OPŁATA STAŁA, W KTÓREJ NIE BRANA JEST POD UWAGĘ LICZBA ŚWIADCZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPŁATA RYCZAŁTOWA to:

opłata stała, w której nie brana jest pod uwagę liczba świadczeń (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPŁATA STAŁA, W KTÓREJ NIE BRANA JEST POD UWAGĘ LICZBA ŚWIADCZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.192

FILM AUTORSKI, STUPAJKA, ETIOPSKI, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, MĄTEWKA, WODA PODSKÓRNA, PRZAŚNOŚĆ, MILANEZ, MACIERZ NILPOTENTNA, BYLICA SKALNA, PRZODOWNIK PRACY, KONTRAMARKARNIA, MASKA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, MINIVAN, PŁYWAK, BRZUCHORZĘSKA, ROZPACZLIWOŚĆ, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, WONNOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, ISTOTA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, LUSTRZEŃ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, JAGLANKA, REAKCJA OSCYLACYJNA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, WYŁADOWANIE, SZPERACZ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, REWOLWER, DOSTĘP WARUNKOWY, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, NOKDAUN, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, OCZODÓŁ, SYGNIFIKATOR, NAPINACZ, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, MIGRACJA ZAROBKOWA, FRANCUSKOŚĆ, GAMEPLAY, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, CASUS, PĘTAK, PRZENOSKA, GŁUSZYCA, GRAFOMAN, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, NIEDORZECZNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, LAMINAT, NALEŹLINA, ŁAMAGA, OŁTARZYK, SPORTÓWKA, ASESOR SĄDOWY, PENDŻABSKI, JODŁA SYBERYJSKA, ZŁOTA KSIĘGA, SZKARADZTWO, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, PAT LEGISLACYJNY, NIEOKREŚLENIE, PARKIETAŻ PENROSE'A, BIOFLAWONOID, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PERGAMIN, LINEARNOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, WTÓRNIK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, PRZYCZYNEK, NERWY, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, KONWERSJA, ZŁOTOWŁOS STROJNY, NIEAKTYWNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, PINGWIN CESARSKI, APLA, BATALION WARTOWNICZY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, INWALIDA, MAKAK MAGOT, SKRZYNKA, SUKINKOT, TEMPERATURA ABSOLUTNA, CYGAN, BEZCELOWOŚĆ, PŁYN ETYLOWY, KONTO DEPOZYTOWE, RUCH, WODOLOT, RELATYWIZM MORALNY, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, DICKMANN, WOLUNTARYZM, ZAWODOWOŚĆ, PASSIVUM, TRUDNOŚĆ, HISZPANKA, PANŚWINIZM, WIRTUOZERIA, KAPITANIA GENERALNA, SZTURARZ, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, CIAŁO JAMISTE, WYGASZACZ, ABSOLUTYZM, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, OPŁATA KONCESYJNA, DZIEŃ REKTORSKI, BŁONNIK, ZAINTERESOWANY, WYDAJNOŚĆ, SPEKTAKL MUZYCZNY, SYRENA ALARMOWA, IRISH DRAUGHT, KRYTERIUM CAŁKOWE, ORZESZEK ZIEMNY, MSZAK, ROZDANIE, AMFIBIJNOŚĆ, PIEPRZNIK, ZNAK DIAKRYTYCZNY, PRZEDROST, TEREN OTWARTY, WALCOWNIA ZIMNA, KIFOZA, BAZYLIKA MNIEJSZA, KAMIZELKA, ADWOKAT DIABŁA, PAMIĄTKOWOŚĆ, BEDŁKA MUCHOMOR, IDEALNOŚĆ, TURBINA PROMIENIOWA, SIODŁO DAMSKIE, KOMPETENTNOŚĆ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, DEGRESYWNOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ, ROMANSIDŁO, CEL, NAWALANKA, PASTERSKOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, EKSPERT, WĘZEŁ SA, ŻABA RYŻOWA, SHERGOTTYT, ŁAPA, DZIEWICA KONSYSTORSKA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, MARGINESOWOŚĆ, ŻYCIE WIECZNE, SILNIK PAROWY, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, LODOWIEC HIMALAJSKI, NIELICZNOŚĆ, CIAŁKO BIAŁAWE, TREND BOCZNY, KASA POŻYCZKOWA, AŻUR, BRANIE POPRAWKI, EMPIRYZM GENETYCZNY, KAPOTKA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, NIEZALEŻNOŚĆ, TOR, KAMIEŃ OZDOBNY, SOWIZDRZALSTWO, ZWODNICZOŚĆ, TYBETAŃCZYK, POSTĘPACTWO, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, TUZ, NADSCENIE, ZDROWY, TOALETA, DOKTOR, PARALELIZM, POZDROWIENIE, MDŁOŚĆ, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, MADISON, GRAF DWUDZIELNY, RAJD OBSERWOWANY, ZIELONOŚĆ, REFLEKSYWNOŚĆ, SIŁA, BRATNIA DUSZA, DWUDZIESTKA, OJCIEC CHRZESTNY, HAMULEC BĘBNOWY, HOMERYDA, KOMODOR, PAN, UTLENIANIE, MINUTA CISZY, NIECZUCIE, ZACIĘCIE, SZARAK, RACJONALNA IGNORANCJA, POSŁUCH, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, SMARKATA, RAMA, MASA KAJMAKOWA, MŁYNEK DO ODPADÓW, SZKARADNOŚĆ, ŁAPACZ, FASKA, NIEDORÓBKA, ABRAZJA GLACJALNA, KONSUMENT, LOWRY, PCHACZ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, PODKORA, GRECKOŚĆ, ASYMETRYCZNOŚĆ, TARYFA, SYRENI ŚPIEW, PASYWIZM, HIPERFOKALNA, PERFUMA, POŻEGNANIE, CHIŃSKOŚĆ, GRA LOSOWA, LOTNIK, AMIOKSZTAŁTNE, MANAGER, SPRAWNOŚĆ, ONOMASTYKA, PEŁNOROŻCE, LITERATURA WAGONOWA, STYL KOLONIALNY, BEZKLASOWOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CUDACZNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, RADIESTETA, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, WAŁ, DZIURA, SZESNASTKA, FAŁSZYWE ZEZNANIE, WYJĄTEK, KOŁO, PAPLA, DETERMINIZM, CIAPOWATOŚĆ, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, MAGICZNA GÓRKA, ZASIEKI, NIEKORZYSTNOŚĆ, MARKETING POLITYCZNY, RODZIMOŚĆ, PROGRESISTA, ZAPORA OGNIOWA, CHAOS, ŻYWIEC, MŁODZIEŃCZOŚĆ, FUGU, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ŚWIECA, SYNTEZATOR, EFEKT RYGLA, HALSOWANIE, DROZOFILIA, PODUSZKA, TRAWA KANARYJSKA, ZAKRES, ZANOKCICA CIEMNA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, OWOC ZBIOROWY, DISNEY, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, SYSTEM RZECZOWY, PREKLUZJA, KOHEZJA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, POŻAR, NIEWAŻKOŚĆ, MACHINACJA, FUNKCJE ELEMENTARNE, BYŁA, LICZBA PRZECIWNA, PORZĄDNOŚĆ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, SSANIE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, SZPRYCA, ?CIĘGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.192 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPŁATA STAŁA, W KTÓREJ NIE BRANA JEST POD UWAGĘ LICZBA ŚWIADCZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPŁATA STAŁA, W KTÓREJ NIE BRANA JEST POD UWAGĘ LICZBA ŚWIADCZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPŁATA RYCZAŁTOWA opłata stała, w której nie brana jest pod uwagę liczba świadczeń (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPŁATA RYCZAŁTOWA
opłata stała, w której nie brana jest pod uwagę liczba świadczeń (na 16 lit.).

Oprócz OPŁATA STAŁA, W KTÓREJ NIE BRANA JEST POD UWAGĘ LICZBA ŚWIADCZEŃ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - OPŁATA STAŁA, W KTÓREJ NIE BRANA JEST POD UWAGĘ LICZBA ŚWIADCZEŃ. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast