CAPRINAE - PODRODZINA SSAKÓW KRĘTOROGICH OBEJMUJĄCA GATUNKI ZALICZANE DO ZWIERZYNY O DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM; WYSTĘPUJĄ W EUROPIE, AZJI, AFRYCE I AMERYCE PÓŁNOCNEJ - NAJCZĘŚCIEJ NA OBSZARACH GÓRSKICH, SKALISTYCH, CZĘSTO POWYŻEJ GÓRNEJ GRANICY LASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOZŁOWATE to:

Caprinae - podrodzina ssaków krętorogich obejmująca gatunki zaliczane do zwierzyny o dużym znaczeniu gospodarczym; występują w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej - najczęściej na obszarach górskich, skalistych, często powyżej górnej granicy lasu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAPRINAE - PODRODZINA SSAKÓW KRĘTOROGICH OBEJMUJĄCA GATUNKI ZALICZANE DO ZWIERZYNY O DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM; WYSTĘPUJĄ W EUROPIE, AZJI, AFRYCE I AMERYCE PÓŁNOCNEJ - NAJCZĘŚCIEJ NA OBSZARACH GÓRSKICH, SKALISTYCH, CZĘSTO POWYŻEJ GÓRNEJ GRANICY LASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.783

ROPOMACICZE, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, ZADYSZKA, KULTURA FIZYCZNA, NAWIAS KLAMROWY, TUNBERGIA, ORLICA ZGASIEWKA, GEMSBOK, KOSZAR, PAJACYK, MAMUT STEPOWY, PREDYKACJA, POLECANKA, KOŚĆ ŁOKCIOWA, PĘCHERZ, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, PIES ZAPRZĘGOWY, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, BYLICA, TAPIROWATE, KILOTONA, SPACHACZOWATE, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, GŁOWIENKA, WĄŻ DIADEMOWY, TAKIR, MWERU, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ODLICZENIE, SINORNITOMIM, TAJFUN, PANEK, MORGANUKODON, LIS RUDY, CHMURA KONWEKCYJNA, PODRYDZYK OSTRY, BUKOWINA, SZCZEKUSZKOWATE, ŁUT, PŁAWIK, DRUT, BAWEŁNICA, SOS NEAPOLITAŃSKI, OKUCIE, KOZIOROŻEC ALPEJSKI, PODEST, SYSTEM KOMPUTEROWY, JASTRZĘBIOWATE, LAPONIA, DEKANAT, DZIECKO, BERBER, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, ZAKRĘTKA, PIEPRZ, NIEROZŁĄCZKA, OGAR, CZŁONEK, MIASTO-PAŃSTWO, WSCHODOZNAWSTWO, PADACZKA AUDIOGENNA, KOLCOSKÓR, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, ŻABA ŚWISTUN, MASKA, OLSZYNA, PASZKWIL, KROKODYLOWATE, SINUSONAZ, KRWAWNIK KICHAWIEC, ELEKTRYCZNY PASTUCH, TREL, MYRMEKOFIL, POPRZECZKA, PRYWATKA, PAPRYKARZ, ADAZAUR, GRUZJA, REZERWA, ODMA OPŁUCNOWA, RZEKOTKA TRAWNA, TAKIN, PNIOWY ZESPÓŁ NAPRZEMIENNY, GRANAT, BADYLARKA, GRZYB ZAJĘCZY, CZARKA, ALBINO, CYKL PŁCIOWY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, AFERA, GRUCZOŁ ŁOJOWY, BARWY NARODOWE, ZRĄB ZUPEŁNY, CZAD, PANGOLIN, POWÓZ, BUSZÓWKOWATE, TICINO, BONOBO, PRZEPUSTKA, PODRZUTEK, OWCA OLKUSKA, POPĘDLIWOŚĆ, BĄKOJAD, WYSMUKLICA MCHOWA, STERNICZKA MASKOWA, NIEDOSTATECZNY, HALOFIL, GAZELA INDYJSKA, SABAL, LABOKANIA, ŚMIERDZIEL, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, PAPROTNIK SIERPOWATY, HUSI, PARAFRAZA, PŁAKSA, CHAŁUPA, BAWOLE OKO, RUNA, DURIAN, ŚWIERK SYBERYJSKI, KULTURA MUSTIERSKA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, PAŹDZIOR, MODRZEW AMERYKAŃSKI, KOKSU, ROZKOSZNIACZEK, SZKWAŁ, AZOLLA, ARIEL, WĄSY, KABYLIA, TYDZIEŃ, BREWICERATOPS, KAZBA, ROPUCHA ZŁOTA, GASTROFAZA, SYLWA, TRASZKA PIRENEJSKA, PASAŻ, NORI, ARENGA, ŚLEPIEC, DRES, DOMINANTA, MECH JAWAJSKI, ORLICZKA KRETEŃSKA, BURUNDUK, LIBELLA, CHOMIK EUROPEJSKI, PĘTO, NALUT, GALERIA, LIŚCIONOS, CHMIELOGRAB, BALSA, BUŁKA KIELECKA, KOLCOPIÓRKI, STADNIAKI, KALENDARZ, ALGAZEL, CZEPIAKI, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, WILCZY GŁÓD, FENIKS, BĄCZEK CZARNY, SZTANGA, MORA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, ŻYWOTNIK, NIEDŹWIEDZIÓWKA HEBE, SARONG, MRÓWKOJADEK, WIELKOGŁÓW, PAŁECZKA, DYSLOKOZAUR, NIL, SABAUDIA, UKOŚNIKOWATE, NOTOZAUR, SPRINGBOK, CHAMSIN, PULPA, SZERSZEŃ WSCHODNI, BÓR MIESZANY, LEGENDA, TRASZKA GÓRSKA, KOŁONICE, WYCHODŹSTWO, RĘBNIA, RÓG, DANAIDOWATE, IROKEZKA, ALBATROSY, ZABAWOWICZ, MAŁPOLUD, ROTACJA, EOTRICERATOPS, KONGEROWATE, ŻÓŁW BRUNATNY, BASTION, EMIGRACJA, PAGODA, WYRZUT SUMIENIA, GRUSZE WSCHODNIE, HRABINA, SKLEROZA, ŻÓŁW ZIELONY, NÓŻ MYŚLIWSKI, GLISTA, NAŚLADOWCZOŚĆ, NOCEK WĄSATEK, POTENCJA, CYKADA, OBUWIK, LATAJĄCY PIES, NALEWAK, KIJ, WIKKA, ANTYLOPA SKOCZEK, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, MADA, DIEN, MIECH, CHAŁTURA, ANACONDA, CHRZESTNA, TANOUCHIZAUR, LATAWCE, PRZESTWORZE, WAGA PIÓRKOWA, SIERŚĆ, WĘŻÓWKA PALMIASTA, KABANOS, OBROŻA, PAREJAZAUR, POLATUCHA OLBRZYMIA, TWÓR, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, TRACZ AMERYKAŃSKI, LORA, PERLIS, PAWIAN, WYJEC CZERWONY, PODKARMIACZKA, SZACHOWNICA, POWIEŚĆ W ODCINKACH, DRAMAT, PAMPA, ŻABY LATAJĄCE, TAMANDUA MEKSYKAŃSKA, TORFOWIEC ODGIĘTY, CZYTAL, WILK Z PÓŁNOCNYCH GÓR SKALISTYCH, NERW CZASZKOWY, SZKŁA, TEJU KROKODYLOWY, JELEŃ WIRGIŃSKI, KORMORAN CZERWONOCZELNY, SKRZYNKA LĘGOWA, ROPUCHA KARŁOWATA, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, PEJPUS, DEWIZA HERBOWA, AUTOMOBILKLUB, OWCA, PODWSTĄŻNIK, PRZYĆMIENIE, SARDELOWATE, ARYTMOMETR, BOCHOLT, CZERWONE ŚWIATŁO, SŁÓJ, PAŃSTWO, BLIŻSZOŚĆ, RZYMSKI, SAMUM, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ANTONOMAZJA, GUZIEC, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, ZAKOLE, OKALECZENIE, MOBIL, ZUPA ŚMIECIOWA, UNYTKO, MAŁPY WŁAŚCIWE, PRYNUKA, URIAL, WAŁEK, DŁAWIK, CHAMPIONKA, KĘPA, GĄBKI ZWYCZAJNE, BRODAWKA, ?LAMANTYNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.783 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAPRINAE - PODRODZINA SSAKÓW KRĘTOROGICH OBEJMUJĄCA GATUNKI ZALICZANE DO ZWIERZYNY O DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM; WYSTĘPUJĄ W EUROPIE, AZJI, AFRYCE I AMERYCE PÓŁNOCNEJ - NAJCZĘŚCIEJ NA OBSZARACH GÓRSKICH, SKALISTYCH, CZĘSTO POWYŻEJ GÓRNEJ GRANICY LASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAPRINAE - PODRODZINA SSAKÓW KRĘTOROGICH OBEJMUJĄCA GATUNKI ZALICZANE DO ZWIERZYNY O DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM; WYSTĘPUJĄ W EUROPIE, AZJI, AFRYCE I AMERYCE PÓŁNOCNEJ - NAJCZĘŚCIEJ NA OBSZARACH GÓRSKICH, SKALISTYCH, CZĘSTO POWYŻEJ GÓRNEJ GRANICY LASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOZŁOWATE Caprinae - podrodzina ssaków krętorogich obejmująca gatunki zaliczane do zwierzyny o dużym znaczeniu gospodarczym; występują w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej - najczęściej na obszarach górskich, skalistych, często powyżej górnej granicy lasu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOZŁOWATE
Caprinae - podrodzina ssaków krętorogich obejmująca gatunki zaliczane do zwierzyny o dużym znaczeniu gospodarczym; występują w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej - najczęściej na obszarach górskich, skalistych, często powyżej górnej granicy lasu (na 9 lit.).

Oprócz CAPRINAE - PODRODZINA SSAKÓW KRĘTOROGICH OBEJMUJĄCA GATUNKI ZALICZANE DO ZWIERZYNY O DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM; WYSTĘPUJĄ W EUROPIE, AZJI, AFRYCE I AMERYCE PÓŁNOCNEJ - NAJCZĘŚCIEJ NA OBSZARACH GÓRSKICH, SKALISTYCH, CZĘSTO POWYŻEJ GÓRNEJ GRANICY LASU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CAPRINAE - PODRODZINA SSAKÓW KRĘTOROGICH OBEJMUJĄCA GATUNKI ZALICZANE DO ZWIERZYNY O DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM; WYSTĘPUJĄ W EUROPIE, AZJI, AFRYCE I AMERYCE PÓŁNOCNEJ - NAJCZĘŚCIEJ NA OBSZARACH GÓRSKICH, SKALISTYCH, CZĘSTO POWYŻEJ GÓRNEJ GRANICY LASU. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x