RODZAJ DOŚĆ DUŻEJ BIAŁEJ CEBULI, WARZYWA, KTÓRA JEST CENIONA W KULINARIACH DZIĘKI SWOJEMU DOŚĆ DELIKATNEMU SMAKOWI; CEBULKA ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEBULA PERŁOWA to:

rodzaj dość dużej białej cebuli, warzywa, która jest ceniona w kulinariach dzięki swojemu dość delikatnemu smakowi; cebulka rośliny nazywanej tak samo (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CEBULA PERŁOWA

CEBULA PERŁOWA to:

Allium ampeloprasum var. sectivum - gatunek rośliny uprawnej należący do rodziny czosnkowatych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ DOŚĆ DUŻEJ BIAŁEJ CEBULI, WARZYWA, KTÓRA JEST CENIONA W KULINARIACH DZIĘKI SWOJEMU DOŚĆ DELIKATNEMU SMAKOWI; CEBULKA ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.340

MONSTERA WONNA, ATU, KLESZCZE MIĘKKIE, SZKUDNIK, EMYDOPS, SIAD RÓWNOWAŻNY, GWINT ZŁĄCZNY, AMUR, HIBISKUS, CHMURNOŚĆ, OSTATNI MOHIKANIN, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, PRODUKCJA PIERWOTNA, DZIEŃ, WIELKOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, TEHUELCZEZAUR, ANIOŁEK, WŁAŚCIWOŚĆ, IZOLACJA, RENTIER, HIV, KUC CONNEMARA, OSŁONOWOŚĆ, INTERMEZZO, PEGMATYT, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, OCZERNICIEL, CUKROWIEC, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, MULAT, ASTRODONT, KATEGORIA SŁOMKOWA, NOWINIARZ, OBCIĄŻENIE, SINGIEL, SARNIAK, KLEKOTKA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ANTARKTOPELTA, NASŁUCHOWIEC, KOŃ TROJAŃSKI, MECHANIZM ŚRUBOWY, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, TRATWA RATUNKOWA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, MANTYLA, RUDBEKIA OKAZAŁA, STRUP, KORYTOZAUR, SIEDMIOKROTNOŚĆ, SZAFRAN OKAZAŁY, CUKINIA, KOCIOŁEK, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, ŻACHWY, ZUPAK, RAMA, HIPERPRZESTRZEŃ, PRACZ, FUNKCJA MONOTONICZNA, UDAWACZ, BATERIA UMYWALKOWA, KOPISTKA, METODA PERKALA, BOŻNICA, LICZBA DOSKONAŁA, DORSZ BAŁTYCKI, POZŁOTNICTWO, ELEKCJA VIRITIM, TALENKAUEN, DŻUNGLA, PAŁASZ, POZIOMKA, KOSZT PROSTY, DOKUMENTALISTKA, LINKOMYCYNA, ANALIZA SPEKTRALNA, PRAKTYKANT, PIERNIK, TAPETA, PLUS DODATNI, SOSNA, SMACZLIWKA, LEIOPELMA, TERAPIA POZNAWCZA, CEBULANKA, CZOSNACZEK, ŚCIĘCIE, WSZETECZEŃSTWO, ŁYSKA, PEŁZATKA, DROGA, IMPLIKACJA LOGICZNA, KONFERENCJA, KOSZATNICZKA, OBSERWACJA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, HYKSOS, CZARCIA MIOTŁA, FILM SCIENCE-FICTION, LAMINAT, ŚWIATŁO KOTWICZNE, SYRENA ALARMOWA, PACHCIARKA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, EKSPEDYCJA, NUŻENIEC LUDZKI, SYMARA, DIUSZESA, RYCINA, ZAPRAWA, TEATR TELEWIZYJNY, WIERTNICZY, BARIERA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, GAJNIK, KAMERTON STROIKOWY, DICKENS, NIENORMATYWNOŚĆ, KOKOSZKA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, CATHER, SYRENA OKRĘTOWA, WÓDKA, ŻYWOTNOŚĆ, PRZECIWNICZKA, MARUNA, TRÓJLIST ODGIĘTY, NEGOCJACJA, ANABAENA, TORPEDA AKUSTYCZNA, NIGERZAUR, OKARYNA, ANTAŁ, FLIRCIARKA, PÓŁDYPLOM, KLAUZULA HORNA, KONFIGURATOR, KOIMEK BEZŁODYGOWY, HAUBICA, KRYPTOZAUR, PAŁECZNIK, ANGORA TURECKA, TAPEŻARA, KURATORKA, POWYWRACANIE, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, MYKOHETEROTROF, GWIAZDA ZMIENNA, PRAGMATYCZNOŚĆ, PODUSZKA BERLIŃSKA, TOPIK, SER TWAROGOWY, SEKSOWNOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, JASNOTA GAJOWIEC, LEK ODTWÓRCZY, GAOLIAN, PELHAM, METKA, NUMER, NIEŚWIADOMOŚĆ, ŻURAWINA, BASZTA, FOTOGRAF, POWYWRACANIE, SYSTEM KRAKOWSKI, ORZECH WŁOSKI, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, KARBINADEL, OKREŚLONOŚĆ, BARWA DŹWIĘKU, ODMIANA UPRAWNA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KAMIEŃ OZDOBNY, BASEN, GABLE, SKONTO, SYGNIFIKATOR, PRZEŚCIERADŁO, ŁZAWNICA ŁZY HIOBA, KMINEK INDYJSKI, PIEZOMAGNETYK, TRAKCJA KONNA, TOKUSSA, DWUKOLOROWOŚĆ, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, KAPOTKA, KAPUSTA BIAŁA, CIĄGNIK BALASTOWY, KRĘGOWIEC, WYDERKA, LEWAR, NAWALANKA, ATRAKCJA, PUSZKARSTWO, WARTOŚCIOWOŚĆ, PARANTODON, ESTRADOWOŚĆ, BAR MLECZNY, STRATUS, KMIN RZYMSKI, FILM INTERAKTYWNY, GITARA HAWAJSKA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, HARMONIKA, UT, KARIOLKA, LODOWIEC GÓRSKI, LOGOGRAF, JEZIORO RELIKTOWE, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, MOTYLEK WISETOŃSKI, JĘZYK, PERFUMA, NAIWNOŚĆ, ANTYCYKLON, MAKROPLATA, RZEPICHA LIROWATA, RETORYCZNOŚĆ, SUWNICA MOSTOWA, SIT ŻABI, SKRZYPŁOCZE, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, CLELANDINA, CZOSNEK, PIEC MUFLOWY, DZWONEK, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, PŁETWA, MINIALBUM, STAROŚĆ, PLACEK ZBÓJNICKI, ANTABA, NAPINACZ, DRZEWO CHLEBOWE, EKTOMIKORYZA, DRASTYCZNOŚĆ, BRYKA, KROKUS SIEBERA, KIEROWNIK MUZYCZNY, LIRYKA, TYNKARKA, DŁOŃ, NOSICIEL, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, MINA, CHOROBA GÓRNIKÓW, FELLINI, LICZNIK PRĄDOWY, GAZPACHO, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, KORLAN, OBLADER, FOTOREALIZM, OPARCIE, ZIARNO, JAPOŃSKOŚĆ, ROGATNICA, CHIŃSKOŚĆ, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, BRZANKA, TWARDZIAK, CO, FAB LAB, SŁABEUSZ, ODJEMNA, RAJFURSTWO, KONTRAKT MENADŻERSKI, OSZCZĘDNOŚĆ, CYSTOLIT, PROGRAM, ZORZA POLARNA, SITNIK PŁYWAJĄCY, ZESTAW, FUNKCJA MIERZALNA, KOZIERADKA, BAJEREK, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, AWANTURNICA, RYŻ BASMATI, OBSZAR METROPOLITALNY, IMMUNOGLOBULINA, PŁYWACZ, STRZECHWA, PIŻAMA, JĘZYK ARABSKI, DRYFTER, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ŚWIADEK, GAL, KANTYLENA, PROFUNDAL, ANTYWESTERN, HIPSYBEMA, ?DROBNOUSTEK OBRZEŻONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ DOŚĆ DUŻEJ BIAŁEJ CEBULI, WARZYWA, KTÓRA JEST CENIONA W KULINARIACH DZIĘKI SWOJEMU DOŚĆ DELIKATNEMU SMAKOWI; CEBULKA ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ DOŚĆ DUŻEJ BIAŁEJ CEBULI, WARZYWA, KTÓRA JEST CENIONA W KULINARIACH DZIĘKI SWOJEMU DOŚĆ DELIKATNEMU SMAKOWI; CEBULKA ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEBULA PERŁOWA rodzaj dość dużej białej cebuli, warzywa, która jest ceniona w kulinariach dzięki swojemu dość delikatnemu smakowi; cebulka rośliny nazywanej tak samo (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEBULA PERŁOWA
rodzaj dość dużej białej cebuli, warzywa, która jest ceniona w kulinariach dzięki swojemu dość delikatnemu smakowi; cebulka rośliny nazywanej tak samo (na 13 lit.).

Oprócz RODZAJ DOŚĆ DUŻEJ BIAŁEJ CEBULI, WARZYWA, KTÓRA JEST CENIONA W KULINARIACH DZIĘKI SWOJEMU DOŚĆ DELIKATNEMU SMAKOWI; CEBULKA ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - RODZAJ DOŚĆ DUŻEJ BIAŁEJ CEBULI, WARZYWA, KTÓRA JEST CENIONA W KULINARIACH DZIĘKI SWOJEMU DOŚĆ DELIKATNEMU SMAKOWI; CEBULKA ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x