REAKTYWNA FORMA TLENU: INDYWIDUUM CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE ATOMY TLENU Z NIESPAROWANYM ELEKTRONEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RODNIK TLENOWY to:

reaktywna forma tlenu: indywiduum chemiczne zawierające w swoim składzie atomy tlenu z niesparowanym elektronem (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REAKTYWNA FORMA TLENU: INDYWIDUUM CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE ATOMY TLENU Z NIESPAROWANYM ELEKTRONEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 984

INSTRUMENT FINANSOWY, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, DOROBKIEWICZ, NIECHLUJSTWO, RYNNA SUBGLACJALNA, KARTKÓWKA, OCHRONA GATUNKOWA, MACIERZ DYSKOWA, FORMA MODULARNA, KARAKOL, SYSTEM PÓŁPREZYDENCKI, HOPAK, TIOSÓL, ROZSZERZENIE CIAŁA, FILOLOGIA KLASYCZNA, CICHA WODA, BIAŁY WYWIAD, IGE, MUTUALIZM, KRATOWNICA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, KOZAK, BUDAPESZTANKA, SZABLON, OSADA, FUNKCJONAŁ PÓŁTORALINIOWY, GWARANCJA BANKOWA, KOZA DOMOWA, APANAŻ, GOŁĄB DOMOWY, MUSICAL, OŁTARZYK PRZENOŚNY, JEREMIADA, BAKTERIE SIARKOWE, DYSOCJACJA TERMICZNA, KREDYCIK, KOTLINA, OBCIĄŻENIE, MODRZEW EUROPEJSKI CZERWONY, GRUPA KETONOWA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, JEDNOIZBOWOŚĆ, PGR, OJCIEC, MODRASZEK ALKON, ZIELONE PŁUCA, FUNKCJONAŁ DWULINIOWY, POLIGYNANDRIA, ASAŃSTWO, FERMENTACJA MLECZANOWA, PARZENICA, MODRZEW EUROPEJSKI TYPOWY, BALOT, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, RUGI, SUŁTANAT, MELFALAN, FORMA, WOSZCZYNA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, POLIESTER, KRYPTA, KRWIOBIEG PŁUCNY, LATRIA, STRES OKSYDACYJNY, WODOROSÓL, MODRZEW EUROPEJSKI KOLUMNOWY, JUSTUNEK, PODATEK POGŁÓWNY, FORMA ODLEWNICZA, TRADYCYJNOŚĆ, FORMA, WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, TLENEK OŁOWIU(II), STOPIEŃ, FEKALIA, KASTING, ANOKSJA, IMPERATIVUS, STRAJK GŁODOWY, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, STAND-UP, FORMA, ŚWIATŁO CHEMICZNE, KAGURA, ZNACZNIK, ŚRODKOWY PALEC, FORMA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, MARKETING INTERNETOWY, WILK NOWOFUNDLANDZKI, MENEL, NAGRODA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, EPITLENEK, ELIMINACJA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, PÓŁKOLONIA, GRUPA HYDROKSYLOWA, RYTUAŁ, NIEZGRABIASZ, CZAS TERAŹNIEJSZY, NIECHLUJNOŚĆ, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, CELOWNIK, MODEL, LISTA, DODATEK MIESZKANIOWY, CHEMORECEPTOR, CEWKA, BRACTWO CERKIEWNE, SYLIKON, PODKAST, KWAS BEZTLENOWY, MIMETYZM, FILTR WĘGLOWY, OPERATOR MODALNY, WYWÓZKA, FORMA, PRAWIDŁO, RYNNA POLODOWCOWA, FILAR, SPIS, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, ROZSZCZEP JĘZYCZKA, ZAKON, BIAŁY LIS, WIRUSY SSRNA(-), STAROANGIELSKI, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, TLENOWNIA, GATUNEK LITERACKI, KREDYT, WŁÓKNO SZTUCZNE, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, ODCZUCIA, CIAŁKO ZIELENI, COKÓŁ KONTYNENTALNY, FORMA PRZESTRZENNA, REGRESJA PODATKOWA, TARAS, CUKIER, INDYWIDUUM, JABŁCZAN, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, BRYŁA, DNIÓWKA, ACAŃSTWO, WARUNKOWANIE, ROŚLINA TRUJĄCA, STONEY, FRETKA, SEKS ANALNY, GATUNEK POGRANICZNY, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, ZWIERZĘ, GERMANISTYKA, TRANSCENDENCJA, NUWORYSZ, RONDO, ZNAK TOWAROWY, SIARA, WĘGLÓWKA, MINIATURA FORTEPIANOWA, KSZTAŁT, TREKING, REJESTR, FORMA, MONITOR RZECZNY, LAKTOGLOBULINA, LITURGIA, WSTRZĄS SEPTYCZNY, OPŁATA STEMPLOWA, STOŻEK NAPŁYWOWY, GRZBIET PODMORSKI, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, GRZYBNIA, GLIKOPROTEINA, WILK Z GÓR MONGOLLON, FORMA, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, MIESZKANIE KOMUNALNE, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KWAS, MARUDER, GÓRA PODWODNA, RUSYCYSTYKA, TLENEK, ZWIĄZEK KOMUNALNY, KWAS LIPONOWY, KLARK, SUBSKRYPCJA, KONCERT, BIAŁA SZKOŁA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ZIARNIAK, OKRĘT LINIOWY, MIOTACZ OGNIA, MODRZEW EUROPEJSKI O DUŻYCH SZYSZKACH, KOPYTO, KAPUSTA CUKROWA, LANIE, OKSYMETR, STAROHISZPAŃSKI, ŁASKAWCA, NEUROCHEMIA, TYRANIA, IZOBUTAN, KURZA STOPKA, PROFIL, NEKROMANCJA, HISTOCHEMIA, ŁUPEK METAMORFICZNY, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, CHROMBUCYL, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, WŚCIEKLICA USZATKA, PRZYCZYNA FORMALNA, AGROTURYSTYKA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, WAKAT, UNIKAMERALIZM, SERCÓWKA, PODCAST, PITEKANTROPUS, AMFITEATR MORENOWY, DEMONSTRACJA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, SYSTEM SEMIPREZYDENCKI, ANNAŁ, ZEOLIT, MONOCUKIER, KARBOKSYL, KRYSZTAŁEK, DOLINA RYNNOWA, TANIEC TOWARZYSKI, PAKIETOWIEC, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PRZECINKOWIEC, MAZUREK, GAJAL, INDYWIDUALNOŚĆ, MIGDAŁ, GRUPA DYSKUSYJNA, WINIETA, HELIKTYT, PINAKOID, WĘGIEL KAMIENNY, SZKARADZIEJSTWO, KRÓLIK, CUKRÓWKA, KEKSÓWKA, DEFICYT TLENOWY, STEREOIZOMER, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, CZERWONA KRWINKA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, SYLWA, OTWARTOŚĆ, KEM, FUTURUM, SIEĆ NEURONOWA, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, HINDUSTANI, SAŁATA LODOWA, MONARCHIA STANOWA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, ZAMORA, INHALATOR TLENOWY, PŁETWONUREK, DOPEŁNIACZ, MARUDA, ROZPRAWKA, KOLONIA, DOWÓD POŚREDNI, KUBOMEDUZA, ROSA MIODOWA, PRZETWÓRSTWO, TRUST, TRYB OZNAJMUJĄCY, BIOCHEMIA, SKALICA, OPUSZKA WĘCHOWA, CWIBAKÓWKA, EUCHARYSTIA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZACHOWEK, TEATR ULICZNY, PRZEKŁADANIEC, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, STOPIEŃ WYŻSZY, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, PRACA WYJŚCIA, FOSFORAN PIRYDOKSALU, KURIER, HYDROCHEMIA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, KOKILA, ?REJESTRZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 984 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REAKTYWNA FORMA TLENU: INDYWIDUUM CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE ATOMY TLENU Z NIESPAROWANYM ELEKTRONEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REAKTYWNA FORMA TLENU: INDYWIDUUM CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE ATOMY TLENU Z NIESPAROWANYM ELEKTRONEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RODNIK TLENOWY reaktywna forma tlenu: indywiduum chemiczne zawierające w swoim składzie atomy tlenu z niesparowanym elektronem (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RODNIK TLENOWY
reaktywna forma tlenu: indywiduum chemiczne zawierające w swoim składzie atomy tlenu z niesparowanym elektronem (na 13 lit.).

Oprócz REAKTYWNA FORMA TLENU: INDYWIDUUM CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE ATOMY TLENU Z NIESPAROWANYM ELEKTRONEM sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - REAKTYWNA FORMA TLENU: INDYWIDUUM CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE ATOMY TLENU Z NIESPAROWANYM ELEKTRONEM. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x