RODZAJ OBRÓBKI METALI, DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH, KTÓREJ CELEM JEST TRWAŁA ZMIANA KRZYWIZNY MATERIAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GIĘCIE to:

rodzaj obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych, której celem jest trwała zmiana krzywizny materiałów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GIĘCIE

GIĘCIE to:

badanie sprężystości pręta (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OBRÓBKI METALI, DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH, KTÓREJ CELEM JEST TRWAŁA ZMIANA KRZYWIZNY MATERIAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.650

TUNEL, KOZIOOK, ZASADNOŚĆ, KLASER, ANALOGICZNOŚĆ, METALURGIA, METALIK, RONNE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, LEASING KAPITAŁOWY, FUTALOGNKOZAUR, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ŚWIĘTA KSIĘGA, WIERTACZ, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, SZELMA, TAMARYND, DIAGNOZA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, PROFIL, WOLNOŚCIOWIEC, ABROZAUR, PRZYŁBICA, KONTRDEMONSTRACJA, POZYTYWNOŚĆ, ŁACINA, MIECZOGONY, AUDYTOR, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, PROCA KATAPULTA, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, LAK, OGNIWO WESTONA, LAMINAT, TELEGRAF CHAPPE'A, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, EMAUZAUR, MATCZYNOŚĆ, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, CHOROBA ZASADOWA, SZTRUKS, PŁATKI ZBOŻOWE, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, NEFROSTOMIA, SZANKIER TWARDY, WŁÓKNO SZTUCZNE, REAKTOR GAZOWY, WSPÓLNICTWO, KOŁOWIEC, ZNAMIĘ BECKERA, MINIMALIZM, GIDIA, KORAL MADREPOROWY, SPÓŁKA PUBLICZNA, HYDROFIT, NIEDŹWIEDZIÓWKA, OLEJ SOJOWY, GŁOŚNOŚĆ, CHOBOT, CHOMĄTKO, KUOKA, RODZIMOŚĆ, PANTALONY, MODRASZEK IKAR, RZEŻUCHA, SKŁAD, GRAJCAR, NIEAKTYWNOŚĆ, OKO, GRUBOSKÓRNOŚĆ, PODDANY, REPUBLIKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, TYP, NIECHLUBNOŚĆ, SĘKACZ, ORZECH, BOSS, KOMORA FERMENTACYJNA, SERENADA, SŁAWOJKA, MRÓWKA SMĘTNICA, POLANO, SILNIK DOLNOZAWOROWY, OBOZOWISKO, WALENTYNKA, DWUBARWNOŚĆ, TORTILLA, LOTERIA FANTOWA, UPALNOŚĆ, REDEMPTORYSTA, ÓSEMKA, WIETRZENIE MECHANICZNE, KWADRAT MAGICZNY, SYMETRALNA, ŁOŻE SPRAWIEDLIWOŚCI, SYLOGIZM, ŁOŻE TORTUR, AVOCADO, LEIOPELMA, GŁĘBIK, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, AEROZOL, NALEWKA, TRANSAKCJA SPOT, SPŁACALNOŚĆ, FILOLOGIA SERBSKA, GŁUPKOWATOŚĆ, MMO, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, LIST POLECONY, PLACEK PO ZBÓJNICKU, ROŚLINA CIENIOLUBNA, TONACJA, JEMIOŁA, BEZAN, HOMAR EUROPEJSKI, MONARCHIA DZIEDZICZNA, CAPRICCIO, WYSMUKLICA, DRZAZGA, OSET SINY, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, KANNA, USTERZENIE MOTYLKOWE, WĘZEŁ TKACKI, WALDORAPTOR, HIPERTONIA, SYGNIFIKATOR, GLINIASTOŚĆ, WOJSKO FEDERALNE, CHLOROHEKSYDYNA, PAKU CZARNOPŁETWY, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, INFIKS, ZARADNOŚĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, BLITZ, ARKA, OŚCIEŃ, KORONA CIERNIOWA, EUROLAND, JEZIORO RYNNOWE, ELIPSOIDA OBROTOWA, WEKTOR EKSPRESYJNY, CYKLON, GAŁKA BLADA, PODDAŃCZOŚĆ, PSEUDOARTYSTA, BULANŻERIA, STAROIRLANDZKI, JEDWABIE, POLERKA, ALARM WIBRACYJNY, PRZESTRZEŃ, GUJOT, NIECIEKAWOŚĆ, POWINOWATY, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, SPATODEA, TORPEDA, NIEJEDNORODNOŚĆ, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, ROZMIAR, PANIER, WARIAT, WENESEKCJA, MINA, METODA