DEMODEX FOLLICULORUM - PASOŻYTNICZY GATUNEK ROZTOCZA; DŁUGOŚĆ JEGO CIAŁA WYNOSI 0,3-0,4 MM, PRZY CZYM SAMIEC JEST MNIEJSZY OD SAMICY; ROZTOCZ JEST ROBAKOWATO WYDŁUŻONY, O OBŁYM KSZTAŁCIE CIAŁA, BIAŁAWY LUB ŻÓŁTAWY, Z DŁUGIM WTÓRNIE PIERŚCIENIOWATYM ODWŁOKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NUŻENIEC LUDZKI to:

Demodex folliculorum - pasożytniczy gatunek roztocza; długość jego ciała wynosi 0,3-0,4 mm, przy czym samiec jest mniejszy od samicy; roztocz jest robakowato wydłużony, o obłym kształcie ciała, białawy lub żółtawy, z długim wtórnie pierścieniowatym odwłokiem (na 14 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DEMODEX FOLLICULORUM - PASOŻYTNICZY GATUNEK ROZTOCZA; DŁUGOŚĆ JEGO CIAŁA WYNOSI 0,3-0,4 MM, PRZY CZYM SAMIEC JEST MNIEJSZY OD SAMICY; ROZTOCZ JEST ROBAKOWATO WYDŁUŻONY, O OBŁYM KSZTAŁCIE CIAŁA, BIAŁAWY LUB ŻÓŁTAWY, Z DŁUGIM WTÓRNIE PIERŚCIENIOWATYM ODWŁOKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.579

MINY, NOŚNIK DANYCH, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, GĘSIÓWKA EGIPSKA, WŁADZA USTAWODAWCZA, OGIER, ŚWISTAK Z VANCOUVER, KAPUŚCIANA GŁOWA, KUKIEŁKA LESSOWA, REGIONALISTYKA, KOSTRZEWA GÓRSKA, LUDZKIE ZOO, BASKINA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ŻÓŁW IBERYJSKI, PRZYPAŁ, POSZEWKA, MLEKO, POLICJA, ELEKTROWNIA WIATROWA, SUPERNOWOŚĆ, MUSZLA KLOZETOWA, NIEDOMYKALNOŚĆ, TYRAŃSTWO, ZESTAW KINA DOMOWEGO, PULWERYZATOR, NIECHLUBNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, KLINIKA ODWYKOWA, TRANSLACJA, KARTOFEL, METAJĘZYKOWOŚĆ, CHOCHOŁEK, KLESZCZAK AZJATYCKI, KOZA PIERWOTNA, SOLISTA, GŁOS DORADCZY, PRAWO RYNKÓW, TRZMIEL SZEŚCIOZĘBNY, DYRYGENTURA, DZIWACZKA ARLEKIN, NOSOROŻEC WĄSKOPYSKI, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, PRANIE MÓZGU, PRZYCZYNEK, ŚWIECA, UNDEAD, KONSYSTORZ, NOWELIZACJA, KALINA, WARIACJE, KARETA, POMUCHLA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, ZAGARNIĘCIE MIENIA, DŁUGOSZYJ FROELICHA, SKOCZEK AZJATYCKI, LANGSAT, KOMPENSATOR, HARCAP, CIĄGUTEK, EGIDA, AKOLITA, ORLICZKA MIECZOWATA, PENDŻABSKI, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, PROSTOMYŚLNOŚĆ, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, UBOGOŚĆ, BEZROBOCIE AGRARNE, KONFEDERACJA KANADY, DOCHTÓR, ŹREBAK, LIST, CIĄG, ZACNOŚĆ, PANI, SZKIC TOPOGRAFICZNY, STOS, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, OBŁOK SREBRZYSTY, RESTRYKCJA, BYSTRZYK SŁONECZNY, ASSAPAN, ŚCIANA, INTERPRETACJA, GŁOWICA BOJOWA, GAMA, BRĄZOGŁÓWKA PRĄŻKOWANA, LEADER, SEROKONWERSJA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, BRANŻA, OWSICA WIECZNIE ZIELONA, BAZA EROZYJNA, RETORSJA, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, ZAPYCHACZ, ARTYSTKA, IRGA POMARSZCZONA, AZALIA, WSPÓŁMAŁŻONEK, SALCESON, KUPA, LIS MORSKI, EURYTMIA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, PREZENTER, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, KALANDER, KLUCZ, ZMAGANIA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, STRZAŁKA MAŁA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, SEMAFOR, KWAS NAFTENOWY, OBIEKT, KINO, ŻÓŁW RZECZNY, KAPISZON, COMBER, SZABER, AMUR, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, PARTIA, EMISJA, CZAPLA PURPUROWA, EKOSFERA, PLAMA, LODÓWKA, DOVE, OSZCZĘDNOŚĆ, GEKON KONCERTOWY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, FUNDUSZ MIESZANY, SZELMA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, DZIABA, EKONOMIA, JEDNOLITOŚĆ, PROSTOŚĆ, WOLUNTARYZM, KINKIET, ESTER, DRZEWO ŚWIATA, KOŚLAREK, DEWELOPER, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, MALTA, EUDIMORFODON, BASEN ARTEZYJSKI, RUCH PRZYSPIESZONY, CIĄGOTY, MYSZOSKOK WIELKI, ZATWARDZENIE, GANC EGAL, SZKARADA, DRASTYCZNOŚĆ, JĘZYCZEK, BUŁKA MONTOWA, BABINIEC, KOŁOMNA, FILM OBYCZAJOWY, KOLCZATKA AUSTRALIJSKA, STOKŁOSA JAPOŃSKA, KOPULACJA, SŁODKA BUŁKA, PŁÓD, KARTA WIZYTOWA, MELFALAN, KACZKA CZERNICA, BIAŁOSTEREK ZIELONY, SZPEKUCHA, SKRZYDŁO, ROBOTA GÓRNICZA, SOSNA COULTERA, NIĆ, BARWNOŚĆ, DOWÓD, AMORFIZM, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, IZOTERMIA, TEKSZLA, MŁOT, ROZGRZEWACZ, PARTIA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KARDIOKRYNUM OLBRZYMIE, CEZURA, FARMAKOTERAPIA, TAWROSZ, MASŁO, NEURON PIRAMIDOWY, AUTOTRANSFUZJA, SIKA, MISKA, ANORAK, BYSTROŚĆ, FIZJONOMIKA, SPLOT, KOSTUR, PRZYWRA, WOJSKOWY, PRZYNALEŻNOŚĆ, TRAWERS, DZIWNY ATRAKTOR, TAROCISTKA, BÓBR EUROPEJSKI, WEKTOR SWOBODNY, IMPAST, PRAWO TALIONU, BEZCELOWOŚĆ, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, ZAPRAWA, CZERPAK, ZADEK, SADZANKA CESARSKA, ZIELONE, ANALITYKA MEDYCZNA, SPINAKER, APROBATA, CZERWONA PORZECZKA, WIĄZANIE, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, STOKŁOSA MIOTŁOWA, FAWOREK, BAKARDŻ, PORWAK LODOWCOWY, KAZARKA NADOBNA, FAKTOR, PIENIĄDZ LOKALNY, SKRZEK, BARWY, ŻYWOTNIK POŚREDNI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, DWUDZIESTY PIĄTY, OBUNOGI, CEBULA ZWYCZAJNA, ODRĘTWIENIE, ALTERNATA, TURKUĆ, KURS, OKRES INTERGLACJALNY, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, MATECZNIK, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, CZUCIE MIĘŚNIOWE, REKLAMA, TROGON GÓRSKI, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, POKAZOWOŚĆ, SZCZĘK ORĘŻA, OZDOBNICA WIĘKSZA, BLUZG, OKRZOS, WCIĄGARKA, WYJEC PŁASZCZOWY, INWEKTYWA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SŁUCH ABSOLUTNY, GONDOLA, BLISKOZNACZNIK, OREAS, SONOMETR, RYFT, FALAFEL, OZONEK, OBSŁUGA, ŚWIATŁA DROGOWE, TENOR, PROWINCJA, PROFANATORKA, RELIKT, MRÓWNIKOWATE, STOPA NARZUTU, KASZYCA, WODOWANIE, FEROMON, DZIERZYK ZAROŚLOWY, BOCIAN CZARNY, DINAR, KAWOWIEC, DELFINEK MALAWI, TURAK TĘCZOWY, POSTĘPOWANIE, RADAR DOPPLEROWSKI, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, SZALONA GŁOWA, BARANECZEK, LOTOS, CHWALCA, MIŚ, ANOLIS ZIELONY, PODATEK, KARMIDEŁKO, ?MONITORING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DEMODEX FOLLICULORUM - PASOŻYTNICZY GATUNEK ROZTOCZA; DŁUGOŚĆ JEGO CIAŁA WYNOSI 0,3-0,4 MM, PRZY CZYM SAMIEC JEST MNIEJSZY OD SAMICY; ROZTOCZ JEST ROBAKOWATO WYDŁUŻONY, O OBŁYM KSZTAŁCIE CIAŁA, BIAŁAWY LUB ŻÓŁTAWY, Z DŁUGIM WTÓRNIE PIERŚCIENIOWATYM ODWŁOKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DEMODEX FOLLICULORUM - PASOŻYTNICZY GATUNEK ROZTOCZA; DŁUGOŚĆ JEGO CIAŁA WYNOSI 0,3-0,4 MM, PRZY CZYM SAMIEC JEST MNIEJSZY OD SAMICY; ROZTOCZ JEST ROBAKOWATO WYDŁUŻONY, O OBŁYM KSZTAŁCIE CIAŁA, BIAŁAWY LUB ŻÓŁTAWY, Z DŁUGIM WTÓRNIE PIERŚCIENIOWATYM ODWŁOKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NUŻENIEC LUDZKI Demodex folliculorum - pasożytniczy gatunek roztocza; długość jego ciała wynosi 0,3-0,4 mm, przy czym samiec jest mniejszy od samicy; roztocz jest robakowato wydłużony, o obłym kształcie ciała, białawy lub żółtawy, z długim wtórnie pierścieniowatym odwłokiem (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NUŻENIEC LUDZKI
Demodex folliculorum - pasożytniczy gatunek roztocza; długość jego ciała wynosi 0,3-0,4 mm, przy czym samiec jest mniejszy od samicy; roztocz jest robakowato wydłużony, o obłym kształcie ciała, białawy lub żółtawy, z długim wtórnie pierścieniowatym odwłokiem (na 14 lit.).

Oprócz DEMODEX FOLLICULORUM - PASOŻYTNICZY GATUNEK ROZTOCZA; DŁUGOŚĆ JEGO CIAŁA WYNOSI 0,3-0,4 MM, PRZY CZYM SAMIEC JEST MNIEJSZY OD SAMICY; ROZTOCZ JEST ROBAKOWATO WYDŁUŻONY, O OBŁYM KSZTAŁCIE CIAŁA, BIAŁAWY LUB ŻÓŁTAWY, Z DŁUGIM WTÓRNIE PIERŚCIENIOWATYM ODWŁOKIEM sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - DEMODEX FOLLICULORUM - PASOŻYTNICZY GATUNEK ROZTOCZA; DŁUGOŚĆ JEGO CIAŁA WYNOSI 0,3-0,4 MM, PRZY CZYM SAMIEC JEST MNIEJSZY OD SAMICY; ROZTOCZ JEST ROBAKOWATO WYDŁUŻONY, O OBŁYM KSZTAŁCIE CIAŁA, BIAŁAWY LUB ŻÓŁTAWY, Z DŁUGIM WTÓRNIE PIERŚCIENIOWATYM ODWŁOKIEM. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x