OSOBA W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO SPOWODOWANEGO DZIAŁANIEM CZYNNIKA ZEWNĘTRZNEGO, KTÓREGO NASTĘPSTWEM SĄ CIĘŻKIE, MNOGIE LUB WIELONARZĄDOWE OBRAŻENIA CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PACJENT URAZOWY to:

osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO SPOWODOWANEGO DZIAŁANIEM CZYNNIKA ZEWNĘTRZNEGO, KTÓREGO NASTĘPSTWEM SĄ CIĘŻKIE, MNOGIE LUB WIELONARZĄDOWE OBRAŻENIA CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.105

GAPA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, WARTOŚĆ NOMINALNA, KONWERTOR, KURS, JARZĘBINA, CZARNA MAGIA, RÓW PRZECIWPANCERNY, REPERTUAR, DŁUŻNIK WEKSLOWY, GODZINA, JAŁMUŻNIK, AKT, PIERÓG KARELSKI, KONFEDERACJA, GARBNIK, LUK ŁADUNKOWY, FLASZOWIEC, KRÓL ZWIERZĄT, TAROCISTA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, OŚWIETLENIOWIEC, ŻEGLARZ JACHTOWY, ZASTRZALIN, ESKORTOWIEC, SONDA, DANIE KOSZA, UMOWA KOMPENSACYJNA, PŁAZY OGONIASTE, ŻEGLARZ, DYWDYK, ŻENIEC, OŚLICA BALAAMA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, APOGEUM, RASA, ŚRUBSZTAK, LODÓWKA, OBRONA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, MIECH, DEZETA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PRAWO HOOKE’A, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ELEKTROIZOLACJA, ŻAGIEL, OSTOJA, ŻARŁOK, PROGRAM WYBORCZY, RICOTTA, BITUMIZACJA, GŁĘBSZY, TEŚCIK, PANOWANIE, UNISTOR, INSTRUMENTOLOGIA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ODPRAWA POŚMIERTNA, BASEN, SEKCIARZ, AWERSJA DO RYZYKA, OBRAZ, SIEROTA SPOŁECZNA, MIKROMETR, CIEMNOŚĆ, OSMYK, OPUS, ELEMENT, FOSFORYT, FUNKCJA GREENA, KOMPANIA WARTOWNICZA, PIEC, STEROLOTKA, POLA ELIZEJSKIE, ZAPŁATA, WAKUOLA, PERFUZJA, FILM DROGI, ROTATOR, BECZKA BEZ DNA, BABUŚKA, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, FUTRO, BOJEROWIEC, DROGA BEZPRZETARGOWA, DZIELNICA HISTORYCZNA, HEAD-HUNTER, ZDANIE, ABROZAUR, PROGRAM UŻYTKOWY, DEKALKOMANIA, ŻOŁNIERZ, INKORPORACJA, SZKLANKA, KOSZMAR, MALARSTWO NAŚCIENNE, LB, ZMAGANIA, NOWELIZACJA, BANKRUT, KANOE, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, GROŹBA BEZPRAWNA, BIHAR, LEVEL, PROWINCJA, POLIPLOID, PODIUM, PATENT KONSULARNY, ZIELE, REGISTER, OPOŃCZA, UCZUCIE, SZYPUŁA, SIŁY POKOJOWE, KOMPATYBILNOŚĆ, NAPÓR, KURAWONGA ZMIENNA, PODPORA, REAKCJA PODSTAWIANIA, RAK, UKŁAD FIZYCZNY, ATAK, WYWOŁYWACZ, KWADRATURA KOŁA, DYWDYK, ZESPÓŁ, SCENKA RODZAJOWA, BOCZEK, BIEGUN, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SKRUPULANT, FILM S-F, CZĘŚĆ ZDANIA, MLEKO, TROPIK, MELASA, ZIELENICE, PASAŻ, LINIA, SZYSZKA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, PÓŁWEŁNA, ODPRAWA CZASOWA, PODOKARP, KRATA DYSTRYBUTYWNA, DZIAŁ WODNY, CAP, TWIERDZENIE CEVY, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, NIKIELINA, WYDRA, REGENERACJA, ŚLONSKI, DRABINOWIEC MROCZNY, WYDZIAŁ, ANIMATOR, ZAŚWIATY, GAJA, NIESTRAWNOŚĆ, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, OSOBA TRZECIA, PRZEPRAWA, FRAJER, ŚMIERDZIUCH, NAROST, FERGANOCEFAL, CHAŁTURA, SMOCZA KREW, ZWARCIE, SAŁATA LOLLO, PRĄD, KATAFOREZA, NARKOTYK, PRZEGUBOWIEC, SZLUFKA, WYRĘB, PROPLASTYD, RZECZ WNIESIONA, LEŻA, STRZAŁKA MAŁA, SPRZĘŻNICA, METALOWIEC, POSZUKIWACZ, SOPEL, BRAHMS, TETRAPLEGIK, SPIĘCIE, CZARNY PUNKT, ŁOŻE, ZASIŁEK PORODOWY, ŁUK, POMOST, KONCENTRAT, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, NOŚNIK DANYCH, SZPIEGÓWKA, KARA GŁÓWNA, CEL, SKÓRZAK, OBAWA, BERŻERKA, PASIBRZUCH, WSTĘŻNIAKI, TREND ROZWOJOWY, ROZBRATEL, PLACUSZEK, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, SPÓJNIK WYNIKOWY, ŻABA OWCZA, INSTYTUT, ZATOPIONA DEPRESJA, FURGONETKA PANCERNA, RADIO, BORDER, ZAZDROSTKA, PRZEDSZKOLE, KOPROFIL, IMMUNIZACJA CZYNNA, MIEJSCE ŚWIĘTE, GRAFIKA WEKTOROWA, LIPODYSTROFIA, PRUSY, POLE, PASTEL, WOLNY STRZELEC, SZYNA, OBRÓBKA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, WIEŻA KOŚCIELNA, ANGIELSKOŚĆ, GERMANIZACJA, BOLA, DECHA, TURECKOŚĆ, STATEK, TROJAŃCZYK, KAPRYS, ŁOWCA, LUJEK, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, MAPA TEMATYCZNA, NEOPOGANIZM, TECHNIK DENTYSTYCZNY, SOKOLE OKO, ZAMEK, MOTOR, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, RAGLAN, PARKA, OŚMIOKROTNOŚĆ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KANADYJKA, GŁOS STROIKOWY, ZGODNOŚĆ, HARUSPIK, LIQUID, SUROWOŚĆ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, GRECKI, ŻEBRO, GAŁKA, FILOZOF, KACENJAMER, KOREKTOR, OBSZAR WIEJSKI, PRANKO, SPECJALISTA, POLICJA, WOZAK, BAWOLE OKO, KANAŁ ENERGETYCZNY, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, INHALACJA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, OSTANIEC DEFLACYJNY, WNĘTER, DRZEWIARZ, PODRÓŻNIK, BLOCZEK, KOLONADA, ARKEBUZER, SURFER, HALO, POMYLENIEC, MANIPULATOR, PAMPUCH, KASZA MANNA, OBSERWACJA, SPODECZEK, OBRÓT SPECJALNY, DAWCA NARZĄDÓW, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, MAGNEZJA, WIESŁAW, CZYSTKA, KISZKA PASZTETOWA, ?KASATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.105 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO SPOWODOWANEGO DZIAŁANIEM CZYNNIKA ZEWNĘTRZNEGO, KTÓREGO NASTĘPSTWEM SĄ CIĘŻKIE, MNOGIE LUB WIELONARZĄDOWE OBRAŻENIA CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO SPOWODOWANEGO DZIAŁANIEM CZYNNIKA ZEWNĘTRZNEGO, KTÓREGO NASTĘPSTWEM SĄ CIĘŻKIE, MNOGIE LUB WIELONARZĄDOWE OBRAŻENIA CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PACJENT URAZOWY osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PACJENT URAZOWY
osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała (na 14 lit.).

Oprócz OSOBA W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO SPOWODOWANEGO DZIAŁANIEM CZYNNIKA ZEWNĘTRZNEGO, KTÓREGO NASTĘPSTWEM SĄ CIĘŻKIE, MNOGIE LUB WIELONARZĄDOWE OBRAŻENIA CIAŁA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - OSOBA W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO SPOWODOWANEGO DZIAŁANIEM CZYNNIKA ZEWNĘTRZNEGO, KTÓREGO NASTĘPSTWEM SĄ CIĘŻKIE, MNOGIE LUB WIELONARZĄDOWE OBRAŻENIA CIAŁA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x