LENZITES - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY ŻAGWIOWATYCH; NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW, W POLSCE WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN PRZEDSTAWICIEL TEGO RODZAJU - BLASZKOWIEC DROBNOZARODNIKOWY (BLASZKOWIEC BRZOZOWY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLASZKOWIEC to:

Lenzites - rodzaj grzybów z rodziny żagwiowatych; należy do niego 5 gatunków, w Polsce występuje tylko jeden przedstawiciel tego rodzaju - blaszkowiec drobnozarodnikowy (blaszkowiec brzozowy) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLASZKOWIEC

BLASZKOWIEC to:

przedstawiciel jednego z rzędu grzybów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LENZITES - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY ŻAGWIOWATYCH; NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW, W POLSCE WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN PRZEDSTAWICIEL TEGO RODZAJU - BLASZKOWIEC DROBNOZARODNIKOWY (BLASZKOWIEC BRZOZOWY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.674

MONOFAGI, TRADESKANCJA, BRZUCHORZĘSKA, PĘTÓWKA, CZARA, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, KRUSZCZYCA, PATRIARCHALIZM, NIEMIECKI, KORMORAN SKROMNY, PIEŃ, RĄCZAK DWUOBROŻNY, TERMITÓWKA INDYJSKA, DARLINGTONIA, ROZTOCZE, WRONIE OKO, KUMKWAT JAPOŃSKI, KRUCZYNA MOLUCKA, SEDAN, CHUDEUSZ, MALARSTWO RODZAJOWE, SAJMIRI WIEWIÓRCZA, ŁOWCA GŁÓW, STRZEBLA, STRZYŻYK, PIŻMOWÓŁ, TABAKIERKA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ALEKTYS ALEKSANDRYJSKI, PIERWIOSNEK LEKARSKI, MONOSACHARYD, JASKÓŁCZY OGON, KOLEMANIT, MOŚCIK, ŻÓŁW OZDOBNY, PRĄTKI ATYPOWE, PSIZĄB CZERWIENIEJĄCY, BURZYK CIENKODZIOBY, ALIGATOR, PACYFOTRYTON KALIFORNIJSKI, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, SANTOLINA ZIELONA, REGENT, PRZEGLĄD, PAŁĘŻYNOWATE, RYGIEL, AEROFINISZER, PROTOGNATOZAUR, KRĘPNIK AKACJOWY, GRZYB KAPELUSZOWY, AGAR, MAŚLACZEK, OSAKA, ZWINNIK BLEHERA, TRÓJLIST SKRĘCONY, MĄKA ORKISZOWA, WĘŻOJAD BRĄZOWOSZYI, PLAN, SOSNA MERKUSA, WSPÓLNICTWO, OREGANO, KLĄSKAWKA ZWYCZAJNA, WAWRZYN, ŻÓŁW KILOWATY, PARALELIZM, HERB, LAPARENTOZAUR, SKÓRNICTWO, KOSTRZEWA CZARNIAWA, PARALITYTAN, SKRZYNIA, PRZEJEMCA, MIKO CZARNY, PAPROTNIK KOLCZYSTY, FONOGEST, LOTNIK, INDYWIDUALIZM, LENIWIEC HOFFMANA, ANERIO, SIKA, ŻOŁNA, WRÓBEL MONGOLSKI, DZIERZYK ANGOLSKI, MRÓWKA PNIAKOWA, PAKIETOWIEC, CEREUS OLBRZYMI, ZWIĄZEK MOTOROWY, MLECZAJ LEPKI, KONICZYNKA, SUSEŁ PÓŁNOCNY, ANTENA, JĘZYK NYANJA, PŁÓTNO INTROLIGATORSKIE, PŁACHETKA, POKÓJ, COLEMANIT, RELIEF PŁASKI, KORMORAN KERGUELEŃSKI, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, SARDYNELA BRAZYLIJSKA, SARKOLEST, PRĄTNIK BAGIENNY, SKOWRONEK, JAJOWNIK, AKACJA ŻÓŁTA, KORALODZIÓB, FILM INTERAKTYWNY, ZŁOTLIN, NAKŁAD, SZCZEP, OBODRZYC, OSET NASTROSZONY, FLORYDA, SZYPSZYNIEC RÓŻANY, NIEZWYKŁOŚĆ, WENATIKOZUCH, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, FORMIZM, SKORUPIAKI, BIDWELL, SREBRZANKA MODRODZIOBA, ARONEK, SZURPEK ROGERA, FIGA, TOM, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, DADDI, PRZEMIANA POKOLEŃ, SIERPOWIEC, ODKURZACZ CENTRALNY, KOLEŃ CZERWONY, KUSACZ ZAROŚLOWY, NORNIKOWATE, WITALNIK, TURAK TĘCZOWY, DZIĘCIOŁ, PATOLOGIA NARZĄDOWA, KARSIN, STRAŻAK, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY, BĄCZEK ZWYCZAJNY, POZIOMKA, PIENIĄŻEK, RIDBOK SZARY, LAMPAS, KLARNECIK, KRZYŻAK NADWODNY, TRZPIEŃ, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, MEGALIT, BARCHAN, USZKO, PRĄTNIK POŚREDNI, AMPELOZAUR, GRZYB JADALNY, FUNKIA NIEBIESKA, WIĄZ AMERYKAŃSKI, SIŁY POWIETRZNE, KOLORADO, JASZCZURKA TARCZOWATA RYJĄCA, KUKIEL KARŁOWATY, AMARANT, SOSNA CZARNA, KOSTOGŁÓWKA GUJAŃSKA, USTNOŚĆ, GOTOWOŚĆ, PINGWIN KRÓLEWSKI, GĘBAL CYNAMONOWY, PAZUROGON JEDWABISTY, MIODOWIEC CZERWONOLICY, WIECHLINA WĄSKOLISTNA, ZASTAW REJESTROWY, USTNICZEK CZARNY, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, KUNINGAMIA LANCETOWATA, MOHIKANIN, PRZYMIOTNO KARPACKIE, PERKOZ SĘDZIWY, ZYGMUNT II AUGUST, PIWONIA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, KOSTRZEWA KARPACKA, WYPALARKA, WOZIDŁO, RÓŻNOZĄB DELIKATNY, HERMANÓW, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, OWSICA WIECZNIE ZIELONA, TORREJA, ETOLA, KUNA, WDÓWKA, MARTWA NATURA, ROZŁUPEK WIOTKI, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, ŚWIERK SZYDLASTY, POŁOZ ZIELONY, MIGRACJA ZASIŁKOWA, OMIEG SERCOWATY, JESIOTR, OFIDYFILIA, FILEMON SZARY, STRZĘPLICA NADOBNA, WIELOPŁETWIEC, PIEPRZ CZERWONY, DROBNOUSTEK BECKFORDA, KALINA, SALWINIA KUKUŁKOWATA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, BOCIAN BIAŁY, SKĄPOGUZKOWCE, MILLENIALS, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, BARCIAK, PODOKARP, ŚWINIA KARŁOWATA, TORFOWIEC POKREWNY, KASZTELANIA, DRUTOWCE, POŚRÓDKI, CIEMIERZYCA, GWIAZDNICA BAGNOWA, MADZIARSKI, HALIBUT ATLANTYCKI, BORAS, URUBU, SANTIR, SIFAKA BIAŁA, PONĘTNOŚĆ, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, AŻUR, JASNOTA GAJOWIEC, PANEKLA, CYRANECZKA POŁUDNIOWA, TALERZ PERKUSYJNY, GRYZOŃ, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, ZWINNIK OGONOPRĘGI, MIECHERA SPŁASZCZONA, KOMOSA, PINGWIN BIAŁOBREWY, KOSMATKA GAJOWA, GIBBON, MORŚWIN, CIASTO TRZECH KRÓLI, KUNMINGOZAUR, MIKROSKOP OPTYCZNY, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, SZAFRAN TOMMASINIEGO, KOB ŻÓŁTY, REPETYCJA, KANGUR GÓRSKI, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, KRWAWNIK WIERZBOLISTNY, JEDNOSTKA, OPRYCHÓWKA, KRWIŚCIĄG, KRĘPACZEK LŚNIĄCY, MEMORIAŁ, BOIKEN, AGAWA, ONAGER PERSKI, TRASZKA OGNISTA, JASKÓŁECZNIK, IZBA WYŻSZA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, WILCZEŁYKO, PYTON, MANDRYL, NIESOBKOWATE, PĘDZLAK, STRZECHWOWIEC OTWARTY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, GRZYB MIKORYZOWY, KAMELEON LIŚCIOWATY, TRZMIEL RUDOSZARY, KOLEŃ CZARNY, BIELAK, GORAL DŁUGOOGONIASTY, UKŁAD DYSKRETNY, NIEŚWISZCZUK MEKSYKAŃSKI, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, PRZEPIÓRNIK BIAŁOSKRZYDŁY, KHUR, MODZEL, AZOLLA DROBNA, ALGONKIN, KWADRATNIK TRZCINOWY, KOLEŃ UJATO, ŻUWIPALMA MALAJSKA, WYKLINA TATRZAŃSKA, ORLEŃ, ŻÓŁWIE LĄDOWE, KŁOBUK, AGATIS, ŚMIESZKA, SZURPEK DROBNY, ?FIRLETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.674 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LENZITES - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY ŻAGWIOWATYCH; NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW, W POLSCE WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN PRZEDSTAWICIEL TEGO RODZAJU - BLASZKOWIEC DROBNOZARODNIKOWY (BLASZKOWIEC BRZOZOWY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LENZITES - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY ŻAGWIOWATYCH; NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW, W POLSCE WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN PRZEDSTAWICIEL TEGO RODZAJU - BLASZKOWIEC DROBNOZARODNIKOWY (BLASZKOWIEC BRZOZOWY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLASZKOWIEC Lenzites - rodzaj grzybów z rodziny żagwiowatych; należy do niego 5 gatunków, w Polsce występuje tylko jeden przedstawiciel tego rodzaju - blaszkowiec drobnozarodnikowy (blaszkowiec brzozowy) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLASZKOWIEC
Lenzites - rodzaj grzybów z rodziny żagwiowatych; należy do niego 5 gatunków, w Polsce występuje tylko jeden przedstawiciel tego rodzaju - blaszkowiec drobnozarodnikowy (blaszkowiec brzozowy) (na 11 lit.).

Oprócz LENZITES - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY ŻAGWIOWATYCH; NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW, W POLSCE WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN PRZEDSTAWICIEL TEGO RODZAJU - BLASZKOWIEC DROBNOZARODNIKOWY (BLASZKOWIEC BRZOZOWY) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - LENZITES - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY ŻAGWIOWATYCH; NALEŻY DO NIEGO 5 GATUNKÓW, W POLSCE WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN PRZEDSTAWICIEL TEGO RODZAJU - BLASZKOWIEC DROBNOZARODNIKOWY (BLASZKOWIEC BRZOZOWY). Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x