SSAK, KTÓRY WIĘKSZOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA SPĘDZA W SŁONYCH WODACH MÓRZ LUB OCEANÓW; GRUPA TA OBEJMUJE PONAD STO GATUNKÓW SSAKÓW WTÓRNIE PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA W WODZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SSAK MORSKI to:

ssak, który większość swojego życia spędza w słonych wodach mórz lub oceanów; grupa ta obejmuje ponad sto gatunków ssaków wtórnie przystosowanych do życia w wodzie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SSAK, KTÓRY WIĘKSZOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA SPĘDZA W SŁONYCH WODACH MÓRZ LUB OCEANÓW; GRUPA TA OBEJMUJE PONAD STO GATUNKÓW SSAKÓW WTÓRNIE PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA W WODZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.676

SZCZENIACZEK, PRZEPONA BRZUSZNA, KANIKUŁA, POWÓD CYWILNY, ROZTWÓR WZORCOWY, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, TYMPAN, BENTO, STATYWIK, RETABULUM, PÓŁKOLONIE, BRUTAL, WPŁATA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, SZEW, FAKTOR, MOLINEZJA, ŚLISKOŚĆ, PIKAIA, RADIOECHO, POCHŁANIACZ, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, SKRÓT, UCHWYT, ORANŻADA, KLUCZ, GRAF PODSTAWOWY, SPÓŁKA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PISTOLET, ANONEK, KONTROLER, DRUK ULOTNY, ROPUCHY STRUMIENIOWE, RASA, PORTRET, MORŚWIN, PILOT, TEMBR, SPÓJNIK WYNIKOWY, KIEŁŻ, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KLAKSON, FITOCYD, OTWÓR, CELKA, POTĘPICIEL, IKONA, CZERWONA KSIĘGA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, SZYBKOZŁĄCZE, TRUBADUR, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ASOCJALNOŚĆ, HUTNIK, CHOKER, MOKIET, SĘK, FONOGRAM, GERBILE, ZATOR PŁUCNY, CEPER, GRZEBACZ, SKUN, MUNICYPIUM, KANTONISTA, TIUL, MONTOWNIA, RODZINA KATYŃSKA, KRATKI, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, OGONOPIÓROWATE, TOKI, CZARNOSECINIEC, SPALINY, DOM LETNISKOWY, JĘZYKI CELTYCKIE, NECEL, KRYL, INSTYTUT, JERSEY, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, KAMIEŃ KOTŁOWY, STRZAŁKA, ROLADA, NIENOWOCZESNOŚĆ, ŁUCZNY, FLOTA, MAGIEL, SZAL, PROGRAM, SENTENCJA, MSZAKI, POSADZKA, WYPEŁNIENIE, RESPONDENT, ROGALIK, JEŻ WSCHODNI, EKLEZJA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PRZĘDZENIE, AUTOMAT TELEFONICZNY, KOLCZAKOWATE, MANIPULATOR, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, ZAWIKŁANIE, KOŁEK, WYCHODZTWO, TRANSFERAZA, TRESKA, TAGALOG, ROZSZCZEP WARGI, SEZON, PEWNIAK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KAPUŚNIAK, STYGOBIONT, GRZBIET KSIĄŻKI, RADCA, GARDEROBA, OSTRY DYŻUR, PODODDZIAŁ, NACIĄG, RAJA POLARNA, BINDA, IZBA CZELADNA, BLOKADA, SZUFLA, KAKAO, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, OLEJ MIGDAŁOWY, CZĘŚĆ ZDANIA, STROIK, RODZIMOŚĆ, POWÓD, DYKTAT, PODKŁADACZ, OWADZIARKI, KOMISARZ, SMYCZ, KONWERTER, KOLEKTYW, MAPA AKUSTYCZNA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, AWANTURA, PROGRESISTA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, AKROLIT, METODA ODCHYLEŃ, OWCA GRZYWIASTA, CHIMEROWATE, JEZIORO ZAPADLISKOWE, BAJKA, KLEJONKA, KREOLKA, KOTOWATE, BRZYDULA, MAPA POZNAWCZA, RÓJ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, OBI, LIEBERMANN, NASYCANIE, PÓŁKOLONIA, CAMERATA, KARL, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, LOGOGRAF, KAGANIEC, ŚLEPY NABÓJ, GRZBIET, KRETOJEŻE, ARENAL, INKA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, PRZYWÓZKA, MUŚLIN, PLASTYKA, ROZPADLINA, ZAPRAWA, PYTAJNIK, TOBOŁKI, ZŁOTA RENETA, LAWA PODUSZKOWA, KUSACZ KASZTANOWATY, ZARODZIOWCE, EGZEMPLARZ, LAMA, MINORKA, SYFON, RDZA ZBOŻOWA, DORTMUNDER, MAHOŃ, WIERNOŚĆ, PLEWKA, KABOTAŻ, AUTOMAT, ROZGWIAZDA, BARCHAN, UNISTA, KUREK, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, HALBA, LEW MORSKI, USTNIK, BAK, HIPNOTERAPIA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, PÓŁSUROWIEC, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, SATYNA, TRZECI WIEK, IBERYSTA, HISTERYK, HOMINIDY, ROZWÓJ WSTECZNY, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, PAPIERZAK, ENKODER, OWCA ŚNIEŻNA, KEFALINA, PRZELOTNICE, PARAGRAF, NAMIAR, AKTYWNOŚĆ, POMNIK, OPÓR WZNIESIENIA, ELEGIA, FUNKCJA GREENA, KANALIK, SYMETRIA FIGURY, NAMIESTNIK, CIERPIĄCY, GAZ, MASKOWANIE, PRZETACZANIE KRWI, BADYL, ARGENTYŃSKOŚĆ, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, PODJAZD, GRYBOSZ, RZEZANIEC, KAMICA, KABINA, PROLEK, RUBASZKA, GRYPS, TAPIR, KARA UMOWNA, KASETOWIEC, KALIMBA, OMATNIKOWATE, KURT, POLEWACZKA, KONDOMINIUM, SOKOLNIK, LINIA, KOMISJA, NAPIĘCIE, MIEJSCE, PUNKT, TRYMOWANIE, POŁUDNICE, WYCHODZTWO, STYL KOLONIALNY, ODPŁATA, KACZKI NURKUJĄCE, HUNGARYSTYKA, ANGARIA, MYDLARZ, TIEPOLO, KONSTYTUCJA, PAWIAN ŻOŁTY, ŚWIATOWOŚĆ, MINIALBUM, LOCO, NARYS POLIGONALNY, REGION WĘZŁOWY, PLAMKA FORDYCE'A, FLIGELADIUTANT, SKOK, EFEKT WPIERANIA, EKSCYTARZ, WŁOCHACZ, NAWIS, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, MONITORING, SZCZEP, CYKL PERYGLACJALNY, ZGRZEWKA, OBRAZ, KOŁECZEK, CHOROBA ALPERSA, STARZENIE MORALNE, EUROCENT, KOŁPAK, LEPSZA POŁOWA, PETREL, GRUCZOŁ ŁOJOWY, ?KWAS TLENOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SSAK, KTÓRY WIĘKSZOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA SPĘDZA W SŁONYCH WODACH MÓRZ LUB OCEANÓW; GRUPA TA OBEJMUJE PONAD STO GATUNKÓW SSAKÓW WTÓRNIE PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA W WODZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SSAK, KTÓRY WIĘKSZOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA SPĘDZA W SŁONYCH WODACH MÓRZ LUB OCEANÓW; GRUPA TA OBEJMUJE PONAD STO GATUNKÓW SSAKÓW WTÓRNIE PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA W WODZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SSAK MORSKI ssak, który większość swojego życia spędza w słonych wodach mórz lub oceanów; grupa ta obejmuje ponad sto gatunków ssaków wtórnie przystosowanych do życia w wodzie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SSAK MORSKI
ssak, który większość swojego życia spędza w słonych wodach mórz lub oceanów; grupa ta obejmuje ponad sto gatunków ssaków wtórnie przystosowanych do życia w wodzie (na 10 lit.).

Oprócz SSAK, KTÓRY WIĘKSZOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA SPĘDZA W SŁONYCH WODACH MÓRZ LUB OCEANÓW; GRUPA TA OBEJMUJE PONAD STO GATUNKÓW SSAKÓW WTÓRNIE PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA W WODZIE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - SSAK, KTÓRY WIĘKSZOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA SPĘDZA W SŁONYCH WODACH MÓRZ LUB OCEANÓW; GRUPA TA OBEJMUJE PONAD STO GATUNKÓW SSAKÓW WTÓRNIE PRZYSTOSOWANYCH DO ŻYCIA W WODZIE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x