POCHODNE ALKOHOLI LUB FENOLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ETERY to:

pochodne alkoholi lub fenoli (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODNE ALKOHOLI LUB FENOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.189

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, PRZEKŁADNIA, MOZART, PREFEKT, RYNEK NIEDOSKONAŁY, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, KARTA WIZYTOWA, BOMBA ATOMOWA, KOLO, WYCIĄG TALERZYKOWY, ŁUPINA, HALA, ZASILANIE SIECIOWE, SZYSZKA, CZAS URZĘDOWY, ARABESKA, IRYS, WIDMO SYGNAŁU, ASYSTENT, WARTA, TENDER, ODKAŻACZ, PÓŁKA SKALNA, DWÓJECZKA, POSREBRZANIE, GRANULACJA, BOGACTWO, INWIGILACJA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, KANOPA, MODULACJA SKROŚNA, PEDAGOG, HEJT, GRUSZKA BOKSERSKA, OSTATNIE PODRYGI, TYNK, DRŻĄCZKA, INDEKS RZECZOWY, WSPÓŁMAŁŻONEK, ŁAPÓWKARSTWO, LICZEBNIK, PANOWANIE, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, BORZEŚLAD ZWISŁY, SŁONECZNIK, LATOROŚL, RIKSZARZ, SKAŁA ILASTA, CZĘŚĆ ZDANIA, KIEŁŻ, SCHADOW, NADLOTKA, KARABINIER, BAZA LOTNICZA, AKROLIT, FILAR PRZYPOROWY, EMBRION, UPUST, ŻURAW, GIERKA, BAWOLE OKO, ROZDZIAŁKA, KONSOLA, NOSICIEL, WIKING, FRAZA NOMINALNA, TENOR, SZPILECZKA, NIESPORCZAK, CHIŃSKI, GRZYBNIA, WZÓR, PASEK, PUSTAK ŚCIENNY, WÓZ STRAŻACKI, POLARNA CZAPA LODOWA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WATA, NASIĘŹRZAŁ, PEDOFILIA, PIWO, FIRMA-WYDMUSZKA, DOMEK DLA LALEK, BATUTA, KRUŻA, ŁATA, UJĘCIE, KUCHNIA, DEPESZA, PROMIEŃ, ALGORYTM SYMETRYCZNY, OZOREK, SZWABSKI, RYNKA, ALARM, ANTRESOLA, PODZIAŁ, DOROSŁOŚĆ, KOPUŁA, PIEPRZ, TONAŻ, SEKSIZM, LIZANIE , SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, DRENAŻ, GETRY, BAZA ODSETKOWA, PRAWO CURIE-WEISSA, GAD, KARABIN PLAZMOWY, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, WEŁNA, PANEGIRYSTA, DYSPEPSJA, DNI OTWARTE, KRATER WULKANICZNY, BISFENOL, BATORÓWKA, GRAFOSKOP, OPŁATA KONCESYJNA, PRZEDZIAŁ, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, REZEDA, NIKIELINA, REDUKCJA, DONIESIENIE, SZPILECZKA, NIEŁUPKA, KNORR, RZECZ WNIESIONA, PRZYWÓZKA, STEROLOTKA, BASEN, ASYSTA GRAWITACYJNA, POCZEKALNIA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, MELANODERMIA, DROŻNOŚĆ, KONURBACJA, DZIEŁO OTWARTE, LOKACJA, PRZYPOŁUDNIK, FOTORECEPTOR, KONTROLER, RYTON, ELANA, PŁOMYK, MAŁA OJCZYZNA, INTERMEZZO, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, DROGA BEZPRZETARGOWA, STATYW, PAKA, NOMOKANON, RUBELIT, ANON, TECZKA PERSONALNA, SZKOŁA, SPUST, SAMOPAŁ, WSPARCIE FINANSOWE, WSZYSTKOŻERCA, POMNICZEK, PASTWA, ASTRAGALOMANCJA, TRASA ŚREDNICOWA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, WCISTEK, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, SYGNAŁ, TROMPA, RÓŻNICA, PTASZYNA, DOKUMENT PAPIESKI, EMBLEMAT, WIEK, ANTYOKSYDANT, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, MIASTO, WALKA, WIERTNICA, GOŹDZIENIEC, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, KOMBAJN GÓRNICZY, TRZYKROTNOŚĆ, KORTYNA, PENTAPTYK, NORDYCKOŚĆ, DŻEM, OTRZEWNA, DUPLIKACJA, JASKÓŁKA, ARTERIA, GAJ, EMBRIOGENIA, ROMANTYZM, PRZESTAWNIA, TONACJA, NAPIĘCIE, MURARKA OGRODOWA, INTERIOR, METALOPROTEINA, TAŚMA, PRZETWÓR, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, CAP, TRANSKRYPCJA, GALASÓWKA, BOMBA LOTNICZA, HEMATOFAGIA, STRÓJ, PODZIEMIE, SPONDYLOSOMA, GRZYB, KAMIZELKA, FATAMORGANA, TAMBURMAJOR, BUDKA, KARAWANA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, WIZYTA DOMOWA, NARYS FORTYFIKACYJNY, SNIFFER, POGROM, WIEŚ PLACOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, POLER, ŚMIECISKO, POŁĄCZENIE CIERNE, WIATR, KHMERKA, STARTUP, RZEŹ NIEWINIĄTEK, BECZKA BEZ DNA, KARMELEK, BRAMA TRIUMFALNA, SPRZEDAŻ, KOTWICA, OŚCIEŻE, ASYSTENCJA, HEAD-HUNTER, KANTONISTA, NIEDOŻYWIANIE, KOREAŃSKI, ZAWRÓT GŁOWY, CZEK IMIENNY, PORTFEL, ABSOLUT, KESON, JODEK, PIEŚŃ, PANEL ADMINISTRACYJNY, PODKŁAD, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ORBITA POLARNA, CZTEROTAKT, BAKTERIA, KAMELIA, LOGIKA ZDAŃ, CENA MAKSYMALNA, TEŚCIK, OZONEK, LUTNIA, POWTÓRKA, BODARZ, POMNIK, LATAJĄCE SKRZYDŁO, SPORRAN, ARESZT TYMCZASOWY, ZAGRANICZNOŚĆ, LÓD MARTWY, CHMURSKO, SET, AGATA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, OSTRY DYŻUR, TONDO, TOR, BRYLE, ATONIA, SAGA, BANDAMKA, STAROWINA, SMOŁOWIEC, KOPARKA, PISTACJA, OSKÓREK, PROWENIENCJA, JADZICA, ZBOWID, DRAJREP, WYSTAWCA, NIESTRAWNOŚĆ, SPADEK, AŻUR, NOS, KOŁNIERZ, ?PIERWSZY OFICER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.189 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POCHODNE ALKOHOLI LUB FENOLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHODNE ALKOHOLI LUB FENOLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ETERY pochodne alkoholi lub fenoli (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ETERY
pochodne alkoholi lub fenoli (na 5 lit.).

Oprócz POCHODNE ALKOHOLI LUB FENOLI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - POCHODNE ALKOHOLI LUB FENOLI. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x