TEMPERATURA NA BEZWZGLĘDNEJ SKALI TEMPERATUR, TJ. NA TAKIEJ SKALI, GDZIE ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEMPERATURA ABSOLUTNA to:

temperatura na bezwzględnej skali temperatur, tj. na takiej skali, gdzie zero jest zerem absolutnym (na 20 lit.)TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA to:

temperatura na bezwzględnej skali temperatur, tj. na takiej skali, gdzie zero jest zerem absolutnym (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEMPERATURA NA BEZWZGLĘDNEJ SKALI TEMPERATUR, TJ. NA TAKIEJ SKALI, GDZIE ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.820

MORŚWIN KALIFORNIJSKI, OPRAWA, TKAŃCOWATE, KANAŁ BURZOWY, TRYNITARIANIZM, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, WANIENECZKA, WYGASZACZ, MONOPARTYJNOŚĆ, WAZONKOWCE, NIEUNIKNIONOŚĆ, TRASZKA GÓRSKA, SŁODYCZ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, MGŁAWICOWOŚĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PORTFEL, ZBIORY ROZŁĄCZNE, KRWIOBIEG, TWARDY OŁÓWEK, TWIERDZA, ŻYCIE WIECZNE, HURTOWNIA DANYCH, KORUPCJOGENNOŚĆ, STAŁA MICHAELISA, ANAEROBIOZA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, TYKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, MODEL, CZAS TERAŹNIEJSZY, CIEŃ, KWAS TŁUSZCZOWY, NOWICJUSZ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, POSZLAKA, SIARCZAN, TWIERDZENIE, KAMPYLOGNATOID, ROZDZIALIK, KASA CHORYCH, POMROWICOWATE, HUBA MAŚLAK, KRĄGLIK, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, KURZYSKO, BOMBA, GRUBIANIN, DOSADNOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, TANCERKA BRZUCHA, LAMPA OBRAZOWA, ZGNIŁOŚĆ, BENTAL, WYDMIKUFEL, SPRAY, NOOB, REFLEKTOR, NIĆ KODUJĄCA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, STADION OLIMPIJSKI, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, SUPERKONTO, MODYFIKACJA, KORZEŃ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, AUTOTEMATYZM, WIRTUOZOSTWO, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, RELIGIA MOJŻESZOWA, POPĘDLIWOŚĆ, WALUTOWOŚĆ, KONTRALT, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, PRAWO OBYWATELSKIE, EKS-KOMUNISTKA, PAY-AS-YOU-GO, RUCHOMOŚĆ, OMIEG ZACHODNI, BEZPARDONOWOŚĆ, TEMPERATURA KRYTYCZNA, TELEMARK, GOLEC, RYZYKO, POŁĄCZENIE WCISKOWE, UWERTURA, SILNIK ELEKTRYCZNY, LIBONEKTES, PIEC ŁUKOWY, SPOT REKLAMOWY, WYNIOSŁOŚĆ, POPRZEWRACANIE, DRZEWO CYTRUSOWE, ŁUPEK SERYCYTOWY, PROTOTYPOWOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, JAŚMINOWIEC WONNY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, TALERZ, DRACHMA, DRZEWO, POLIMODALNOŚĆ, PIERDU PIERDU, NORMATYWIZM, PRZEDWIOŚNIE, KONCERT, TEMPERATURA KELVINA, CHROPAWOŚĆ, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, PODRÓŻNA, OBUSTRONNOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, MĘTNOŚĆ, NAUKA HUMANISTYCZNA, ZARZĄD, JASZCZURKA SARGANTANA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, FEMINIZM, WETERAN, ZIARNO, MINA, ABSURDALNOŚĆ, KUMA, WYRĘBA, PROGRESYWIZM, AKORDEON, CEROWNIA, WRZÓD TWARDY, ZABAWA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, KOLIDAR, ROZMACH, SYSTEM INFORMATYCZNY, ZUCHWAŁOŚĆ, KOCIAK, NADAKTYWNOŚĆ, SZKAPLERZ, AZJATYCKI TYGRYS, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, CZOŁO, NADAJNIK TELEWIZYJNY, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, PLAKODONTY, CHLUBNOŚĆ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, IZONEFA, AKCJA IMIENNA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, SMOLUCH, DOLINA V-KSZTAŁTNA, TEMPERATURA CURIE, MANIFA, MACIERZ NILPOTENTNA, NEWRALGICZNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, MARKETING