SAMOJEZDNA MASZYNA WYRÓWNUJĄCA PRZEBIEG I PŁASZCZYZNĘ TORU KOLEJOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODBIJARKA TOROWA to:

samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOJEZDNA MASZYNA WYRÓWNUJĄCA PRZEBIEG I PŁASZCZYZNĘ TORU KOLEJOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 357

PRZENOŚNIK CIECZY, INTERCEPTOR, ŁADOWNIA PUBLICZNA, DEKORTYKATOR, PRZEBIEG, SILNIK ASYNCHRONICZNY, OFFSET, KLASA, POMPA OBIEGOWA, CHRONOGRAF, ROZWÓJ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, RZUT RÓWNOLEGŁY, KULMINACJA, SPRAWDZARKA, ATYPIA, KORONKARKA, AUTOMAT, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, PILARKA RAMOWA, KARIERA, CROOKES, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, PRZYŚPIESZACZ, LAMPA CROOKESA, TAKIETA, LORA, MASZYNA DO PISANIA, LINOTYP, ŻAKARD, PODBIJARKA TOROWA, ŚLEPY TOR, CZOŁO LODOWCA, BARWIARKA ZWROTNA, WYCINEK KULI, NATYWIZM, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, PODKŁAD KOLEJOWY, KAFAR, MOTARKA, WYCIĄGARKA, GŁOSKA USTNA, TROLL, MIESZACZ, ARYTMOMETR, KOPARKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA WYCIĄGOWA, PRZECHYŁKA, SUMATOR, RURA CROOKESA, PRZELICZNIK, KLEJARKA, LIDINOWO, PRZEBIEG, WĘZEŁ, PEDAŁÓWKA, MŁOTKOWNICA, KUTER, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, KLEPAK, PIKÓWKA, CZUJNIK ELEKTRONOWY, MORESKA, KLIN, MASZYNA FORMIERSKA, KOMBAJN GÓRNICZY, MASZYNA TURINGA, MASZYNA OSADOWA, SĘDZIA RINGOWY, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, SUPERKLIENT, TRÓJKĄT, AFERALNOŚĆ, HARMONIA, SIŁA DOŚRODKOWA, ŁAMARKA, ZATOR, LEFLUNOMID, PILARKA, KOŁOWRÓT, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, PRZĘDZARKA, FREZARKA KOPIARKA, SILNIK ELEKTRYCZNY, SILNIK INDUKCYJNY, PAKULARKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, CEGLARKA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, MASZYNA, MŁYNEK, STREFA KLIMATYCZNA, MASZYNA, MASZYNA ANALOGOWA, TRANSPARENTNOŚĆ, SWASZKA, COUPER, AUTONOM, KOLATOR, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, DACHÓWCZARKA, ODLEWARKA, MAPA AKUSTYCZNA, MASZYNA PROSTA, WADA DREWNA, BIEG, KROSNO, PRZEBIEG, PRZEBIEG, KOLEJ, ROZJAZD, MASZYNA CIEPLNA, ŚCINACZ ZIELONEK, WYDMUCHIWACZ, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, CIĄG, PODKŁAD, KONSOLETA MIKSERSKA, JEDNORĘKI BANDYTA, OWIJARKA, STÓŁ MIKSERSKI, STAROŚCINA WESELNA, MASZYNA TŁOKOWA, POMPA CIEPŁA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, ROLBA, WALEC, ODLEWARKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA OBLEWNICZA, UCZULACZ, MLEWNIK, ŚCIERAK, IMITATOR, OKAP, MIĘDLARKA, BAKEN, BEKAN, PRALKA, MASZYNA INFORMACYJNA, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, NASTĘP, ŚRUTOWNIK, STOPKA, GNIOTOWNIK, INDUKTOR, SZYNA, TERMOGRAF, PERLAK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, KOWARKA, MASZYNKA STEROWA, TRASA, KOPARKOŁADOWARKA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, MASZYNA DO SZYCIA, CZUWAK AKTYWNY, TWARDE LĄDOWANIE, BIEG, BIEG RZECZY, ROZKŁADARKA, KOLEJE LOSU, PRZESŁANKA, PRZYSPIESZACZ, MASZYNA ROLNICZA, PADOK, ZACIERACZKA, ENZYM, CIĄGNIK LEŚNY, SILNIK PNEUMATYCZNY, WILK, CEWKA INDUKCYJNA, HOLENDER, WZW G, PRZESIEWACZ, MASZYNA ŻNIWNA, TRYJER, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MASZYNA WYPOROWA, DZIENNIK POKŁADOWY, MAŹNICA, ROZRZUTNIK, WYKOLEJENIE, ŚREDNICA KĄTOWA, GŁADŹ TYNKOWA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PRASA, FORMIERKA, DMUCHAWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, FREZARKA GLEBOWA, KOMBAJN, ZWIJARKA, MINIGOLF, TORU, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, NIEREGULARNOŚĆ, SZMELC, MASZYNA LICZĄCA, LUŻNIK, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, TOK, POWIERZCHNIA NOŚNA, TRANSPARENCJA, MLEWNIK WALCOWY, POSTERUNEK RUCHU, BITWA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, PRZEBIEG, RYK, MASZYNA ROTACYJNA, ZSZYWARKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MIĘDLARKA, KAPAR, DZIKOŚĆ, AMPLITUDA, MASZYNA WIRNIKOWA, RZUT PROSTOKĄTNY, SELSYN, SELSYN, MASZYNA UCZĄCA, KROSNO, KOMBAJN ROLNICZY, JAWNOŚĆ, REAKCJA OSCYLACYJNA, KOMBAJN ZBOŻOWY, ŁAMACZ, ŻNIWIARKA, GÓRKA, MASZYNA DROGOWA, CZYSZCZALNIA, BROŃ, PROCES, SORTER, STOKER, WALEC, TRENER, PÓŁOKRES, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, UKŁAD ZAMKNIĘTY, SYTK, PRZEBIEG UTAJONY, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, ÓSEMKA, DUR RZEKOMY, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, MŁYN, TROL, MIESZACZ, PAWĘŻ, KOMBAJN ŚCIANOWY, KOSIARKA, ODGAŁĘZIACZ, OWERLOK, WYCISKARKA, PRASA, RAFA, RICE, POKRYWA, TABELA STRATYGRAFICZNA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, SCENARIUSZ, WILK, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, NOŚNIK, KOLORÓWKA, MASZYNA, KOMBAJN, PUNKT GRANICZNY, MLEWNIK, WIALNIA, PARATYFUS, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, MAGLOWNICA, PRZĘSŁO, MASZYNA SZWALNICZA, PLIK WSADOWY, MASZYNA DYDAKTYCZNA, CZYSZCZARNIA, MŁOT, HOPKI, AUTOMAT LOSOWY, RÓWNIA, PODBIERACZ, NACISK, KUSKUTA, KOPARKA, KOWARKA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ?MASZYNA OTWARTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOJEZDNA MASZYNA WYRÓWNUJĄCA PRZEBIEG I PŁASZCZYZNĘ TORU KOLEJOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMOJEZDNA MASZYNA WYRÓWNUJĄCA PRZEBIEG I PŁASZCZYZNĘ TORU KOLEJOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODBIJARKA TOROWA samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODBIJARKA TOROWA
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego (na 16 lit.).

Oprócz SAMOJEZDNA MASZYNA WYRÓWNUJĄCA PRZEBIEG I PŁASZCZYZNĘ TORU KOLEJOWEGO sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - SAMOJEZDNA MASZYNA WYRÓWNUJĄCA PRZEBIEG I PŁASZCZYZNĘ TORU KOLEJOWEGO. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x