CECHA WYRAZU, CZĘŚCI MOWY: ODMIANA PRZEZ STOPNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPNIOWALNOŚĆ to:

cecha wyrazu, części mowy: odmiana przez stopnie (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPNIOWALNOŚĆ

STOPNIOWALNOŚĆ to:

możliwość występowania w różnym stopniu, z różnym nasileniem (na 14 lit.)STOPNIOWALNOŚĆ to:

cecha czegoś, co podlega zróżnicowaniu, pewnej hierarchii w zależności od stopnia istotności przypisywanego czemuś (na 14 lit.)STOPNIOWALNOŚĆ to:

cecha czegoś, co dzieli się na stopnie - etapy, zachodzi w sposób stopniowy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA WYRAZU, CZĘŚCI MOWY: ODMIANA PRZEZ STOPNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.618

LAMNA ŚLEDZIOWA, MORION, ODWROTNY AGONISTA, WYWRÓT, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, MINA MORSKA, ZAMIENIALNOŚĆ, LORI KUKANG, MACA, POWOLNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, KSIĄŻĘ, BEZKRYTYCYZM, WZGÓREK WENERY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, DRAŃSTWO, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PIGUŁKA WIEDZY, ABLACJA, KRZYŻ, OGROMNIASTOŚĆ, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, BZURA, NARRACJA POLIFONICZNA, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, NAJEŹDŹCA, DOLINA LODOWCOWA, LAPAROSKOPIA, DYSKURSYWNOŚĆ, SEMAFOR, BLANTYRE, WSZETECZEŃSTWO, ABSOLUTYZM OŚWIECONY, FERMENTACJA MASŁOWA, PREDYLEKCJA, PAS MIEDNICOWY, PRZĘDNOŚĆ, BEZGUŚCIE, JĘZYK BEMBA, INSTRUMENT DŁUŻNY, PALARNIA, INFUŁA, SKRZYDŁO, AGREKSOFILIA, GENIALNOŚĆ, OCHA, WYRÓB HUTNICZY, KOLORADO, CZEPNOŚĆ, WYKOTY, DOKŁADNOŚĆ, CAIPI BLACK, DYCHAWICA, GAZOWY OLBRZYM, CZŁONY, PIERZASTOŚĆ, PLAY OFF, BÓBR RZECZNY, RZODKIEW, SZYMPANS, PERLICA CZUBATA, ZŁOTA PŁYTA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, SZORSTKOŚĆ, TORPEDA LOTNICZA, AFIKS, JODŁA KALIFORNIJSKA, PODANIE, WÓZ STRAŻACKI, DŹWIĘK, SIBS, SAMOPAŁ, SZEPT, MASSACHUSETTS, PODZIAŁ HARMONICZNY, AKCENT INICJALNY, PUNKT KARNY, JĘZYK NAUKOWY, PRZESZKADZAJKA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, NABIEG KORZENIOWY, HELIOCENTRYZM, ANTYSZACHY, RISOTTO, ROGAL, PACHT, SOWIECK, SZALE, SZEW KOSTNY, TEMAT FLEKSYJNY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, PAŁATKA, MOPS, LINEARYZM, ANGORYZM, TRANSLATOR, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, KARIOKA, CZEPEK, EPOKA LODOWA, SAMOWYLECZENIE, ARYTMOMETR, NIEPOPRAWNOŚĆ, IRANISTAŃSKI, ŁĄKA, CZAPRAK, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, FILM SENSACYJNY, PIKIELHAUBA, MORGANIT, MOWA OBROŃCZA, DALMIERZ OPTYCZNY, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SKOK, BATIK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, SPRAWNOŚĆ, ŻEREMIA, ATOMOWOŚĆ, GDERLIWOŚĆ, MOTŁAWA, DOBRO KLUBOWE, MARUDNOŚĆ, CZOP, KOMBATANCKOŚĆ, IWAKUNI, SZKUTNICTWO, PARZYSTOŚĆ, ADRES PAMIĘCI, LOGOPATOLOGIA, IZOTROPOWOŚĆ, CHORAŁ LUTERAŃSKI, POZAHISTORYCZNOŚĆ, DEPRYWACJA POLITYCZNA, PASO PERUANO, WYDATEK MAJĄTKOWY, WOJOWNICZOŚĆ, STRÓJ DWORSKI, OPRICZNINA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SEMEM, CZŁOWIECZOŚĆ, ÚLAIRI, LICZBA PODWÓJNA, GRANICA PAŃSTWA, OPISOWOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, KAPERKA, SPRAWNOŚĆ, OBOWIĄZEK