CASTOROIDES OHIOENSIS - GATUNEK POTĘŻNEGO GRYZONIA Z RODZINY BOBROWATYCH, ŻYJĄCEGO NIEGDYŚ W AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ZALICZANY DO MEGAFAUNY, BYŁ NAJPRAWDOPODOBNIEJ NAJWIĘKSZYM GRYZONIEM W DZIEJACH ZIEMI: MIAŁ OK 1 M WYSOKOŚCI, 2,5 M DŁUGOŚCI I WAŻYŁ DO 220 KG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BÓBR OLBRZYMI to:

Castoroides ohioensis - gatunek potężnego gryzonia z rodziny bobrowatych, żyjącego niegdyś w Ameryce Północnej; zaliczany do megafauny, był najprawdopodobniej największym gryzoniem w dziejach Ziemi: miał ok 1 m wysokości, 2,5 m długości i ważył do 220 kg (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CASTOROIDES OHIOENSIS - GATUNEK POTĘŻNEGO GRYZONIA Z RODZINY BOBROWATYCH, ŻYJĄCEGO NIEGDYŚ W AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ZALICZANY DO MEGAFAUNY, BYŁ NAJPRAWDOPODOBNIEJ NAJWIĘKSZYM GRYZONIEM W DZIEJACH ZIEMI: MIAŁ OK 1 M WYSOKOŚCI, 2,5 M DŁUGOŚCI I WAŻYŁ DO 220 KG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.579

OZONOSFERA, KWAGGA WŁAŚCIWA, GRABARZ, WYJEC CZARNY, GĘŚ TUNDROWA, KORALNIK MODROPŁATKOWY, PSTROLISTKA, ZĘBIEŁEK MYSZATY, CZYŻ POSPOLITY, GROSZEK, STERNIK MORSKI, OSTRYGA, PUDU PÓŁNOCNY, OLIWNIK, GŁODEK, PIERWOMRÓWKA, ŻAGIEW PŁOMIENNA, ŚCIGAŁKA, JABŁOŃ, DŁUGODZIÓB, OPOZYCJA, PAPRYKA, MATKA-POLKA, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, KASZALOT, GROMADNICA, KRWAWNIK TALERZOWATY, ROBACZEK ŚWIĘTOJAŃSKI, NESTOR SKALNY, SŁONKA, KRZYŻAK NADWODNY, ŻARŁACZ TYGRYSI, CZOP, SIT ALPEJSKI, TORFOWIEC PŁOWY, SALAMANDRA OLBRZYMIA CHIŃSKA, KANARYJKA MNIEJSZA, KUMAK, GROCH POLNY, CHWASTNICA JADALNA, TAR HIMALAJSKI, GEOLOGIA, DZIERZYK JEDNOBARWNY, KOB LICZI, DZIĘCIOŁ OGNISTY, NEON CZERWONY, KLEJNOCIK POŁUDNIOWY, TAZOUDAZAUR, GLISTEWNIK, ŚWISTEK ROPUCHOWATY, PŁASZCZ GÓRNY, HIOFORBA, KOSACIEC MIECZOWATY, GROCH, DELFIN BUTLONOSY, PETROLAKOZAUR, KRĘPACZ OLBRZYMI, SERAJ, NERKA, GUANAKO, BYDLĘCA GĘBA, CZAPELKA, IROKEZ, EKSKAWATOR, ADŻWAN, MIKSOZAUR, KLECANKI, MIRIAMETR, TORPEDÓWKA MAGELLAŃSKA, PAPUZICA MAŁA, OPOS KRÓTKOOGONOWY, ŚWINIA DOMOWA, GAMA, KARTOFEL, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ŻABA DARWINA, LUBCZYK, GRENLANDZKI, KIEŁŻ BAŁKAŃSKI, RADIOTELESKOP, LEMING LEŚNY, PRĄTNIK JAJOWATY, PIONA NIEBIESKOGŁOWA, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, PACHNOTKA UPRAWNA, DINOTERIUM, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, RÓŻANKA, KARCZOWNIK, ŚNIEŻYCZKA RIZEŃSKA, SERIA, HAŁAŚNIK KRESKOWANY, BRZANKA SCHUBERTA, ORYKS ARABSKI, BOBROSZCZURY, TROJEDNIK, GLEJCHENIOWATE, WĘŻOGŁÓWKA NOWOGWINEJSKA, ŻÓŁW FLORYDYJSKI, DZIWOOK DŁUGOBRODY, ASTER ROZKRZEWIONY, KOŚLAREK, FOKS, GRYZIEL, KRASNOLIST RDZAWY, SAPUN, CIEMNA JAGODA, WIKUNIA, ASTER JEDWABISTY, BRUDNICA NIEPARKA, KERGULENA, CZARECZNIK, TURZYCA ZAWSZE ZIELONA, BOLITA, PETREL DŁUGODZIOBY, KEFIR, INTEL, BENEFICJANT, ZAŻARTKA, DELFIN GARBOGRZBIETY, PAZUROGON UZDOPRĘGI, ŚWIDRZYK, SZKARŁATKA NIEBIESKOGRZBIETA, AKSOLOTL, AMINEK ZĘBODŁUBKA, ZACHYŁKA, ŚWISTUN, SARI, BIEGACZ, BĄK, MUZYKA CHODNIKOWA, POKRZYWA KONOPIOLISTNA, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, IBIS GRZYWIASTY, ŻYWICIEL, SPÓJNICA, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, TYMOTKA SZYDLASTA, CHOMIK TURECKI, GUANGXI, REKIN CHOCHLIK, FAŁDÓWKA UNITKA, NARCYZ NIEZRÓWNANY, BERNIKLA KANADYJSKA, PAROZĄB RDZAWY, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, PRĘT, HALIBUT ATLANTYCKI, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, LIRYKA CHÓRALNA, ŻÓŁW TORNIERA, KORALÓWKA CZARNOPASA, PADEMELON CZERWONONOGI, ŻABA GOLIAT, BOCZNOTRZONOWIEC, LIMBA, IPEKAKUANA PRAWDZIWA, WIERZCHNICA, ALTANNIK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, DŻEZ, OMUŁEK, GRUSZA USSURYJSKA, LIKWORÓWKA, WIĄZ DROBNOLISTNY, ŻABA WŁOSKA, GEKON MALAJSKI, ORONTIUM, PIES LATAJĄCY, MRÓWKOŻER WORKOWATY, HELIKOPRION, DAGLEZJA, WYTRZESZCZKA TARCZÓWKA, GRZEBIENICA BRAZYLIJSKA, WARZĘCHA MAŁA, CHWOSTKA MODROGŁOWA, SZCZEP 121, WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, TYTANOZUCH, NURZEC MAGELLAŃSKI, KITTA, GRUSZA POLNA, DZIERZYK GWINEJSKI, DIKSONIA, STRZECHWA BEZZĄB, LEPILEMUROWATE, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, MARKACZKA ZWYCZAJNA, PIŻMOWÓŁ, TRERON MAŁY, BOA KRÓTKOOGONOWY, VIBRATO, PUMA, PAWIAN PŁASZCZOWY, ŚWIERK KOREAŃSKI, BAŁAMUTKA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, JERA POSPOLITA, KRONOZAUR, JĘZYCZNIK, KOLEŃ PIASKOWY, WYJEC PŁASZCZOWY, REKIN POLARNY, KOSTRZEWA ROZPIERZCHŁA, SŁONECZNIK, WDÓWKA, OMAN LEPKI, STALÓWKA, KACZKA, PIELĘGNICA ELLIOTA, GORAL CHIŃSKI, LANGUR KSIĄŻĘCY, MKLIK, PONURNIK, NEFRYTEK TRÓJBARWNY, MRÓWKA PNIAKOWA, CZYKARA, KORNUTKA KONICZYNOWA, WYSIEW, ŻÓŁW SĘPI, SMAGLICZKA STEPOWA, BAJKAŁ, ŻYTO, KRZYWOSZCZEĆ POGIĘTA, BURZYK POPIELATY, WODNIAK, STOKŁOSA MIESZAŃCOWA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, ZWINNIK JEDNOPRĘGI, SROKA, KRAKAUERKA, STAWONOGI, KINKAŻU, PSZENIEC BRODATY, AKUMBA, MAMUT POŁUDNIOWY, MAWOREK POMARSZCZONY, GŁÓG ZIELONY, FLOREN, AGUTI OLIWKOWY, CUDOKACZKA, AŁMA ATA, TONKA, TRÓJLIST RUGELA, GEOLOGIA REGIONALNA, ŻOŁNA BRODATA, FLORYDZKIE DRZEWO ŚWIĘTE, STRUNOGŁOWE, RZĘSOREK, SASSAFRAS LEKARSKI, MICHIGAN, PROKSEN, RAMIENICA POSPOLITA, KRUCJATA, TRÓJLIST BRUZDKOWANY, DZIEWIĘĆSIŁ BEZŁODYGOWY, RZEKOTKA WIELKA, KUKAWKA AMAZOŃSKA, PODRÓŻNICZEK, CZATKOBATRACH, BOBRY, KANNA, KLEJÓWKA, KIELISZNIAK, FLAMING AMERYKAŃSKI, PETREL BIAŁOSZYI, DZIERZBIK, BOROWIK SZATAŃSKI, PLACERIAS, WIECZERNICA GÓROLUBKA, PSZENICA, TURÓWKA ROZŁOGOWA, KRENAL, WĘZEŁ, KARACZAN, PODOKARP WIELKOLISTNY, KOZIOROŻEC, RAJA NAKRAPIANA, BOSTON, STRZEBLA, DRZEWO KAKAOWE, KIRENGESZOMA, KOSTRZEWA NIEDŹWIEDZIA, DZIERZYK DWUBARWNY, IBIS OSTROSTERNY, BUSZÓWKA ŚNIADA, OZDOBNICA, FAGNAND, RYJÓWKA ETRUSKA, KUKAWCZYK RDZAWY, PIELĘGNICA, PRZEKOPNICA AFRYKAŃSKA, ACEROLA, KOROŁAZ RDZAWY, CHOMIK BAŁKAŃSKI, CZEPIAK CZARNY, KROKUS SIEBERA, PODKASAŁKA SZAFRANOWA, STRZECHWA WŁOSISTA, CYPRYS WIELKOSZYSZKOWY, ?ARGONAUTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CASTOROIDES OHIOENSIS - GATUNEK POTĘŻNEGO GRYZONIA Z RODZINY BOBROWATYCH, ŻYJĄCEGO NIEGDYŚ W AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ZALICZANY DO MEGAFAUNY, BYŁ NAJPRAWDOPODOBNIEJ NAJWIĘKSZYM GRYZONIEM W DZIEJACH ZIEMI: MIAŁ OK 1 M WYSOKOŚCI, 2,5 M DŁUGOŚCI I WAŻYŁ DO 220 KG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CASTOROIDES OHIOENSIS - GATUNEK POTĘŻNEGO GRYZONIA Z RODZINY BOBROWATYCH, ŻYJĄCEGO NIEGDYŚ W AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ZALICZANY DO MEGAFAUNY, BYŁ NAJPRAWDOPODOBNIEJ NAJWIĘKSZYM GRYZONIEM W DZIEJACH ZIEMI: MIAŁ OK 1 M WYSOKOŚCI, 2,5 M DŁUGOŚCI I WAŻYŁ DO 220 KG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BÓBR OLBRZYMI Castoroides ohioensis - gatunek potężnego gryzonia z rodziny bobrowatych, żyjącego niegdyś w Ameryce Północnej; zaliczany do megafauny, był najprawdopodobniej największym gryzoniem w dziejach Ziemi: miał ok 1 m wysokości, 2,5 m długości i ważył do 220 kg (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BÓBR OLBRZYMI
Castoroides ohioensis - gatunek potężnego gryzonia z rodziny bobrowatych, żyjącego niegdyś w Ameryce Północnej; zaliczany do megafauny, był najprawdopodobniej największym gryzoniem w dziejach Ziemi: miał ok 1 m wysokości, 2,5 m długości i ważył do 220 kg (na 12 lit.).

Oprócz CASTOROIDES OHIOENSIS - GATUNEK POTĘŻNEGO GRYZONIA Z RODZINY BOBROWATYCH, ŻYJĄCEGO NIEGDYŚ W AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ZALICZANY DO MEGAFAUNY, BYŁ NAJPRAWDOPODOBNIEJ NAJWIĘKSZYM GRYZONIEM W DZIEJACH ZIEMI: MIAŁ OK 1 M WYSOKOŚCI, 2,5 M DŁUGOŚCI I WAŻYŁ DO 220 KG sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - CASTOROIDES OHIOENSIS - GATUNEK POTĘŻNEGO GRYZONIA Z RODZINY BOBROWATYCH, ŻYJĄCEGO NIEGDYŚ W AMERYCE PÓŁNOCNEJ; ZALICZANY DO MEGAFAUNY, BYŁ NAJPRAWDOPODOBNIEJ NAJWIĘKSZYM GRYZONIEM W DZIEJACH ZIEMI: MIAŁ OK 1 M WYSOKOŚCI, 2,5 M DŁUGOŚCI I WAŻYŁ DO 220 KG. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast