DOBUDOWANE DO BUDYNKU, ZADASZONE, OTWARTE LUB OSZKLONE POMIESZCZENIE, PEŁNIĄCE FUNKCJE WYPOCZYNKOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WERANDA to:

dobudowane do budynku, zadaszone, otwarte lub oszklone pomieszczenie, pełniące funkcje wypoczynkowe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WERANDA

WERANDA to:

drewniane lub murowane pomieszczenie otwarte, zwykle o charakterze dobudówki (na 7 lit.)WERANDA to:

oszklona przybudówka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBUDOWANE DO BUDYNKU, ZADASZONE, OTWARTE LUB OSZKLONE POMIESZCZENIE, PEŁNIĄCE FUNKCJE WYPOCZYNKOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.643

POETA, DZIWKARZ, PIEKŁO, CEP, KABOTAŻ, MAŁŻ, PUNKT WITALNY, WSPORNIK, SAMOWOLA, AMULET, BOM, FILTR, ATRAPA, MIKROMIERZ, RULIK, POCHODNIK, NACIEK JASKINIOWY, KONSUMENT, DETAL ARCHITEKTONICZNY, PRZEWÓD, ALASKA, DATOWNIK, INFORMACJA GENETYCZNA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PRYMULA, MONITOR, BABOCHŁOP, PAŃSTWO, LAKIER, TABOR, KOMIK, REZEDA, JASTRYCH, SOLIDARNOŚĆ, AGREGACJA, BYSTROŚĆ, APSYDA, STWORZENIE NIEBOŻE, ANDANTINO, KANAŁ, AUDIOBUS, ROZMÓWNICA, KAPUSTA KWASZONA, WATRUSZKA, MAKATA, ZADASZENIE, ZERÓWKA, JEDNOSTKA ALOKACJI, MORELÓWKA, MANIFESTACJA, KAMIEŃ, LICZBA BRINELLA, MARKIZA, PAROKSYTON, TEMBR, LAND, OBROŻA, ZOOCHORIA, ŁYKACZ, POLE, JAMA, PERFORACJA, HANZA, AQUAFABA, FAZA, SUPERNOWA, ESHER, RELACJA DWUCZŁONOWA, ZAWODOWIEC, KONFIGURACJA, UNCJA, JĘZYK KAUKASKI, MYJNIA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, KORYTKO, SZWABSKI, PULPIT, BURZA, TUNIKA, REFLEKS, KŁUSAK FRANCUSKI, MADAME, RUMUN, SKAŁA, KĄT OSTRY, WIGILIA, WAMPIR, REDA, ODBITKA, OSĘKA, SOKI, SUPERRAKIETA, PRZYBYTEK, INTRUZJA, PRYMARIUSZ, SKAFANDEREK, TERYNA, PRÓBA JĄDROWA, AMORY, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, ETOLA, ZRAZ, WATOLINA, OGNIE, MŁOTOWNIA, BAMBUS, KREDYT KUPIECKI, TEATR, NIEZBĘDNOŚĆ, PLOTER PŁASKI, SKRAJNOŚĆ, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, GŁOWNIA, PRZYKURCZ, FOTOSENSYBILIZATOR, POGODNOŚĆ, RÓŻNICA, BLOCZNOŚĆ, PRAŻUCHA, KUMOTER, KASZKIET, NIEDODMA PŁUC, BYCZEK, NAGRODZENIE, ARENDA, KRÓLIK FLORYDZKI, STAN CYWILNY, BUDOWLA OBRONNA, OLEJ LNIANY, POMALOWANE, WIELKOŚĆ, CENTRALNE, ŁAPOWNICTWO, ŻARLIWIEC, SPŁYW, MROK, BLISKOZNACZNIK, AMINOKWAS, FASZYNA, KAPITANA, LAMPROFIR, KURZA STOPKA, MANIOK, POPARZENIE, GAŁGAN, GĘBA, PION, DRĄŻEK KIEROWNICZY, PIEPRZ ZIELONY, RAPTULARZ, ŁAWA, NADSCENIE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PRAŻONKA, APOGEUM, PATRON, OBRAZ, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, ODPŁYW, OPERACJA LOGICZNA, CIAŁKO, ŁASKUN, FREON, KOZAK, ŚLEPA AMUNICJA, LIST KREDYTOWY, WYŻ, SECIK, KREACJA, GŁOS, SĄD WOJSKOWY, SZKARADA, MOST POWIETRZNY, KANAŁ LATERALNY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PODWYMIAR, LINIA SPEKTRALNA, EKONOMIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SZKOŁA, GORĄCZKA, MASZYNA TŁOKOWA, BRZOZA OJCOWSKA, FILC, KOMORA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, SZEWRON, DOLARÓWKA, SEQUEL, KLESZCZOWATE, ZRZESZENIE, OBRÓT WTÓRNY, PROSTOSKRZYDŁE, ŁUPEK ILASTY, SPÓD, TWARDY RESET, ŁUG, SZARPIE, BAŁYK, PARMEZAN, FROTTOLA, ASTRAGALOMANCJA, MIMEOGRAF, KRÓLICZARNIA, FOTEL KLUBOWY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, SYMPATYKOMIMETYK, GOŚCIU, KOMPRES, USZKO, NEANDERTALCZYK, PAPROĆ DRZEWIASTA, GARAŻ, ZMOWA CENOWA, MALTA, BLANK, WOLUMEN OBROTÓW, SODÓWKA, NISKOŚĆ, CZEREMCHA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, SZKRAB, KAROWNIK, LEGOWISKO, ZNAK KOREKTORSKI, STRZELECTWO SPORTOWE, SZKLIWO, MODULACJA SKROŚNA, REKREACJA, GRZEBIEŃ, MIGRACJA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, SĘDZIA, PAWĘŻ, CZYSTKA ETNICZNA, SPONDYLOSOMA, SIOSTRZYCZKA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, KONFESJA, NAKIEROWANIE SIĘ, ANATOL, MOTOR, GABINET LUSTER, HEJT, ATRAMENT SYMPATYCZNY, DOBRA, LEKTYNA, PRZYJEZDNA, MINIATURA, GIRLANDA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, REKWIZYCJA, STOŻAR, WYDANIE, PRZĘSŁO, PARAFIA, KALCEOLARIA, KAPITUŁA, DAKTYLOGRAFIA, FASCYNATOR, PRELUDIUM, FUNKCJE ELEMENTARNE, LUNETA, TYTULIK, DULKA, TĘPAK, DEKORTYKACJA, RAWKA BŁAZEN, PRODUCENT, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, IRENA, FLAUSZ, CHOROBA POPROMIENNA, KREACJA PIENIĄDZA, MISO, OBIEG, REN, KONTRETYKIETA, ŁAZĘGA, GETTO ŁAWKOWE, JELEŃ PAMPASOWY, ZACHOWANIE, MAGAZYNEK, CUKRZYCA, DŹWIGNIA FINANSOWA, ANTYFONA, IZOMER GEOMETRYCZNY, PRZEDZIAŁ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, WYBIEG, REKONWERSJA, OPARZENIE, SALAMI, TAROK, ŚLĄSKOŚĆ, GORCZYCZNIK, SYFON, KONWERSJA , ?DOKŁADNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.643 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBUDOWANE DO BUDYNKU, ZADASZONE, OTWARTE LUB OSZKLONE POMIESZCZENIE, PEŁNIĄCE FUNKCJE WYPOCZYNKOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBUDOWANE DO BUDYNKU, ZADASZONE, OTWARTE LUB OSZKLONE POMIESZCZENIE, PEŁNIĄCE FUNKCJE WYPOCZYNKOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WERANDA dobudowane do budynku, zadaszone, otwarte lub oszklone pomieszczenie, pełniące funkcje wypoczynkowe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WERANDA
dobudowane do budynku, zadaszone, otwarte lub oszklone pomieszczenie, pełniące funkcje wypoczynkowe (na 7 lit.).

Oprócz DOBUDOWANE DO BUDYNKU, ZADASZONE, OTWARTE LUB OSZKLONE POMIESZCZENIE, PEŁNIĄCE FUNKCJE WYPOCZYNKOWE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DOBUDOWANE DO BUDYNKU, ZADASZONE, OTWARTE LUB OSZKLONE POMIESZCZENIE, PEŁNIĄCE FUNKCJE WYPOCZYNKOWE. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast