POKOLENIE, KTÓRE JEST OBCIĄŻONE UTRZYMYWANIEM DOROSŁYCH DZIECI, NIERADZĄCYCH SOBIE W DOROSŁYM ŻYCIU, I JEDNOCZEŚNIE OPIEKĄ NAD STARSZYMI RODZICAMI, NIERADZĄCYMI SOBIE ZE STAROŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKOLENIE KANAPKOWE to:

pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 18 lit.)POKOLENIE SANDWICZOWE to:

pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POKOLENIE, KTÓRE JEST OBCIĄŻONE UTRZYMYWANIEM DOROSŁYCH DZIECI, NIERADZĄCYCH SOBIE W DOROSŁYM ŻYCIU, I JEDNOCZEŚNIE OPIEKĄ NAD STARSZYMI RODZICAMI, NIERADZĄCYMI SOBIE ZE STAROŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.509

PĘPEK, POGODNOŚĆ, DELFIN BIAŁOBOKI, ETEZJA, NOMOKRACJA, PRACA, ETYKA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, GOSPODARZ, GIPSORYT, ZASADA DUALNOŚCI, OMIEG GÓRSKI, POLĘDWICA SOPOCKA, CHROPAWOŚĆ, ZABAWA, SPLOT, GŁOWNIA, ANOKSYBIOZA, KALIPSO, MRÓWKA ĆMAWA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, CUKIER LODOWATY, PEŁNIA, KWADRANT, STOSUNEK, COLOMBES, TRENTON, EPIR, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, POROŚL, OPASKA BRZEGOWA, OPERA, PUSTY DŹWIĘK, SAKKHAR, OBRAZ, ACAPULCO, PERKOZ BIAŁOCZUBY, LANGUSTYNKA, WIKT I OPIERUNEK, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, BAŁCHASZ, KONWERTER, EPOS HOMERYCKI, SUPERNATANT, KARALNOŚĆ, FUNKCJA ADDYTYWNA, GUGIEL, CIĄG NIESKOŃCZONY, ADAMETZ, LEASING FINANSOWY, TRANSPARENTNOŚĆ, CNOTA, DOMINATOR, TRASZKA ZWYCZAJNA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, BABKA, PROMIEŃ ALFA, SPAŁA, PANEK, TEMPERATURA ABSOLUTNA, ROZWAŻNOŚĆ, PRINCEPS, DROGA PRZEZ MĘKĘ, LICZBA BRINELLA, MORALNOŚĆ, ŚMIECISKO, SOBÓR, MÓZG, SHERGOTTYT, WĘZEŁ, NAUKA HUMANISTYCZNA, FETHIYE, NIEDOMÓWIENIE, PLAMKA FORDYCE'A, LOT GODOWY, WODOREK, WENESEKCJA, PUCKA, GŁUPKOWATOŚĆ, KLINGA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, NAFTOWNICTWO, PIONEK, PÓŁKOPUŁA, WIDŁOZĘBOWCE, PARADOKS EASTERLINA, LICZBA PRZESTĘPNA, JAMNO, PLUGAWOŚĆ, DZIWNY ATRAKTOR, SZCZWACZ, WŁASNOŚĆ, NABÓJ BOJOWY, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, TAŚMOWY, DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE, FURTH, WSZECHMOC, JALISCO, OWCA CZTEROROGA, WPŁYWOWOŚĆ, MJEIK, OSPAŁOŚĆ, OPIEKUN, LICZBA DOSKONAŁA, OLBIA, OŚMIORNICA, GNIAZDO, HIPNOTYK, TYLCZAK ŁUKOWY, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, AZTREONAM, MASZYNA SYNCHRONICZNA, AJGOSPOTAMOJ, KOSZTORYS INWESTORSKI, ZŁAD, DINGS, PRZEPLOTNIA, POWSTANIE LISTOPADOWE, FATALIZM, OGNISKO, YINGKOU, SEPTYMA, OGNIK SZKARŁATNY, SZTUKA ZIEMI, LOGIKA NIEFREGOWSKA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, GADATLIWOŚĆ, POTOMSTWO, PASKÓWKI, PUNKT OGNIOWY, KUREK, GRABOWIEC, FANO, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, STER, UBOGI, ECCHI, SAMORODNOŚĆ, NADINTENDENT, WYBITNOŚĆ, GRUCZOŁ MLEKOWY, KAPUSTA GŁĄBIASTA, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, KAMERA, KOSA, SYSTEM REPARTYCYJNY, WINA NIEUMYŚLNA, INKOHERENCJA, CIAŁO OBCE, BLEDZIUCH, FAJKA WODNA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, LALKARSTWO, BOCZEK, SZCZĘŚLIWOŚĆ, PENDŻABSKI, PÓŁSIEROTA, PLAKODONTY, RECEPTYWNOŚĆ, POCZDAM, BECHER, ZAPALCZYWOŚĆ, LEKTOR, PASOŻYT, OPÓR DROGOWY, TELEMARK, DYNAMICZNOŚĆ, POGONIEC, PANTEON, PASCHA, NAMOLNOŚĆ, ŻYCIE WIECZNE, PRZEZORNOŚĆ, PRĄD ZAWIESINOWY, KOMPAKTOWOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ, ROZMEMŁANIE, WSPINALNIA, PROJEKTANT, KEIGHLEY, DENOTACJA, KOMAROM, AKTYWA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, UNIONISTKA, BEZLOTKI, HYDROBIOLOGIA, PRZESTRZEŃ WEKTOROWA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, POKOLENIE, PYCHA, AGRESYWNOŚĆ, PIKA, DMUCHANIEC, MIZUNA, ROMANS, FAJERWERKI, MEGALOMANIA, ZNAK, STARTER, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, POLICYJNOŚĆ, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, URLOP MACIERZYŃSKI, CZTEROKROTNOŚĆ, BIEDOTA, WALENCJA, TETRAMER, RUCHLIWOŚĆ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, NÓW, DELFIN, NIEZRĘCZNOŚĆ, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, DWUFAZOWOŚĆ, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ALMIKI, KRÓLESTWO KAMBODŻY, JĘZYK DUŃSKI, WSPINACZKA SPORTOWA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, KRĘGOWIEC, ALMANACH, JAKOŚĆ, ASPIRYNA, SURREALIZM, UPOJNOŚĆ, KAMERTON WIDEŁKOWY, WYNIOSŁOŚĆ, ILO, POŁABSKI, PASKUDNIK, LITERATURA WAGONOWA, BRĆKO, KOMBINACJA LINIOWA, SZTORM, ZIELONA NOC, DROGA KOLEJOWA, HETEROSFERA, JAMBI, KRĘGOWCE, MŁODZIEŻÓWKA, DARNA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, NADZÓR PEDAGOGICZNY, GERMAŃSKOŚĆ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, UTWÓR WKŁADOWY, SILNIK INDUKCYJNY, PODSTACJA TRAKCYJNA, REOSTAT, CHOROBA ZASADOWA, TO COŚ, ŻYDOWSKI PROCENT, PŁUŻEK, WZNIOS, WILUJSK, SYGNAŁ CIĄGŁY, SECESJONISTA, KONCENTRAT POMIDOROWY, ŚWIETLIK, MATEMATYKA STOSOWANA, INDYJSKI, MROK, LEWOSKRĘTNOŚĆ, BUDOWACZ, JOŁOP, MORALNOŚĆ, ZAWRÓT GŁOWY, KRUCHOŚĆ, KOD PREFIKSOWY, ASUAN, PULA, MULTIPLET, ZAPRAWA, ZAGĘSTNIK, ZADZIORNICA WŁOCHATA, PINGWIN MAŁY, NIEMRAWOŚĆ, KOLIDAR, KODOK, WKŁAD, WYCINEK KULI, GACEK SZARY, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, MAMUT POŁUDNIOWY, OPIEKUŃCZOŚĆ, PROSTACKOŚĆ, AVIZO, WYWOŁYWACZ, WYCZERPYWALNOŚĆ, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ARCHITEKTURA MIESZANA, ATAK, BŁONA LOTNA, ?PALENISKO RETORTOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.509 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POKOLENIE, KTÓRE JEST OBCIĄŻONE UTRZYMYWANIEM DOROSŁYCH DZIECI, NIERADZĄCYCH SOBIE W DOROSŁYM ŻYCIU, I JEDNOCZEŚNIE OPIEKĄ NAD STARSZYMI RODZICAMI, NIERADZĄCYMI SOBIE ZE STAROŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POKOLENIE, KTÓRE JEST OBCIĄŻONE UTRZYMYWANIEM DOROSŁYCH DZIECI, NIERADZĄCYCH SOBIE W DOROSŁYM ŻYCIU, I JEDNOCZEŚNIE OPIEKĄ NAD STARSZYMI RODZICAMI, NIERADZĄCYMI SOBIE ZE STAROŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKOLENIE KANAPKOWE pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 18 lit.)
POKOLENIE SANDWICZOWE pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKOLENIE KANAPKOWE
pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 18 lit.).
POKOLENIE SANDWICZOWE
pokolenie, które jest obciążone utrzymywaniem dorosłych dzieci, nieradzących sobie w dorosłym życiu, i jednocześnie opieką nad starszymi rodzicami, nieradzącymi sobie ze starością (na 20 lit.).

Oprócz POKOLENIE, KTÓRE JEST OBCIĄŻONE UTRZYMYWANIEM DOROSŁYCH DZIECI, NIERADZĄCYCH SOBIE W DOROSŁYM ŻYCIU, I JEDNOCZEŚNIE OPIEKĄ NAD STARSZYMI RODZICAMI, NIERADZĄCYMI SOBIE ZE STAROŚCIĄ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - POKOLENIE, KTÓRE JEST OBCIĄŻONE UTRZYMYWANIEM DOROSŁYCH DZIECI, NIERADZĄCYCH SOBIE W DOROSŁYM ŻYCIU, I JEDNOCZEŚNIE OPIEKĄ NAD STARSZYMI RODZICAMI, NIERADZĄCYMI SOBIE ZE STAROŚCIĄ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x