NAWIASÓW LIEGO, PENTIMENTO, TĘPOZĄB, SZCZUR, PODGRZEWACZ, UKŁAD LOGICZNY, NERWICA WEGETATYWNA, SYMETRALNA, KARTOFLANKA, TELEGRAF OPTYCZNY, PŁYWAK, MAFIA, WODA-WODA, MAZER, ROZMACH, PIŻMÓWKI, BRACHYCEFALIA, RELATYWIZM MORALNY, KOSMATOŚĆ, KASKADA, MURZYSKO, SPREJ, TRWAŁOŚĆ, ŁÓDKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, ODBYTNICA, WĄWÓZ, OBŁÓG, LUSTRZEŃ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PALUDAMENT, MŁOT, BŁONA FOTOGRAFICZNA, WYSYPKA, POJEMNIK, KRYKIET, PEŁNOMOCNICTWO, INICJATYWA PRYWATNA, HAMULEC CIĘGNOWY, GŁUPEK, KRUPCZATKA, PRZYBYSZKA, ANTYCIAŁO, STAWKA AWANSOWA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SZTACHETA, PRAŻAK, NAZWA ZBIOROWA, BURLESKA, SYNEKURZYSTA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KREDYT STUDENCKI, SAGOWNICA, JUFERS, AUTOTEMATYZM, RELACJA PEŁNA, PAL, PIŁA, HAMBURGER, OSKARD, LARYNGOLOGIA, FORMALIZM, KECALKOATL, SINGEL, GÓRALKI, GYROS, KRZEW HENNOWY, KOŚĆ KLINOWA, TRANDOLAPRYL, OWSIANKA, WĘGLIK SPIEKANY, NIECZYNNOŚĆ, ZMIANA, OSNOWA GEODEZYJNA, STENOPELIKS, PERIOD, PŁAWICA, GOLONKA, TEOLOGIA BIBLIJNA, KRASPEDODON, POŁĄCZENIE CIERNE, MEMBRANA, AUTOSZCZEPIONKA, ŚWIETLÓWKA, OPIESZAŁOŚĆ, CENA SKUPU, RÓŻANIEC, ZAPALENIE TARCZYCY HASHIMOTO, SZYBKOZŁĄCZE, SPÓJNIK, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, TARCZA, CHOROBA KUSSMAULA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, MYRMEKOFIL, MARKETING AFILIACYJNY, MARGINES, NADAWCA PUBLICZNY, ARESZT DOMOWY, NIERÓB, PAJACYK, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, ZBROJA BIAŁA, BAKTERIE METANOGENNE, DOKŁADNOŚĆ, SERCE JASIA, PELHAM, EUKALIPTUS, ANTYTETYCZNOŚĆ, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, CHIMICHANGA, PASEK, ZAĆMA NIEDOJRZAŁA, MIĘKKOŚĆ, TANIKOLAGREZ, POWTARZALNOŚĆ, PRZESYP, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, RPG, AZATIOPRYNA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, RODZAJ ŻEŃSKI, ROZBITEK, HODOWLA ZARODOWA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ŁYSIENIE POSPOLITE, PIENIĄDZ TOWAROWY, KŁĘBCZAK, ?ETOLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.650 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OBRÓBKI METALI, DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH, KTÓREJ CELEM JEST TRWAŁA ZMIANA KRZYWIZNY MATERIAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OBRÓBKI METALI, DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH, KTÓREJ CELEM JEST TRWAŁA ZMIANA KRZYWIZNY MATERIAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GIĘCIE rodzaj obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych, której celem jest trwała zmiana krzywizny materiałów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GIĘCIE
rodzaj obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych, której celem jest trwała zmiana krzywizny materiałów (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ OBRÓBKI METALI, DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH, KTÓREJ CELEM JEST TRWAŁA ZMIANA KRZYWIZNY MATERIAŁÓW sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - RODZAJ OBRÓBKI METALI, DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH, KTÓREJ CELEM JEST TRWAŁA ZMIANA KRZYWIZNY MATERIAŁÓW. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x