OSOBA PRACUJĄCA NA POCZCIE, PROWADZĄCA OBSŁUGĘ TELEFONICZNĄ LUB/I TELEGRAFICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁĄCZNOŚCIOWIEC to:

osoba pracująca na poczcie, prowadząca obsługę telefoniczną lub/i telegraficzną (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁĄCZNOŚCIOWIEC

ŁĄCZNOŚCIOWIEC to:

żołnierz odbywający służbę w jednostce łączności (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA PRACUJĄCA NA POCZCIE, PROWADZĄCA OBSŁUGĘ TELEFONICZNĄ LUB/I TELEGRAFICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.625

FAKTURA, KONSERWATYWNOŚĆ, ZASZŁOŚĆ, BAJKA, KIBITKA, SYNDETIKON, PRZEPITA, WEDETA, MOSTEK, NIKIELINA, TERMA, NIEBOSZCZYK, BRANŻA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, PATENA, BAJADERA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, POMAGACZ, AMUR, APOLOGIA, BELWEDER, DRACENA, WIERCIOCH, GALAS, WYGASZACZ, BOŚNIACKOŚĆ, POLIFONIA, ANTENA MIKROPASKOWA, ŁYSAK, ALIENACJA RODZICIELSKA, KANOPA, MASOŃSKOŚĆ, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, BOŻYSZCZE, UŁAMEK PIĘTROWY, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, OKO, METODA PORÓWNAŃ, TEOLOGIA NEGATYWNA, OKRES ZALICZALNY, BANDYTYZM, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, RETENCJA, MODEL, PŁEĆ, LAPIS-LAZULI, OLEANDER, MGŁA, KRWIODAWSTWO, ZGNIATACZ KCIUKÓW, GUARANA, PŁYTKA POSADZKOWA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, LĘDŹWIE, OŚNIK, GIERASIMOW, SREBRZENIE, ZMARSZCZKA, CHROBOTEK, INTERWENCJA PROCESOWA, ROŻEN, GLORIA, KANCONA, ZOOFAG, STACJA, CZOŁO, TARCZA, SKĄPIARZ, WIELKOŚĆ SKALARNA, OWOCNIA, SEPARACJA, WYJAZD, ECCHI, BAKTERIA ŚLUZOWA, CZYR, PROPORZEC, KREMOGEN, BRYZOL, PLUJKA, OWAD, PRADZIAD, DESKA ŚNIEŻNA, WOAL, KARTA WIZYTOWA, OC, BROŃ BIOLOGICZNA, STRZĘP LUDZKI, CZEREMCHA, PARAPET, WARSZTAT STRATEGICZNY, SEZAMEK, WYPEŁNIENIE, MADŻONG, NUDYSTA, CHORÓBKA, UNIWERSAŁ, BABCIA KLOZETOWA, ACEFALIA, EFEKT BOGACTWA, BYSTROŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, MEMBRANA, ABNEGATKA, ŻYWOTOPIS, RĘKAWICA, HRABINI, KLEJONKA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, TUFTA, ALAIN, KONCERT, NIEOCZYWISTOŚĆ, SZPERACZ, CIĄGI, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, MISIAK, DRABIK DRZEWKOWATY, OCZKO, HIPERBOREJCZYK, ŻYTO, GLOSA, NAKŁO, KITESURFER, SŁUCHOWISKO, KARDIOMIOPATIA, PRANIE MÓZGU, BRZYDOTA, TOWARZYSTWO, FIRMA WYDMUSZKA, DRUT, SAKWA, DOKUMENT, INSTYTUT, KOŁECZEK, LEKARZ, PYRKONOWIEC, PIEPRZ ZIELONY, MOSTEK, PRZYSŁÓWEK, ŁOWIECTWO, BABUŚKA, LARGHETTO, ODRODZICIEL, SEANS, KADŹ, GWIAZDA PODWÓJNA, SZALKA PETRIEGO, OCIEKACZ, GNÓJ, EMPIRYZM, ELEKTROCHIRURGIA, KUPAŹ, SKROMNOŚĆ, DYWESTYCJA, TRANSKRYPCJA, SERDAR, FROTER, RZECZ NIERUCHOMA, RÓG, KABINA, CHARYZMA, CEDUŁA, WIESZAK, KOLOKACJA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, ETERIA, PULPIT STEROWNICZY, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, CIERŃ, PRZEDSIĘBIORSTWO, FRONTYSPIS, DEZAKTYWACJA, TRANSURANOWIEC, NÓŻ DO CHLEBA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, OSTENTACYJNOŚĆ, SKURCZ, LINIA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, JAZ, TĘCZA, FLAMBIROWANIE, SELSKIN, WARUNEK LOKALOWY, PANCERKA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, TOM, CHŁOPIEC DO BICIA, BERCEUSE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SUFLET, KORSARZ, KILIM, SUWEREN, KUKIEŁKA LESSOWA, HAMULEC, TRESKA, PRZYDAWKA, SIEDEMNASTKA, CANTUS FIRMUS, WIŚLANKA, CENZURA, PIÓRO, BANDOLIER, BANDYCTWO, PIERDOŁA SASKA, WYLEW, LEON, KATEGORIA, JEDEN, KSZTAŁCICIEL, REFLEKS, CZYNNOŚCI DOWODOWE, KNEBEL, KEYBORD, CYGAN, FALA, ŻUŻEL, CUKIER WANILIOWY, PORTRET, SPRZEDAWCZYNI, SUPERKOMBINACJA, OLIWKOWATE, SPLOT, ZATRZYMANIE, CZYŚCIOSZKA, KULTYSTA, GUMKA, MARMURKOWANIE, OBCHÓD, UMIEJĘTNOŚĆ, MODEL, PORZECZKÓWKA, FACET, BAŃKA, POŁAĆ, DYSONANS, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PRZEMYT PLECAKOWY, POTÓWKA, RAJZBRET, SEJSMIKA, PAPIEROCH, OKRĘT-BAZA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, CZYTNIK, PRZENOSICIEL, MARYNARZ, WSPÓŁPRACOWNIK, OGIEŃ KRZYŻOWY, PLENNOŚĆ, KAJMAKAM, MARENGO, NAKŁAD, WILGOTNOŚĆ, DOMENA MAGNETYCZNA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, KOSZT POŚREDNI, NIESPORCZAK, LEWICOWOŚĆ, DEOKSYRYBONUKLEAZA, GRÓD, OMDLAŁOŚĆ, FARSZ, EMAKI, SZPONTON, TYGIEL, WYRAZ BLISKOZNACZNY, WIDZOWNIA, PUGILARES, ZWIJARKA, MATRYLINEARNOŚĆ, NADZIEWARKA, OWOCNIK, SIECZKARNIA BIJAKOWA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ZGIĘCIE PODESZWOWE, RELING, OBŁÓG, ŚLIWKA, NEOFITA, NIECHLUJ, SZKARADA, STARTUP, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, FRONTALE, DATOWNIK, SKLEPIENIE ŻEBROWE, KONTYNGENT TARYFOWY, CZAS PÓŁTRWANIA, TRASANT, HYCEL, ZAPIS, ZASKARŻENIE, KOMISARZ, LASKOWANIE, NACIEK JASKINIOWY, PORNOGRAFIA, TERAPEUTA, ?REZYGNACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.625 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA PRACUJĄCA NA POCZCIE, PROWADZĄCA OBSŁUGĘ TELEFONICZNĄ LUB/I TELEGRAFICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA PRACUJĄCA NA POCZCIE, PROWADZĄCA OBSŁUGĘ TELEFONICZNĄ LUB/I TELEGRAFICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁĄCZNOŚCIOWIEC osoba pracująca na poczcie, prowadząca obsługę telefoniczną lub/i telegraficzną (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁĄCZNOŚCIOWIEC
osoba pracująca na poczcie, prowadząca obsługę telefoniczną lub/i telegraficzną (na 14 lit.).

Oprócz OSOBA PRACUJĄCA NA POCZCIE, PROWADZĄCA OBSŁUGĘ TELEFONICZNĄ LUB/I TELEGRAFICZNĄ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OSOBA PRACUJĄCA NA POCZCIE, PROWADZĄCA OBSŁUGĘ TELEFONICZNĄ LUB/I TELEGRAFICZNĄ. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x