RODZAJ OZDOBNIKA, KTÓRY POLEGA NA SZYBKIM NAPRZEMIENNYM GRANIU DŹWIĘKU WŁAŚCIWEGO I JEGO GÓRNEJ SEKUNDY (MAŁEJ LUB WIELKIEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TREL to:

rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej) (na 4 lit.)TRYL to:

rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TREL

TREL to:

melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków (na 4 lit.)TREL to:

rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej) (na 4 lit.)TREL to:

śpiew słowika (na 4 lit.)TREL to:

piękny śpiew słowika (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OZDOBNIKA, KTÓRY POLEGA NA SZYBKIM NAPRZEMIENNYM GRANIU DŹWIĘKU WŁAŚCIWEGO I JEGO GÓRNEJ SEKUNDY (MAŁEJ LUB WIELKIEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.484

TRAGIZM, JALAPENO, LANDO, LEŚNY DZIADEK, WIDZOWNIA, KWASOWĘGLÓWKA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, CIAŁKO ŻÓŁTE, KSIĘGA HIPOTECZNA, PRZEPIS KOŃCOWY, PROWINCJA, DECRESCENOO, NOWOTWÓR ŁAGODNY, MIŚ, PRĄD TRÓJFAZOWY, KAZUISTA, ADWENTYZM, PROMOTOR, NOTACJA MENZURALNA, DRĄG, KONIEC ŚWIATA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, MASKA WSTYDU, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, STULNIK, KAŁAMARZ, OPONENT, UNISONO, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, TELESKOP, DUBELTÓWKA, GAJA, DOKTOR, DAKTYLOGRAFIA, SĘKACZ, KRET, ANTYCYPACJA, IGLAK, OBROSTKA, KABRIOLECIK, WENTYLACJA MECHANICZNA, FILOKAKTUS, CHLUPOT, ZNAJDA, JA, KOMENDA, PŁEĆ, CYPRZYK, ZAOCZNY, OLOROTYTAN, ELASTIK, POLE DRUMLINOWE, SEGMENT, LENIWCE DWUPALCZASTE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PAJĄCZEK, ATAK RAKIETOWY, POPĘDLIWOŚĆ, MŁYNOWY, KREM, RADIOOFICER, LECZENIE CHIRURGICZNE, CYGARNICA, SPRAWNOŚĆ, PRAWO GAUSSA, REN, ANAGLIF, ELITARYSTA, SZYNA, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, JAZ ZASTAWKOWY, KÓŁKORODEK, PIERNIK LUBELSKI, ROZWORA, SPAD, MORWA, NIEPEWNOŚĆ, SZPARA, UKAZ, PUZANEK, ARAK, OGNIWO, ILOŚĆ REFERENCYJNA, SĘP, CHLEBODAWCA, WYSTRÓJ, POLIAMID, PRZEPAŚĆ, PARAMETR, POMOC, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, BISEKS, TERCJA, EV, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, PŁOMIEŃ, PRZESTRZEGACZ, PODMALÓWKA, HAMULEC AERODYNAMICZNY, SOS SOJOWY, NEATH, ZNAK ZAPYTANIA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ALAN, ANIMAG, KINKAN, ZAGRYWKA, ABORCJA, SANDWICZ, WYCHÓD, TEŚCIK, SALATERKA, PERON WYSPOWY, KAJMAK, STEROWNIK, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, BRUDAS, TAGER, NIEWINNA KREW, BALIA, KONCENTRYK, PUNKT DYMIENIA, PLUSKWICA, KORYFEUSZ, CIOS, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, FUTON, KANTATA, TOR ODSTAWCZY, DRUŻYNA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, CIAŁO STAŁE, ZWIEDZAJĄCY, STRASZAKOWATE, TYNK, ODWRÓCONA HIPOTEKA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, CZTERNASTY, ARCHEOLOGIA, BOTY, MYSZOSKOK WIELKI, FLAK, PLANISTYKA, ŁATA, WYPOWIEDZENIE, SZALKA PETRIEGO, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, SUBDIAKONAT, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, POSZYCIE