ILOŚĆ ADSORBATU PRZEMIESZCZONA Z CZĘSCI UKŁADU POZA ZASIĘGIEM SIŁ ADSORPCYJNYCH DO CZĘŚCI UKŁADU POZOSTAJĄCEJ W ZASIĘGU SIŁ ADSORPCYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADMIAR POWIERZCHNIOWY to:

ilość adsorbatu przemieszczona z częsci układu poza zasięgiem sił adsorpcyjnych do części układu pozostającej w zasięgu sił adsorpcyjnych (na 21 lit.)NADWYŻKA ADSORPCYJNA to:

ilość adsorbatu przemieszczona z częsci układu poza zasięgiem sił adsorpcyjnych do części układu pozostającej w zasięgu sił adsorpcyjnych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ ADSORBATU PRZEMIESZCZONA Z CZĘSCI UKŁADU POZA ZASIĘGIEM SIŁ ADSORPCYJNYCH DO CZĘŚCI UKŁADU POZOSTAJĄCEJ W ZASIĘGU SIŁ ADSORPCYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.983

NIEWYDOLNOŚĆ, B, MARMOLADA, CZUJNIK, JĄDRO MIGDAŁOWATE, PLANETA ZEWNĘTRZNA, MECH KORSYKAŃSKI, PIŁA, RACIECHOWICE, PAŃSTWO KATAR, ANTRESOLA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PSTRYKACZ, WYGOZIERO, ŚWIERK KŁUJĄCY, PŁYWY MORSKIE, KONTROLA AUTOMATYCZNA, GORGONZOLA, NAMURNICA, NADLEW, LENIWKA, ŁAMY, OGON, EMENTALER, FANTOM, TAUROGI, ORBITA, BUZUŁUK, MAŁPKA, PEŁNOROŻCE, KOMPUTER KWANTOWY, STROBOSKOPIA, OCULUS, SZKUTNICTWO, COMBER, GIMOLSKIE, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, MASŁO SHEA, POKŁAD RUFOWY, OMIEG WSCHODNI, PRZYWODZICIEL, FORTUNA, GWARA, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, NADLEW, OKAP, WALABIA PARRY’EGO, PORCYJKA, KATALIZA, TUSZONKA, ODTWARZANIE, CYKL MIESIĘCZNY, AUTOBUS CZŁONOWY, CO NIECO, FAJZABAD, PARKINSONIZM, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, ANEKSJA, ANTEPEDIUM, NEOHUMANIZM, AZOTAN(III) AMYLU, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KAPTURZEC, JANDA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, KAPKA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, ODSTĘP, DWA GRZYBY W BARSZCZ, FILAR, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWO-FAZOWA, MERKURY, POLICJA OBYCZAJOWA, ŻELATYNA, ŚWIDER, TRÓJPOLÓWKA, JAŁTA, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, LAKUNA, RYNNA SYFONALNA, DAKOTA, WOJSKA RAKIETOWE, ROZDZIAŁEK, SERUM, REFSUM, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, CZYNNIK V LEIDEN, CIAŁO MIGDAŁOWATE, PARMEZAN, WERBUNEK, JEANS, NADWYŻKA KONSUMENTA, SZACHOWNICA, ROZPRZE, JEANS, BOKE, INZA, ZAPŁODNIENIE IN VITRO, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, ABORYGENEK RDZAWY, ANDRUS, PODAŻ, WZÓR BINETA, PAFOS, BLANTYRE, LONDYN, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ŚWIECA ZAPŁONOWA, CZUCIE MIĘŚNIOWE, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, WIŚNIEWO, ROZBIÓR, OSET KĘDZIERZAWY, TRANSAKCJA PAKIETOWA, GROMBELARD, SYMBIRSK, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, ÓSMA CZĘŚĆ, SACHALIŃSKA, HETEROSPORIA, ZAPALENIE OSKRZELI, TAUROVO, TRANSPIRACJA, SKRZYNKA, LIS, WOŁYNIANKA, TRZECI ZAKON, GASTROENTEROLOGIA, PUNKT WĘZŁOWY, RUCH WZGLĘDNY, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, GOTHMOG, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, KRÓLIK DZIKI, ARGOLIDA, URNA, SĘK, WĘŻÓWKA AMERYKAŃSKA, WEPS, INDYNAWIR, PLATYNOWA PŁYTA, ŁYŻWA, KOŁEK, PRECYPITAT, ARZAMAS, POŁY, AKTUALIZM, PARTIA, BASTYLIA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, JANKES, GRENADYNA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, KOMBI, PŁYN, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KOLPOSKOP, SPERKA, KACZKA RDZAWOGŁOWA, KOPIEC, GÓRA, HUMAŃ, SHOGUN, SWATKA, BRODA, PAS MIEDNICOWY, REZONANS STOCHASTYCZNY, WIEWIÓRKA SZARA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, DERYWAT, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, CYPRYŚNIK, PELIKAN KĘDZIERZAWY, FLAMING MAŁY, MANZILA, KOMANCZ, INSOLACJA, FAZA, ASTYGMATYZM, NERW ŻUCHWOWY, ASOCJACJA WAGR, WAZ, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, LICZBA KWASOWA, KLAPECZKA, BEZSZPARKOWCE, ENERGIA PIERWOTNA, KATASTROFA KOSMICZNA, BASZTA ŁUPINOWA, IWATA, BURTA, AEROGRAFIA, AZOTYN IZOAMYLU, EUROWALUTA, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, CIUTEK, BEZCZUCIE, JASIENICA, MAKSWEL, FIX, INKA, KORMORAN ROGATY, CHOROBA GÓRNIKÓW, FIZYKA SŁOŃCA, LITEREK, NIKKO, PRZECIER, KOSZATKA, MINÓG JAPOŃSKI, UNDERGROUND, KINA, PARASYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ŚWIST KRTANIOWY, ODDZIAŁ WYDZIELONY, LEPKOŚĆ CEN, NORNIK PÓŁNOCNY, KIROWSK, DIAPEDEZA, KOŁNIERZ, BITWA, OBSZAR WIEJSKI, KLECZEW, MANDALA, TRÓJLOJALIZM, ESENCJA, MĄKA RAZOWA, IMMUNOSUPRESOR, KORONA, POJEDYNEK, STEK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, GŁOWIENKA PRERIOWA, CYWIL, GLEBA, IŻEWSK, WYWROTKA, RZEKA, OTWÓR GĘBOWY, NADWYŻKA, KRZYŻÓWKA, AKINEZJA, WNUKOWO, USTĘPSTWO, RYBIŃSK, BIZA, ZAMACH, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, ZĘBORÓG, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, OSADA, NABIEG KORZENIOWY, WARSTWA GRANICZNA, PLUWIOGRAF, KAZAN, GODZINA NADLICZBOWA, GETTO, SOLANKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, WENEZUELA, DZIĘCIOŁ, ZGIĘCIE PODESZWOWE, CHÓD, IND, PERSKA, OLSZÓWKA, WYSPY SALOMONA, SILNIK STRUMIENIOWY, COWAN, SAKI SZARA, WERBOWNICTWO, UCHTA, PRZESADA, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, KANIBALIZACJA, ZALEWKA, AUT, KILOKALORIA, GAL, OLEJ KONOPNY, OKRAJ, KAFAN, KAWA ZBOŻOWA, KONTYNGENT, FRYKANDO, ARKADIA, LICZNOŚĆ, AŁCZEWSK, SATURN, OREGON, WIELKOUCH KRÓLICZY, KACZKA KRZYŻÓWKA, NADMIAR, MARS, GARSONKA, ZATRUCIE WODNE, ?PUDOŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ILOŚĆ ADSORBATU PRZEMIESZCZONA Z CZĘSCI UKŁADU POZA ZASIĘGIEM SIŁ ADSORPCYJNYCH DO CZĘŚCI UKŁADU POZOSTAJĄCEJ W ZASIĘGU SIŁ ADSORPCYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ ADSORBATU PRZEMIESZCZONA Z CZĘSCI UKŁADU POZA ZASIĘGIEM SIŁ ADSORPCYJNYCH DO CZĘŚCI UKŁADU POZOSTAJĄCEJ W ZASIĘGU SIŁ ADSORPCYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADMIAR POWIERZCHNIOWY ilość adsorbatu przemieszczona z częsci układu poza zasięgiem sił adsorpcyjnych do części układu pozostającej w zasięgu sił adsorpcyjnych (na 21 lit.)
NADWYŻKA ADSORPCYJNA ilość adsorbatu przemieszczona z częsci układu poza zasięgiem sił adsorpcyjnych do części układu pozostającej w zasięgu sił adsorpcyjnych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADMIAR POWIERZCHNIOWY
ilość adsorbatu przemieszczona z częsci układu poza zasięgiem sił adsorpcyjnych do części układu pozostającej w zasięgu sił adsorpcyjnych (na 21 lit.).
NADWYŻKA ADSORPCYJNA
ilość adsorbatu przemieszczona z częsci układu poza zasięgiem sił adsorpcyjnych do części układu pozostającej w zasięgu sił adsorpcyjnych (na 19 lit.).

Oprócz ILOŚĆ ADSORBATU PRZEMIESZCZONA Z CZĘSCI UKŁADU POZA ZASIĘGIEM SIŁ ADSORPCYJNYCH DO CZĘŚCI UKŁADU POZOSTAJĄCEJ W ZASIĘGU SIŁ ADSORPCYJNYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ILOŚĆ ADSORBATU PRZEMIESZCZONA Z CZĘSCI UKŁADU POZA ZASIĘGIEM SIŁ ADSORPCYJNYCH DO CZĘŚCI UKŁADU POZOSTAJĄCEJ W ZASIĘGU SIŁ ADSORPCYJNYCH. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x