GITARA, W KTÓREJ DRGANIA STALOWEJ STRUNY UMIESZCZONEJ W POLU MAGNETYCZNYM SĄ PRZEKSZTAŁCANE W ZMIANY NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ PRZETWORNIKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GITARA ELEKTRYCZNA to:

gitara, w której drgania stalowej struny umieszczonej w polu magnetycznym są przekształcane w zmiany napięcia elektrycznego za pomocą przetwornika elektromagnetycznego (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GITARA, W KTÓREJ DRGANIA STALOWEJ STRUNY UMIESZCZONEJ W POLU MAGNETYCZNYM SĄ PRZEKSZTAŁCANE W ZMIANY NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ PRZETWORNIKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.809

MILREJS, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, MAXWELL, SHITSTORM, WTÓRNIK, LOGIKA ZDAŃ, PUŁAP PRAKTYCZNY, SPACJA, ORDYNAT, ROZRUSZNIK SERCA, KAPLICA, PORNOGRAFIA TWARDA, MACIERZ SKALARNA, JUDAIZM, REAKCJA PODSTAWIANIA, PRĄD PRZESUNIĘCIA, AYRTON, GRUPA ABELOWA, LOK AGNESI, MIKROCHIRURGIA, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, TARGI, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, EMOTIKON, PROMIENIOLECZNICTWO, NAOS, SZOSZOŃSKI, NOUMEN, KARETKA REANIMACYJNA, DRGANIA SINUSOIDALNE, ŁÓDŹ PILOTA, BYDLEŃ, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, PAS BARKOWY, WAR, LINIJKA MENNICZA, LINIA, DWUDZIESTA CZWARTA, TEOGONIA, TOR, START ZATRZYMANY, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, MŁOT, BLEŻNIA, FALA AKUSTYCZNA, METROPOLIA, POLITYKA GOSPODARCZA, KAPELUSZ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, FASKA, DWA OGNIE, MOTOR, KOSZT ZMIENNY, KOMORA, PATROLOWIEC, JAZDA, INFLACJA, WSCHÓD, CEPELIADA, POPELINA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CELTA, FOKSTROT, PENTIMENTO, SPECJACJA FILETYCZNA, JESIOTR BIAŁY, STRES, ORZECH KOKOSOWY, SHORT-TRACK, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PARALIZATOR, PRZECIĄGANIE LINY, RESET, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ELEKTRYCZNOŚĆ, PINGLE, MACIERZ ALTERNUJĄCA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, PEJZAŻ, AMFIUMY, FILAKTERIA, GOŁOGŁOWY, WYCISKANIE, EWANIELIA, FILOZOFIA RELIGII, POCISK NADKALIBROWY, PARALAKSA, PŁASZCZ, FIGURA OGRANICZONA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, CAL KWADRATOWY, NÓW, RIGAUDON, TEZA, ŚMIERDZĄCE JAJO, EWOLUCJA KASKADERSKA, NADSCENIE, KONWERTER, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, JEDNOSTKA MIARY, GRYF, KONCERT, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, KAPILARA, KOT, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, WASZA WYSOKOŚĆ, FRAZA NOMINALNA, HARFA EOLSKA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, GENERATYWIZM, ADWOKAT DIABŁA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, DECYWOLT, HEAD HUNTER, MORDOBICIE, KRYTERIUM HURWICZA, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, ODROBEK, HOMOFONIA, ŻÓŁWIE LĄDOWE, WIEŻA PANCERNA, NIEDODMA PŁUC, UDAR, GATUNEK POGRANICZNY, WCZEP, MUFLA, DOMENA PUBLICZNA, POLIMORFIZM, RURA OGNIOWA, DEMOLUDY, AKCELERATOR COCKCROFTA-WALTONA, WILCZE STADO, ZAKRĘT, SLOW-FOX, OPONA BEZDĘTKOWA, PUŁAPKA KREDYTOWA, CZERWONA FALA, PRZEDŁUŻACZ, FOTOWOLTAIKA, SESZELKOWATE, ZBROJENIE, PRACA NAKŁADCZA, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, FEMTOWOLT, MATERIA, CHALKOGRAFIA, LEASING LOMBARDOWY, FARBA OLEJNA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, BATERIA PŁASKA, TOTEM, TRAWLER, BRONA, PILON, MEDYCYNA PRACY, UKŁAD MNOŻENIA, LAMPA SODOWA, PIŁKA RĘCZNA, GAŚNICA HALONOWA, GEOFIT KORZENIOWY, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, KOMÓRKA NERWOWA, CZĄSTKA CIĘŻKA, WOLNY OBSZAR CELNY, AKCJA NA OKAZICIELA, OSIEMDZIESIĄTKA, PUŁAP STATYCZNY, TURBINA PAROWA, UREID, KOLEJKA GÓRSKA, OGÓREK, SOLARKA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, GROMADA, CHOROBA REFSUMA, NAPÓR, WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, JASKINIA LODOWA, TELEFON, LAMPA OBRAZOWA, MILICJANT, PRZEPUKLINA RICHTERA, KUTER TRAŁOWY, URODYNAMIKA, AUTONOMIA REGIONALNA, WYSTRZYGANKA, DIPLODOKI, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, KULTURA LATEŃSKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, DYFTERYT, FAB LAB, FALKA, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, ZGROMADZENIE, FERRIMAGNETYK, DOŻYWOCIE, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ENCYKLOPEDYZM, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, BIAŁORUTENISTYKA, METODA NUMERYCZNA, SZACHY FISCHERA, KUCANY, ŻABKA, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, SFORMUŁOWANIE, CORONET, ELEKTRONOWOLT, LUGER, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, MORENA DENNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, RESZTKA, OBWÓD ELEKTRYCZNY, ARENGA PIERZASTA, WASAL, DIAKONIA, WOLTAŻ, LOTNICTWO, FONDUE SEROWE, ANALIZA PORTFELOWA, PŁONIWOWCE, TRANSAKCJA WIĄZANA, UNIWERSYTET LUDOWY, SPŁASZCZKOWATE, PIKSEL, ZASIADKA, TRAKCJA KONNA, PRZEWÓD GRZEJNY, SURDYNA, REGRESJA PROBITOWA, ŻAL, NADZIEWKA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, PUSTA STRUNA, ARYTMOMETR, MONITORING WIZYJNY, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, CZARNY LUD, KÓŁKO, NERWICA WEGETATYWNA, EKSTRUZJA, TURBINA PROMIENIOWA, DISNEY, ABSURD NAZWOWY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, KANAŁ ŻEGLUGOWY, MASZT, IGŁA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, SIŁY POWIETRZNE, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, KIOSK, KOMETKA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, DYSCYPLINA POKAZOWA, ODLEWARKA, POZYCJA TRENDELENBURGA, RYBA AKWARIOWA, NADAWCA, BLACKJACK, SHOUNENAI, PŁYN NASIENNY, SOCZEWKOWANIE, ROMSKI, IKONOGRAFIA, ZBROJA PEŁNA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ŚWISTUŁA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, GRYF, KANTORAT, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, HORMON STEROIDOWY, AGAR, WALOSZEK, PSYCHODELIK, GRUPA ADDYTYWNA, AORYST SYGMATYCZNY, SUBLIMATOR, PROFILOWANIE, DEFERENT, SÓL KWAŚNA, PREPROCESOR, CIECZ WYCZERPANA, ANOMALNA PERTURBACJA, RATOWNICTWO, POMPA STRUMIENIOWA, PRYMUS, ODKOP, ?KSYLOGRAFIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GITARA, W KTÓREJ DRGANIA STALOWEJ STRUNY UMIESZCZONEJ W POLU MAGNETYCZNYM SĄ PRZEKSZTAŁCANE W ZMIANY NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ PRZETWORNIKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GITARA, W KTÓREJ DRGANIA STALOWEJ STRUNY UMIESZCZONEJ W POLU MAGNETYCZNYM SĄ PRZEKSZTAŁCANE W ZMIANY NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ PRZETWORNIKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GITARA ELEKTRYCZNA gitara, w której drgania stalowej struny umieszczonej w polu magnetycznym są przekształcane w zmiany napięcia elektrycznego za pomocą przetwornika elektromagnetycznego (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GITARA ELEKTRYCZNA
gitara, w której drgania stalowej struny umieszczonej w polu magnetycznym są przekształcane w zmiany napięcia elektrycznego za pomocą przetwornika elektromagnetycznego (na 17 lit.).

Oprócz GITARA, W KTÓREJ DRGANIA STALOWEJ STRUNY UMIESZCZONEJ W POLU MAGNETYCZNYM SĄ PRZEKSZTAŁCANE W ZMIANY NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ PRZETWORNIKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - GITARA, W KTÓREJ DRGANIA STALOWEJ STRUNY UMIESZCZONEJ W POLU MAGNETYCZNYM SĄ PRZEKSZTAŁCANE W ZMIANY NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ PRZETWORNIKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x