KARAWELOWE, AWANTURA, WYBUCHOWOŚĆ, WRĘBNIK, PARK MIEJSKI, WICEPREMIER, DOBRO FINALNE, MIKROGRAFIA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, DROBNOSTKA, NAKŁADKA, DEFLEKTOR, BLEDZIUCH, ANEGDOTA, KAWA ZBOŻOWA, OLAF, UROJENIE KSOBNE, RAMIENICA, ORFIKA, KISZENIAK, ŁOŻYSKO, ODPOWIEDŹ IMPULSOWA, MANTYLA, MILANEZ, MIESIĄC, ELASMOZAUR, ANTONI, ISLAM, OBROŻA, PRELUDIUM, DETEKTOR AKTYWACYJNY, LEW, OŚMIOKROTNOŚĆ, IMPREZA TURYSTYCZNA, BARETKA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KASZLAK, RĘCZNE STEROWANIE, KOLCZATKA, MODRASZKOWATE, OBRAZEK, SALAMANDROWATE, AMBASADORKA, MACZETA BOLO, MUFKA, SER, AKTORKA, EKRAN, KOPUŁA, EKRAN, EKLEKTYCZNOŚĆ, KANTOR, FEIJOADA, PANEL, GAROWY, DREWNO WIELKOWYMIAROWE, BALON, GULGOT, STREFA CISZY, STOŻEK PRZYBYSZOWY, KOLEBKA, RELISZ, PION, RAMA, BAZYLEUS, NOWA KLASYCZNA, ALASKA, DRIAKIEW, EMAKI, RADIANT, KLERK, BAGIENNIK, GENIUSZ, SOLNISKO, JAWNOGRZESZNIK, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, SPRAWA, MNOŻENIE MACIERZY, KUPNO, NAPĘD FOTONOWY, ZATRZYMANIE, ELEW, SPŁYW BŁOTNY, MOTOR, POWINOWACTWO CHEMICZNE, OPERA MYDLANA, KROKIET WIOSENNY, RENKLODA, GLINA BAZALNA, CZARNY DĄB, CIT, CYBERPANK, ASYSTENTKA, MOSTEK KAPITAŃSKI, KOLENDRA, RZECZOWNIK, SIERPOŃ, GŁĘBOKOŚĆ, SCEPTYK, FLAKONIK, PACHOLĘ, ROZGŁOSICIEL, EPKA, MAPA NUMERYCZNA, URAN, STRZAŁECZKA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, SYSTEM ZNAKOWY, TARCZA, DICKENS, START-UP, HIN, FAZA, ZERÓWKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, HULL, CAŁKA PIERWSZA, IMPEDIMENTA, GLIF, LIST OKÓLNY, LONDYN, CZYSTKA ETNICZNA, LAK, PROTOHADROS, STUDNIARZ, CANZONA, GWARA, PICUŚ, CZŁOWIEK INTERESU, TRAFIENIE, ZDRAJCA, KONSTYTUCJA, MORELA, PIKAP, PRZYROSTEK, PAPIER WARTOŚCIOWY, POSOBOROWIE, NEPER, ASYSTENCJA, KOLORYT, HARD PORNO, MASŁO, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, KRUCHAWECZKA, PASIERB, ?KARTUSZ HERBOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.484 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OZDOBNIKA, KTÓRY POLEGA NA SZYBKIM NAPRZEMIENNYM GRANIU DŹWIĘKU WŁAŚCIWEGO I JEGO GÓRNEJ SEKUNDY (MAŁEJ LUB WIELKIEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OZDOBNIKA, KTÓRY POLEGA NA SZYBKIM NAPRZEMIENNYM GRANIU DŹWIĘKU WŁAŚCIWEGO I JEGO GÓRNEJ SEKUNDY (MAŁEJ LUB WIELKIEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TREL rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej) (na 4 lit.)
TRYL rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TREL
rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej) (na 4 lit.).
TRYL
rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej) (na 4 lit.).

Oprócz RODZAJ OZDOBNIKA, KTÓRY POLEGA NA SZYBKIM NAPRZEMIENNYM GRANIU DŹWIĘKU WŁAŚCIWEGO I JEGO GÓRNEJ SEKUNDY (MAŁEJ LUB WIELKIEJ) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - RODZAJ OZDOBNIKA, KTÓRY POLEGA NA SZYBKIM NAPRZEMIENNYM GRANIU DŹWIĘKU WŁAŚCIWEGO I JEGO GÓRNEJ SEKUNDY (MAŁEJ LUB WIELKIEJ). Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x