MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO KOSZENIA TRAW I ROŚLIN ZIELONYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSIARKA to:

maszyna rolnicza służąca do koszenia traw i roślin zielonych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO KOSZENIA TRAW I ROŚLIN ZIELONYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.765

PALMY, TRANSPIRACJA, SITNIK PŁYWAJĄCY, KOLORÓWKA, CIĄGNIK LEŚNY, LIŚCIOZWÓJ, ZBIOROWISKO, FOLA, KORBA, FENOLOGIA, SZYSZKA, KRĄG CZAROWNIC, STREFA TROFOLITYCZNA, KRASNOLICA RÓŻNOBARWNA, NASIONNICE, KUCH, BAWEŁNA, CHAMEFIT, DŁAWIK, OWOC RZEKOMY, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, KOWARKA, OLIWKOWATE, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, SORTER, MAKUCH, SZAŁWIA, BAKUN, GRAFIKA UŻYTKOWA, FITOHORMON, MARZANOWATE, TARCZA NUMEROWA, SZACHOWNICA, ALPINIA ZWYCZAJNA, WEŁNIANKA, BRZANKA, PRZEZWISKO, WIEŻA SPADOCHRONOWA, SZAFRAN, WYŁAWIACZ, CZUBRICA ZIELONA, ZATWAROWATE, JUMPER, SZPILKA, KORZONEK, OWSIK ZŁOCISTY, SIANOKOSY, MAKÓWKA, SZEFERDIA, GRUSZLA, DIPLOFAZA, LIŚĆ ŁODYGOWY, ROBOT, NIESPLIK, DIELS, ZWÓJKOWATE, SOŚNIK, CYTRON, METODA ODCHYLEŃ, LAWSONIA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, POCHUTNIK GÓRSKI, JABŁOŃ, PALETA, MASZYNA ROBOCZA, SOLANKA, RAKIETA SONDAŻOWA, BYLICA, KUKLIK, PAPROTNIKI, MASZYNA SAMOBIEŻNA, SZCZAWIK, TWAŁEK, HERBARIUM, KOSMATKA SUDECKA, CZARCI KRĄG, STEWIA, KAFAR, STROICZKA PRZYLĄDKOWA, MODRAK, MORELA, ALPINIA LEKARSKA, MIARA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, TRĘDOWNIKOWATE, MIECHUNKA, SORGO ALEPSKIE, WĘZEŁ, DEFLEKTOR, SZAKŁAKOWATE, DUSZA, KMIN, STOKROTKA AFRYKAŃSKA, BABKOWATE, MASZYNA INFORMACYJNA, ŚNIEĆ, JEDNORĘKI BANDYTA, BAKEN, TRZONEK, ŁAMARKA, BIOGEOGRAFIA, KARBURYZATOR, TRAWY, RÓŻOWCE, TRYMER, ORLIK, ANALIZA CZYNNIKOWA, ŻYZNOŚĆ WODY, FIRLETKA, MELISA, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, NOSIŁKI, ROZGRZEWKA, HIBISKUS, GUNIAK, DWUPIENNOŚĆ, KOLCZYK, KORMOFITY, GŁOWNIA, KYLIKS, KRWAWNIK, EGILOPS CYLINDRYCZNY, MELON CUKROWY, BŁOTNIARKA, ŻÓŁTAK, DIOECJA, BARWICA DREWNA, WARŻKA, PYŁEK KWIATOWY, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, KRASNOROSTY, KORONA, REZONATOR, GŁÓWKA, CHOCHLA, PODEJŹRZON, BOCZNICA KOLEJOWA, MOTOWĄŻ, PEKTYNA, STOPKA, PSIZĄB KREMOWY, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, DMUCHAWA, FENIKS, BRZOSTOWNICA, CYPRYSOWCE, SKRZYDEŁKO, HURMOWATE, WEKTOR GENETYCZNY, GRZEBYK, ŁOPIAN, SUWACZEK, MIÓD PSZCZELI, ROŚLINA OLEISTA, BIOREGULATOR ROŚLINNY, POKRZYWA, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, SIWIEC, SOSNA, KORONKARKA, ŻÓŁTLICZKA, JAROWIZACJA, MIĘDZYRZĄD, KUTER, BIAŁA RDZA, LILIA VOODOO, POCHUTNIKOWATE, PRASA, SURMA, NIEBIELISTKA, SIT, JAKUBKA, TARAN, GAŁGANT WIELKI, RUMIAN POLNY, PLANTY, PRZENOŚNIK CIECZY, IMIONISKO, MIGAWKA, OLEJ, KUTIKULA, ZALĄŻEK, KRYPTOFIT, HIACYNTOWATE, TRZYKROTKA SOMALIJSKA, GORYCZUSZKA, JEŻYCA, ZIARNOPŁON, MYJKA, PODRZYNACZ, AGREGAT, PSIZĄB AMERYKAŃSKI, PLAYER, KOMBAJN ZBOŻOWY, BYLICA ROCZNA, PRZYLŻEŃCE, ZASOBNOŚĆ GLEBY, MIĘTA, TURECZNIA, SZPARKA, JEDNOSTKA, DONICA, PĘPAWA CZARCIKĘSOLISTNA, AKLIMATYZACJA, ROZŁOGI, SZCZEPIENIE, KOMBINACJA NORWESKA, ŁAMARKA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, ANALIZA WARIANCYJNA, PŁYWACZ, MASZYNA ROTACYJNA, PODATEK ROLNY, PRZYMIOTNO OSTRE, KOSA, MAGNETON JĄDROWY, CEBULA PRZYBYSZOWA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, FENOLOGIA, STER, KASSAWA, OKOLCZ, POMPA CIEPŁA, SIERPIK, ZESPÓŁ ROŚLINNY, ŁAWA DZIAŁOWA, PODBIJARKA TOROWA, POMURNIK, KASETA, PLENNOŚĆ, AGROPROMOCJA, MASZYNA LICZĄCA, FASKA, BEKAN, ROŚLINIARKA, FEROMON, STATYSTYKA, WOSK PSZCZELI, SZUPINKA, OBIELA, ANTENA SATELITARNA, ŚRÓDŁOŻNE, MOHAR, HOLENDER, PRZĘDZIORKI, STRIGOLAKTON, PACIORECZNIKOWATE, MASŁOSZ, MASZYNA WIRNIKOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, STONOGA MUROWA, KLAJTONIA, SADZENIAK, DZIKI BER, ŁUSKA, ZIELENICE, NARCYZ, NIESZPUŁKA JADALNA, SILNIK INDUKCYJNY, ALMARIA, ŁAPA, PODRYWKA, DYNIA, FARBA PROSZKOWA, MĄCZLIK, EKSPANSYWNOŚĆ, SŁONECZNIK, ŁOŻE, DOŁKOWNICA, POROSTNICA, BYLICA TAURYDZKA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, PARTER OGRODOWY, PONCYRIA, BROŃ, PLEWA, HIACYNT, CHEMOTROPIZM DODATNI, GAJA, EKONOMIA POLITYCZNA, SZYPUŁKA, NURZANIEC, BEZPLAMKA, PSYLOTY, MĄCZNIAK, SADZIEC PURPUROWY, KOLANKO, OFFSET, ULWA SAŁATOWA, SPRAWDZARKA, SIT DROBNY, FLEBODIUM, PODBIERACZ, BARWNIK NATURALNY, ASKOCHYTOZA, KOMBAJN, TRANSPORT, OVERLOCK, ?OBRAZKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.765 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO KOSZENIA TRAW I ROŚLIN ZIELONYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO KOSZENIA TRAW I ROŚLIN ZIELONYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSIARKA maszyna rolnicza służąca do koszenia traw i roślin zielonych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSIARKA
maszyna rolnicza służąca do koszenia traw i roślin zielonych (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO KOSZENIA TRAW I ROŚLIN ZIELONYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO KOSZENIA TRAW I ROŚLIN ZIELONYCH. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x