Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POKOLENIE, KTÓRE JEST OBCIĄŻONE UTRZYMYWANIEM DOROSŁYCH DZIECI, NIERADZĄCYCH SOBIE W DOROSŁYM ŻYCIU, I JEDNOCZEŚNIE OPIEKĄ NAD STARSZYMI RODZICAMI, NIERADZĄCYMI SOBIE ZE STAROŚCIĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKOLENIE KANAPKOWE to:

pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 18 lit.)POKOLENIE SANDWICZOWE to:

pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POKOLENIE, KTÓRE JEST OBCIĄŻONE UTRZYMYWANIEM DOROSŁYCH DZIECI, NIERADZĄCYCH SOBIE W DOROSŁYM ŻYCIU, I JEDNOCZEŚNIE OPIEKĄ NAD STARSZYMI RODZICAMI, NIERADZĄCYMI SOBIE ZE STAROŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.341

PRZEJRZYSTOŚĆ, REGULATOR, MANUFAKTURA, ORZEŁ, KASZANKA, PRAWO PUBLICZNE, WARUGA, PORZĄDNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, CZĄSTKOWOŚĆ, NALEGANIE, UMLAUT, LOGOPEDKA, OKULARY SŁONECZNE, KARBUNKUŁ, OGIEŃ, EGZAMIN, ORBITA POLARNA, HALOFIT, NIELOTNOŚĆ, AKT OSKARŻENIA, PROGENITURA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, HEGEMON, SKÓROSKRZYDŁE, MLECZARKA, KADASTER, ANILANA, FETYSZYZM TOWAROWY, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, COLIMA, KOŚCISTOŚĆ, USTRÓJ RODOWY, MOŻLIWOŚĆ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, CYTADELA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, CZAS TERAŹNIEJSZY, DIABEŁ WCIELONY, FAZA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, WEHIKUŁ, SEKSTA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PINGWIN MAŁY, EGOCENTRYZM, GIESSEN, CHEMEX, WIELOBARWNOŚĆ, ZAUROPTERYGI, PREPPERS, CZELADKA, HOMOMORFIZM, AUDYTOR, WYDAJNOŚĆ, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, NIEŻYWOŚĆ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KERMESYT, RZEKOTKA DRZEWNA, MARSALA, GRZECZNOŚĆ, METAFIZYCZNOŚĆ, DIAFTOREZA, ZAKRĘT, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, TOALETA, STĄGIEW, ŻABA RYŻOWA, NIEPOKALANOŚĆ, AKT, MIERNIKOWIEC, ŻYWA LEKCJA, MARCHWIANE RĘCE, MIEDNICZKA, DIONIZYJSKOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, TRAKEN, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, IDEALIZM OBIEKTYWNY, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, KARNICE, ZEN, SINGEL, EKSCESY, SAMOLOT BOMBOWY, MIEJSCE PRACY, ŁOŻYSKOWIEC, CHOMIK AZERSKI, PRZETYCZKA, PORZĄDEK DZIENNY, AUGUSTA, BIOGERONTOLOGIA, PARPOSZ, TABLICA, TONAŻ, LUZACKOŚĆ, OKAZJONALIZM, CHŁAM, FOREMAN, DZIEDZINA EUKLIDESA, JASKIER, ANGIELSKOŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, KORBACZ, KURDUPLOWATOŚĆ, OBCIĄŻENIE, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, WYKRZYKNIK, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, UPRZYTOMNIANIE, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, PRZEWAGA, EDYKUŁ, WIRTUOZERSTWO, LABORATORIUM, KLĄTWA, BORAZON, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, SŁODYCZ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PRZEMIANA POKOLEŃ, IOUIOUE, DODATEK RODZINNY, ARMEŃSKI, ARABSKI, BIEGNIK, EKTENDOMIKORYZA, OUTSIDER, ŚLIZGAWKA, KOPER, EFEKTYWNOŚĆ, SNOBISTYCZNOŚĆ, PODATEK LINIOWY, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, AKTYWNOŚĆ, POLIGAMISTKA, SUPERPRZEBÓJ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ACHAJA, STAWKA AWANSOWA, MASKA, TRÓJKĄT, BAŃKA, MANUFAKTURA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, GOA, KONIEC, PIGWA POSPOLITA, CZUWAK AKTYWNY, SPIERDOLINA, REKOMPILACJA, WROSTEK, BIOLOG MOLEKULARNY, BLOK SOCJALISTYCZNY, ZIARNO, WĘZEŁ, FIZYKA WIELKICH ENERGII, SPRAWNOŚĆ, GRUPA, RĘKA BOSKA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, VINH, CZUB, DOMINATOR, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, PRZYPORA, KERATOPLASTYKA, OGNIWO NALEWNE, MASZYNA SYNCHRONICZNA, PROTISTY, GANZHOU, NIEUCZCIWOŚĆ, TELEWIZORNIA, SZELMA, ŻUBR GÓRSKI, MĄDRALIŃSKI, CIĄG TECHNOLOGICZNY, HIPOKALEMIA, KWAS LIZERGINOWY, PRZEDSCENIE, MAŚLAK, FRYKANDO, WREDOTA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, KONTRDEMONSTRACJA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, FUNKCJA BORELOWSKA, PATAFIAN, CHOROBA ALKOHOLOWA, PIEZOELEKTRYK, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, OKRĘT DOZOROWY, PRZEGRODA, DĄBROWA GÓRNICZA, BOCZEK, PAŁAC, DALARNA, GEOCENTRYZM, PRACOHOLIK, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, KARALNOŚĆ, WRÓBEL POŁUDNIOWY, WIARA, PRZYBUDOWA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, PRZESTRZEŃ STANU, DOGADZANIE SOBIE, ZNAK, BISTRITA, KORAL MADREPOROWY, KOŁOWIEC, PRZESTRZEŃ ORTOGONALNA, NIEPOTRZEBNOŚĆ, ROZTWÓR WZORCOWY, BOMBA WULKANICZNA, FOTOREALIZM, PRZEWROTOWIEC, ILUMINACJA, PRAWORZĄDNOŚĆ, PRZYSADKA, LIST OKÓLNY, PEMNIKAN, DYNAMIKA, PUNKT WĘZŁOWY, KIEM, MAGIEL, TEREN OTWARTY, NOGAJ, GROŹBA KARALNA, CHWOŚCIK BURAKOWY, ZAINTERESOWANA, RODZICIELSKOŚĆ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, SOLUBILIZACJA MICELARNA, GARDEROBIANKA, RZECZ RUCHOMA, RESZTKA, PRAWIDŁO, PRZEWÓD, SZPRYCA, AŁAPAJEWSK, NIEJEDNORODNOŚĆ, SIEWNIK RZUTOWY, BERMUDY, AKTYWNOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, RÓJKA, NIEWYDOLNOŚĆ, OSTROŚĆ, ANTROPOLOGIA, FRYBURG, KSIĘGA PARAFIALNA, PANAMSKA, WYROŚLE, PODSTAWA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PIASZCZYSTOŚĆ, WOREK, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, GRZESZNOŚĆ, BEZSIŁA, ROZDZIALIK, PODAŻ JEDNOSTKOWA, BOŻEK, PANI, JIG, PREFEKTURA MIEJSKA, RETENCJA, ANTYRELIGIA, SUBTELNOŚĆ, PÓŁZAWODOWIEC, GRODZA, POLE STACJONARNE, NOSICIEL, OBŁĘD UDZIELONY, CZEREŚNIAK, SZALEŃSTWO, MALUCZKOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, EMULGACJA, NEWPORT, WYNIOSŁOŚĆ, RUSZT, ŁAŃCUSZEK, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, TANCERZ, OSTROŚĆ, KWAS LIZERGOWY, MŁODA, KAPELUSZ, ZDANIE APODYKTYCZNE, LEGALIZM, MODRASZEK REBELA, AWERSJA DO RYZYKA, WIATROWNICA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, PRZECIWIEŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POKOLENIE, KTÓRE JEST OBCIĄŻONE UTRZYMYWANIEM DOROSŁYCH DZIECI, NIERADZĄCYCH SOBIE W DOROSŁYM ŻYCIU, I JEDNOCZEŚNIE OPIEKĄ NAD STARSZYMI RODZICAMI, NIERADZĄCYMI SOBIE ZE STAROŚCIĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pokolenie kanapkowe, pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 18 lit.)
pokolenie sandwiczowe, pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKOLENIE KANAPKOWE
pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 18 lit.).
POKOLENIE SANDWICZOWE
pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 20 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x