FORMOWANIE WYPOWIEDZI TAK, ABY JEJ TREŚCI ZOSTAŁY ZASUGEROWANE W SPOSÓB UTAJONY, POŚREDNI, ZAWOALOWANY; CHARAKTERYSTYCZNE JEST POSŁUGIWANIE SIĘ M.IN. METAFORĄ, PERYFRAZĄ, SYNEKDOCHĄ, PARABOLĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK EZOPOWY to:

formowanie wypowiedzi tak, aby jej treści zostały zasugerowane w sposób utajony, pośredni, zawoalowany; charakterystyczne jest posługiwanie się m.in. metaforą, peryfrazą, synekdochą, parabolą (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMOWANIE WYPOWIEDZI TAK, ABY JEJ TREŚCI ZOSTAŁY ZASUGEROWANE W SPOSÓB UTAJONY, POŚREDNI, ZAWOALOWANY; CHARAKTERYSTYCZNE JEST POSŁUGIWANIE SIĘ M.IN. METAFORĄ, PERYFRAZĄ, SYNEKDOCHĄ, PARABOLĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.915

ANGLISTYKA, CHOROLOG, REKULTYWACJA, CEDET, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, KOMIN PŁACOWY, ZUCH, BRODAWKA, MAORI, RONDO, DUROMER, OSTROGA PIĘTOWA, SAMOCHODZIARZ, MODRASZEK BAGNICZEK, MÓWNOŚĆ, DZIENNIK, STRONA CZYNNA, PRYMUS, AFRYKANISTYKA, POTĘGA, ELITARYSTA, BOHEMISTYKA, DYDAKTYKA OGÓLNA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, HELIOFIT, HALLOWEEN, HEMOCYT, MYRMEKOLOGIA, UPOŚLEDZONY, KOŚĆ KLINOWA, DOWOLNOŚĆ, KIRGISKI, TWARDA DUPA, BARANEK WIELKANOCNY, PRĄD TĘTNIĄCY, STYL BYCIA, JUDASZ, NIESŁUSZNOŚĆ, PODMIOT ZBIOROWY, MASTYKS ASFALTOWY, FUNT GIBRALTARSKI, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PORTUGALSKI, BUFFETING, MIMETYZM, POKAZ, POŻYCZKOMAT, BEHAWIORYZM, PALEONTOLOGIA, DZIECINNA IGRASZKA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, KALECKI, GRUPA PRZEMIENNA, FLUORESCENCJA, SPÓD, OCEANOTECHNIKA, WĘŻÓWKA, ARC SIN, BŁĘDNIK KOSTNY, IMPUTOWANIE, BRAT POLSKI, NELSON, RAK, KOMORA, KILOMETRAŻ, MUSZKA, BAMBER, DRZEWO ROZPINAJĄCE, USZATKA, CIERNIOPLĄT, LATIMERIOKSZTAŁTNE, NAUKA JAZDY, RYBY, ANTYNATURALIZM, EKONOMIA SPOŁECZNA, ANALIZA CZYNNIKOWA, ZJAWISKO SEEBECKA, MDK, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, DEPOZYT SĄDOWY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, PROMINENT, DESOCJALIZACJA, BRUDNA ROBOTA, FUNKCJA BORELOWSKA, CHAŁTURZYSTA, ANTYMONARCHISTA, OŚMIORNICA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, PRAKRYT, FALA AKUSTYCZNA, SIŁA, FONETYKA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, KONTAKT, SECESJONIZM, THRILLER, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, PAŁAC, GRUBY ZWIERZ, KRZYŻMO, WARAN BEZUCHY, PRZYRA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, SŁUŻBA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, PLUS, ANALOGICZNOŚĆ, RAKOWATOŚĆ, FALA, WOREK, HETEROTROFIZM, KÓZKA, KRÓLEWICZĄTKO, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, CYGAN, NASTAWNOŚĆ, GUZ KULSZOWY, MIKROMIKRON, KASA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, POSTĘPOWANIE, CYBORIUM, LICZBA POJEDYNCZA, TRZON MACICY, WIRULENCJA, BIBLIOTEKA RUCHOMA, SANSKRYT, TROLL, SIEDMIOBÓJ, CZESKI, WYTWÓRCZOŚĆ, PUSZKARSTWO, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, ŁAŃCUSZEK, MORSZCZYNA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ZOOLOGIK, KARBOKATION, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, GŻEL, REGION WĘZŁOWY, ZIARNOJAD, KROK MILOWY, JEDENASTKA, LICZI, ZDZIADZIENIE, TORSJE, ALZACKI, MECHANIKA PRECYZYJNA, ZAMKNIĘTOŚĆ, FARMACJA STOSOWANA, FOLKSDOJCZ, CZESKOŚĆ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, OBŻER, PIRAMIDA FINANSOWA, MINIMALIZM, BYDLĘCTWO, NIELOGICZNOŚĆ, TAMBURA, JĘZYK ROMAŃSKI, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KAMELEON, HIPOTEZA GAI, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PRUSACZKA, NIEZWYKŁOŚĆ, KLIMAKS, SFORMUŁOWANIE, DAMAN, FRANCISZKANIZM, FALKON, PUDŁO, TORFOWISKO WYSOKIE, JĘZYK CHORWACKI, LODRANIT, KUC CONNEMARA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, SILNIK SPALINOWY, BAR, STAGNACJA GOSPODARCZA, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, MILICJA, DISC JOCKEY, ŚWIAT, ASTROSPEKTROSKOPIA, DOLAR ANTARKTYKI, OBIPIĘTA, BUJDA NA RESORACH, KOŃ KABARDYŃSKI, BALSAM, BELWEDER, LUSTRO, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, TUŁACZ, ORTOCENTRUM, APOSELENIUM, KAULIKARPIA, SONDA MOLEKULARNA, CHEMOAUTOTROFIA, CHMURNOŚĆ, ŁAJDACTWO, NAKURWIENIE SIĘ, JEJMOŚCIANKA, APOKRYFICZNOŚĆ, DZIELNA, GÓWNOZJAD, POSTĘPACTWO, RZĄDNOŚĆ, MIKROGRAFIA, REDA, WŚCIEK DUPY, BOCZNIK, THRILLER, STARONORDYJSKI, ZAKUP, ŁOWCZY, KSYLOFON, ACENA BUCHANANA, MUFLA, ROŚLINA KOPALNA, ZACHOWAWCA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, PIERÓG KARELSKI, MAGMA, BEZAWARYJNOŚĆ, KODON NONSENSOWNY, NATURYSTA, PRAGMATYCZNOŚĆ, OPAD, ADAPTACYJNOŚĆ, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ZERO BEZWZGLĘDNE, PRZYCZEPNOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, CZUWANIE, SUPERRAKIETA, JĘZYK WEHIKULARNY, HIPOTEKA, INSTRUMENTALISTYKA, ZWIĄZEK KOMUNALNY, PAWIE OKO, TROPONIMIA, ABROGACJA, IZOMER OPTYCZNY, WKRĘT, EDYKUŁA, GWIAZDA PRZEWODNIA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, GOSPODARKA RABUNKOWA, STRĄGA, WALIDACJA, E-MAIL, PALEOKLIMATOLOGIA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, CYNGIEL, BUŁAT, OZDOBNIK, PARAPETÓWA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, USTNIK, SPÓDNICZKA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, CIUPAGA, BUDOWACZ, POSZKODOWANY, LASECZKA, ROLA, ZŁOTE RUNO, ZŁOŻE GRUNTOWE, PRZEWRÓCENIE SIĘ, TRACICIEL, WARTOWNIK, MAKABRYCZNOŚĆ, AKADEMIA, SAMURAJ, ESTOŃSKI, EKSPERT, MEDYCYNA PRACY, WĘŻÓWKA PALMIASTA, PIERWSZOŚĆ, NYLON, SALA, GNIOTOWCE, ROŚLINA NACZYNIOWA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ROPNIAK, GALICKI, ROZCHWIEJ, GIPSORYT, WESOŁOŚĆ, CZERWOŃCZYK UROCZEK, CHRYSTOFANIA, PŁUG KOLEŚNY, ?ALPINARIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.915 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMOWANIE WYPOWIEDZI TAK, ABY JEJ TREŚCI ZOSTAŁY ZASUGEROWANE W SPOSÓB UTAJONY, POŚREDNI, ZAWOALOWANY; CHARAKTERYSTYCZNE JEST POSŁUGIWANIE SIĘ M.IN. METAFORĄ, PERYFRAZĄ, SYNEKDOCHĄ, PARABOLĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMOWANIE WYPOWIEDZI TAK, ABY JEJ TREŚCI ZOSTAŁY ZASUGEROWANE W SPOSÓB UTAJONY, POŚREDNI, ZAWOALOWANY; CHARAKTERYSTYCZNE JEST POSŁUGIWANIE SIĘ M.IN. METAFORĄ, PERYFRAZĄ, SYNEKDOCHĄ, PARABOLĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK EZOPOWY formowanie wypowiedzi tak, aby jej treści zostały zasugerowane w sposób utajony, pośredni, zawoalowany; charakterystyczne jest posługiwanie się m.in. metaforą, peryfrazą, synekdochą, parabolą (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK EZOPOWY
formowanie wypowiedzi tak, aby jej treści zostały zasugerowane w sposób utajony, pośredni, zawoalowany; charakterystyczne jest posługiwanie się m.in. metaforą, peryfrazą, synekdochą, parabolą (na 12 lit.).

Oprócz FORMOWANIE WYPOWIEDZI TAK, ABY JEJ TREŚCI ZOSTAŁY ZASUGEROWANE W SPOSÓB UTAJONY, POŚREDNI, ZAWOALOWANY; CHARAKTERYSTYCZNE JEST POSŁUGIWANIE SIĘ M.IN. METAFORĄ, PERYFRAZĄ, SYNEKDOCHĄ, PARABOLĄ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - FORMOWANIE WYPOWIEDZI TAK, ABY JEJ TREŚCI ZOSTAŁY ZASUGEROWANE W SPOSÓB UTAJONY, POŚREDNI, ZAWOALOWANY; CHARAKTERYSTYCZNE JEST POSŁUGIWANIE SIĘ M.IN. METAFORĄ, PERYFRAZĄ, SYNEKDOCHĄ, PARABOLĄ. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast