SAMOCHÓD, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ DO TRANSPORTU TOWARÓW LUB OSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSPORTÓWKA to:

samochód, który może służyć do transportu towarów lub osób (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSPORTÓWKA

TRANSPORTÓWKA to:

pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.)TRANSPORTÓWKA to:

urządzenie pszczelarskie (najczęściej w formie skrzynki) służące do przenoszenia ramek z plastrami z ula np. w celu ich przechowania, przeniesienia albo skontrolowania stanu roju (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOCHÓD, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ DO TRANSPORTU TOWARÓW LUB OSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.576

SCHADOW, MISJA, TRZECI, PROSZEK BUDYNIOWY, PLURALIZM, PRZEBIERANIEC, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, RYBONUKLEAZA, WYBLINKA, LAMBADA, LUNETA, PIESZEK, POKRYWA, RECYTATOR, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, RURKA INTUBACYJNA, OCIEKACZ, SYSTEM EKSPERTOWY, HERETYK, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, RADIO TAXI, BLOCZNOŚĆ, PODKASTING, MONIZM, PYSZOTA, MASKA, SĄD POLOWY, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, PĘCHERZYK, KONOTACJA, NIESKWAPLIWOŚĆ, RYTOWNIK, CEDZIDŁO, GOŹDZIANKA, TAŚMA, OPĘTANY, ŁUPINA, ZATOKI, STYGMAT, OWOWEGETARIANIN, FAWOREK, ŻEGLUGA, RDZEŃ LODOWY, HAZARD, OWADY, SPARRING, ESKORTA, MŁODZIEŻÓWA, SILNIK BEZRUCHOWY, POZIOM, DECEPCJA, BAWOLE OKO, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ZAGRYWKA, MYRMEKOFIL, SIEDEMNASTKA, SUPERRAKIETA, HALBA, GROŹBA KARALNA, BALDACHIM, FIRANKA, PIONEK, GUMA ARABSKA, LUD, PIĘĆDZIESIĄTKA, ŻONISKO, HAK, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, PRYSZCZATY, MIKROKASETA, KOSTNIAK KOSTNAWY, PRACA, GAJA, CARSTWO, HYDROFOR, KONFEDERACJA KANADY, DUCHOWY OJCIEC, GRZBIET, LEK ANKSJOLITYCZNY, ZWAŁ, IGLASTE, OSĘK, PORNOGRAFIA, WAGON POCZTOWY, ZASADA, MÓZG MATRIOSZKA, ZAIMEK, MARENGO, WIERTNIK, TŁUMACZ, KARIOLKA, SIKAWKA, POLE DRUMLINOWE, HOMOEROTYZM, ATTYKA, DWUWIERSZ, SZATAN, LEKCJA, STOPIEŃ, PRIORYTET, LINIA WIDMOWA, KLAUZULA, GLORIETA, STARSZY CZŁOWIEK, BIOKOMPONENT, ZBÓJNIK, RASTER, PRZEJRZYSTKA, KOSA, STREFA NADGRANICZNA, MÓŻDŻEK, TRANSGEN, PORTRECISTA, FOTOGRAM, PORZĄDNIŚ, ZAKUTA PAŁA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PTASZEK, CLERK, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, OSA, KITA, OBŁĘK, STREFA POŻAROWA, SPRZEDAŻ, ANTYPATRIOTYZM, KOŁEK, OPIJUS, EKLER, JOŁOP, ŻYD, GRZEBIEŃ FALI, OKNO, FRONTYSPIS, MŁOT, ZIEMIA NICZYJA, PIENIĄDZ LOKALNY, PROMIENNIK, ZABURZENIE AFEKTYWNE, UJŚCIE, MĄKA SITKOWA, ŚWIAT, JEDWAB OCTANOWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, STACJA, ŻARTOWNIŚ, REJKA, MADZIARSKI, DEPESZA, PRZEDZIAŁ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PARA MINIMALNA, PRZEMOC, CIAŁO, ALAN, KARBIDEK, UPOJENIE SENNE, SAJGONKA, KAMIONKA, GOŹDZIK, WARKOCZ, HUMMUS, TABOR, KLAUZURA, REWOLUCJONISTA, KOSZÓWKOWATE, DESKA, ALAN, WZÓR, SZPONTON, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, ZŁOTOROST, MIEJSKOŚĆ, ALBUMIK, OPAŁ, NIEDOŻYWIANIE, FARMERKI, IKEBANA, AUTOMAT, MROZEK, DIASYSTEM, JADZICA, MIĘSIARZ, KONGREGACJA, OBOŹNY KORONNY, DOM, MAŁPOLUD, STAW, NOSICIEL, GWIAŹDZIARZ, WINA KWALIFIKOWANA, MUSZKA, CZYTELNIA, WIDEOMANIAK, MECHOWCOWE, PORT MACIERZYSTY, METALOPROTEINA, BEKON, PRZETARG NIEOGRANICZONY, NIEDYSPONOWANIE, ZMIENNOKSZTAŁTNY, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, TAFELKA, KONTRASYGNATURA, HORODNICZY, DŁUG, SZAMANKO, PARK PRZEMYSŁOWY, DEFILADA, PORCJA, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, RONDELA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, MOCODAWCA, KOSZULARZ, PARAFIA, SIŁA NOŚNA, REWALIDACJA, ATOL, NIEMIASZEK, BLASZKA SITOWA, PATRONKA, PASSEPIED, ROPUCHA, KISZENIAK, MAJÓWKA, CERKIEW, ZROŚLAK, BAGAŻÓWKA, MOTET, KRĄŻOWNIK, UNIWERSAŁ, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, OPALENIZNA, OLEJ ARACHIDOWY, DUPOLIZ, JASKÓŁCZE GNIAZDO, GRUBOŚĆ, ODKUWKA, GŁADŹ, PARALAKSA, ZDOBYWCA, ZACIESZ, STWORZYCIEL, LESZCZYNA, GÓROŁAZ, STARTER, WOLTAŻ, OREGANO, ZOONOZA, SERDAK, JALAPENO, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, EGRETA, SUROGATOR, FUTERKO, PLASTYKA, PUSTELNIK, PASKOWNIK ZMIENNY, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PATYK, SZPRYCA, APOGEUM, MUESLI, STARA WIARA, GRZYB NIEJADALNY, KRAJALNICA, KOREAŃSKI, SZAL, TUŁÓW, STREFA RYFTU, PEREŁKA, ZASUWNICA, OPERETKA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, LALKARZ, ZAKŁÓCENIE, WZROST, CZASZA, WEZYRAT, NIEDOPASOWANIE, DYSZKANCIK, OZONEK, HORMON STEROIDOWY, KIJEK, GŁASZCZEK WARGOWY, PODZBIÓR, FURGON, CHOROBA, TERMOREGULATOR, CIERPIĄCY, DAWCA, PAL, KOMPILACJA, MISIO, WÓZ KEMPINGOWY, ODTWÓRCA, SZPRING, ?OBJAW KONWERSYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.576 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOCHÓD, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ DO TRANSPORTU TOWARÓW LUB OSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMOCHÓD, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ DO TRANSPORTU TOWARÓW LUB OSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSPORTÓWKA samochód, który może służyć do transportu towarów lub osób (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSPORTÓWKA
samochód, który może służyć do transportu towarów lub osób (na 13 lit.).

Oprócz SAMOCHÓD, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ DO TRANSPORTU TOWARÓW LUB OSÓB sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SAMOCHÓD, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ DO TRANSPORTU TOWARÓW LUB OSÓB. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast