GINKGOOPSIDA, GINKGOPSIDA - KLASA ROŚLIN NALEŻĄCA DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; SZCZĄTKI KOPALNE ZNANE SĄ OD DOLNEGO PERMU, SZCZYT ROZWOJU GRUPA TA OSIĄGNĘŁA W MEZOZOIKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIŁORZĘBOWE to:

Ginkgoopsida, Ginkgopsida - klasa roślin należąca do typu (gromady) nagonasiennych; szczątki kopalne znane są od dolnego permu, szczyt rozwoju grupa ta osiągnęła w mezozoiku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GINKGOOPSIDA, GINKGOPSIDA - KLASA ROŚLIN NALEŻĄCA DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; SZCZĄTKI KOPALNE ZNANE SĄ OD DOLNEGO PERMU, SZCZYT ROZWOJU GRUPA TA OSIĄGNĘŁA W MEZOZOIKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.220

KRASNOROSTY, REPREZENTACJA, GEOGRAFIA ROŚLIN, ELODEID, POMARAŃCZA, SWERCJA, SIEW CZYSTY, LEJ, NEOTENIA, CHAMEOFIT, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PRĄTKI ATYPOWE, MUSZLOWCE, GRANDA, WERBENOWATE, WIRUSY SSDNA, ARCHIPELAG, DRZEWCE, PSYLOTY, KOSIARKA, IMAGO, KLASA, PRÓCHNICZKOWATE, KOSMATKA SUDECKA, FORMACJA ROŚLINNA, BADIAN, ZAĆMA CAŁKOWITA, SEAT, KLASA INTEGRACYJNA, PREZBITERIUM, HOŁOSZEŃ GŁÓWKOWATY, DWUPARZEC, DZIEDZICZNE NEUROPATIE CZUCIOWE I AUTONOMICZNE, REKORD, SPECGRUPA, TCHAWKOWIEC, CHROBOTKOWATE, GRUPA, ŻÓŁCIEŃ, HIACYNTOWATE, GORYCZKOWCE, ROŚLINA MOTYLKOWA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, FUNGICYD, PROTEOBAKTERIA, PRAŻNIA, MODRZEWIOWE, DZIOBAK, CYBERNETYZACJA, KOLONOSKOPIA, KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA, PAŃSTWO, CZERWIEC, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, MONADA, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, CHOROBA GRZYBOWA, PISCO, RYBA KOSTNA, RUDAWIEC, ŻÓŁWIK, PODKOWIASTOGŁOWE, GUAWA, TRZYKROTKA Z RIO DE JANEIRO, ŻYWY TOWAR, SZPILKOWE, CZASOWNIK, NISSAN, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, SKRZYDŁO, POLSKI-SLOWNIK.PL, GRUPA BIOLOGICZNA, SMUGA KONDENSACYJNA, AREOSCELIDY, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, NADCIŚNIENIE, PSAMMON, PYLICA TALKOWA, VICHY, TABOR, DOLNOŚLĄZAK, MOZAIKA, GARBUSIARZ, BORECZNIKOWATE, CZERW, AUKSYNA, CZĄSTECZKA, DEKURIA, PODKŁADKA, SZACHOWNICA, USTAWKA, SZCZYT, PALMY, WIRUS GRYPY TYPU B, KLASTER, MLECZ NADWODNY, KOKOSZNIK, NALEŹLINY, KONIUSZEK SERCA, PORAŻENIE MÓZGOWE, KOKTAJL, RUDBEKIA, ORZECH, PAPROTKA, ZARAZOWATE, GRÓB, SOPLICA, POWIETRZNIA, AETOZAURY, DIAPSYD, JEŻÓWKA, FESTIWAL, FIRMA, PIZ, METODA SCENARIUSZOWA, KICZUA, AREOPAG, WYŻEŁ WEIMARSKI, ROZŁOGI, OROGENEZA HERCYŃSKA, OKRĘŻNICA, KOLEKTYW, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, PRĄTNIKOWCOWE, WIMPERGA, BENZYL, ANGUSTINARIPTERUS, KLASA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, KATALPA, SARGAS, PODSADNIKOWATE, PNEUMOKOK, IZBORSK, SKALEŃ POTASOWY, ALGI, LINIA HODOWLANA, LINORYT, LODOWIEC NORWESKI, RODZINA KLANOWA, ŚLĄSKI, BOJÓWKARZ, BRUNATNICA, DZWONECZNIK, GAJOWIEC, BŁYSZCZ KOBALTU, LUDNOŚĆ, PANCERZOWIEC, KAPUSTA, SŁONOROŚL, PAPRYKA, FITOPATOLOGIA, STRZELANKA, MĘTY SPOŁECZNE, TUNBERGIA WIELKOKWIATOWA, ENTODERMA, SZTURMÓWKA, SIODEŁKOWCE, SREBRNIK, KANAŁ PRZERZUTOWY, ĆMIELÓW, SKANIA, WZDĘTKA, BRACHET, MRUKOKSZTAŁTNE, GLAUKOFITY, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, RAMFOCEFAL, MELISA, SERWIS INTERNETOWY, MIĘDZYRZĘDZIE, REAKTOR JĄDROWY, WIMPERGA, GRUPA LIEGO, GRZBIETORODY, SATELITA, DAMARA, RAJA, PLENNOŚĆ, DYSK GALAKTYCZNY, ERA KENOFITYCZNA, PRZYMIOTNO NAGIE, ESTABLISHMENT, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, KOŁO, BOLSZEWICY, SIEDEMNASTKA, STAROFRANCUSKI, OGRÓD ZIMOWY, SKĄPOSZCZET, NIESZPUŁKA, TETRAPOD, RACZEK, LISTEK, ROŚLINA SŁONOLUBNA, TIECK, SZCZYT, OKRZEMKA, PRZYMIOTNO OGRODOWE, KRZYŻ KAWALERSKI, DEM, DYSRAFIA, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, PSEUDOLAGOZUCH, GRUPA ACETYLOWA, ARAUKARIOWCE, ALSTREMERIA POMARAŃCZOWA, PLATYCERIUM, GRUPA PROSTA, PŁOMYK, KORPUS, PANTEON, GRUPA, RELIKWIA, LILIOWCE, POSTKOMUNA, KASTA, KOMOSOWATE, SIT DROBNY, KONEWKA, GREGARYNY, FOLKBOAT, BRZEŻYCA, AKANTOWATE, ŻNIWA, SUPERNOWA TYPU IC, ASFODEL, GEOFIT, GORCZYCZNIK, KULTURA ŚWIDERSKA, KOJARZENIE WSOBNE, ZABYTEK NIERUCHOMY, SFERA GWIAZD STAŁYCH, KOSTNOJĘZYKOWE, ESTEMMENOZUCH, GRUPA DIEDRALNA, OMAN LEPKI, MIÓD PSZCZELI, DONICZKA, NACZYNIOWE, SSAK ŁOŻYSKOWY, STRAŻ, CIEMNOTA, WZW E, PYRETRYNA, NEFROLEPIS, TRAWERS, ORZĘSEK, OMIEG, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, KURS, MOZAIKA, NASIONNICE, OGÓRKOWCE, KUCHY, BŁYSZCZ OŁOWIU, PIEPRZ KAWA-KAWA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, BYLICA ROCZNA, DIADA, PRZECINKA, DZIEDZICZNOŚĆ, ŚRUTA, CZUJKA, ŻABIENIEC, KRĄŻOWNIK MINOWY, GŁĘBINÓWKI, CZERNIEC, NASIONO, HEBANKOWATE, ZBIOROWISKO, KOLEC, OCZKO, SELER WODNY, OBÓZ, WODA KWASOWĘGLOWA, KOMISJA SKRUTACYJNA, DROGA RZYMSKA, KOMPLET, KULTURA WODNA, TOP, WIDŁAKI RÓŻNOZARODNIKOWE, SKĄPOSZCZETY, CYKL ROZWOJOWY, GLAUKOCYSTOFITY, OŚMIORNICZKA, ZAROST, PROTOROZAUR, PERŁÓWKA, ZALĄŻEK, KLASA ŚREDNIA, SZÓSTKA, PRAESEPE, EUTENIKA, KARBOKSYL, ACHTOPOL, NERCZYŁUSK, KONWENT, KANEMEJERIA, ?KALINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.220 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GINKGOOPSIDA, GINKGOPSIDA - KLASA ROŚLIN NALEŻĄCA DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; SZCZĄTKI KOPALNE ZNANE SĄ OD DOLNEGO PERMU, SZCZYT ROZWOJU GRUPA TA OSIĄGNĘŁA W MEZOZOIKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GINKGOOPSIDA, GINKGOPSIDA - KLASA ROŚLIN NALEŻĄCA DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; SZCZĄTKI KOPALNE ZNANE SĄ OD DOLNEGO PERMU, SZCZYT ROZWOJU GRUPA TA OSIĄGNĘŁA W MEZOZOIKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIŁORZĘBOWE Ginkgoopsida, Ginkgopsida - klasa roślin należąca do typu (gromady) nagonasiennych; szczątki kopalne znane są od dolnego permu, szczyt rozwoju grupa ta osiągnęła w mezozoiku (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIŁORZĘBOWE
Ginkgoopsida, Ginkgopsida - klasa roślin należąca do typu (gromady) nagonasiennych; szczątki kopalne znane są od dolnego permu, szczyt rozwoju grupa ta osiągnęła w mezozoiku (na 11 lit.).

Oprócz GINKGOOPSIDA, GINKGOPSIDA - KLASA ROŚLIN NALEŻĄCA DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; SZCZĄTKI KOPALNE ZNANE SĄ OD DOLNEGO PERMU, SZCZYT ROZWOJU GRUPA TA OSIĄGNĘŁA W MEZOZOIKU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GINKGOOPSIDA, GINKGOPSIDA - KLASA ROŚLIN NALEŻĄCA DO TYPU (GROMADY) NAGONASIENNYCH; SZCZĄTKI KOPALNE ZNANE SĄ OD DOLNEGO PERMU, SZCZYT ROZWOJU GRUPA TA OSIĄGNĘŁA W MEZOZOIKU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x