ASTRONOMICZNY CZAS SŁONECZNY ŚREDNI NA POŁUDNIKU ZEROWYM, ZA KTÓRY PRZYJĘTO POŁUDNIK PRZECHODZĄCY PRZEZ OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W MIEJSCOWOŚCI GREENWICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS UNIWERSALNY to:

astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym, za który przyjęto południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w miejscowości Greenwich (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ASTRONOMICZNY CZAS SŁONECZNY ŚREDNI NA POŁUDNIKU ZEROWYM, ZA KTÓRY PRZYJĘTO POŁUDNIK PRZECHODZĄCY PRZEZ OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W MIEJSCOWOŚCI GREENWICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.848

TERYTORIUM POWIERNICZE, OAZA SPOKOJU, MIESIĄC SYNODYCZNY, BOZON W, SPÓLNIK, CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY, KATANA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, SZEKEL, RUSYCYSTYKA, REMONT ŚREDNI, WIDZENIE SKÓRNE, KLON, ENCEFALOPATIA, NARZECZEŃSTWO, NOOSFERA, CZAS, OKRES, PRZELICZNIK, GARBNIK, SUBKULTURA, ROSZCZENIE ZWROTNE, AWOMETR, UKOŚNIK, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, MOZART, WIERTNIK, DERYWAT, MIODOJAD ATOLOWY, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, SZUM NADMIAROWY, MEREŻKA, CZYSTY STRZAŁ, PRZYJEZDNY, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, CENA ADMINISTRACYJNA, JON CENTRALNY, DIONIZYJSKOŚĆ, DEMOLUDY, ASOCJACJA ROŚLINNA, STYGMAT, PUNK, PIEC INDUKCYJNY, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, RAK PRĘGOWATY, PROSZEK BUDYNIOWY, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, DOROSŁOŚĆ, ATMOSFERA, SYNSEPAL, KSIĘGA LITURGICZNA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, DŻINSY, RACJONALNA IGNORANCJA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, GAZA, ZANZA, LOGIKA KIERUNKOWA, SOS MONACHIJSKI, WYCUG, AMADYNA, TRABANT, NAWYK, GAROWY, LENINÓWKA, ABERRACJA, MURENA WSTĄŻKOWA, AUTOPORTRET, HAK, CZAPLA SZAROBRZUCHA, KIMBANGIZM, HEMOCYT, DYSPOZYTYWNOŚĆ, PRZESIEDZENIE, OSOBOGODZINA, ZŁOŻENIE, PEŁNOLETNOŚĆ, PIRACTWO, FERROELEKTRYK, KRZYŻ PAPIESKI, AUTOALARM, BURKA, LIŚCIAK, GRAFIKA INŻYNIERSKA, DYNAMICZNOŚĆ, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, NAPĘD RAKIETOWY, OPASKA, WYLINKA, RYKSIARZ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, OBTŁUCZENIE, DIMER, PARAGONIK, BŁONA MIELINOWA, AMBASADOR, PALCÓWKA, GŁOSICIEL, PODKATEGORIA, SAMOLOT KOSMICZNY, SUMO, LATA, STACJA ZAKŁADOWA, ROŻEN, SFERA, LANE CIASTO, HELIOCENTRYZM, STAJANIE, REDAKTORSTWO, RESOR PIÓROWY, WENDAT, JOŁOP, ALGORYTM ITERACYJNY, TYTANIAN, KAUTOPIREIOFAGIA, MOTYW, MIODOJAD SZARY, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, OKRĄG WPISANY, PAŁA, FREDRO, USTAWA ZASADNICZA, KOŁNIERZ SZALOWY, TERAPIA ODRUCHOWA, OBŁĘK, NOUMENON, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, FOLIARZ, ROOIBOS, ZAWÓR REGULACYJNY, TYNK SZLACHETNY, CHEMEX, AKTYWNOŚĆ, POWIEŚĆ POLITYCZNA, GRZECHOT, LEMING, MORENA, TERAZ, SARSAT, POMARAŃCZOWY PAS, CZAS, SPIRALA, OKLUZJA, KARNIAK, ODGROMNIK, SUCHAREK, OKULARKI, ŚMIECH, EKSCYTARZ, LIST PASTERSKI, EROZJA BOCZNA, SPRZĘŻNICE, TRANSLATOR, KUZYN, ANALITYK, MONOPOL FISKALNY, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, KIOSK, STUDNIARZ, NIRWANA, KURANT, HISZPAŃSKI LODZIK, LEJEK, LATARNIK, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, KATEGORIALNOŚĆ, DELICJA, BAŁAMUT, TANK, ECHOLOT, SER