MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMBAJN GÓRNICZY to:

maszyna wykonująca równocześnie kilka operacji wchodzących w skład procesu wybierania kopaliny użytecznej; maszyny te najczęściej łączą dwie lub trzy operacje: urabianie calizny, ładowanie urobku i transportowanie urobku, stąd też bywają urabiająco-ładujące, ładująco-transportujące lub urabiająco-ładująco-transportujące (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.738

CUGOWIEC, STACJA, OBLICÓWKA, KAZAMATA, KAMERDYNER, REGENERATOR, ROZPADLINA, TROP, KATAFALK, PLUJKA, DYLIŻANS, WZÓR JAWNY, BARKA, KĄT PEŁNY, PASTEL, PLANETKA, MATRYCA STRUKTURALNA, AUSZPIK, OPŁATA CZYNSZOWA, KOS, ZESTAW, BTV, WAGA, SEGMENT, ŻYŁKA, OSZCZĘDNOŚĆ, SERWIS, PACHOŁ, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, SZLACHCIURA, STAUROPIGIA, OBWALDEN, PROGRAMOTWÓRCA, ŻYDOSTWO, CERKIEW, FANPEJDŻ, RAUT, WÓZ STRAŻACKI, SWATKA, PRAŻONKA, WĄTPLIWOŚĆ, WYWÓZKA, LEKARZ, BAK, TERMOMETR RNA, GODZINA PRAWDY, DYWDYK, OŁTARZYK, KRĄŻNIK, STEP, EDUKATORKA, MAGIERKA, OSOWIAŁOŚĆ, PRZYDANKA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, ESKADRA, NOŻYK, PRZYLŻEŃCE, DŹWIGNIA FINANSOWA, ZATOPIONA DEPRESJA, SUKIENKO, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, SKŁAD, PÓŁOKRĄG, PIEGUS, MASZYNA WIRNIKOWA, ZMYWACZ, PŁOZA, SPRAWDZARKA, TOPIEL, COCKTAIL, BULAJ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ATREZJA POCHWY, POKRYCIE, TANDEM, ODKUP, UKŁAD DYNAMICZNY, ODCISK PALCA, STARA MALEŃKA, ZARAZA, PAZUR, OSTROKÓŁ, KOMPENSACJA WERBALNA, PROREKTOR, MAGISTRALA, HADIS, TOKSEMIA, SIOSTRZYCZKA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, DRABINOWIEC MROCZNY, MÓŻDŻEK, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, KONDENSACJA, PIĘTA ACHILLESA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, STREFA RYFTU, KURAWONGA ZMIENNA, SAKRAMENT, PRZYKWIATEK, BACIK, KOLATOR, KAMYCZEK USZNY, KARBROMAL, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, DZWONNICA, ELEW, PELENG, FALA, KOŚCIÓŁ FARNY, ASOCJACJA ROŚLINNA, STOPA ZYSKU, MIEJSCE, ZAKŁÓCENIE, CHOROBA ORMONDA, DOBRO, CENTRALA, SZYDLARZ, SWÓJ, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, SOLITER, SYGNATURKA, SZPIEG, PARASZKA, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, SOS, NERW TWARZOWY, LINIA, WIHAJSTER, GWAREK, SKRĘT, OFICERKI, KONFISKATA, KINO, DOMICYL, ŻYCIE, MECHOWCE, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, OGRANICZENIE WIEKOWE, BOA, SMOCZEK, KREMOGEN, POWINOWATY, WAMS, KAPOTAŻ, DUJKERY, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, OCZKO, EKSYKATOR, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MUTACJA PUNKTOWA, GARNELA, KAMIEŃ, RADIOFARMECUTYK, SŁOWNIK, PRZYDZIAŁ, DMUCHAWKA, SALADA, POJĘCIE LOGICZNE, NOK, EDYKUŁA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, DEWIZA HERBOWA, MAKARONIARZ, KRYKIET, CHODZONY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, STAROSTA GENERALNY, APEL, METRYKA, GRA LOGICZNA, OPERETKA, DRĄG, SPRZĘCIOR, PACHOŁEK, CHOROBA CAROLEGO, LEKARSTWO, WILCZY BILET, BOCIAN, WCZASY POD GRUSZĄ, OSŁONOWOŚĆ, PISTACJA, TRÓJCA ŚWIĘTA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, DOKTOREK, EDYKUŁA, INSTALACJA, HOMOGENIZACJA, SPÓD, SEZAM, POMYLENIEC, M, BEJT, DWUDZIESTY CZWARTY, ARTYKULATOR, SPIRYTUS, ŁYSAK, SKAŁA, GABARYT, KĄŚLIWOŚĆ, KUPAŹ, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, WSTĘŻNICE, GROŹBA KARALNA, DRGANIE AKUSTYCZNE, TYRANEK, JER SŁABY, BATERIA, SKAKUNY, PROCES JEDNOSTKOWY, SZAFUNEK, SKARANIE BOSKIE, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ARKUSZ POETYCKI, HAMBURGER, SZYSZKA, TURECKI, GALISYJCZYK, RÓG, NERWIAK, EDYKUŁ, BROSZURA, GŁOS STROIKOWY, KSIĘSTWO, FLUID, STEP, ZESPOLENIE, NIALA, PORÓD RODZINNY, ŻYŁKA, MACKI, SARABANDA, GRAFIKA, MŁYN WODNY, FASOLKA PO BRETOŃSKU, CZAPKA WĘGIERSKA, MECHANIZM, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, TASIEMCE, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, WAŁ, INSTYTUCJA PROCESOWA, OBRONA, GERMANIZACJA, REGULATOR KWASOWOŚCI, MIŁOŚĆ, BĄBELEK, ZAPIEKANKA, PÓŁKOLONIA, POLE, ABSYDA, PLASTEREK, RODZAJ, KORYTARZ, MIKROOTOCZENIE, ARESZT DOMOWY, WYWROTKA, WOJNA, HIPOTEZA, FRONTALE, REPRESOR, NIENORMATYWNOŚĆ, CEWA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, KONTRETYKIETA, ANGINA MONOCYTOWA, FUTERKO, OSOBODZIEŃ, NIEDOŻYWIANIE, ALKIERZ, PALNIK, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, GRA WYŚCIGOWA, RACA, GÓRA, LEKTURA, OPERACJA LOGICZNA, SILNIK NAPĘDOWY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, WNIEBOWZIĘCIE, CZYSTOŚĆ, DOPING, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, PATRONAT, LUCERNA, GROŹBA BEZPRAWNA, CHOROBA STARGARDTA, RZECZ, NA JEŹDŹCA, RUCH, DZIECIAK, MANIERKA, JEDNANE, NEPER, TYK, ?SĄD POLUBOWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.738 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMBAJN GÓRNICZY maszyna wykonująca równocześnie kilka operacji wchodzących w skład procesu wybierania kopaliny użytecznej; maszyny te najczęściej łączą dwie lub trzy operacje: urabianie calizny, ładowanie urobku i transportowanie urobku, stąd też bywają urabiająco-ładujące, ładująco-transportujące lub urabiająco-ładująco-transportujące (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMBAJN GÓRNICZY
maszyna wykonująca równocześnie kilka operacji wchodzących w skład procesu wybierania kopaliny użytecznej; maszyny te najczęściej łączą dwie lub trzy operacje: urabianie calizny, ładowanie urobku i transportowanie urobku, stąd też bywają urabiająco-ładujące, ładująco-transportujące lub urabiająco-ładująco-transportujące (na 15 lit.).

Oprócz MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x