WIZOWY, KONSTYTUCJA, ŁĄCZNIK, PROPRIOCEPCJA, BRAMKA KONTAKTOWA, NIEPOJĘTOŚĆ, JĘZYK NANDORIŃSKI, KUREK, KULMINACJA, ERA PALEOFITYCZNA, AMFIUMA DWUPALCZASTA, CZASOWNIK FRAZOWY, QUENDI, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MYSZOWATOŚĆ, ŚWIATŁA DROGOWE, KRUCHOŚĆ, NERW POŚRODKOWY, ZĘBORÓG, ELEGIA, TORRENT, PODZIELNOŚĆ, AGAT, URZĄDZENIE WEJŚCIA, WYRAZISTOŚĆ, BABINIEC, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, DETEKTOR AKTYWACYJNY, DYNAMICZNOŚĆ, KRUCJATA, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, EFEKTOWNOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, NIUK, CZĘŚĆ MOWY, LIGAWA, KOREKTA DOMOWA, SIERMIĘGA, GOLE, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, SZÓSTY ZMYSŁ, KREATYZM, ALBIGENSI, CZUCHA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, NATRĘTNOŚĆ, SUPERKLIENT, EFEKTYWNOŚĆ, USTĘPLIWOŚĆ, PROSTACTWO, OKNO RADIOWE, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, RUSZNICA PRZECIWPANCERNA, RÓWNIK, PELHAM, CIĘCIA BUDŻETOWE, ROK GWIAZDOWY, DOM REKOLEKCYJNY, SKLEPIENIE KLASZTORNE, SZCZURO-WIEWIÓRKA, OKAYA, MASA SPOCZYNKOWA, ZAJĄC BIELAK, KIROW, KAFAR, DYMENSJA, ŁÓJ, NADGORLIWOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, DEPRAWACJA, AKCENT FINALNY, RAD, CHŁODNIK LITEWSKI, JEŻAK BRZEGOWY, DOUBLE DUTCH, STREFA POŻAROWA, WIETLICA SAMICZA, BIAŁY SPORT, POBOŻNOŚĆ, RAPTULARZ, FERRARI, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, KLARYSKI, ZASPA, OBROSTKA MURÓWKA, EROZJA RZECZNA, NASUWKA, GŁOWNIA GUZOWATA, KUPON, KOWEL, SPRAWIEDLIWOŚĆ, NORYLSK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, POLITYKA LEKOWA, ASTMA, OREGON, HARCERKA ORLA, KOEDUKACYJNOŚĆ, RZEPIK, KOSZT FINANSOWY, DIECEZJA, ROBOTY PRZYMUSOWE, ŻUPAN, SZYSZAK HUSARSKI, DERYWAT, DZIENNIK URZĘDOWY, BAZA MONETARNA, DOBUDOWA, GODZINA REKTORSKA, CIEŃ DO POWIEK, USTNOŚĆ, INKAS, PODATEK, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, NIESŁUSZNOŚĆ, WYBRANIEC, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, RYNEK PRODUCENTA, BEGINKI, WUBIN, PODSKOCZEK MYSZOWATY, MWERU, WSPÓLNOTOWOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, AKCJONARIUSZ, SZKODNIK, SPRĘŻYSTOŚĆ, ŻARTOBLIWOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, MOSHING, GENERAŁ, KREDYT INWESTYCYJNY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, NIESZCZEROŚĆ, MBABANE, KAPITAŁ WŁASNY, POZYTYWIZM, SKŁAD CELNY, KOPIEC, PIERWSZORZĘDOWA CECHA PŁCIOWA, KINDER NIESPODZIANKA, KUCHNIA WOJSKOWA, BRUNAT TŁUSZCZOWY, PRZEWRÓT, DOSIEBNOŚĆ, CZYTANIE WYBIÓRCZE, DWUWARSTWOWOŚĆ, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, ?CHAMSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA WYRAZU, CZĘŚCI MOWY: ODMIANA PRZEZ STOPNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA WYRAZU, CZĘŚCI MOWY: ODMIANA PRZEZ STOPNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPNIOWALNOŚĆ cecha wyrazu, części mowy: odmiana przez stopnie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPNIOWALNOŚĆ
cecha wyrazu, części mowy: odmiana przez stopnie (na 14 lit.).

Oprócz CECHA WYRAZU, CZĘŚCI MOWY: ODMIANA PRZEZ STOPNIE sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - CECHA WYRAZU, CZĘŚCI MOWY: ODMIANA PRZEZ STOPNIE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast