WZGLĘDNA - W STOSUNKU DO FUNDUSZY WŁASNYCH DANEJ INSTYTUCJI - WIELKOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI LUB DOSTAWY LUB DOSTARCZENIA ZABEZPIECZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, UMÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH LUB UMÓW Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU, LECZ Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE MOŻNA WYEGZEKWOWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU LIKWIDACJI INSTYTUCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŹWIGNIA FINANSOWA to:

względna - w stosunku do funduszy własnych danej instytucji - wielkość posiadanych przez instytucję aktywów, zobowiązań pozabilansowych oraz zobowiązań warunkowych dotyczących płatności lub dostawy lub dostarczenia zabezpieczenia, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu otrzymanych środków finansowych, zaciągniętych zobowiązań, umów dotyczących instrumentów pochodnych lub umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, lecz z wyjątkiem zobowiązań, które można wyegzekwować wyłącznie w przypadku likwidacji instytucji (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZGLĘDNA - W STOSUNKU DO FUNDUSZY WŁASNYCH DANEJ INSTYTUCJI - WIELKOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI LUB DOSTAWY LUB DOSTARCZENIA ZABEZPIECZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, UMÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH LUB UMÓW Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU, LECZ Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE MOŻNA WYEGZEKWOWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU LIKWIDACJI INSTYTUCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.961

FIGA, ABOLICJA, IMPERIUM GHISCARI, GORZOWIANKA, KRWAWNIK PANNOŃSKI, BAGNIK ZDROJOWY, KAND, CZOŁÓWKA, ZABIEG FIZYKALNY, PRZYWODZICIEL WIELKI, TUNIKA, AURORA, REZERWA WALUTOWA, FILM OBYCZAJOWY, STOŻEK USYPISKOWY, TOALETA, SAKI, DELOKALIZACJA, BOCIAN, ANDANTE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, RUGI, PONAGLENIE, KORYTARZYK, MATRYKUŁA, GRUPA, WARTA, MIESZANKA BETONOWA, HANDEL ZAGRANICZNY, ODTWÓRSTWO, DELTA, KNIAZIENIE, LEKCJA POGLĄDOWA, ETAT KALKULACYJNY, GONADOTROPINA, PREPERS, CHAŁUPNICA, MODRASZKOWATE, SAMOOKALECZENIE, KŁUSAK FRANCUSKI, PIECZARKOWA, SINGEL, KARAWAN POGRZEBOWY, RYPS, MUSZKA, OFELIA, TYKA, MACIERZ JACOBIEGO, FIX, TRAUMATYCZNOŚĆ, FITOCYD, DRĄŻEK STEROWNICZY, KOCIE OKO, MENEDŻMENT, STATUS, SKRÓT, BEZSTRONNOŚĆ, SYLWETA, STUDNIA, PRZYBYTEK, MOTORÓWKA, SZADŹ, SIOSTRZYCZKA, NADZORCA SĄDOWY, TROPIK, KARTUSZ, BOJKOWSZCZYZNA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, DOKUMENT, GWIZD, HALOGENEK ALKILOWY, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, KORYFEUSZ, BRZYDULA, KSIĄŻKA ADRESOWA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, PIEPRZ CZERWONY, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, GLEBA KOPALNA, PLAN MOBILIZACYJNY, ARIANIE, AUDIOTEKST, OBIEG, PROSTYTUTKA, CZESKI BŁĄD, CZEKOLADA, GOSPODARKA, BASEN, SŁUPISKO, SFERA, TROCINÓWKA, WYROCZNIA, KARBAMINIAN, INTERWENCJA HUMANITARNA, DROGA RZYMSKA, LATEKS, CEDRAT, NATURALNY SATELITA, OCZKO, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, POLE, ŁOWIECTWO, TORPEDA AKUSTYCZNA, SIEĆ, BECZKA Z PROCHEM, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, SZAROWIPTERYKS, LIBERALIZM SOCJALNY, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, CYBORG, SIECZKA, EKSCESY, KORDIAŁ, OPIS, METODA STRZAŁÓW, DAMA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, KOPIEC, NORMALNOŚĆ, ŚWIECA, RAMY FINANSOWE, RATOWNICTWO GÓRNICZE, PADAŁKA, BETONOSKOP, REDUKCJA, PROTAMINA, BATERIA, MAŁY PALEC, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, BARWNOŚĆ, KAZALNICA, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, SOSNOWE, PRZEZIERNIK, KLASA, ODSYŁACZ, STARA MALUTKA, CZEK PODRÓŻNICZY, PROPORZEC, CYNGIEL, UROBEK, PRZEŁYKANIE, CERKIEW BOJKOWSKA, GNÓJ, MIECZ OBROTOWY, KANWA, TOPIEL, LUBASZKA, KORKOCIĄG, ENTEROKOK, LALKA, WILK Z ZATOKI HUDSONA, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, WIĘŹ SPOŁECZNA, PITA, ZIEMNIACZEK, BAŁYK, AKTYWISTA, INTERPRETACJA, EDAM, MSZAK, INTRYGA, PODCIEP, ŚCISŁOŚĆ, BOMBA NEUTRONOWA, LEŚNY DZIADEK, TORU, NIEZAMOŻNOŚĆ, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, MORZE, BIOFLAWONOID, TEUTON, DOM POSELSKI, MIEJSCE STOJĄCE, HIPOCENTAUR, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, KOLORYT, SĘKACZ, PODGATUNEK, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, BLASTOGENEZA, ŻABA DALMATYŃSKA, NEKTARIUM, BAWOLEC, MASŁO MAŚLANE, SZAFARZ, WOLNY RODNIK, TUSZ, NAZWA ZWYCZAJOWA, ZASPOKAJANIE, DENAZYFIKACJA, MARATON, ADRES FIZYCZNY, BECZKA BEZ DNA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, JERZY, RZEMIEŚLNICTWO, SCENARIUSZ, GMERK, MUSZLA, DEKLARANT, SAKSONIA, BIRGINIAK, PIKADA, ROZDZIAŁEK, EKIPA, CYFRA, URZĄDZENIE POMIAROWE, MADONNA, KLINKIER CEMENTOWY, NIELOTNOŚĆ, POSTOŁ, ABOLICJONISTA, LEN, KOSZ, ADRES, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, SEKTA, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, SPARRINGPARTNER, WARUGA, KANTOR, TUNEL AERODYNAMICZNY, PRZYLEPKA, TARTINKA, MARKIZETA, POWIETRZE WENTYLACYJNE, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, NĘCISKO, MĘTNOŚĆ, SKOPEK, STERNICZKA ZWYCZAJNA, CZAS PRZYSZŁY, DEPESZA EMSKA, CYKL, EOLIDA, PRAŻUCHA, KOSSAK, INKA, ŁUK REFLEKSYJNY, LUTNIA, PRÓBA NUKLEARNA, PAMIĘĆ, GAZ SYNTEZOWY, ANKIETA, UŻYTEK, OPRICZNINA, WIRULENCJA, TERMINATOR, PROLIFERACJA, PULOWER, CHEDYW, RADIOLOGIA, KOREGENT, ROPUCHA PASKÓWKA, LOFIX, KAMIEŃ OZDOBNY, CYTADELA, ROPUCHY NOSATE, NIEREGULARNOŚĆ, OGNIWO, KOŁOWACIZNA, KOMUNALKA, AEROZOL SIARCZANOWY, JEŻOWIEC, LUK ŁADUNKOWY, NEUROCHEMIA, KAJMAKAM, WSPÓŁMAŁŻONEK, PROGRAM, INTERWENCJA POSELSKA, MEDALION, BŁONA MIELINOWA, SĄD KRÓLEWSKI, PAMPUCH, MENTALNOŚĆ, PRZYCISK, POKŁAD GŁÓWNY, KAWA ZBOŻOWA, PODZBIÓR, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, ŁUK MADZIARSKI, STRATYFIKACJA, IRLANDZKOŚĆ, PYTANIE, ERUPCJA, CZEREP, RAJDER, DRAPIEŻNIK, BELLADONA, ŻABA WODNISTA PŁASKOGŁOWA, UKŁAD POKARMOWY, REALIZM MORALNY, RESPONDENT, GRZYB PASOŻYTNICZY, NAROWISTOŚĆ, FORMA PRZESTRZENNA, TŁUMIK, ?OSPA KRWOTOCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WZGLĘDNA - W STOSUNKU DO FUNDUSZY WŁASNYCH DANEJ INSTYTUCJI - WIELKOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI LUB DOSTAWY LUB DOSTARCZENIA ZABEZPIECZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, UMÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH LUB UMÓW Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU, LECZ Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE MOŻNA WYEGZEKWOWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU LIKWIDACJI INSTYTUCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WZGLĘDNA - W STOSUNKU DO FUNDUSZY WŁASNYCH DANEJ INSTYTUCJI - WIELKOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI LUB DOSTAWY LUB DOSTARCZENIA ZABEZPIECZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, UMÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH LUB UMÓW Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU, LECZ Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE MOŻNA WYEGZEKWOWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU LIKWIDACJI INSTYTUCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŹWIGNIA FINANSOWA względna - w stosunku do funduszy własnych danej instytucji - wielkość posiadanych przez instytucję aktywów, zobowiązań pozabilansowych oraz zobowiązań warunkowych dotyczących płatności lub dostawy lub dostarczenia zabezpieczenia, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu otrzymanych środków finansowych, zaciągniętych zobowiązań, umów dotyczących instrumentów pochodnych lub umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, lecz z wyjątkiem zobowiązań, które można wyegzekwować wyłącznie w przypadku likwidacji instytucji (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŹWIGNIA FINANSOWA
względna - w stosunku do funduszy własnych danej instytucji - wielkość posiadanych przez instytucję aktywów, zobowiązań pozabilansowych oraz zobowiązań warunkowych dotyczących płatności lub dostawy lub dostarczenia zabezpieczenia, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu otrzymanych środków finansowych, zaciągniętych zobowiązań, umów dotyczących instrumentów pochodnych lub umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, lecz z wyjątkiem zobowiązań, które można wyegzekwować wyłącznie w przypadku likwidacji instytucji (na 17 lit.).

Oprócz WZGLĘDNA - W STOSUNKU DO FUNDUSZY WŁASNYCH DANEJ INSTYTUCJI - WIELKOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI LUB DOSTAWY LUB DOSTARCZENIA ZABEZPIECZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, UMÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH LUB UMÓW Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU, LECZ Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE MOŻNA WYEGZEKWOWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU LIKWIDACJI INSTYTUCJI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - WZGLĘDNA - W STOSUNKU DO FUNDUSZY WŁASNYCH DANEJ INSTYTUCJI - WIELKOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI LUB DOSTAWY LUB DOSTARCZENIA ZABEZPIECZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, UMÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH LUB UMÓW Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU, LECZ Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE MOŻNA WYEGZEKWOWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU LIKWIDACJI INSTYTUCJI. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x