SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADRES to:

sfera, w której działa człowiek lub grupa ludzi, jego lub ich życie, otoczenie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADRES

ADRES to:

określenie miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, także: miejsce, w którym siedzibę ma instytucja (na 5 lit.)ADRES to:

miejsce, w którym ktoś mieszka; znaczenie przenośne (na 5 lit.)ADRES to:

pismo zbiorowe kierowane do władz (na 5 lit.)ADRES to:

pojęcie informatyczne na określenie miejsca w pamięci komputerowej (na 5 lit.)ADRES to:

adres internetowy (na 5 lit.)ADRES to:

miasto, ulica, nr domu (na 5 lit.)ADRES to:

na kopercie (na 5 lit.)ADRES to:

domowy, zwrotny lub internetowy (na 5 lit.)ADRES to:

na kopercie z kodem i znaczkiem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.768

KRĘGOWIEC, GANGSTER, PULSACJA, MAKRAMA, BANANOWIEC, REŻYM, JOKAI, MATERIA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, JAZDA, ZAMEK, PRZEPOJKA, WYGA, KOMPOZYCJA OTWARTA, MOLIER, CZAS PRZYSZŁY, PONTICELLO, BOKS GARAŻOWY, CZŁOWIEK NEANDERTALSKI, CHÓR, AKROBATYKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, TRANDOLAPRYL, KEM, NOTKA, ANGOL, KRYZYS KATATYMICZNY, ŁUK SKRZELOWY, ENUMERACJA, ŻALE, PILOT, LITERATURA FAKTU, GALON, MARA, PERKAL, BRZYDULA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ŁACHMYTA, CZOŁÓWKA, PRAKTYKA RELIGIJNA, LANKIJCZYK, KANALIZACJA KABLOWA, PODZIEMIE, CHOROBA WRZODOWA, FRAZEOLOGIZM, TRAWERS, ZDANIE, TARPAN, PYSZOTA, SZCZELINA LODOWCOWA, KĄPIEL, ZIELONE PŁUCA, STARUNEK, START ZATRZYMANY, AUTONOMIA REGIONALNA, BEZDEŃ, STANOWISKO, MĘT, RĘCZNOŚĆ, DUKLA, DWÓJNIK, TECHNIKA GRAFICZNA, KESTEN, AURA WITALNA, DYBUK, FILTR BARWNY, FACETKA, SUPERMAN, STACJA, OBRONA, ORBITA PARKINGOWA, FIRMA KRZAK, PRZYROST NATURALNY, FALA, ZNACZEK, WELON, CHRYSTOLOGIA, KOLEJ LINOWA, NATURYSTKA, DOMINANTA, FORLANA, RUBELLIT, OSIEMNASTY, POPRAWA, OFICER, KASA, POŻYCIE, ŁAWA TORTUR, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, OSADA, WYCISK, OBIEG PIENIĄDZA, LAGUNA, NERWICA NIEDZIELNA, KLIN, AJ-AJ, BAZA NOCLEGOWA, WOLTAŻ, AKTYWNOŚĆ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, HELIOLATRIA, PAZERNOŚĆ, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, BRODAWKA STÓP, FACHOWIEC, SEKSTET, BYLICA, NAZWA RODOWA, MONETYZACJA, WŁÓKNO SZTUCZNE, FILAR, MNICH, OFENSYWA, GIMBOPATRIOTYZM, EGALITARYSTA, REZEDA, CZYNNIK EKOLOGICZNY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, TOPOLOGIA ILORAZOWA, ŚWIADOMOŚĆ, BETON ŻUŻLOWY, TUŁÓW, OPIS, MIKROMETR, ZDECYDOWANIE, UCZELNIA AKADEMICKA, KURCZAK TIKKA MASALA, ANEROID, NIERUCHOMOŚĆ, PLAMISTOŚĆ, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, GLORIETA, OGRANICZENIE, IPP, AMPUŁKA, OFFENBACH, GWAŁT, BELWEDER, TYMPANON, CIERLICA, KONDOTIER, DRYF KONTYNENTALNY, WALC, LITWAK, CHALKOGRAF, PLEBS, GOŹDZIENIEC, PÓŁANALFABETA, INŻYNIER, RAWKA BŁAZEN, PORTUGALSKI, MONK, BAROK, POP, FANPAGE, PIEPRZ, PAWILON, MISTERIUM, KĄT PROSTY, SZUKACZ, CHICHOTEK, GAŁĘZIAK, UPIEK, KOPARKA POPRZECZNA, SKURWYSYŃSTWO, JUDASZOWE SREBRNIKI, LIST, ŚWIAT, JAMA, SIŁA JONOWA, DAKTYLOGRAFIA, DOKTOR, RZECZY OSTATECZNE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, BARIERA ODŁAMKOWA, FUNKCJA RZECZYWISTA, OSIEMDZIESIĄTKA, RAJKA, KIERKI, GAZ, ZASILANIE SIECIOWE, TRINIA, ORGANIZM WYŻSZY, STOŻAR, BROŃ PANCERNA, LICZEBNIK, AFRYKANIZACJA, BROSZURA, SZKAPLERZ, WSPÓŁUZALEŻNIENIE, BIRIANI, ŻAKARD, MACIERZ ZEROWA, WOTUM, CHEDDAR, REMONT KAPITALNY, FROTKA, SĘK OTWARTY, WYJADACZ, PAJACYK, KEBAB, WYKŁADOWCA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, FILOLOGIA POLSKA, GRODŹ, FAUL, KWIAT PUŁAPKOWY, TWIERDZENIE CEVY, NIEWYPARZONY JĘZYK, BUC, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, GOTOWIEC, ODDZIAŁ, MNICH, IRRADIACJA, TEMPERAMENT, POWIEŚĆ Z TEZĄ, NIUCHACZ, ERPEG, SEX, REFEKTARZ, APANAŻE, KALORMEN, DIPLODOKI, MIZOGAMISTA, BRAMSEL, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, GŁUPSTWO, ODWZOROWANIE LINIOWE, KAMIENNIK, WYTRZESZCZ, SUMA PROSTA, LISTA TRANSFEROWA, JON CENTRALNY, PELA, TĘSKNOTA, TENIS, BAKAŁARZ, POPOZAUR, EFEKT STYKU, LIBRA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, SZARPAK, KILOMETR NA GODZINĘ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, GOMÓŁKA, GALAS, UKŁAD PLANETARNY, KRAKERULA, KONTRAKT MENADŻERSKI, PRODUCENT, KONTRKULTURA, KARAKUŁY, INWENTARYZACJA, POSZUKIWANA, GANG, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, KOŁYSANIE, ORBITA, ROZMIĘKANIE, POMOST, ZIELONE, KRAŃCOWOŚĆ, KANOPA, SUKMANA, SOJUSZ, GRUPA ALKILOWA, WASĄG, REFERENDUM GMINNE, CZUANDONGOCELUR, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PAWĘŻ, ANARCHIA, NAPÓR, MILANEZ, RÓW IRYGACYJNY, DEPRESJA, ZIÓŁKO, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, NULLIPARA, WOSKOWNIA, PROROK, WZÓR JAWNY, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, ZGRZYBIAŁOŚĆ, KOREGENT, BANDYTYZM, SRACZKA, WIĘŹBA, ANIMIZM, ŻÓŁWIE MUŁOWE, POLEPA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, RÓG, SŁUPISKO, PELONEUSTES, WZROK, ?CIAŁKO MRÓWCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADRES sfera, w której działa człowiek lub grupa ludzi, jego lub ich życie, otoczenie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADRES
sfera, w której działa człowiek lub grupa ludzi, jego lub ich życie, otoczenie (na 5 lit.).

Oprócz SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x