SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADRES to:

sfera, w której działa człowiek lub grupa ludzi, jego lub ich życie, otoczenie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADRES

ADRES to:

określenie miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, także: miejsce, w którym siedzibę ma instytucja (na 5 lit.)ADRES to:

miejsce, w którym ktoś mieszka; znaczenie przenośne (na 5 lit.)ADRES to:

pismo zbiorowe kierowane do władz (na 5 lit.)ADRES to:

pojęcie informatyczne na określenie miejsca w pamięci komputerowej (na 5 lit.)ADRES to:

adres internetowy (na 5 lit.)ADRES to:

miasto, ulica, nr domu (na 5 lit.)ADRES to:

na kopercie (na 5 lit.)ADRES to:

domowy, zwrotny lub internetowy (na 5 lit.)ADRES to:

na kopercie z kodem i znaczkiem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.768

STRUKTURA HOLDINGOWA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, DOROBKOWICZ, NIETOLERANCJA, RAPT, PRZEWÓZ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, GAŁĘZIAK, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, MAJÓWKA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, OGNISKO, DIALOG SPOŁECZNY, DOLMAN, AUTOMORFIZM, IMPROWIZATOR, LIBRA, STYPENDIUM, DIDEROT, ŁYKACZ, OPERA, POLER, INSTYTUT, PRZYGANIACZ, ARSYNA, TOCZEŃ, ODLEWARKA, DOKMAI, HYDROBUS, GAD, KIESZEŃ, ARENA, POMAZANIEC, SPIRYTUS SKAŻONY, KAUZALIZM, LIBERAŁ, ABLACJA, POPITA, FAWORYT, LARYNGEKTOMIA, STARA DUPA, GADY SSAKOZĘBNE, SONDAŻOWNIA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, OLEJEK ABSOLUTNY, FILTR POLARYZACYJNY, ZDECYDOWANIE, POCZCIWINA, SZYFON, BĄBELKI, EDESTYDY, KOŁA, LAMPA KSENONOWA, GRA KARCIANA, EPICYKL, WIERZĄCY, ODCIĄG, PIRAMIDA FINANSOWA, STOPIEŃ, PRZECHYŁKA, DRIAKIEW, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, JĘZYCZEK U WAGI, SZKOŁA, BATERIA, DOBRY WUJEK, PROLEK, KWAS, ZAPROSZENIE, REŻYM, LAMPA ŁUKOWA, INWERSJA RZEŹBY, PLANETA, FORMACJA, LEJTNANT, WYWIAD, WŁÓCZĘGA, LIST GOŃCZY, KALIBRACJA, FILIPIŃCZYK, ZASADA, MALINA, STRONA TYTUŁOWA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, CHOWANIEC, DWUDZIESTY PIĄTY, PLEŚŃ, LINIA ZABUDOWY, FENIG, GRZYB SIARKOWY, SZAMBELAN, SEZAM, LAMPA SODOWA, HIPOREFLEKSJA, PANNA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, PIESKI LOS, ATRYBUCJA STABILNA, KARL, NAGANNOŚĆ, CNOTLIWOŚĆ, PROTEKTORAT, KOSZULKA, CHUTOR, YURI, ŁOPATA, FUGA, NOKAUT TECHNICZNY, PARAPETÓWKA, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, ODDZIAŁYWANIE, CZWARTY, KOLEUS, HUCULSKI, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, DYSKALKULIA, ZIEMIA OBIECANA, ŚWIETLICA, CZEKOLADZIARNIA, FIRMA KRZAK, EMAKI, ITALIAŃSKI, MLASKOT, TATERSAL, KONIEC, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, FOSA, PORNOGRAFIA, PROPAROKSYTON, NAUSZNIK, KUGLARZ, KINOTEATR, SECIK, KOSZTORYS NAKŁADCZY, BARSZCZ UKRAIŃSKI, NACZELNIKOSTWO, PARA DWOISTA, KUKLIK