MASZYNA SAMOSTEROWNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROBOT to:

maszyna samosterowna (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROBOT

ROBOT to:

kuchenny, to malakser (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SAMOSTEROWNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 215

MASZYNA TURINGA, DEKORTYKATOR, KUTER, MASZYNA ROLNICZA, KROSNO, RAFA, KOWARKA, PIKÓWKA, AUTOMAT LOSOWY, KOPARKOŁADOWARKA, ODLEWARKA, ANDROID, GIĘTARKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, CIĄGARKA, MASZYNA OBLEWNICZA, KROSNO, KUTER, MASZYNA SAMOWZBUDNA, ŻAKARD, COUPER, SUMATOR, MAGLOWNICA, ARYTMOMETR, MIĘDLARKA, MASZYNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ŚCIERAK, ŁAMARKA, MASZYNA ROBOCZA, MASZYNA INFORMACYJNA, BARWIARKA ZWROTNA, POMPA CIEPŁA, MIĘDLARKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, POMPA OBIEGOWA, KLEJARKA, WALEC, ROBOCIK, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KORONKARKA, CYBORG, DZIEWIARKA, OFFSET, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PERLAK, KOMBAJN, WYCIĄGARKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA DO SZYCIA, PRZELICZNIK, MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MIESZACZ, PILARKA, CIĄGNIK LEŚNY, PRASA, WÓZ ASENIZACYJNY, PODBIERACZ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA WYPOROWA, CEGLARKA, PRASA, AUTONOM, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MLEWNIK WALCOWY, MASZYNA CIEPLNA, WYCISKARKA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA PROSTA, JEDNORĘKI BANDYTA, STOPKA, WILK, KOLATOR, SILNIK INDUKCYJNY, KOLORÓWKA, SNOWARKA, MASZYNA CIEPLNA, HOLENDER, MLEWNIK, DACHÓWCZARKA, TRENER, OWIJARKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, AUTOMAT, TWARDE LĄDOWANIE, PAKULARKA, BROŃ, PRASA, MASZYNA ENERGETYCZNA, KOMBAJN, MŁOT, ŚRUTOWNIK, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MASZYNA TŁOKOWA, ROZKŁADARKA, RÓWNIA, MASZYNA OSADOWA, TRYJER, ROZRZUTNIK, ZACIERACZKA, KLEPAK, CZYSZCZALNIA, KOPARKA, DMUCHAWA, SPRAWDZARKA, ROBOT, PILARKA RAMOWA, INTERCEPTOR, MASZYNA, KOMBAJN, MASZYNA, CYBORG, KLIN, SILNIK, MASZYNA FORMIERSKA, ROLBA, PRZĘDZARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, WIALNIA, WILK, KAFAR, MOTARKA, PRZESIEWACZ, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, KOLATOR, ZWIJARKA, EKSKAWATOR, ZSZYWARKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, PRALKA, ROBOT KUCHENNY, MASZYNA INDUKCYJNA, SELSYN, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA DROGOWA, MLEWNIK, KOPARKA, MASZYNA UCZĄCA, ODLEWARKA, KUSKUTA, ROBOT RÓWNOLEGŁY, MASZYNA SZWALNICZA, MASZYNA MATEMATYCZNA, MASZYNA KOMUTATOROWA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PEDAŁÓWKA, RICE, PODBIERACZ POKOSÓW, KOSIARKA, ROBOT, KOMP, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MASZYNA ANALOGOWA, NASTĘP, KAPAR, FORMIERKA, ROBOCIK, TOKARKA, MIESZACZ, WAŁ, MASZYNKA STEROWA, ŻNIWIARKA, KOPACZKA, GNIOTOWNIK, ODGAŁĘZIACZ, OVERLOCK, CZESALNIA, MAGIEL, MASZYNA DYDAKTYCZNA, KOWARKA, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA KUGLERSKA, WALEC, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA OTWARTA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, LINOTYP, FREZARKA KOPIARKA, KOMBAJN ROLNICZY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, PODBIJARKA TOROWA, SELSYN, KOŁOWRÓT, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA ŻAKARDOWA, OWERLOK, CZYSZCZARNIA, KOMBAJN GÓRNICZY, SORTER, MASZYNA WIRNIKOWA, MŁYNEK, MASZYNA WYCIĄGOWA, MASZYNA ROTACYJNA, MASZYNA TŁOKOWA, OPYLACZ, ŁAMARKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, STOKER, MŁOTKOWNICA, NOŚNIK, ŁUPACZKA, MŁYN, ŁAMACZ, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ŁADOWARKA, SZMELC, ?MASZYNA DO PISANIA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SAMOSTEROWNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SAMOSTEROWNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROBOT maszyna samosterowna (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROBOT
maszyna samosterowna (na 5 lit.).

Oprócz MASZYNA SAMOSTEROWNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA SAMOSTEROWNA. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x