MASZYNA DO PRZEMYSŁOWEGO WYROBU TKANIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROSNO to:

maszyna do przemysłowego wyrobu tkanin (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KROSNO

KROSNO to:

małe, ręczne narzędzie tkackie (rzemieślnicze) (na 6 lit.)KROSNO to:

ręczny warsztat tkacki lub maszyna do wytwarzania tkaniny (na 6 lit.)KROSNO to:

warsztat tkacki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO PRZEMYSŁOWEGO WYROBU TKANIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 436

WYKOŃCZALNICTWO, KROSNO, ODLEWARKA, WISŁOK, IMPORTOCHŁONNOŚĆ, ARYTMOMETR, CHROM, WOJŁOK, BINDRA, PRZEMYSŁ LEKKI, BIBUŁKA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, HAFCIARSTWO, SASAFRZAN, ŁAMARKA, SZMACIAK, ŁUG, POMPA CIEPŁA, KLEJOWNIA, BATIK, PRZĘDZARKA, KOMP, CYBORG, OLEJ BANKUL, NIEDOPRZĘD, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, NUBUK, KROSNO, OVERLOCK, SELSYN, SILNIK INDUKCYJNY, MAKINTOSZ, FREZARKA KOPIARKA, TOKARKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, CZYSZCZARNIA, KLAG, PASMANTERIA, WYKAŃCZALNICTWO, CHLORAN(VII), MASZYNA SAMOWZBUDNA, SILNIK, POPELINA, KLEPAK, ZAMSZ, KIESZONKA, MASZYNA ROTACYJNA, MASZYNA CIEPLNA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, KREPA JEDWABNA, BREZENT, MOCZYDŁO, MASZYNA ŻNIWNA, PERLAK, NOŚNIK, WŁOSIE, PIANOGUMA, LAMINAT, ARAK, ŚCIERAK, MASZYNA ANALOGOWA, KREPA CHIŃSKA, POKOST, KREPDESZYN, KOWARKA, WIRÓWKA, WIALNIA, PRZELICZNIK, WELUR, ZACZYN, SODA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, DĄBROWA GÓRNICZA, KUTER, WYCIĄGARKA, WILK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, AREKA KATECHU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, NAKO, SZWALNIA, KOPARKOŁADOWARKA, MIĘDLARKA, LENOR, LAKA, MASZYNA, ŁAMACZ, MASZYNA MATEMATYCZNA, KARNEOL, FRYZ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, SASAFRAS, MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA WYPOROWA, STOKER, DAKRON, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, SUMATOR, ŁUPACZKA, PIKÓWKA, PAKULARKA, RÓWNIA, KARNIOL, KUTER, KAFAR, EKSKAWATOR, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MASZYNA TŁOKOWA, JEDWABNIK, MIESZACZ, PRODUKT UBOCZNY, DACHÓWCZARKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, GUTAPERKOWE, MAGIEL, KOLATOR, KLAG, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, FIBRA, ROLBA, HAWANA, WŁOSIE, USAK, ZSZYWARKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, KOWARKA, ŻWIR, ŻAKARD, INTERCEPTOR, PRASA, POLIETYLEN, PODBIJARKA TOROWA, SORTER, BAWEŁNA, RAMIA, MASZYNA ŻAKARDOWA, POMPA OBIEGOWA, MAPA AKUSTYCZNA, BŁĘKIT PARYSKI, MASZYNA TŁOKOWA, SZKŁO, IRCHA, KRAWIECZYZNA, TROCHUS, ODLEWARKA, MŁOT, DZIEWIARKA, WÓZ ASENIZACYJNY, RUNO, WALEC, MASZYNA INFORMACYJNA, TABLETKARKA, GNIOTOWNIK, GIĘTARKA, GLINA, FREZARKA GLEBOWA, DEKORTYKATOR, TERGAL, DACRON, PILARKA, MASZYNA UCZĄCA, KLAG, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MŁYNEK, CZYSZCZALNIA, SILNIK PNEUMATYCZNY, KOMBAJN ŚCIANOWY, MŁYN, MASZYNA KUGLERSKA, TKACZ, WIGONIA, POSTAW, LAKA, PORCELIT, CZUJNIK WĄTKOWY, KOPARKA, JEDNORĘKI BANDYTA, NUTRIA, KALISZ, MASZYNA ROLNICZA, KALANDER, KRWAWNIK, ACE, USZTYWNIACZ, KOMBAJN, POSTAW, SZPRYCA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, SZENILA, MASZYNA OSADOWA, MILANEZ, SZYDEŁKO, BELA, KAPITAŁ FINANSOWY, PRASA, TURBINA UPUSTOWA, ROSHAR, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, PAPIRUS, ANŻELIKA, GRANAT, KAPRON, ŻAKARD, FUTRO, MASZYNA INDUKCYJNA, DMUCHAWA, PISAWA, KAPAR, MASZYNA OTWARTA, HOLENDER, OWIJARKA, DONUT, KLIN, ROZRZUTNIK, OVERLOCK, SKANER 3D, MASZYNA ROBOCZA, MASZYNA DROGOWA, HAFT, UGNIATARKA, MASZYNA SZWALNICZA, KRAWIECTWO, HAŁDA, SARAN, WAŁKARZ, KOMBAJN, WERSJA, MŁOTKOWNICA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, FUTERKO, DZIEŻA, KASSAWA, SASSAFRAS, WELWET, ŁUSKA, OPYLACZ, MASZYNA FORMIERSKA, LANDARA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KOLATOR, KIESZEŃ, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA OBLEWNICZA, USTERKA, SZCZEĆ, MAGIEL, MASZYNA KOMUTATOROWA, NADZIEWARKA, BALISTYT, KROSNO, ODGAŁĘZIACZ, SIECZKARNIA BIJAKOWA, WARZELNIA, OLEJARSTWO, SEKURYT, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, WALEC, KOTONINA, SNOWARKA, PODBIERACZ, LINOTYP, POŻYTEK, HAMADAN, JUTA, BOKS, SELSYN, OFFSET, CHLEBOWIEC, TRYJER, PUSTACZARKA, ISPARTA, RACJONALIZACJA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, BŁĘKIT BERLIŃSKI, NASTĘP, RAFA, CHRUST, MASZYNA WYCIĄGOWA, MASZYNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA DO PISANIA, DAKRON, MASZYNA TURINGA, KRUPCZATKA, MASZYNA WIRNIKOWA, PERLON, BARWIARKA ZWROTNA, KOMBAJN ROLNICZY, CEMENT ANHYDRYTOWY, SILNIK ELEKTRYCZNY, SASAFRAN, HENEKEN, NARZĘDZIARNIA, WYDMUCHIWACZ, KOŁOWRÓT, POLAN, PODPUSZCZKA, CIĄGARKA, ?PEDAŁÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO PRZEMYSŁOWEGO WYROBU TKANIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO PRZEMYSŁOWEGO WYROBU TKANIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROSNO maszyna do przemysłowego wyrobu tkanin (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROSNO
maszyna do przemysłowego wyrobu tkanin (na 6 lit.).

Oprócz MASZYNA DO PRZEMYSŁOWEGO WYROBU TKANIN sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO PRZEMYSŁOWEGO WYROBU TKANIN. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x