SZKARŁATNY, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, EKRAN AKUSTYCZNY, MIKROKROPKA, JAZZÓWKA, FOTOGRAFIKA, MARKIZA, MEDIATEKA, DZWONEK RĘCZNY, WKLĘSEK, KASA, PRZEKLĘTNIK, KONTRAMARKA, KWIATUSZEK, MORGA, GRZEBACZ, WYWROTOWIEC, OWOC SZUPINKOWY, PIERSIĄTKO, KWASJA, SOPRANISTA, WCIĄGARKA, GWIAŹDZIARZ, OGRANICZNIK, LITERA, POLINEZYJCZYK, BROŻEK, TEUTOŃSKI, KULT SOLARNY, CENA MINIMALNA, REDUKCJA, MOLESKIN, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, WALCOWNIA ZIMNA, ODROBEK, DŻEM, ASTROLOG, GALWANOTERAPIA, KRÓLEWICZ, SPRZĘŻNICE, KLESZCZOWATE, KORNWALIJSKI, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, JEZIORO LODOWCOWE, ZEBRULA, MASZT, DRACENA, SZATAN, MIĘSISTOŚĆ, FIRMA, WARSTWA ABLACYJNA, MOŹDZIERZ, SZÓSTKA, JASTRYCH, REGENERAT, BELKA, POTŁUCZENIE, SALCESON, OLIWKOWATE, KLUCZ, FUNKCJONALIZM, MNIEJSZOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, LEASING KAPITAŁOWY, GIĘCIE, DRESZCZ, CIOS, WYWÓZKA, PERSONA, HISZPANKA, NACZYNIAK, WŁOSY WENUS, ZADANIE, BEK, KULTURA SYMBOLICZNA, WYPADEK DROGOWY, MÓL BOROWICZAK, BEFSZTYK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, OBSESJA, RZECZY OSTATECZNE, BIOLIT, ŁAŃCUCH, LEUKOTOMIA, NASTROSZ LIPOWIEC, TERYNA, NEON, PAMIĄTKA, BALAST, BARIERA JĄDROWA, WŁÓKNIAK TWARDY, NADLOTKA, ANALIZA WARIANCJI, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, WYMIANA, CHŁOPIEC, KLĘK PODPARTY, SULFON, HODOWLA ZARODOWA, PAŃSTWO, ZASZŁOŚĆ, NACZYNIE KUCHENNE, AUSTRYJAK, POMPA INFUZYJNA, POWTÓRKA, SZLAMIEC, OŁTARZYK PRZENOŚNY, SCENKA RODZAJOWA, PINGWINARIUM, HAFTARNIA, DOŁEK OSIOWY, RZEŹBA GLACJALNA, PEAN, SZEREG, JESIOTR OSTRONOSY, TYŁÓWKA, PUNK, EINSIEDLER, SHIMMY, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, CIĘCIWA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, CYKL ROZWOJOWY, ATAK, NASKÓREK, GETRY, RUCHY ROBACZKOWE, PÓŁROZKROK, HALA PERONOWA, WINA UMYŚLNA, STRES, ŻEBRO, GNIOTOWE, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, PREZESKA, RUSIN, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MEZOZAURY, PODNÓŻEK, DZIELNICA, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WŁÓKNO, KLAG, DOBRA STRONA, UDAWACZKA, JASKÓŁKA, WENTYLACJA MECHANICZNA, TARCZA, NĘCISKO, FONDUE SEROWE, POJAZD SZYNOWY, OBRÓT WTÓRNY, STRADIVARIUS, OCIEKACZ, WYŚCIG SZCZURÓW, PSAMMON, DEKONWOLUCJA, STRUMIEŃ, RZECZ WNIESIONA, BAZYLIKA KATEDRALNA, ?SZCZEĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADRES sfera, w której działa człowiek lub grupa ludzi, jego lub ich życie, otoczenie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADRES
sfera, w której działa człowiek lub grupa ludzi, jego lub ich życie, otoczenie (na 5 lit.).

Oprócz SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - SFERA, W KTÓREJ DZIAŁA CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI, JEGO LUB ICH ŻYCIE, OTOCZENIE. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast