SYTUACJA, DZIĘKI KTÓREJ DOWIADUJEMY SIĘ, JAKIE COŚ JEST NAPRAWDĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRAWDZIAN to:

sytuacja, dzięki której dowiadujemy się, jakie coś jest naprawdę (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPRAWDZIAN

SPRAWDZIAN to:

specjalnie przeprowadzana kontrola czyichś umiejętności (na 10 lit.)SPRAWDZIAN to:

w procesie dydaktycznym: ćwiczenie, które ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów (na 10 lit.)SPRAWDZIAN to:

praca pisemna, za pomocą której w procesie dydaktycznym sprawdza się wiedzę i umiejętności uczniów (na 10 lit.)SPRAWDZIAN to:

przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, DZIĘKI KTÓREJ DOWIADUJEMY SIĘ, JAKIE COŚ JEST NAPRAWDĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.049

SUNDAJKA, KOŁNIERZ, GANOIDY KOSTNE, LITERATURA FAKTU, GAŁĘZIAK ZBITY, CIAŁO AMORFICZNE, FUNKCJE AMPLITUDY, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, MELISA, GAJNIK LŚNIĄCY, ZBIORKOM, PROCENT PROSTY, PRZEPRÓCH, ORNITOLOG, ZDERZENIE CZOŁOWE, NEPOTYSTA, GUANO, KOŃCOWOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KLISZA, CYTYDYNA, MIEJSKOŚĆ, ODCISK PALCA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, SZCZUDLARZ, CIUCIUBABKA, MACIERZ ZESPOLONA, MILLET, DRASTYCZNOŚĆ, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ZAĆMA POURAZOWA, EGZEKUTORKA, KASJER, PARANOJA PIENIACZA, PRZYJACIEL, EDYKUŁA, WŁÓKIENKO, TUBULOPATIA, PREPOTENCJA, STRÓJ HISZPAŃSKI, FUZJA HORYZONTALNA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, BOROWODOREK, MOTYW, MYDELNICZKA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, GRODZA, ZNAK ZAPYTANIA, JAZ RUCHOMY, KINO AKCJI, LÓD LODOWCOWY, KOMA, SZESNASTKA, SWAR, OPAD, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, PRYNCYPAŁ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, TOR, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, NASKALNIK, ODTWÓRCA, SIEDZISKO, ADMINISTRACJA, JESIOTR BIAŁY, SYMPATYCZNOŚĆ, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, WALKA, MENISK, SPOT, TRZECIE OKO, CHOROBA WERLHOFA, ROMANTYZM, DOJŚCIE, PLUGAWOŚĆ, DWORNOŚĆ, NAPALENIEC, SKANDYNAWISTA, LIRA KORBOWA, MIASTO OGRÓD, SZYMEL, PROKSEMIKA, MORESKA, FOTOWOLTAIKA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, ZASIĄG, OLIMPIADA, POŻAREK, LEK PRZECIWWIRUSOWY, WĄTŁOŚĆ, SMAK, NAUKI O POZNANIU, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, SZKARADNOŚĆ, KRYTYCZKA, SORABISTYKA, ŚMIERDZIEL, UŚMIECH LOSU, PRZEŚCIERADŁO, NACZYNIAK GRONIASTY, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, BRAT SYJAMSKI, ODCHYŁ, GATUNEK ZBIOROWY, FILOSEMITA, WRZAWA, PŁOTEK, ZDJĘCIE STYKOWE, WODA, CIEKAWOŚĆ, WSTRZYMANIE, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, GARBARSTWO, ZAGRANIE, KOMEDIA NISKA, KABARET, AŁMA-ATA, KOMPENSATOR, TENIS, ASYMILOWANIE SIĘ, GIDRAN, HRABIĄTKO, POWŁOKA KONWERSYJNA, KREDYT ZAUFANIA, MIKROTRON, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, DOLICHOCEFALIA, DROGA RZYMSKA, WODOROSÓL, TEATR, INFORMATYKA, POINTER, UPADŁOŚĆ, ABSURD, ŚRODEK MASY, CUDA NA KIJU, LOTERIA PROMOCYJNA, MACIERZ KORELACJI, PROFESJONALISTA, KSIĘGOWA, NAGOŚĆ, RÓWNANIE FUNKCYJNE, ŚLEDZICIEL, POTWIERDZENIE, KĘDZIERZAWKA, PRANKO, UMIEJSCOWIENIE, MOŁOTOW, POSTĘPACTWO, NAWÓJ, OTWARTOŚĆ, SPIRALA HIPERBOLICZNA, PODYPLOMÓWKA, NACECHOWANIE, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, GRZYB NADRZEWNY, LATAWICA, MALARSTWO KATAKUMBOWE, PEGMATYT, GINEKOLOGIA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, INDYWIDUALIZM, PUDEŁKO, UDERZENIE, FUNKCJA BORELOWSKA, PARTNER, STRAŻ OGNIOWA, ANALOG, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, NAWALANKA, ASTRONOMIA POZYCYJNA, KOALA, RĘCZNE STEROWANIE, SZATAN, ZGODNOŚĆ, PRUSY, FOTOKSIĄŻKA, MALAKOZOOLOGIA, FACHMAN, KORWINIZM, TRASZKA SARDYŃSKA, ZACIĘCIE, BAŃKA SPEKULACYJNA, KOLEBKA, STROIK, PRZESTĘPCA, RZEKOTKA DRZEWNA, OZDOBA, OSOWATE, KANCONA, PODPORA, GRZBIETORODY, JELENIOWATE, TEORIA POTENCJAŁU, REALIZM, JUGOSŁOWIAŃSKI, ANALIZA DYSKRYMINACJI, OBIEG PIERWOTNY, TEMPERATURA KELVINA, WINNA, WIEŚ CZYNSZOWA, WYTŁACZANKA, WIEDŹMA, CHLOROHEKSYDYNA, OŚWIETLENIOWIEC, UKŁAD EKLIPTYCZNY, NADNOSIE, OBRZEŻKOWATE, CHOROBA REFSUMA, SELEKCJONER, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, GRZYBEK HERBACIANY, NONSENSOWNOŚĆ, FIZJOPATOLOGIA, KONSYGNATARIUSZ, GOSPODYNI DOMOWA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, PRZENOSICIEL, ŚMIECIOWISKO, PRAKTYCZNOŚĆ, APARAT STEREOSKOPOWY, STRZAŁA KUPIDYNA, ZIEMIA ODNIESIENIA, FAJKA POKOJU, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, KANTORIA, WYLEW, TKANKA STAŁA, OTWÓR WYLOTOWY, ONIRYCZNOŚĆ, KAJMAN OKULAROWY, PUŁAP DYNAMICZNY, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, PARADOKS GIFFENA, JEZIORO EUTROFICZNE, HOMOGENAT, FULMAR ZWYCZAJNY, ARTYSTKA, AGRESYWNOŚĆ, OGŁOSZENIE, DOBB, DENDROMETRIA, WYGRZMOCENIE SIĘ, ROPOMOCZ JAŁOWY, PIASECZNICA, ORGANIZATOR JĄDERKA, DROGA ŻELAZNA, CHALKOGRAFIA, KIESZEŃ, NIEPOWODZENIE, SCHODY, GRUPA, LUZACKOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, WĘDKA, WYRAZISTOŚĆ, PÓJDŹKA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, GEOFIT RYZOMOWY, RĄCZYCA, KOŚLAWIEC, ALDROWANDA, TWIERDZENIE ENGELA, SKOMPROMITOWANY, ASPIRANT, BOCHENEK, HARUSPIK, MAŁODUSZNOŚĆ, LITERAT, FALKONKA, ANARCHISTA, SZYSZAK HUSARSKI, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, OŻYNA, USTNIK, BŁAGANIE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, OWOCNOŚĆ, RELING, ORZEŁ, KATAR KISZEK, TEREN, WYPADEK PRZY PRACY, NEOTENIA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, POMPA POŻARNICZA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ANTYNATURALIZM, AZOT AMONOWY, TEFLON, ROTAWIRUS, WIETNICA, HERMENEUTYKA, OSŁONKA, ?WĄTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.049 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, DZIĘKI KTÓREJ DOWIADUJEMY SIĘ, JAKIE COŚ JEST NAPRAWDĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, DZIĘKI KTÓREJ DOWIADUJEMY SIĘ, JAKIE COŚ JEST NAPRAWDĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRAWDZIAN sytuacja, dzięki której dowiadujemy się, jakie coś jest naprawdę (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRAWDZIAN
sytuacja, dzięki której dowiadujemy się, jakie coś jest naprawdę (na 10 lit.).

Oprócz SYTUACJA, DZIĘKI KTÓREJ DOWIADUJEMY SIĘ, JAKIE COŚ JEST NAPRAWDĘ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA, DZIĘKI KTÓREJ DOWIADUJEMY SIĘ, JAKIE COŚ JEST NAPRAWDĘ. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x