SZTYWNOŚĆ, UTRATA CZUCIA W JAKIEJŚ CZĘŚCI CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODRĘTWIENIE to:

sztywność, utrata czucia w jakiejś części ciała (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODRĘTWIENIE

ODRĘTWIENIE to:

bierne poddawanie się czemuś, brak woli lub sił do działania (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTYWNOŚĆ, UTRATA CZUCIA W JAKIEJŚ CZĘŚCI CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.846

ZBOCZENIE, ŁASKOTKI, HEGEMONICZNOŚĆ, HESPEROZAUR, AUTOTOPAGNOZJA, WIRTUOZERIA, KOCIOŁEK, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, ŚWIERK KŁUJĄCY, ŚMIERĆ, TIRET, WOTUM ZAUFANIA, DONATELLO, KROCZE, PLENUM, AJENCJA, WENTYL, PERTURBACJA, ZDRADA, PAKARANA, ACHAJA, MARIIŃSK, STRUP, KANGNAZAUR, MANIERA, STREFA POŻAROWA, TRANSGRESJA, PSZCZOŁA KRAIŃSKA, ROZPRZA, BAINOCERATOPS, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, TYP MEZOMORFICZNY, BRAT, BIELICE, NIEŁASKA, OKLAHOMA, BINARNOŚĆ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, MOMENT PĘDU, WIRTUOZERSTWO, STYGOFIL, CZOŁÓWKA, STRONNOŚĆ, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, PODEJŹRZON MARUNOWY, KAROLINA, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, EROZJA GENETYCZNA, BOHOR, CONCERTO GROSSO, ODSZCZEPIEŃSTWO, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, WADA WZROKU, BRACHYPODOZAUR, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, NIBYJAGODA, ELEW, ZWÓJEK, JASKINIA LODOWA, CHITYNA, CHOROBA RUBARTHA, WF, WIŚNIEWO, KORZEŃ, RYNNA SYFONALNA, FLAGRUM, STANDARDZIK, VADEMECUM, TYSIĄC, KOMISJA SELEKCYJNA, UCHAL, KLAMERKA, DUBNO, ROPNIAK, JELEŃ WIRGIŃSKI, MAPUTO, WOLE OKO, STAŁOŚĆ, GURJEWSK, LAKTOGLOBULINA, PIŁOGON, MECHANIKA STATYSTYCZNA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, RÓWNIK, POTENTAT, PARAMAGNETYZM, CZASOWNIK FRAZOWY, KRYPTOZAUR, AMUNDSENA, AMPLIFIKACJA, STYMULACJA, SKRZYDŁO, STANOWISKO, RUDYMENTY, NERW ŻUCHWOWY, SZKUTNICTWO, RODZAJ MĘSKI, UBARWIANIE, BRODA, OSTROGONY, CIEMNIACTWO, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, ŁAMANIEC, PŁOMIEŃ, PEDEL, SZURPEK POWINOWATY, MASWERK, OPUSZKA PRĄCIA, ROZPAD, ANTARKTOPELTA, GERANOZAUR, KIEŚ, MYJKA, DEPTAK, RŻEW, TROJACZEK, MEGALOPOLIS, RETOZAUR, KRUCHOŚĆ, DZIEWICA NORYMBERSKA, SECESJONIZM, UJŚCIE GARDŁOWE, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, POŁYSK, HANYS, INDIANA, INKAS, KODA, UGHELLI, FILOLOG, ZMIANA, SYNKOPA, CHMIELOGRAB, KINA, APSYDA, ATLETA, DRYBLING, MIESZEK, KAJDANY SKEFFINGTONA, LUZYTANOZAUR, ŻÓŁW KROPKOWANY, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, SOLARIUM, POMAGIER, ANTROPOTOMIA, DEMONSTRACJA, NOGA, SUSEŁ WASHINGTONA, NIELUDZKOŚĆ, JARZYNKA, ASNEN, STRUNOWIEC, SUPINACJA, NAPÓR, WOREK TRZEWIOWY, NARD, WICELIDER, WEZWANIE, ABROZAUR, ŻYWY POMNIK, PERGAMON, KAONAR, FILAR, POŁAĆ, WYGIB, CZUDZJAWR, ARKAŁYK, ZDANIE PODRZĘDNE, MANIERYZM, DOBUDÓWKA, BANK DOMICYLOWY, DRENAŻ, SKOLEKS, NOMINALIZACJA, CIAŁO, FAŁSZYWA POLĘDWICA, PION, PERYHELIUM, PAŃSTWO KATAR, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, KARACZAJ, VERMONT, GRUPOWICZKA, UZALEŻNIENIE, KLĘK PROSTY, BAJKAŁ, POMNICZEK, REGUŁA ALLENA, STATUS, WYCHOWANIE FIZYCZNE, STROBOSKOPIA, PRONACJA, PAS, RATA BALONOWA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, MINUSIŃSK, FOTEL ROZKŁADANY, KAŃSK, OPOZYCJA, MECHANIKA, ALABAMA, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, ŁUK ZĘBOWY, ŚWIDER, PLENUM, OŻWIOWATE, KOLEPIOCEFAL, SKLEPIENIE NIECKOWE, PERYASTRON, STROIK PODWÓJNY, BUDULEC, SASZETKA, DUPAL, CESAR, KAMELEON, CZANY, GAZELA RUDOCZELNA, PERYGEUM, TWARDÓWKA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, OMDLAŁOŚĆ, MISTRZ, LAVALLEJA, WOŁŻSKI, CZERSK, PRZEMYSŁ LOTNICZY, IWATA, HIDŻAZ, JASZCZURKA KRYMSKA, FRAJER, PUPCIA, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, SZURGOT, CHITYNA, ŚWINIA, POLIMORF, RUCH PRECESYJNY, ŚLEPOTA, WIELOKROTNOŚĆ, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, PILATES, POLĘDWICA, ZAKONNIK, CZARNA WDOWA, PRACA WYJŚCIA, PUCHLINA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, HYDROLAT, KOŁNIERZ, ORGANIZM, CZASOWNIK FRAZALNY, MIKROPACHYCEFALOZAUR, UKŁAD, POWIERNICTWO, WŁOCHACZ, PROPRIOCEPCJA, PLANETARIUM, HESJA, CZERWONAK MAŁY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ARTYSTKA, KORUPCJOGENNOŚĆ, WOŁCHOW, BAŁASZOW, KASZUBKA, PALUSZEK, GEORGIA, ROZSZERZENIE CIAŁA, CZŁONY, DALOA, WIERTŁO CYLINDRYCZNE, MEKLEMBURGIA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, AKROSOM, ADRIANOPOL, BOKI, PRZECIWSTAWIENIE, ZANUWE, ABLUCJA, CIĄGOTY, PROZELITA, CZABAN, SKŁADAK, WIENIEC, TRÓJPOLÓWKA, LEMUR KATTA, KRYZA, FAZA KSIĘŻYCA, MCCHETA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, LIS POSPOLITY, KURLANDIA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, STARA ŚPIEWKA, PRĘŻNOŚĆ, URAZ, BRZOSKWINKA, ?ATLASKOPKOZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.846 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTYWNOŚĆ, UTRATA CZUCIA W JAKIEJŚ CZĘŚCI CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTYWNOŚĆ, UTRATA CZUCIA W JAKIEJŚ CZĘŚCI CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODRĘTWIENIE sztywność, utrata czucia w jakiejś części ciała (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODRĘTWIENIE
sztywność, utrata czucia w jakiejś części ciała (na 11 lit.).

Oprócz SZTYWNOŚĆ, UTRATA CZUCIA W JAKIEJŚ CZĘŚCI CIAŁA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - SZTYWNOŚĆ, UTRATA CZUCIA W JAKIEJŚ CZĘŚCI CIAŁA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x