILOŚĆ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.839

HYDRUS, DALMATYKA, PAPCIO, OKAP, RAMSZ, CZOP, ZARODEK, PIEGUSEK, PUDEŁKO, DWUŚCIAN, WAFEL, GRZYB DĘBOWY, TIURNIURA, POWIERZCHNIA, ZUPINKA, DRZWI, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, GRYZEK, BICZ SZKOCKI, WYSYŁKA, SPRAY, BEZMIAR, KUBRAK, REGULATOR, OGRÓD DENDROLOGICZNY, ZJAWA, MISJE, SĄD, WYMIAR, KAPUŚNIACZEK, WSZECHMOCNY, PIEGUSEK, ŁAŃCUCH, TOREBKA, ZUCHELEK, PAŃCIA, KREDYCIK, NADAWCA, KITEL, PĘTLA, DAWKA PROGOWA, EWOKACJA, KORONECZKA, ZMARSZCZKA, MAŁY PRZEDSIĘBIORCA, ROMANS, PŁYWACZEK, TUKAN, JEDWAB SZTUCZNY, KLASÓWKA, OWAL, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, STOŁECZEK, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, GYROS, KALETA, HISZPAŃSKI, UMOWA KONTRAKCYJNA, AROMAT, ROBUR, ZAŁOŻENIE, KAMERALNOŚĆ, PISMO TEKSTOWE, WYKRZTUSZANIE, SPUSZCZANIE, SŁODYCZ, DRĄG, SUBTELNOŚĆ, DESZCZ, PLUWIOGRAF, UZBROJENIE, RÓŻA SKALNA, POSTAWA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, SKÓBEL, MATOWOŚĆ, TAŚMA PRODUKCYJNA, DRAPIEŻNOŚĆ, DIABEŁEK, MUZYKA, PRZYKRYWKA, LICZBA, ŁOPATECZKA, KOPIA, LODEK, KUPA, PRZEDMIOT, GRZAŁKA, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, WIDNOŚĆ, SKROBIA ZIEMNIACZANA, TĘSKNOTA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, OCHRZCZONY, WOŁOSZKA, GIMNASTYKA, DEMOKRACJA, ODBIERACZ, SERDUSZKA OKAZAŁA, DEZAKTYWACJA, KOŁO ŁOWIECKIE, PROJEKCYJNOŚĆ, ŻYŁKA, DYSKWALIFIKACJA, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, PERFUMA, NAWIS, GNIAZDKO, SYSTEM TONALNY, WYCHWYT, NIESŁUSZNOŚĆ, MONETKA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, OGIEŃ NIEBIESKI, KOMPENSACJA, SYSTEM, ESKIMOSEK, WYKUP, POKAZOWOŚĆ, TYGRYSIĄTKO, REFORMATOR, BELWEDER, PTASZĄTKO, CIUPAGA, RONDEL, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, WSPÓŁKIEROWNIK, SOLUCJA, CIĘŻAR, KASETA, SEREK, NIEDOPASOWANIE, PÓLKO, TOREBKA, JĘZYK NATURALNY, POWŚCIĄG, MODEL, DAWKA, WYMIAR, SARENKA, DELFIN MAŁY, OKRĄGŁOŚĆ, DOMEK, NIEUCHWYTNOŚĆ, WKŁAD, WSZECHMOC, DELIKATESOWOŚĆ, PRYMITYW, KRÓLEWICZĄTKO, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KOŻUSZEK, PRZECIWWSKAZANIE, PIĘKNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, NÓŻKA, MORFOGENEZA, GATKI, NIEZAWISŁOŚĆ, PORCYJKA, LUDOŻERCA, FLAK, KALETKA, SŁOWO KLUCZOWE, GĄSIOREK, GOTOWOŚĆ, PROLIFERACJA, SELEKTOR, NORMALNOŚĆ, DRGNIENIE, ZAJĄC, GŁĘBOKOŚĆ, GAZA, BAJECZKA, CZUWANIE, KLAPA, CHIŃSZCZYZNA, TOBOŁKI, WIELOFAZOWOŚĆ, ARABIKA, WYDERKA, POPITKA, SPUSZCZENIE, WILGOTNOŚĆ, WZOREK, DEWETYNA, AUTONOMIA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, POWTÓRZENIE, GRA, DOJŚCIE, ROZDZIAŁ, BADYL, WARIACYJNOŚĆ, BRYLASTOŚĆ, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, POCHWIAK OKAZAŁY, KRIS, WOLICJONALNOŚĆ, LALKA, ROZNOSICIEL, PROMOCJA, SYMFONIA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ŁATWOŚĆ, WAŁECZEK, PANAMA, ODROBINA, SZTAMBUCH, FARTUSZEK, HUMANOID, ZAIMEK WSKAZUJĄCY, MAŁY TREFL, CIĄGOTY, WYCHUCHOL UKRAIŃSKI, WIDEOFON, ĆWIKŁA, MASOŃSKOŚĆ, BOMBA NEUTRONOWA, UPOWAŻNIENIE, OKRZOS, MĘŻNOŚĆ, WSPÓŁAUTORKA, GÓRALEK, NAPARSTEK, GUST, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, FLAKONIK, PAROWEK, POSZUKIWANY, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, STAROINDYJSKI, PRZÓD, TAGESTOLOGIA, ODWROTNA STRONA MEDALU, AULAKOGEN, KASZA JĘCZMIENNA, PARALAKSA, ARCHIWALNOŚĆ, OPŁATEK, WYWROTKA, HISTRA, ILORAZ RODZINNY, BALLADA, DZIOBACZ, MASŁO ROŚLINNE, PLUDERKI, PULPIT, SŁOWACKI, SYLWETA, NOŚNIK, SMUŻKA, DYSK ELASTYCZNY, PORCYJKA, IMPRESYJNOŚĆ, INFORMACJA, CHYŁ, KUBECZEK, FAMA, IGLAK, SZKOŁA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, WYWÓD, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, CIENKI PALUSZEK, BARWNOŚĆ, OBRÓŻKA, SKĄPOŚĆ, DARMOCHA, HEKATOMBA, TRZECIORZĘDNOŚĆ, DACZA, PŁATECZEK, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, SKOKOWOŚĆ, PALTO, WYTRZYMAŁOŚĆ, UMAJANIE, PRZEWODNICZĄCY, ŻYŁKA, STRZAŁA, KALIBER, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ODMIANA, SYMPTOM, JARZYNIAK, KLACZKA, APOSTOŁ, FINTIFLUSZKA, CZĘŚĆ, KOCANKA, OBRUSIK, PRZEPIÓRKA, PALUDAMENT, REIFIKACJA, WOSKOWATOŚĆ, MYŚL, ?PRZEDMIAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: LASKA - MAŁY, DŁUGI I CIENKI PRZEDMIOT, ZWYKLE JAKAŚ UFORMOWANA W TEN KSZTAŁT ILOŚĆ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: LASKA - MAŁY, DŁUGI I CIENKI PRZEDMIOT, ZWYKLE JAKAŚ UFORMOWANA W TEN KSZTAŁT ILOŚĆ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LASECZKA zdrobniale: laska - mały, długi i cienki przedmiot, zwykle jakaś uformowana w ten kształt ilość czegoś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LASECZKA
zdrobniale: laska - mały, długi i cienki przedmiot, zwykle jakaś uformowana w ten kształt ilość czegoś (na 8 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: LASKA - MAŁY, DŁUGI I CIENKI PRZEDMIOT, ZWYKLE JAKAŚ UFORMOWANA W TEN KSZTAŁT ILOŚĆ CZEGOŚ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZDROBNIALE: LASKA - MAŁY, DŁUGI I CIENKI PRZEDMIOT, ZWYKLE JAKAŚ UFORMOWANA W TEN KSZTAŁT ILOŚĆ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x