FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: WĄSKA, PŁYTKA, V-KSZTAŁTNA DOLINA SUCHA O ZNACZNYM I NIEWYRÓWNANYM SPADKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEBRA to:

forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEBRA

DEBRA to:

zarośla, nieuporządkowana krzaczasta formacja roślinna (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: WĄSKA, PŁYTKA, V-KSZTAŁTNA DOLINA SUCHA O ZNACZNYM I NIEWYRÓWNANYM SPADKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.893

ATRYBUCJA STABILNA, BOKÓWKA, GRUPA DYSKUSYJNA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, PLAFON, TEIZM, INLET, WODA GEOTERMALNA, FORMA, KRÓLESTWO, PRELUDIUM, POLIANDRIA, KURIEREK, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, PRZEPAŚĆ, MIECZ, RÓWNIK, SKALAR, SĄCZEK, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KANGUR ANTYLOPI, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, WSTRZĄS SEPTYCZNY, TERASA, BUŁAWKA, MECZ MISTRZOWSKI, RABATKA, MIKROMACIERZ DNA, CZAS, DOLINA WISZĄCA, TREN, WALLAROO CZARNY, PAGÓR MROZOWY, ŻŁOBIENIE, BURZYK SZARY, EPIPELON, KOŻUSZYSKO, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, POLE SIŁOWE, HAMULEC AERODYNAMICZNY, ROZŁÓG, WIR POLARNY, OKNO TEKTONICZNE, FIDEIKOMISARZ, TEORIA GEOTEKTONICZNA, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KRATER, OŚ ŚWIATA, KWADRAT, PLANETA DOLNA, ŚWIATŁODRUK, OKRĘT NAWODNY, AKT NOTARIALNY, GOŹDZIENIEC, SYLWA, KATASTROFIZM, DEMOKRACJA, STAJE, LIGAWA, BEZLIST, PLUTOKRACJA, PUNKT GEODEZYJNY, WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA, WIEK, KIEŁ, DOLOT, OBSZAR EPICENTRALNY, ETAT, ŚCIEŻKA, ORATORIUM, PRZECZULICA, UWYPUKLENIE, SZTACHETA, KOPUŁA LAWOWA, OBNIŻENIE, KOKILKA, AGAT, IRYZACJA, BLENDA, SZLUFKA, TRYB ROZKAZUJĄCY, BUDAPESZTAŃCZYK, ZAKON, EROZJA ŚNIEŻNA, ŻEGADŁO, WIĘZADŁO SIERPOWATE, TURYSTYKA, NIĆ, JARD KWADRATOWY, UZIOM, PŁASKOZIEMCA, ENERGIA GEOTERMALNA, COLEMANIT, MODRZEW EUROPEJSKI ZIELONY, KABANOS, KOLPOSKOP, DRENAŻ, PŁYWACZEK, ORLA, HINDUSTANI, FORMA, BOCHENEK, WYROŚLE, CENTYMETR, DOLINA LODOWCOWA, SKALA RICHTERA, DWUIZBOWOŚĆ, FRONT, WYROŚL, AUTUNIT, SKRĘTKOWCE, PAS, GAŁĘZIAK, SZKLANKA, POJAZD LĄDOWY, TRAIL, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, KALUS, STAWONOGI, GEOFAGIA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, PODRYWKA, ŚCIEŻYNA, KOMIN, NIEDOROZWÓJ, PRZECIWSTAWIENIE, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, HYDROMONITOR, KLEPISKO, PÓŁKOLONIA, FORMA, MANTO, PŁAT CIEMIENIOWY, MODEL, NIFE, STOK, MIASTO-PAŃSTWO, STAROIRLANDZKI, SZABLONIK, TOR, FORMA PRZESTRZENNA, MULDA, INWERSJA OPADOWA, ASAŃSTWO, KOZA DOMOWA, BASEN OCEANICZNY, UTC, PLAMKA FORDYCE'A, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, KIESZEŃ, KORYTO RZEKI, KOZAK, BRUZDA ROLANDA, PLANETA TYPU JOWISZ, BIORÓŻNORODNOŚĆ, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, ZNAK TOWAROWY, JEDNOIZBOWOŚĆ, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, PŁYTKA NAZĘBNA, BENEFICJANT, DROŻYNA, EKLIPTYKA, MIESZKANIE KOMUNALNE, MANNA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, BLOK KONTYNENTALNY, TROP, TOŃ WODNA, BIEGUN, TARCZKA OPACHOWA, LIMAN, CZYSTA FORMA, FORMA DWULINIOWA, FLETNER, DZIESIĘCINA, SIANO, KOTLINA KŁODZKA, POLE POWIERZCHNI, BIAŁA RDZA, WYRWA, CYKL SONATOWY, STOPOTONA, ROZSZCZEP JĘZYCZKA, DOBRO PODRZĘDNE, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, FORUM, OGNISKO MAGMOWE, BREAKDANCE, KONIEC, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, PASSE-PARTOUT, SELENOGRAFIA, KĄT PADANIA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, PIANOPLASTIK, KOD OGRANICZONY, ŚLIZGAWKA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY, PROCES ENDOGENICZNY, LECZNICTWO STACJONARNE, GEOLOGIA PODSTAWOWA, MORENA ABLACYJNA, WYŻŁOBIENIE, DOBRO LUKSUSOWE, POLEWA PUSTYNNA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, MATERIAŁ EJEKCYJNY, TRĄBKA, AGROTURYSTYKA, FALISTOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, CAL KWADRATOWY, ZIELENIEC, SUCHA IGŁA, LUŻNIK, HUCZEK, ZALEW, SIAL, DOSTĘP WARUNKOWY, ŚWIĘTOJANKA, OPOŃCZYKOWCE, FASZYZM, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, MI2, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, LODOWICA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, ŁASKAWCA, OBSZAR PENSEJSMICZNY, ATMOSFERA, NOWOTWÓR, PŁYTKA MOTORYCZNA, LANIE, PROMIENIOWANIE GAMMA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, WŁÓKA, FORUM DYSKUSYJNE, ZODIAK, PROFILOWANIE, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, ZMROK, SYSTEM PARLAMENTARNO-PREZYDENCKI, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, IZOBUTAN, SZPARA, OGNISKO, ZEFIR, REKREACJA, FUNKCJONAŁ PÓŁTORALINIOWY, WARSTWA JASNA, INWERSJA RZEŹBY, STRAJK WŁOSKI, OCHRONA GATUNKOWA, PRYSZNIC, SIEROTA ZUPEŁNY, LEMNID, TABELA STRATYGRAFICZNA, RÓW IRYGACYJNY, GEODEZJA SATELITARNA, SIEROTA NATURALNY, HANDEL NARĘCZNY, FUNKCJONAŁ LINIOWY, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, DOLINA, PŁYTKA, ŚCIANA, STOPIEŃ RÓWNY, LÓD MORSKI, ROŚLINA DARNIOWA, SOŚNIK, LIS SREBRNY, DÓŁ BIODROWY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, RYNNA SUBGLACJALNA, KAIK, STREFA BUFOROWA, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, NOOSFERA, UTA, LACET, HIPOTEKA KAUCYJNA, STREFA CZASOWA, BRADLEY, AERONOMIA, GEOIDA, ROLBA, LEPIARKA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, WIĘŹBA, BUSTER, KOCIOŁEK SKALNY, CHORĄGIEW, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, CWIBAKÓWKA, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, PODATEK PIGOU, ?STARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.893 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: WĄSKA, PŁYTKA, V-KSZTAŁTNA DOLINA SUCHA O ZNACZNYM I NIEWYRÓWNANYM SPADKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: WĄSKA, PŁYTKA, V-KSZTAŁTNA DOLINA SUCHA O ZNACZNYM I NIEWYRÓWNANYM SPADKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEBRA forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEBRA
forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku (na 5 lit.).

Oprócz FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: WĄSKA, PŁYTKA, V-KSZTAŁTNA DOLINA SUCHA O ZNACZNYM I NIEWYRÓWNANYM SPADKU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: WĄSKA, PŁYTKA, V-KSZTAŁTNA DOLINA SUCHA O ZNACZNYM I NIEWYRÓWNANYM SPADKU. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x