SKOJARZENIOWY, ATAWIZM, ELEMENT ODSTAJĄCY, DROGA KRAJOWA, OSTROŻNOŚĆ, BLOK ŚMIERCI, UNIWERSYTECKOŚĆ, SKŁADNIK ODŻYWCZY, APROBACJA, RODZINA KATYŃSKA, POLITYKA MIESZKANIOWA, GRUPA ALGEBRAICZNA, WODOPÓJKI, PUNKT DYMIENIA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, BALECIK, ERGOTERAPEUTA, ŁOTROSTWO, KUM, JEŻYNA POPIELICOWA, CHŁODNIA, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, STRATEGIA, MATRYCA STRUKTURALNA, DRZEWO KOSMICZNE, HARMONIJNOŚĆ, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, SZACHY CZTEROOSOBOWE, INIEKCYJNOŚĆ, KUCHNIA MOLEKULARNA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, PATYCZAK, AUTOPARODIA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, POKOLENIE KANAPKOWE, ŁAMACZ LODU, NIEKROPIEŃ, GORZKI RYDZEK, PROSIĘ, SPÓJNIK, BATALION RADIOTECHNICZNY, TEREN ZAMKNIĘTY, SUSZKA, NAWIETRZNIK, MRÓWKA ĆMAWA, SYNONIMICZNOŚĆ, KNAJPIARZ, SPULCHNIACZ, JĘZYK DUŃSKI, TORPEDA AKUSTYCZNA, WILK WORKOWATY, ZEBRA STEPOWA, ZAJOB, KOMUNIA, WPŁYWOWOŚĆ, PODSTAWA, ZGREDEK, AEROZOL, LUZACKOŚĆ, ŚMIESZKA, WIERZCHOŁEK, GRZYB TRUJĄCY, ZACHYLNIK, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, SIODLARNIA, BRAMKA, WYNIKANIE LOGICZNE, CYSTOSTOMIA, AUTSAJDER, SZAROWIPTERYKS, GRZECH, SŁODKA BUŁKA, TOREBKA, STREFA HEADA, JĘZYCZEK, FENKAMFAMINA, OZONOSFERA, BOCZNIK, REKOMPILACJA, ARCHIWALNOŚĆ, DROGA APIJSKA, WARZYWO, ANACHRONICZNOŚĆ, BIAŁA NĘDZA, RAK SZLACHETNY, TYLCZAK ŁUKOWY, KĄPIEL LECZNICZA, NIESTATECZNOŚĆ, MAKRON, MODRASZEK NAUSITOUS, UŁAMEK DZIESIĘTNY, WOLA BOŻA, DZIESIĘCIONOGI, RUSKOŚĆ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, HÄNDEL, ŻARTOWNIŚ, GRZECZNOŚĆ, ROMANS GOTYCKI, PLEŚNIAWKA, DOJRZAŁOŚĆ, COŚ, BIEDACZKA, MIASTOWOŚĆ, LOKAJSTWO, SAMURAJ, KOŃCÓWKA, WSPOMNIENIE, WRZASKLIWOŚĆ, NITROAMINA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PLACEK, CZUBRICA, NATURALIZM, KAMELEON LIŚCIOWATY, MŁODA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, ŁUG, GOLIZNA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, DIU, MAŁOWODZIE, KREMOWOŚĆ, GÓWNOZJAD, CHRONOMETR OKRĘTOWY, BENZYNA OŁOWIOWA, KIERUNKOWOŚĆ, NOWOWIERCA, KECZ, ŻARTOBLIWOŚĆ, WIGONIA, ADIANTUM KLINOWATE, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, PRZENOSICIEL, CECHA PODZIELNOŚCI, CYKORIA KORZENIOWA, SUBSTANCJALNOŚĆ, KARMIDEŁKO, ?SZKŁO WENECKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.820 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEMPERATURA NA BEZWZGLĘDNEJ SKALI TEMPERATUR, TJ. NA TAKIEJ SKALI, GDZIE ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TEMPERATURA NA BEZWZGLĘDNEJ SKALI TEMPERATUR, TJ. NA TAKIEJ SKALI, GDZIE ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEMPERATURA ABSOLUTNA temperatura na bezwzględnej skali temperatur, tj. na takiej skali, gdzie zero jest zerem absolutnym (na 20 lit.)
TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA temperatura na bezwzględnej skali temperatur, tj. na takiej skali, gdzie zero jest zerem absolutnym (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEMPERATURA ABSOLUTNA
temperatura na bezwzględnej skali temperatur, tj. na takiej skali, gdzie zero jest zerem absolutnym (na 20 lit.).
TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA
temperatura na bezwzględnej skali temperatur, tj. na takiej skali, gdzie zero jest zerem absolutnym (na 22 lit.).

Oprócz TEMPERATURA NA BEZWZGLĘDNEJ SKALI TEMPERATUR, TJ. NA TAKIEJ SKALI, GDZIE ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TEMPERATURA NA BEZWZGLĘDNEJ SKALI TEMPERATUR, TJ. NA TAKIEJ SKALI, GDZIE ZERO JEST ZEREM ABSOLUTNYM. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast