PHOCOENA SINUS - GATUNEK JEDNEGO Z NAJMNIEJSZYCH WALENI Z RODZINY MORŚWINOWATYCH, RZADKI, UWAŻANY ZA NAJBARDZIEJ ZAGROŻONEGO WYGINIĘCIEM PRZEDSTAWICIELA RZĘDU; JEST ENDEMITEM, ZASIEDLAJĄCYM PŁYTKIE WODY PRZYBRZEŻNE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZATOKI KALIFORNIJSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORŚWIN KALIFORNIJSKI to:

Phocoena sinus - gatunek jednego z najmniejszych waleni z rodziny morświnowatych, rzadki, uważany za najbardziej zagrożonego wyginięciem przedstawiciela rzędu; jest endemitem, zasiedlającym płytkie wody przybrzeżne w północnej części Zatoki Kalifornijskiej (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PHOCOENA SINUS - GATUNEK JEDNEGO Z NAJMNIEJSZYCH WALENI Z RODZINY MORŚWINOWATYCH, RZADKI, UWAŻANY ZA NAJBARDZIEJ ZAGROŻONEGO WYGINIĘCIEM PRZEDSTAWICIELA RZĘDU; JEST ENDEMITEM, ZASIEDLAJĄCYM PŁYTKIE WODY PRZYBRZEŻNE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZATOKI KALIFORNIJSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.058

SROKA, BUŁAWNIK, ZDROJEK, TRAWA KANARYJSKA, WALABIA PIĘKNA, WOJOWNIK, KOROŁAZ RDZAWY, NOGALOWATE, BRZOSTOWNICA, MASECZKA, TRZMIELÓWKA, MATCZYNOŚĆ, KURKUMA, KONFISKACJA, KOCZKODAN BIAŁOWARGI, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, KOCZKODAN NADOBNY, PTASZNIK CZERWONONOGI, DOMINATOR, SKÓROSKRZYDŁE, TRZYKROTKA Z RIO DE JANEIRO, MIĘSO, OLIWNIK, ESKIMOSKI, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, OTĘŻAŁKOWATE, BEŁT, SORGO ZWYCZAJNE, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, AUTOGIRO, LESZCZ, GRAPEFRUIT, JERA POSPOLITA, SPRAWNOŚĆ, SALAMANDRA CZERWONOGRZBIETA, WIDŁOZĄBEK WŁOSKOWY, DORYCKI, BIEG JAŁOWY, HURMA, SIEWKA, PANCERNIK OLBRZYMI, OSTROŻEŃ, ARENGA PIERZASTA, KÓZKA, RAMFORYNCH, MULGARA, MIODOWÓD, PLATFUS, KLASYFIKACJA, ZNAMIONÓWKA, PŁAZAKOKSZTAŁTNE, DZIĘCIOŁ SZKARŁATNY, ORLICZKA WRAŻLIWA, SIOUX, PRĘGA, KREDYT OBROTOWY, DALIA AMGUEMSKA, NOWOGWINEJKA, ZAIMEK ZWROTNY, SZARA MYSZ, FAZA KSIĘŻYCA, ŻAŁOBNICZKA THAYERA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, REALIZM, SILNIK KWADRATOWY, NOMOKRACJA, MIENIAK, FUGU, PUSTKOWIK SKALNY, POWSZELATKOWATE, TORPEDÓWKA MAGELLAŃSKA, LOT KOSZĄCY, URONAUTES, JĘZYK SANSKRYCKI, CZEPIAK GEOFFROYA, UISTITI PIGMEJKA, ZWOJEK SZTYLETOWATY, CIAPOWATOŚĆ, CIEMNOGRÓD, MRÓWKA PÓŁNOCNA, WYRAŹNOŚĆ, PAS MIEDNICOWY, FUNDUSZ MIESZANY, BYLICA SZAROTOWATA, PROPORCZYKOWIEC BŁĘKITNY, ASTER SOULIEGO, KOBIERNIK ARNOLDA, CZERSK, WĘGORZ JAPOŃSKI, PIELĘGNICA ELLIOTA, KĄT DWUŚCIENNY, PŁOĆ KASPIJSKA, SZPONDER, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, HURON, CZIRU, GŁUPTAK GALAPAGOSKI, JASKINNICA CESARSKA, SZAFRAN TURECKI, BRUKSELKA, IRAŃSKI, KONIOWATE, COUNTRY ALTERNATYWNE, WŚCIEKLICA SABULETA, ARCHAICZNOŚĆ, PTASZNIK OGNISTY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, KASZTAN, POPYT NIEELASTYCZNY, KRZYŻODZIÓB, DOBRO KLUBOWE, NOSACZ SUNDAJSKI, OWOCOŻER WSPANIAŁY, OKLAHOMA, MAPA PRZEGLĄDOWA, ARCYDZIĘGIEL LITWOR, HOPLUR OBROŻNY, KOŃ NA PATYKU, GAMBUZJA KROPKOWANA, WIECHLINA ODLEGŁOKŁOSOWA, PRZYZWOITOŚĆ, BOJOWNIK, KACZKI NURKUJĄCE, PRĄTNIK CIENKOSZCZECINOWY, WALEC PARABOLICZNY, TRASZKA GÓRSKA, SANDBOX, STERNICZKA, MAŁOWODZIE, CZOSNACZEK, KUPKÓWKA ASCHERSONA, WYJEC PŁASZCZOWY, ZRZUT, PRANERCZE, STYGIMOLOCH, AMINEK ZĘBODŁUBKA, BĄCZEK ŻÓŁTAWY, SATANISTA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, SZADOK, BIAŁOUCH GÓRSKI, JAMRAJ ZWYCZAJNY, OPONA RADIALNA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, BOCIANIE GNIAZDO, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, BERBER, TANINA, MALANGA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, FILM KATASTROFICZNY, JĘZYK GYYZ, MAJA, SZEŚCIAN, PRAPŁETWIEC MAŁY, PRZYSŁÓWEK, LOGIKA NIEFREGOWSKA, DURNOWATOŚĆ, NIERÓBKA CZARNIAWA, KUKLIK RÓŻNOOWOCKOWY, DŁUŻLIKOWATE, ROSZCZENIE REGRESOWE, KOMBI, PAŁANKA MIODOJAD, OPÓR DROGOWY, JEŻOZWIERZ GRZEBIENIASTY, WARSZTAT STRATEGICZNY, GORYL WSCHODNI, NALEŚNIK, HÄNDEL, PUDOŻ, KREOLKA, BOROWIK PONURY, GATUNEK, GĘŚ BIAŁOCZELNA, JABŁOŃ SARGENTA, RZEŻUCHA WODNA, MEWY, ŁAJDACKOŚĆ, WIDŁOZĄB OKAZAŁY, SZELĘŻNIK, KUMAK WIELKI, KONURA, KRUK, TUJA, JAGODNICA DĘBIANKA, ŻABA CZERWONOUCHA, MARCHEWKA, STYLIKOODWŁOKOWE, POROBNICA, ZARZĄD, TRASZKA WŁOSKA, SUPERNOWA, POTŁUMECZEK KĘDZIERZAWY, FORMA PÓŁTORALINIOWA, WĘŻÓWKA KRĄŻKOLISTNA, SZLACHCIĄTKO, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, ZBIEŻNOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, DROGA APIJSKA, LEKTURA, BIEGUS MAŁY, UHLA PSTRODZIOBA, ŁUSKWIAK ZMIENNY, HUMANISTYKA, REKIN KOLCZASTY, LAMNOWATE, PAPRYKA, NIEDORZECZNOŚĆ, KONGREGACJA, KOJOT, NORMATYWIZM, ŁASKAWCA, LŚNIĄTKA WYTWORNA, GRZEBIUSZKA, GERANOZAUR, OSNOWA GEODEZYJNA, MYSZOWÓR, OŚLICZKA WODNA, MUSZKATELA OKULAROWA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, ALERCE, NIEROZUMNOŚĆ, HELENKA, FORMA, JELONEK BŁOTNY, STRONA CZYNNA, SROKATNIK, ZIMÓWKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, WYBORY PROPORCJONALNE, MOLINEZJA GÓRSKA, RAGLAN, KUZYN, PAZUROGON JEDWABISTY, GŁOWACZ PRĘGOPŁETWY, PIPIL OBROŻNY, GOŁĄBEK CUKRÓWKA, OZDOBNIK, WIECHLINA SPŁASZCZONA, ASTROWCE, JELONEK, MALINOTRUSKAWKA, WĄŻ DIADEMOWY, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, WZGÓREK NASIENNY, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, TATARSKI, DZIELNIK, REKIN POLARNY, MRÓWKOWANIE, INKOHERENCJA, DUJKER CZARNOCZELNY, DELFINY OCEANICZNE, FIZYCZNOŚĆ, KOUTALIZAUR, STARZYK, SUPERKOMBINACJA, MISSOURI, MIODÓWKA MYSZATA, KACZKA CHIŃSKA, DUJKER CZARNOPRĘGI, OSET NASTROSZONY, MANGABA, SER PODPUSZCZKOWY, TUJOWIEC WŁOSKOLISTNY, PILOT, ODWODNIENIE, RZEMLIK, RAK STAWOWY, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, MRÓWKA PNIAKOWA, TYSIĄCZNIK, KROKODYLEK, ALPINIA GALGANT, SZKARADZTWO, GWIZDODZIERZBA, MIAUCZEK ZIELONY, POZOSTAŁOŚĆ, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, ATRAKCYJNOŚĆ, ROGATNIK DIABOLICZNY, FUNKCJONALIZM, OSA POSPOLITA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, BORÓWKA BAGIENNA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, GRANULA, SZCZUROJEŻ FILIPIŃSKI, ŻÓŁW OSTROGRZBIETY, BEWIK, JAMRAJ, RYJÓWKA BIAŁOWIESKA, MANAT RZECZNY, KONDOR, HYDROZOL, UANDERU, MPA, ?PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PHOCOENA SINUS - GATUNEK JEDNEGO Z NAJMNIEJSZYCH WALENI Z RODZINY MORŚWINOWATYCH, RZADKI, UWAŻANY ZA NAJBARDZIEJ ZAGROŻONEGO WYGINIĘCIEM PRZEDSTAWICIELA RZĘDU; JEST ENDEMITEM, ZASIEDLAJĄCYM PŁYTKIE WODY PRZYBRZEŻNE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZATOKI KALIFORNIJSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PHOCOENA SINUS - GATUNEK JEDNEGO Z NAJMNIEJSZYCH WALENI Z RODZINY MORŚWINOWATYCH, RZADKI, UWAŻANY ZA NAJBARDZIEJ ZAGROŻONEGO WYGINIĘCIEM PRZEDSTAWICIELA RZĘDU; JEST ENDEMITEM, ZASIEDLAJĄCYM PŁYTKIE WODY PRZYBRZEŻNE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZATOKI KALIFORNIJSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORŚWIN KALIFORNIJSKI Phocoena sinus - gatunek jednego z najmniejszych waleni z rodziny morświnowatych, rzadki, uważany za najbardziej zagrożonego wyginięciem przedstawiciela rzędu; jest endemitem, zasiedlającym płytkie wody przybrzeżne w północnej części Zatoki Kalifornijskiej (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORŚWIN KALIFORNIJSKI
Phocoena sinus - gatunek jednego z najmniejszych waleni z rodziny morświnowatych, rzadki, uważany za najbardziej zagrożonego wyginięciem przedstawiciela rzędu; jest endemitem, zasiedlającym płytkie wody przybrzeżne w północnej części Zatoki Kalifornijskiej (na 20 lit.).

Oprócz PHOCOENA SINUS - GATUNEK JEDNEGO Z NAJMNIEJSZYCH WALENI Z RODZINY MORŚWINOWATYCH, RZADKI, UWAŻANY ZA NAJBARDZIEJ ZAGROŻONEGO WYGINIĘCIEM PRZEDSTAWICIELA RZĘDU; JEST ENDEMITEM, ZASIEDLAJĄCYM PŁYTKIE WODY PRZYBRZEŻNE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZATOKI KALIFORNIJSKIEJ sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - PHOCOENA SINUS - GATUNEK JEDNEGO Z NAJMNIEJSZYCH WALENI Z RODZINY MORŚWINOWATYCH, RZADKI, UWAŻANY ZA NAJBARDZIEJ ZAGROŻONEGO WYGINIĘCIEM PRZEDSTAWICIELA RZĘDU; JEST ENDEMITEM, ZASIEDLAJĄCYM PŁYTKIE WODY PRZYBRZEŻNE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZATOKI KALIFORNIJSKIEJ. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x