NIEKODUJĄCE FRAGMENTY CZĄSTECZKI RNA, KTÓRYCH STRUKTURA DRUGORZĘDOWA ULEGA ZMIANIE POD WPŁYWEM TEMPERATURY, PRZEZ CO UDOSTĘPNIANE LUB UKRYWANE SĄ WAŻNE FUNKCJONALNIE REGIONY DANEJ CZĄSTECZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMOMETR RNA to:

niekodujące fragmenty cząsteczki RNA, których struktura drugorzędowa ulega zmianie pod wpływem temperatury, przez co udostępniane lub ukrywane są ważne funkcjonalnie regiony danej cząsteczki (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEKODUJĄCE FRAGMENTY CZĄSTECZKI RNA, KTÓRYCH STRUKTURA DRUGORZĘDOWA ULEGA ZMIANIE POD WPŁYWEM TEMPERATURY, PRZEZ CO UDOSTĘPNIANE LUB UKRYWANE SĄ WAŻNE FUNKCJONALNIE REGIONY DANEJ CZĄSTECZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.473

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, SSAKI ŻYWORODNE, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, ETERYCZNOŚĆ, LEŻA, PSYCHOHIGIENA, OSŁONOWOŚĆ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, INFLACJA KOSZTOWA, MATRYCA LOGICZNA, S.Y, MONARCHIA ELEKCYJNA, KAPLERZ, STUZŁOTÓWKA, ODROŚLE, KĄT UJEMNY, PIKANIE, BADANIE, GARNITUR, RADA, MUCHA SUCHA, ROPA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, BENTLEY, SARNA, MYSZ, DUCH CZASU, KORZYSTNOŚĆ, ALTOSTRATUS, MASZYNA TURINGA, OCHRONA REZERWATOWA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KAPAR, PIEPRZ ZIELONY, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, CHART, WYGNANIEC, ALGEBRA, FUNT-SIŁA, OCHRONA ŚRODOWISKA, SMART, PIEROŻEK, FETYSZYZM, DYWIZJON RAKIETOWY, SZCZOTECZKA, ODPRAWA, KAMERA, BIURO PARLAMENTARNE, CHARAKTERYSTYKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, BUTLA, AKSAMIT, KARTA, MODYFIKACJA CECHY, FEIJOADA, BASEN, UDŹWIG, KWASKOWATOŚĆ, PSEUDOPAŁANKOWATE, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ATRYBUCJA, ACEFALIA, PRZEŻUWACZE, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, WIERZBINA, BATYPELAGIAL, TYCZKA, KIEROWCA, DIRT, TAMPON, EMANUEL, ŚLĄSKOŚĆ, BORDER, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, PODKŁAD GEODEZYJNY, STRAJK WŁOSKI, PIEPRZ, ŁUPEK ROPNY, MATURA, PODMIOT, IMITACJA, WAŁ BRZEGOWY, PAPIERZAK, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, REWOLTA, JĘZYK, GATUNEK MIESZANY, SPADOCHRONIARKA, MIĘKKI ENTER, WYTWÓR, ANTRYKOT, KREOLSKI HAITAŃSKI, PRAWO KARNE PROCESOWE, SINFONIA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, STANDARD ETYCZNY, SAMOWOLA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, KANCELARYZM, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, PRZÓD, GABINET CIENI, OGÓREK MAŁOSOLNY, JĘZYK OBCY, PRZYJEMNOŚĆ, TELEFONIA, OKRĘT TRANSPORTOWY, WIDŁOGONEK, STATUS, OBRÓT, TUNIKA, SZEPT, ZANIECZYSZCZENIE, PARNIK, ŻÓŁWIE MUŁOWE, LAMPA LUTOWNICZA, CZYSTA, LINIA ZABUDOWY, LEK PRZECIWBÓLOWY, ZASADA HUYGENSA, TERYTORIUM POWIERNICZE, RURA GŁOSOWA, POLAROGRAF, PODRODZAJ, MŁAKA, PRYMICJA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, BOKÓWKA, REPUBLIKA FEDERALNA, KOALICJANT, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, PATENT, TOMIZM, RAMIENICA KOSMATA, WELUR, STARA MALEŃKA, AKCENT OSTRY, DASZEK, ZAŻALENIE, MIESZACZ, PARTIA, PUSZKA, TŁUSZCZYK, PROCES BIOLOGICZNY, DYBUK, CYTWAR, NAPĘD, POCIĄG DROGOWY, PLAKAT, AUSTRALIA, MELUZYNA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, KANOE, BLOCZEK, ŚMIETANKA, PRZEKŁADNIA, NIESPAW, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, PIŁA, KOLEJKA, GALARETKA, SKŁADAK, ALFABET FIKCYJNY, CEDZIDŁO, SCYT, INTERPRETATOR, WOKABULARZ, PARAPET, NAZWA PATRONIMICZNA, KLESZCZ, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PROCH, SERENADA, MARKA, KONFIGURACJA, FARBA DRUKARSKA, ANGIELSKI, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, STYPENDIUM SOCJALNE, BRETOŃSKI, NAPPA, HEGLIZM, CZELADNIK, ALPAKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, PRZYŁBICA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, LOFIX, PODGLĄD, TRASA, JĘZYK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WYZIEWY, TWIERDZENIE SIKORSKIEGO, DYWERGENCJA, CIEK, LECZENIE CHIRURGICZNE, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, DOBYTEK, SOCZEWKA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, LEPTOPLEURON, BYDLAK, ILLES, PUŁAP, APOKATASTAZA, LICZEBNIK, TOWIAŃSZCZYZNA, ODSIEW, RAMA KOMUNIKACYJNA, EREKCJA, WULWODYNIA, GABINECIK, BRANIE POD WŁOS, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, LASERUNEK, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, POROZUMIENIE, MANEWR PRINGLE’A, POZYCJA BALETOWA, ZGORZEL GAZOWA, RACHUNKI, ŁUK BRWIOWY, OWAD, WYBREDNIŚ, TRACKBALL, GALARETA, LAMINAT, SZCZAW, DOKTOR, JEDNOSTKA INFORMACJI, GÓRNICA, PRAWO CURIE-WEISSA, NOMOKANON, SORBET, DŹWIGACZ DACHOWY, DELUWIUM, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, CZŁON SKŁADNIOWY, SEKSUOLOGIA, OPASKA BRZEGOWA, PESTYCYD, CERAMIKA SANITARNA, STABILIZATOR, KSIĘGA METRYKALNA, WEDUTA, NIEWAŻNOŚĆ, SEMITA, RESTART, GERMANIZACJA, PIERWSZY PLAN, OBUWIE, SEJSMIKA, MULTIKULTURALIZM, HERMA, RYNKA, MAGNESIK, PORÓWNYWARKA, CZAPKA WĘGIERSKA, DYSCYPLINA SPORTOWA, IRRADIACJA, LIST ZASTAWNY, PONTYFIKAT, USZKO, ASTEROIDA, SŁUP, ANTYPKA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, ISTOTA ŻYWA, CIERNISKO, GODZINA, PRZESTRZEŃ, COŚ NA ZĄB, MAEWESTKA, SEKCJA RYTMICZNA, AMPUŁA, REGUŁA MINIMAKSU, MADŻONG, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, NOTKA, DESEREK, AUDIOBOOK, TEMNODONTOZAUR, DWUKROTNOŚĆ, KURS WYMIANY, SZMAT, ZIARNECZKO, JAZZÓWKA, SZYMON PIOTR, KANTOŃSKI, DZIEWIĄTKA, HENOCHIAŃSKI, BOMBARDA, ALLOFONIA, OBRAZ, ?OSIEDLINY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.473 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEKODUJĄCE FRAGMENTY CZĄSTECZKI RNA, KTÓRYCH STRUKTURA DRUGORZĘDOWA ULEGA ZMIANIE POD WPŁYWEM TEMPERATURY, PRZEZ CO UDOSTĘPNIANE LUB UKRYWANE SĄ WAŻNE FUNKCJONALNIE REGIONY DANEJ CZĄSTECZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEKODUJĄCE FRAGMENTY CZĄSTECZKI RNA, KTÓRYCH STRUKTURA DRUGORZĘDOWA ULEGA ZMIANIE POD WPŁYWEM TEMPERATURY, PRZEZ CO UDOSTĘPNIANE LUB UKRYWANE SĄ WAŻNE FUNKCJONALNIE REGIONY DANEJ CZĄSTECZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMOMETR RNA niekodujące fragmenty cząsteczki RNA, których struktura drugorzędowa ulega zmianie pod wpływem temperatury, przez co udostępniane lub ukrywane są ważne funkcjonalnie regiony danej cząsteczki (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMOMETR RNA
niekodujące fragmenty cząsteczki RNA, których struktura drugorzędowa ulega zmianie pod wpływem temperatury, przez co udostępniane lub ukrywane są ważne funkcjonalnie regiony danej cząsteczki (na 12 lit.).

Oprócz NIEKODUJĄCE FRAGMENTY CZĄSTECZKI RNA, KTÓRYCH STRUKTURA DRUGORZĘDOWA ULEGA ZMIANIE POD WPŁYWEM TEMPERATURY, PRZEZ CO UDOSTĘPNIANE LUB UKRYWANE SĄ WAŻNE FUNKCJONALNIE REGIONY DANEJ CZĄSTECZKI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NIEKODUJĄCE FRAGMENTY CZĄSTECZKI RNA, KTÓRYCH STRUKTURA DRUGORZĘDOWA ULEGA ZMIANIE POD WPŁYWEM TEMPERATURY, PRZEZ CO UDOSTĘPNIANE LUB UKRYWANE SĄ WAŻNE FUNKCJONALNIE REGIONY DANEJ CZĄSTECZKI. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast