UTRATA NAPIĘCIA W TKANKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RELAKSACJA to:

utrata napięcia w tkankach (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RELAKSACJA

RELAKSACJA to:

osiągnięcie odprężenia psychicznego i fizycznego (na 10 lit.)RELAKSACJA to:

powrót układu do stanu równowagi termodynamicznej (na 10 lit.)RELAKSACJA to:

ustępowanie naprężeń w materiale, który został odkształcony (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTRATA NAPIĘCIA W TKANKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 174

KILOWOLT, NIEŁASKA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, HORROR, TROMBOPLASTYNA, ROŚLINIARKA, HISTOPATOLOGIA, ELEKTROSKOP, CHOROBA KUFSA, UTRATA, UKŁAD MNOŻENIA, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, KATAFOREZA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, MINERALIZACJA, REOGRAF, USZCZERBEK, PUCHLINA, ZŁĄCZE PROSTUJĄCE, OGNIWO WZORCOWE, ZAĆMIENIE, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, ROPNIAK, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, IDIOFON, UDAR, MATERIA, WOLTOMIERZ, RELAKSACJA, PUCHLINA WODNA, PETRYFIKACJA, MILIWOLT, RETARDACJA, GITARA ELEKTRYCZNA, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, AMORTYZACJA, PARALIŻ, WTÓRNY ANALFABETYZM, ROZLUŹNIENIE, MIKROWOLT, ODPRĘŻENIE, ŻÓŁTACZKA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, HIPOTONIA MIĘŚNIOWA, LISZAJ PŁASKI, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PRAWO OHMA, ASPIRACJA, ZŁOGI, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, ŚLUZ, GORĄCZKA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, EROZJA GENETYCZNA, ZAPŁON, WOLT, OGRANICZNIK, MOSTEK, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, UTRATA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, CENTYWOLT, STAN SPASTYCZNY, NERWOWOŚĆ, AZYTROMYCYNA, WTÓRNIK, LISZAJ CZERWONY, ZEPSUCIE, HORROR, ZWAPNIENIE, HIPERAKUMULACJA, MILIWOLT, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, HIPOTONIA, KALCYFIKACJA, NAROST, ELEKTROLIZA, KATODA, MEGAWOLT, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, ALBUMINA, ZGINIĘCIE, GALVANI, WOLT, PRÓBNIK NAPIĘCIA, MIĘKNIĘCIE, BEZWŁAD, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, HORMON TKANKOWY, KWAS GIBERELINOWY, SILNIK OBCOWZBUDNY, ROPA, PANTOGRAF, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, TERAZOSYNA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, GIGAWOLT, DEKAWOLT, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, RELAKSACJA, STRATA, DEPIGMENTACJA, MANOMETRIA, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, PIKOWOLT, WOLT, KENOTRON, ODRĘTWIENIE, OMDLAŁOŚĆ, DZIELNIK NAPIĘCIA, AMNEZJA, ELEKTROINSTALACJA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ŚLEPOTA, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, BIEGUN ELEKTRYCZNY, POWIELACZ NAPIĘCIA, WZNIOS KAPILARNY, WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, JUMPSALING, DECYWOLT, FAZA, GROBOWA CISZA, ŚLUZAK, STRESIK, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, TERAWOLT, FEMTOWOLT, KILOWOLT, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ODWAPNIENIE, CHIRURGIA MIĘKKA, KATHARSIS, ŚMIERĆ CYWILNA, ZNIKNIĘCIE, RELAKSACJA, HORROR, BIAŁKOMOCZ FIZJOLOGICZNY, GILBERT, MIĘKNIENIE, RELAKSACJA, NAPIĘCIE ROZKŁADOWE, DELFINIAK, AMNEZJA DYSOCJACYJNA, OPERACJA, PRZEPIĘCIE, AKALKULIA, WYSIĘK, SPADEK NAPIĘCIA, KRWOTOK, BLACKOUT, ABWOLT, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, IRRADIACJA, STRES, MIKRODELECEJA, WODA KAPILARNA, POWROTNY ANALFABETYZM, ŚLUZ ROŚLINNY, HEMICELULOZA, LĘK, PRZEWÓD OPONOWY, HEKTOWOLT, CHEMIA, OGRANICZNIK, NANOWOLT, PATOMORFOLOGIA, PRZEJĘCIE, BIOPOTENCJAŁ, FALOWNIK NAPIĘCIA, KINO AKCJI, ?STABILITRON.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTRATA NAPIĘCIA W TKANKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTRATA NAPIĘCIA W TKANKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RELAKSACJA utrata napięcia w tkankach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RELAKSACJA
utrata napięcia w tkankach (na 10 lit.).

Oprócz UTRATA NAPIĘCIA W TKANKACH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - UTRATA NAPIĘCIA W TKANKACH. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x