SOPLICA, DAMARA, AGATHIS - RODZAJ DRZEW NAGONASIENNYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH OBEJMUJĄCY 22 GATUNKI; WYSTĘPUJĄ ONE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I FILIPIN PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ AUSTRALIĘ, NOWĄ KALEDONIĘ I NOWĄ ZELANDIĘ; SĄ TO NA OGÓŁ DRZEWA WYSOKIE, WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE, PO USZKODZENIU ICH PNIA WYPŁYWA MLECZNA ŻYWICA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGATIS to:

soplica, damara, Agathis - rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki; występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-wschodnią Australię, Nową Kaledonię i Nową Zelandię; są to na ogół drzewa wysokie, wieczniezielone, dwupienne, po uszkodzeniu ich pnia wypływa mleczna żywica (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SOPLICA, DAMARA, AGATHIS - RODZAJ DRZEW NAGONASIENNYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH OBEJMUJĄCY 22 GATUNKI; WYSTĘPUJĄ ONE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I FILIPIN PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ AUSTRALIĘ, NOWĄ KALEDONIĘ I NOWĄ ZELANDIĘ; SĄ TO NA OGÓŁ DRZEWA WYSOKIE, WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE, PO USZKODZENIU ICH PNIA WYPŁYWA MLECZNA ŻYWICA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.648

CZEPIAKOWATE, RYJÓWKA MALUTKA, MEDYCYNA KOSMICZNA, KORALNIK ŻÓŁTOPŁATKOWY, TRASZKA WŁOSKA, SYNOGARLICA PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKA, DZIWACZEK, GRINDWAL, TRZMIELEC PIRENEJSKI, CZAPLA ŁUPKOWATA, KOSTRZEWA KOSMATA, DZIERZYK STALOWY, MIODOŃ DŁUGODZIOBY, FALABELLA, SZTRUKS, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, KIEM, PTEROSPONDYL, STOKÓWKA CIEMNOGŁOWA, BUDŻET DOMOWY, SKANIA, EDESTYDY, TRERON MAŁY, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, ENERGIA GEOTERMICZNA, KRZAKÓWKA POPIELATA, EKSTRUZJA, PRAKOLCZATKA, HISPANIOLAK, BOMBARDON, ASZKENAZYJCZYK, KĄTNIK, BURSZTYNNICTWO, ZAWSZELA, JEZIORO PROGLACJALNE, BŁOTNIAK, WILKOSZ GRUBONOGI, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, ENTOMOFAUNA, ARCHOZAUR, KLAJTONIA, DINODONTOZAUR, ŻOŁNA, DRIP, AUTOSYFON, JĘZYK NIEMIECKI, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, TROLLING, KRUK, SUSZARNICTWO, ARAUKANIN, WOLLEMIA, MIĘDLICA, ŻYWICZLIN, UKŁAD ADRENERGICZNY, KOLENIOWATE, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KOŹLAK, KROKODYL AMERYKAŃSKI, MYSZOŁOWY, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, SĄD KAPERSKI, LAS, CZERWOŃCZYKI, ACRE, PSIZĄB KALIFORNIJSKI, RUMIAN, CZOSNEK KANADYJSKI, MAGELANKA ZMIENNA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, DROGI RODNE, MALAJKA, ŻÓŁTOGŁÓWKA, GOLEC, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, PLAN PEŁNY, PARANG, MATKA-POLKA, CEDR, WEKA, IRCHA, CZERWONAK ANDYJSKI, PUDU SZATANEK, BIAŁOCZÓŁKA BRĄZOWA, SCYNK OGNISTY, ETEZJA, KAJMAN, ŻAGIEW SOSNOWA, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, WYCIEK, CEBULKA PRZYBYSZOWA, BRAMSTENGA, PAROLIST, KUROPATWA, BOMBARDIER, KREDYT OBROTOWY, GŁOWNIA, KROCZE, GAUCZO, MECH KORSYKAŃSKI, JASKINNICA FRANCUSKA, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, LEJ DEPRESYJNY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, KOSTRZEWA DŁUGOLISTNA, SOPEL, POŁUDNIOWOAFRYKANKA, GLISTEWNIK, OKRA, TEREKAJ, CZAIK JESIENNY, IBIS SIWOPIÓRY, KETUPA BOSONOGA, NOWIK, AKSAMITEK BIAŁOWĄSY, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, UKOŚNIKOWATE, POKRYWA, PIĘCIORNIK SIWY, DORTMUNDER, GĄSZCZAK RDZAWY, WRZOS, ŚWIETLIK, TUNBERGIA WIELKOKWIATOWA, MIODOWIEC CZERWONOLICY, ŁUSKOWCE, KARMANIOLA, ZUPKA CHIŃSKA, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, PRĄTNIK CIENKOSZCZECINOWY, RESORAK, SAMOPAŁ, JODŁA WONNA, FICTIO PERSONAE, AGAPANT, UMOWA AGENCYJNA, SITATUNGA, PROTOAWIS, PLACEK LOTARYŃSKI, MANIFESTACJA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, WEZWANIE DO ZAPŁATY, GLADIUS, KOPER WŁOSKI, KUSACZ JASNOBREWY, USTERZENIE MOTYLKOWE, ROZKRUSZEK KORZENIOWY, PRZEGUBOWIEC, CIEMNOBLASZEK, ROZTOCZ CYKLAMENOWY, ŁYCZOGA, KOLCZAK ŁOSZAK, KROKODYL MORELETA, DZIERZYK ŻÓŁTOŁBISTY, ODZIEMEK, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, INDEKS GLIKEMICZNY, DRZEWOŁAZ NIEBIESKI, MINÓG KASPIJSKI, ROPUCHA ZIELONA, KOŁO PODBIEGUNOWE, KORZENICA DĘBOWA, CZAPLA WIELKA, BUGENAZAURA, NESTOR, NABŁOĆ, WOJNICA, KOROŁAZ PAPUASKI, KOŃ ANDALUZYJSKI, ETEROFON, LEPTOCERATOPS, PUSTKOWIK ŁĄKOWY, GĄGOL, FIRLETKA, BRODAWKOWIEC ARAFURSKI, TIENSZANOZAUR, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, STRZĘPLICA POLSKA, MISIÓWKA KASTA, AGATIS, IRGA KUTNEROWATA, STROBOSKOPIA, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, MAGADIS, HIPEASTRUM, EUPELYKOZAURY, TRZMIELEC LEŚNY, LEPTONEKTES, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, GAZELA INDYJSKA, TRÓJLIST ZIELONOPŁATKOWY, POMPA ZĘBATA, BARCZATKA SOSNÓWKA, HIPERAKUMULACJA, ROLADA, KARIAMA CZARNONOGA, ZBIEŻNOŚĆ, ŻÓŁW ZIELONY, ACENA, KOCZKODAN ASKANIUS, SKIAGRAFIA, TEATR LALEK, PEKARI WAGNERA, KOTEWKA, TRZMIEL RUDONOGI, IMAGE, KŁĘK, SAWANNA KOLCZASTA, SIEROTA SPOŁECZNA, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, NUR, NAGOŚĆ, SPICCATO, ZŁĄCZENIE, ZADŁAWIENIE, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, PASKOWIK GÓRSKI, BAKTERIE WŁAŚCIWE, PAPUGA MASKAREŃSKA, REDUKCJA, GAZELA MONGOLSKA, ŚMIGACZ, POLE KARNE, KARELSKI, CZAPLA MASKOWA, JĘZYK ANGIELSKI, ZĄB TRZONOWY, NIETOLERANCYJNOŚĆ, GRUPA BIOLOGICZNA, ARISTOZUCH, DŁAWIGAD AFRYKAŃSKI, CZUB, CZAPLA MODROLICA, ASTER NIEBIESKAWY, WIGNA, MAJSTERSZTYK, MUCHOMOR MGLEJARKA, HUBA TRWAŁA, KOSTKA, OKUPACJA, SOSNA THUNBERGA, STĄGIEW, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, SOPLICA DAMARA, PAPUGA, KATEGORIA, DZIERZBOKOS, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, HEŁMIATKA, KWAGGA, RYBITWA CZARNA, BURZYK BRUNATNY, JUDASZOWE SREBRNIKI, KOBIERNIK WYBLAKŁY, WYTRZESZCZKA TARCZÓWKA, TECZKA, BYDLĘCA GĘBA, JEŻÓWKA, PLATYPTERYG, TRZCINA INDYJSKA, HAWEA, TURAK TĘCZOWY, ŻYWOPŁOCIK, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KNOTNIK ZWISŁY, CUKIER LODOWY, NOTACJA, JABŁOŃ SARGENTA, EWANGELICYZM, SZKŁO SPINOWE, WRÓBEL RDZAWY, ZIARNIAK, OWSICA ŁĄKOWA, FRAK, MAJÓWKA, WILK AMERYKAŃSKI, TRÓJLIST WSTYDLIWY, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, PASOŻYTKA, SŁOWIAŃSTWO, SZKARŁATKA ŻÓŁTOSKRZYDŁA, OBNAŻACZ RÓŻÓWKA, FREZJA ODGIĘTA, GOŹDZIENIEC, UKOŚNIK MARMURKOWANY, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, TUJA, DRZEWO KAKAOWE, KORMORAN CZERWONONOGI, MALINÓWKA, RYJKOWIEC, MOZGA KANARYJSKA, PARZĘCHLIN SZEŚCIORZĘDOWY, LAVALLEJA, RYCZĄCE CZTERDZIESTKI, OSUTKA SOSEN, DZIERZYK ZAROŚLOWY, ?NOCEK RYBACZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.648 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SOPLICA, DAMARA, AGATHIS - RODZAJ DRZEW NAGONASIENNYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH OBEJMUJĄCY 22 GATUNKI; WYSTĘPUJĄ ONE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I FILIPIN PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ AUSTRALIĘ, NOWĄ KALEDONIĘ I NOWĄ ZELANDIĘ; SĄ TO NA OGÓŁ DRZEWA WYSOKIE, WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE, PO USZKODZENIU ICH PNIA WYPŁYWA MLECZNA ŻYWICA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SOPLICA, DAMARA, AGATHIS - RODZAJ DRZEW NAGONASIENNYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH OBEJMUJĄCY 22 GATUNKI; WYSTĘPUJĄ ONE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I FILIPIN PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ AUSTRALIĘ, NOWĄ KALEDONIĘ I NOWĄ ZELANDIĘ; SĄ TO NA OGÓŁ DRZEWA WYSOKIE, WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE, PO USZKODZENIU ICH PNIA WYPŁYWA MLECZNA ŻYWICA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGATIS soplica, damara, Agathis - rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki; występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-wschodnią Australię, Nową Kaledonię i Nową Zelandię; są to na ogół drzewa wysokie, wieczniezielone, dwupienne, po uszkodzeniu ich pnia wypływa mleczna żywica (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGATIS
soplica, damara, Agathis - rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki; występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-wschodnią Australię, Nową Kaledonię i Nową Zelandię; są to na ogół drzewa wysokie, wieczniezielone, dwupienne, po uszkodzeniu ich pnia wypływa mleczna żywica (na 6 lit.).

Oprócz SOPLICA, DAMARA, AGATHIS - RODZAJ DRZEW NAGONASIENNYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH OBEJMUJĄCY 22 GATUNKI; WYSTĘPUJĄ ONE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I FILIPIN PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ AUSTRALIĘ, NOWĄ KALEDONIĘ I NOWĄ ZELANDIĘ; SĄ TO NA OGÓŁ DRZEWA WYSOKIE, WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE, PO USZKODZENIU ICH PNIA WYPŁYWA MLECZNA ŻYWICA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - SOPLICA, DAMARA, AGATHIS - RODZAJ DRZEW NAGONASIENNYCH Z RODZINY ARAUKARIOWATYCH OBEJMUJĄCY 22 GATUNKI; WYSTĘPUJĄ ONE NA OBSZARZE OD POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I FILIPIN PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ AUSTRALIĘ, NOWĄ KALEDONIĘ I NOWĄ ZELANDIĘ; SĄ TO NA OGÓŁ DRZEWA WYSOKIE, WIECZNIEZIELONE, DWUPIENNE, PO USZKODZENIU ICH PNIA WYPŁYWA MLECZNA ŻYWICA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x