MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMBAJN GÓRNICZY to:

maszyna wykonująca równocześnie kilka operacji wchodzących w skład procesu wybierania kopaliny użytecznej; maszyny te najczęściej łączą dwie lub trzy operacje: urabianie calizny, ładowanie urobku i transportowanie urobku, stąd też bywają urabiająco-ładujące, ładująco-transportujące lub urabiająco-ładująco-transportujące (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.738

ROWER WODNY, UNIWERSAŁ, STATYW, GLORIA, INDUKCJA POZASKOŃCZONA, DRAMATOPISARSTWO, INFUZJA, WIECZOREK POETYCKI, ANTYMONARCHISTA, SUKCESJA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, ZLEWNIA, TETRAMER, SMUŻ, CYGARNICA, ELEKTROŚMIECI, CIĄŻA JAJOWODOWA, RETABULUM, RELING, BEZIMIENNOŚĆ, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, PRAWNICTWO, KATOLICKOŚĆ, SUKCESIK, PRAWORZĄDNOŚĆ, SZCZAW, PEDOFILIA, SKRYTKA, POMOST, OSTROWIANKA, MORWA, EKSPOZYCJA, KAWALKATA, BOTTOMLESS, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, ROKOWANIA ZBIOROWE, ODBITKA, ROZKŁAD, MANTELLOWATE, ALNICO, MASZYNKA STEROWA, ANARCHIA, FREDRO, SAMOCHÓD OPANCERZONY, TRYMOWANIE, SZPULA, PŁOZA, CZŁONEK, GOBELIN, OTRUCIE, BUCHTA, DUPLIKACJA, DEOKSYGUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, SREBERKO, NIECZUCIE, GŁOWICA, AFERALNOŚĆ, BURT, ALBAŃSKOŚĆ, KOD OGRANICZONY, DZIEŁO OTWARTE, WIZA POBYTOWA, AWARIA, MELIORACJA WODNA, MASECZKA, ZDZIADZIENIE, MATERIAŁ, MASKARON, RODZIMOŚĆ, BAZYLIKA KATEDRALNA, KREDYT HANDLOWY, PRZEWÓD, SKALA, REJESTR, DÓŁ, STADIUM, MBIRA, AUTSAJDER, JEDNANE, CEMBROWANIE, HALO, KOSZYKÓWKA ULICZNA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PARAFRAZA, SPRAWNOŚĆ, DUPLIKA, LUNETA, LIEBERMANN, GEN SPRZĘŻONY, KRYTERIUM ULICZNE, EMIGRACJA, MUŚLIN, HELISA, ŚLIWA, ZASTOINA, MASZYNA CIEPLNA, ZAJĘCIE, SKAŁA METAMORFICZNA, KOLOKACJA, PRZEBITKA, GWIAZDA, WYŁADOWANIE KORONOWE, DEKALKOMANIA, BAL, ŻYWOPŁOT, STOŻEK NAPŁYWOWY, KRAKUSKA, STAW, IZOLATORIUM, JEZIORO WYTOPISKOWE, SSAK MORSKI, TRANSPARENT, WZÓR CHEMICZNY, ROŚLINA PASTEWNA, CYCEK, BEATA, OJCIEC CHRZESTNY, MIĘDLARKA, BRONA, KOTEW, SMREKUN, AUTOMOBIL, TECZKA PERSONALNA, TYRAŃSTWO, TACZKA, HIPERWENTYLACJA, GEODETA, KASZUBSKI, GNAT, ACETYLENEK MIEDZI, DUROPLAST, PROCES FIZYCZNY, ANOMALIA UHLA, PŁATKI, DOROSŁOŚĆ, LANDLORD, FANFARA, CZEK IMIENNY, GATUNEK INWAZYJNY, GRUBOŚĆ, PRZEZIERNIK, CHANSON, SERENADA, WENTYLACJA MECHANICZNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, TOPENANT, WYBRYK NATURY, LATARNIA, WIHAJSTER, PAT LEGISLACYJNY, BELECZKA, GRACIARNIA, AGENCJA, PAPILOTKA, UTYK, KARCZOWISKO, BELKA, KORONKARZ, CZYREŃ, COKÓŁ, CHIPS, OSTRZAŁ, OTWARTOŚĆ, CZARNY PUNKT, FOTOGRAM, CZECZOTKA, KARTA TYTUŁOWA, INKUBATOR, PROFIL KAUZALNY, TORNADO, ADAPTOWANIE SIĘ, KOMBATANTKA, DEPTAK, WYWROTKA, INTERWAŁ, ZATOROWOŚĆ, GRA W BUTELKĘ, MINERAŁ, INTERCEPTOR, UKRYCIE, SYMETRIA, SAMOTOK, CZEK PODRÓŻNICZY, JARZĄB, POWIERNICTWO, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, GORĄCY PIENIĄDZ, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, PALIA, ŚRODKOWOŚĆ, MODERNA, TANGO, PĘTLA, PESTYCYD, TRANSLOKACJA, WAGONIK, KULT JEDNOSTKI, ŚMIECIARZ, MECENAT, KĘPA, SZKLANKA, ŻABKA, KOZIOROŻEC NUBIJSKI, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, IGOR, RETARDACJA, NAWÓZ SZTUCZNY, WYTRZESZCZ, GALISYJCZYK, TEORIA DECYZJI, SELSYN, TAMBUR, KRĘPACZKI, KITEL, TEOLOGIA APOFATYCZNA, RUMUN, ZWIĄZEK PARTNERSKI, LEGIONISTA, REGISTER, HERBATA, ENTOMOFAGI, WRAK, PALUCH KOŚLAWY, PEWNIAK, INTRATA, MEDYCYNA LOTNICZA, GLUTYNA, KANOE, GRA LOGICZNA, LIGATURKA, ŁUPEK WĘGLISTY, UKŁAD KOSTNY, POLE, DWUDZIESTY TRZECI, SAMOODNOWA, NISZA, ZROŚLAK, KARAFECZKA, POKRYWA, METEORYT KAMIENNY, PLANETA SKALISTA, CECHA, POLSKOŚĆ, DOKUMENT PAPIESKI, KOTYLION, REGLAN, CYGANECZKA, BEZCZYNNOŚĆ, DWUSTUZŁOTÓWKA, PATRONAT, ŁAŃCUCH, KARYKATURALNOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KLIN, PROREKTOR, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, IDEAŁ PIERWSZY, WSCHÓD, GROSZ PRZY DUSZY, EMBRIOGENEZA, DEBEL, IGLASTE, OMYK, GAMA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, SYF, AEROZOL, ZBRODNIA HITLEROWSKA, WILK, SLUMS, MARUDA, ROTA, SALAMI, REFORMA ROLNA, POCHWIAK OKAZAŁY, EPOKA INDUSTRIALNA, BLOKADA, AKCJA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MROZOODPORNOŚĆ, WĘGLÓWKA, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, LIST POETYCKI, HACJENDA, FASETA, KONTROLER, SERWIS, MEDYK, SKRZYDLATE SŁOWO, BARCHAN, ŚLIWKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, NOŚNIK, WARKOCZ, ZAWORA, FUZJA JĄDROWA, ŚWIATŁO, ?STOPIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.738 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMBAJN GÓRNICZY maszyna wykonująca równocześnie kilka operacji wchodzących w skład procesu wybierania kopaliny użytecznej; maszyny te najczęściej łączą dwie lub trzy operacje: urabianie calizny, ładowanie urobku i transportowanie urobku, stąd też bywają urabiająco-ładujące, ładująco-transportujące lub urabiająco-ładująco-transportujące (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMBAJN GÓRNICZY
maszyna wykonująca równocześnie kilka operacji wchodzących w skład procesu wybierania kopaliny użytecznej; maszyny te najczęściej łączą dwie lub trzy operacje: urabianie calizny, ładowanie urobku i transportowanie urobku, stąd też bywają urabiająco-ładujące, ładująco-transportujące lub urabiająco-ładująco-transportujące (na 15 lit.).

Oprócz MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - MASZYNA WYKONUJĄCA RÓWNOCZEŚNIE KILKA OPERACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU WYBIERANIA KOPALINY UŻYTECZNEJ; MASZYNY TE NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZĄ DWIE LUB TRZY OPERACJE: URABIANIE CALIZNY, ŁADOWANIE UROBKU I TRANSPORTOWANIE UROBKU, STĄD TEŻ BYWAJĄ URABIAJĄCO-ŁADUJĄCE, ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE LUB URABIAJĄCO-ŁADUJĄCO-TRANSPORTUJĄCE. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast