MIARA SIŁ WEWNĘTRZNYCH POWSTAJĄCYCH W CIELE STAŁYM POD WPŁYWEM SIŁ ZEWNĘTRZNYCH WYWOŁUJĄCYCH ODKSZTAŁCENIE CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPRĘŻENIE MECHANICZNE to:

miara sił wewnętrznych powstających w ciele stałym pod wpływem sił zewnętrznych wywołujących odkształcenie ciała (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIARA SIŁ WEWNĘTRZNYCH POWSTAJĄCYCH W CIELE STAŁYM POD WPŁYWEM SIŁ ZEWNĘTRZNYCH WYWOŁUJĄCYCH ODKSZTAŁCENIE CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.746

KOKSOCHEMIA, VECTRA, TROFEUM ŁOWIECKIE, WZNIOS KAPILARNY, MASŁO, KOREKTOR, TANIEC, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KOŃCZYNA DOLNA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, KAPITAN, ZWIAD, ULEMOZAUR, ŁUK ELEKTRYCZNY, ŻABA ZWINKA, EKSTRUZJA, MAGICZNA GÓRKA, STELAŻ, CYKL OWULACYJNY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, AMPLA, SALAMANDRA, AKKA, PLAN MOBILIZACYJNY, HURON, RANA WYLOTOWA, WIDŁAK, HIPOTEKA, CIĄGOTY, JASKINIA LAWOWA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, MOSTOWNICA, MIERNIKOWCOWATE, PERYGEUM, PŁYN SUROWICZY, MRÓZ, FLEGMATYZATOR, PRĘŻNOŚĆ, MYJKA, TRAGICZNOŚĆ, KOMA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, AMORFIZM, SZTOF, SIEDLISKO, KĄT PROSTY, ISTOTA BIAŁA, INWOLUCJA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY ŚREDNI, METAMORFIZM PROGRESYWNY, RZEŹBA, PRĘT, DEKANTACJA, WYSYPKA, ALTANNIK ARCHBOLDA, HALKA, WSPÓŁCZYNNIK, PARAMAGNETYZM, PŁYTA OCEANICZNA, GARNEK PODLODOWCOWY, POZYCJA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, ROSA, KORELACJA CZĄSTKOWA, KRATER UDERZENIOWY, PREPARAT, TUSZ, SZCZERBA, BODY PAINTING, TUŁÓW, PLINTA, REGUŁA ALLENA, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, PALLAS, PODKOSZULEK, PROFIL, PANCERZOWCE, PĘCHERZ, SYNAPSYDY, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, SEREK, TAJNIAK, WAZOW, APASTRON, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ODWODZICIEL, TEJU Z CHILE, BRATNIA DUSZA, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, AMNIOCENTEZA, ZACHÓD, SZOT, STRZECHWOWCE, CZOŁDAR, METAMER, LAMPA ŁUKOWA, BIEGUN, RUCH KATABATYCZNY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, COXCIE, WSCHÓD, ŚWIECA, SUTANELA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PERSYFLAŻ, MIARA, BAŃKA, GRUCZOŁ KUPROWY, OSOWIAŁOŚĆ, UNITARIANIN, DŁUGOSZPAR, ELITA, KRUPADA, REAKCJA JĄDROWA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ZEUS, WZORZEC RUCHOWY, STEREOTYPIA, MICHIGAN, DASZEK, HIPSYBEMA, WALEC STATYCZNY, LOT BALISTYCZNY, NOC, BRUNATNOZIEM, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, UMOWA O PRACĘ, ZGNIŁEK, PRZECZULICA, ARTYZM, DRESZCZE, FESTIWAL, KRĄGŁOŚĆ, KRAKÓW, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SERIA WYDAWNICZA, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, WYLĘGARNIA, BOMBA ATOMOWA, CZARCIE NASIENIE, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, OTYŁOŚĆ, OPÓR AERODYNAMICZNY, ARCHEODONTOZAUR, USTERZENIE RUDLICKIEGO, REM, KURAK, SZCZECIOSZCZĘKIE, BRZOSKWINKA, OBRÓBKA CIEPLNA, MIARA, DRYF, KONDYCJA FIZYCZNA, SIŁA JONOWA, MENZURA, WERK, ARMIA, TRZEŹWOŚĆ, PARAFRAZA, ASYSTA GRAWITACYJNA, DOR, DZIEWICA NORYMBERSKA, SŁABOŚĆ, OBRZMIENIE, MOTYL DZIENNY, LIKORYN, KRYL ANTARKTYCZNY, TON, BANOWINA, RYJÓWKA ETRUSKA, NAMIESTNICTWO, GONZALEZ, SIŁA ODŚRODKOWA, DZIAŁKA, HAWELOK, NACIĄG, KAWITACJA, DOLNOPŁAT, SIŁY POWIETRZNE, BUJANKA, STANDARDBRED, JANÓWKA, GENETYKA POPULACYJNA, DACIA, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, NICIEŃ, SPÓŁKA PARTNERSKA, BRÓDKA HISZPAŃSKA, ŁONO, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, OPŁYW, PRZEWÓD SCHEMATOWY, TURBINA PELTONA, PARKIETNIK, PRZEKOPNICA WIOSENNA, ORTEZA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, AWERROIZM, DOLINA RYNNOWA, KRAWAT, GRZĘDA, DREWNIAK, SUKINKOT, KROKODYL NILOWY, URLOP GÓRNICZY, ĆAKRAM, KREWNA, DRENAŻ, GÓRY ZAŁOMOWE, URAZOWOŚĆ, POLE POWIERZCHNI, ODSYŁACZ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, RYNNA, SKRZYPŁOCZE, ZWARA, MURSZ, SOŁTYSTWO, PEŁZAK, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, PODSZERSTEK, WĘZEŁ ZATOKOWY, EWEKCJA, DEZODORANT, MIMETYZM, ORBITOWANIE, WERBUNEK, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, CZUJKA, OBTŁUCZENIE, ULEPSZACZ, BAT, WIAROŁOMSTWO, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, ŁUSKA, KORZENIONÓŻKI, POTNIK, TAMBUR, MINOG WŁADYKOWA, BELONA, ANTYLOPA DERBIEGO, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ŁUPEK HORNFELSOWY, ORBITA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, ANATOMIA, GRAFA, REZERFORD, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, MARTWOTA, PINTA, RUCHY TEKTONICZNE, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, WADERY, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, WODA GEOTERMALNA, SKIN, UNCJA, ŚWIECA, OBLEŃCE, BAKARAT, HIN, JEDNOSTKA MIARY, PODSKÓRNIA, SYFON, REST, WOSKOWATOŚĆ, ŻELAZNA DZIEWICA, WYKROCZENIE SKARBOWE, TATUAŻ, BEKON, BARWY WOJENNE, KALIBER, MEZOMORFIA, TARCZKA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, HURON, DRUŻYNA, SZPETNOŚĆ, POZIOMNICA, GUZEK, PREMIA GÓRSKA, BEZWŁAD, DUPECZKA, FIGURA, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, LUZYTANOZAUR, PATOLOGIA NARZĄDOWA, ZRĘBICA, APATOZAUR, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, KURZAWKA, HALSOWANIE, KOZOJEBCA, WOLNY RYNEK, PRĄD ELEKTRYCZNY, PODKOWA, TRACKBALL, ?NIOBRARAZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.746 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIARA SIŁ WEWNĘTRZNYCH POWSTAJĄCYCH W CIELE STAŁYM POD WPŁYWEM SIŁ ZEWNĘTRZNYCH WYWOŁUJĄCYCH ODKSZTAŁCENIE CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIARA SIŁ WEWNĘTRZNYCH POWSTAJĄCYCH W CIELE STAŁYM POD WPŁYWEM SIŁ ZEWNĘTRZNYCH WYWOŁUJĄCYCH ODKSZTAŁCENIE CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPRĘŻENIE MECHANICZNE miara sił wewnętrznych powstających w ciele stałym pod wpływem sił zewnętrznych wywołujących odkształcenie ciała (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPRĘŻENIE MECHANICZNE
miara sił wewnętrznych powstających w ciele stałym pod wpływem sił zewnętrznych wywołujących odkształcenie ciała (na 21 lit.).

Oprócz MIARA SIŁ WEWNĘTRZNYCH POWSTAJĄCYCH W CIELE STAŁYM POD WPŁYWEM SIŁ ZEWNĘTRZNYCH WYWOŁUJĄCYCH ODKSZTAŁCENIE CIAŁA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MIARA SIŁ WEWNĘTRZNYCH POWSTAJĄCYCH W CIELE STAŁYM POD WPŁYWEM SIŁ ZEWNĘTRZNYCH WYWOŁUJĄCYCH ODKSZTAŁCENIE CIAŁA. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x