TRAPISTÓW, PRÓŻNIAK, ZORBA, ŁATEK, ŚWIĘTOPIETRZE, TEGOROCZNOŚĆ, KASTYLIJSKI, MĄŻ, FETYSZ, KWIZ, INGRES, ZIELONE, REMUDA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, TANCERZ, NACIEK, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, GALARETA, CZEDAR, KOMORNIK, FANFARON, PACHYPLEUROZAUR, TONUS MIĘŚNIOWY, KARTUZ, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, POLO, GOLE, WARKOCZ, EV, HEGLIZM, PUNKT FILTRACYJNY, KROPLA CHMUROWA, KAZARKA CZUBATA, KTOŚ, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, OSIOŁ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, OPŁOMKA, MIÓD SZYTY, INFORMACJA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, OPERACJA, RUSYCYSTA, HIMALAJE, PSYCHOANALIZA, DYSCYPLINA SPORTOWA, DOM WOLNOSTOJĄCY, LODOWIEC SIECIOWY, CZUHA, FAKIR, INFORMACJA GENETYCZNA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, JUNAK, PROGRAM, AUTOSZCZEPIONKA, KALENDARZ KOŚCIELNY, ZNAJDKA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, AMBER GOLD, CZŁON SYNTAKTYCZNY, PRZENOSICIEL, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ZASUWNICA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, PRZEZIERNIK, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, MARZEC '68, ZESKALANIE, BIOLOG, WIERSZ, DŻOLER, DZIEDZICZNOŚĆ, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, WEKSEL TRASOWANY, INGRESJA MORSKA, NIEUMARŁY, OPĘTANIEC, BEŁT, JANUSZ, KIJ, KOMUNAŁKA, NIEOPATRZNOŚĆ, OPERATOR ARYTMETYCZNY, BON VIVANT, RESORT, BAZYLISZEK, EKUMENA, WRZÓD TRAWIENNY, STAWIDŁO, BURGRABIA KRAKOWSKI, TRANSGRESJA, MOWA EGOCENTRYCZNA, WYDZIELINA, KOGUT, WIATRY, PREFEKT, GRADACJA, GHUL, POETYKA, DWUKĄT SFERYCZNY, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, DOPŁYW, TWORZYWO SZTUCZNE, SZERYF, TWIERDZENIA TALESA, KROKIET, WEKTOR WAHADŁOWY, URLOP, GLIGLIŃSKI, LODOWIEC ZBOCZOWY, SZKŁA, STRATEGIA, JĘZYK BEMBA, INFLACJA PIENIĘŻNA, MOBIUS, WIELKI SZLEM, POLEGŁY, SŁABEUSZ, SZOGUN, PUGET, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ZAWIESZENIE BRONI, SCEPTYK, DUSZA CZYŚĆCOWA, ?LABORATORIUM ODWOŁAWCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ASTRONOMICZNY CZAS SŁONECZNY ŚREDNI NA POŁUDNIKU ZEROWYM, ZA KTÓRY PRZYJĘTO POŁUDNIK PRZECHODZĄCY PRZEZ OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W MIEJSCOWOŚCI GREENWICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ASTRONOMICZNY CZAS SŁONECZNY ŚREDNI NA POŁUDNIKU ZEROWYM, ZA KTÓRY PRZYJĘTO POŁUDNIK PRZECHODZĄCY PRZEZ OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W MIEJSCOWOŚCI GREENWICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS UNIWERSALNY astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym, za który przyjęto południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w miejscowości Greenwich (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS UNIWERSALNY
astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym, za który przyjęto południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w miejscowości Greenwich (na 15 lit.).

Oprócz ASTRONOMICZNY CZAS SŁONECZNY ŚREDNI NA POŁUDNIKU ZEROWYM, ZA KTÓRY PRZYJĘTO POŁUDNIK PRZECHODZĄCY PRZEZ OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W MIEJSCOWOŚCI GREENWICH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ASTRONOMICZNY CZAS SŁONECZNY ŚREDNI NA POŁUDNIKU ZEROWYM, ZA KTÓRY PRZYJĘTO POŁUDNIK PRZECHODZĄCY PRZEZ OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W MIEJSCOWOŚCI GREENWICH. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x