NATURALNA, WYPUKŁA FORMA TERENU ZBUDOWANA Z LITEJ SKAŁY (FORMACJA SKALNA) O WYSOKOŚCI ZWYKLE OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU METRÓW, CZĘSTO WYSTĘPUJĄCA NA SZCZYTACH WZGÓRZ LUB W ICH POBLIŻU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOR to:

naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TOR

TOR to:

krzywa, droga zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało (na 3 lit.)TOR to:

dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie (na 3 lit.)TOR to:

Th - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (na 3 lit.)TOR to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 3 lit.)TOR to:

wytyczony cel działania, postępowania, rozwoju (na 3 lit.)TOR to:

wytyczona trasa, po której należy się poruszać (na 3 lit.)TOR to:

droga, po której porusza się obiekt, zwłaszcza pojazd (na 3 lit.)TOR to:

droga ułożona z szyn umocowanych na podłożu za pomocą podkładów (na 3 lit.)TOR to:

(kamerowy) zestaw urządzeń telewizyjnych przeznaczony do analizy obrazu i ukształtowania sygnału wizyjnego (na 3 lit.)TOR to:

tramwajowy (na 3 lit.)TOR to:

trasa bobslejowa (na 3 lit.)TOR to:

droga dla pociągu (na 3 lit.)TOR to:

kolejowy (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNA, WYPUKŁA FORMA TERENU ZBUDOWANA Z LITEJ SKAŁY (FORMACJA SKALNA) O WYSOKOŚCI ZWYKLE OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU METRÓW, CZĘSTO WYSTĘPUJĄCA NA SZCZYTACH WZGÓRZ LUB W ICH POBLIŻU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.562

ŻUBR KARPACKI, WYCZARTEROWANIE, KOMBATANTKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KAJMAK, GNUŚNOŚĆ, ZARASAI, IZBA, WAGON, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, PROFESOR, SKOK SPADOCHRONOWY, SYFON, MIERZENIE, SERBSKOŚĆ, UDERZENIE, NOWENNA, KURZAWKA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, AKT, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, AMAL, KANTYK, ZBIOREK, PASOŻYT, SYFON, PASSEPIED, WIATR, TAŚMOWY, POBIAŁKA, DWUSTUZŁOTÓWKA, OBSZAR, SKRÓT, DEALPACK, RYNKA, LADA, FACHOWIEC, SATELITA, SALAMI, DZIURA, TANTALIT, NAKO, TAPETA, ZNAK, SZCZAPA, PEPICZKA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, IRYGATOR, BRUDAS, KARDYNAŁ, CARAT, FASOLKA MUNG, KĄPIEL, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, KOMENDA, SPIŻARNIA, JACK, ORGANOMISTRZOSTWO, NARKOTYK, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, ŚLEPOTA KOROWA, WSKAZ, POCHMIEL, GRÓB SKRZYNKOWY, CENTRUM, DŻIHAD, TKANKA STAŁA, RETROGRADACJA, UKRZYWDZONY, STYPENDIUM, MINERALIZACJA, PACZKA, KLERODENDRON, PAPIER KANCELARYJNY, GUFFA, OKRAJKA, SZELMOSTWO, ANTABA, CHINA, POKOLENIE, WSKAZÓWKA, PLUS, SYGNALIZATOR, ŚWIĘTO, CAPRICCIO, EGZORTA, MUFKA, GUMKA, NAKRĘTKA, KASKADER, WIELOKULTUROWOŚĆ, ZARAZA, KOŃ HUCULSKI, DOSTĘP, TRÓJNÓG, PODATEK GRUNTOWY, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, SIEĆ KRYSTALICZNA, CIAŁO OBCE, KAŁUŻNICA, PLAMKA FORDYCE'A, INSTALOWANIE, KSIĘGA METRYKALNA, TUBA, BAZA NOCLEGOWA, OSĘKA, PROTETYKA, OBRĘCZ, BACIK, GONDOLA, GĄBKA, NADSCENIE, PRAKTYKA, PARK MASZYNOWY, SCENKA RODZAJOWA, INTERES PRAWNY, HADIS, ZIEMNODROZDY, SŁOMA TARGANA, PRZEKAZIOR, PŁATECZEK, EKSKLAWA, MATERIAŁ SKALNY, GROWL, KASZA, CIS, GWIAZDKA, ZAGŁÓWEK, INDOS, WYWROTKA, PAGÓR MROZOWY, ORGANIZM DIPLOIDALNY, DOLNOSASKI, CUDOTWÓR, DOLNONIEMIECKI, HANDEL NARĘCZNY, AMPUTACJA, CIRROSTRATUS, KONSOLA, DYWIZJON RAKIETOWY, BIBLIOTEKA GENOWA, ZMARSZCZKA, NAJDUCH, ENERGOELEKTRYK, MELILIT, KEKSÓWKA, BARIERA TECHNICZNA, KANAŁY, PRZECZULICA SKÓRNA, MINTAJ, ANIMACJA, BUDA, IMIONNIK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, KOBIECISKO, UŁOM, TURMA, RECEPTARIUSZ, ZŁOCIENIEC GWIAZDKOWATY, LATARNIA UMARŁYCH, MENZURKA, CYBERPANK, WIZYTÓWKA, TOR, PODCAST, ROSYJSKI, PŁAWKA, JARZMO MOSTOWE, FILC, MISIACZEK, GLORIETA, ARAPAIMA, UMOWA KONTRAKTACJI, MARKGRAF, KONSUMENT, ORBITA PARKINGOWA, MITENKI, SUSZARNICTWO, KLASTER, ZANIECZYSZCZENIE, CIĄG, MONOCHROMATYZM, PEDERASTKA, MEDYCYNA LOTNICZA, GOŁOBORZE, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, PUŁAP, BLOKHAUZ, KASZKIET, OBRÓBKA PLASTYCZNA, WYGŁAD LODOWCOWY, TRANSGEN, OPŁATA MIEJSCOWA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PUZDERKO, MAPA POZNAWCZA, LUSTRO TEKTONICZNE, MARKIZA, SPRAWA, ZAWRÓT, DENIER, VINH, KAPISZON, MUCHINA, FOSA, BODZIEC WARUNKOWY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, LIBELLA, SIEROTA SPOŁECZNA, INTRATA, DEPESZOWIEC, PAROWCZYK, OSTROWIANKA, ODDANIE, UNIA, POGOTOWIE ENERGETYCZNE, LOTERIA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, PROCH, SPEKTAKL, PAS, PLASTYKA, PAGON, LAJKRY, TWÓR, SKROMNIŚ, OTRZEWNA, CHOROBA PLUMMERA, ZWIĄZEK OPERACYJNY, NAUKA MEDYCZNA, BATUTA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, MIR, SKALA CYGAŃSKA, KŁOBUK, SAMOTOK, TOR KARTINGOWY, NGAMI, MISTRZU, RĘKAWICA, PRACE, OBRONA, GLINIANE RĘCE, PIERWSZY, CWIBAKÓWKA, SKALENOEDR, PORCELANA STOŁOWA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, KORSARZ, OKŁADKA, KOSMOGONIA, GNÓJ, DENDRODOA, DNI, ZAGRYWKA, TUNIKA, PODŁOGA, PIERNICZEK, KALIKO, SYFON, PIEC INDUKCYJNY, MANIOK, PIK, GROM, POWSZECHNOŚĆ, KLASER, GWIAZDKA, KOŁPAK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ASTEROIDA, INSTALACJA, KORONA, RYTM, KREWETKA ATLANTYCKA, PASIERB, GAŁĘZIAK, MALARZ, NIESPAW, KOSZ, KIEŁŻ, NOWORUSKI, ROZPÓRKA, STRONA, PRZYDANKA, CŁO PROHIBICYJNE, PASTERSKOŚĆ, JUDASZOWE SREBRNIKI, POCENIE, ENDERBIT, KOSZT POŚREDNI, ŁACINA, EWALUACJA SPLOTOWA, PÓŁPIĘTRO, KRATOWNICA, KWAS BARBITUROWY, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, DECHA, OBSZCZYMUR, ?REN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.562 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNA, WYPUKŁA FORMA TERENU ZBUDOWANA Z LITEJ SKAŁY (FORMACJA SKALNA) O WYSOKOŚCI ZWYKLE OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU METRÓW, CZĘSTO WYSTĘPUJĄCA NA SZCZYTACH WZGÓRZ LUB W ICH POBLIŻU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNA, WYPUKŁA FORMA TERENU ZBUDOWANA Z LITEJ SKAŁY (FORMACJA SKALNA) O WYSOKOŚCI ZWYKLE OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU METRÓW, CZĘSTO WYSTĘPUJĄCA NA SZCZYTACH WZGÓRZ LUB W ICH POBLIŻU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOR naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOR
naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu (na 3 lit.).

Oprócz NATURALNA, WYPUKŁA FORMA TERENU ZBUDOWANA Z LITEJ SKAŁY (FORMACJA SKALNA) O WYSOKOŚCI ZWYKLE OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU METRÓW, CZĘSTO WYSTĘPUJĄCA NA SZCZYTACH WZGÓRZ LUB W ICH POBLIŻU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NATURALNA, WYPUKŁA FORMA TERENU ZBUDOWANA Z LITEJ SKAŁY (FORMACJA SKALNA) O WYSOKOŚCI ZWYKLE OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU METRÓW, CZĘSTO WYSTĘPUJĄCA NA SZCZYTACH WZGÓRZ LUB W ICH POBLIŻU. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x