GWIAZDA, KTÓRA JEST JEDNYM Z ETAPÓW ŻYCIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW GWIAZD, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE W PEWNYM MOMENCIE GWAŁTOWNIE ZWIĘKSZA SWOJĄ JASNOŚĆ, A PO KILKU TYGODNIACH LUB MIESIĄCACH STAJE SIĘ PRAWIE NIEWIDOCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUPERNOWA to:

gwiazda, która jest jednym z etapów życia niektórych rodzajów gwiazd, charakteryzująca się tym, że w pewnym momencie gwałtownie zwiększa swoją jasność, a po kilku tygodniach lub miesiącach staje się prawie niewidoczna (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GWIAZDA, KTÓRA JEST JEDNYM Z ETAPÓW ŻYCIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW GWIAZD, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE W PEWNYM MOMENCIE GWAŁTOWNIE ZWIĘKSZA SWOJĄ JASNOŚĆ, A PO KILKU TYGODNIACH LUB MIESIĄCACH STAJE SIĘ PRAWIE NIEWIDOCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.654

TEORIA GALOIS, KONODONT, ANODA, ROZŁÓG, TAFTA, PUB, FUNKCJA AKTYWACJI, AUDIENCJA GENERALNA, ANTHEM TRANCE, PERCEPAN, ABORCJONISTKA, ZAPASY, DONICZKOWCE, MERYTORYKA, HALIBUT, MYŚLENIE MAGICZNE, CZUJKA, ZAPRUCIE SIĘ, WYRĄB, ŁYCZAK MUSZLOWY, SKAZA MOCZANOWA, RAK SYGNAŁOWY, KOLONIA, ANONEK, SUFFOLK PUNCH, IZONIAZYD, MALOWANIE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, JĄDRO, CAŁKA PIERWSZA, GEOPATIA, DIAFANOSKOPIA, ZNACHOR, ZJAWA, MEGALNEUZAUR, MARCÓWKA, ZŁOTA RENETA, POŻAREK, HURMA, WIEDENKI, INTERMEZZO, BALZAK, TRAWERS, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, PRZEWODNICA, ROLA, CYC, WARZELNICTWO, STEK, ANTYGWAŁTY, PASTERSKOŚĆ, MAG, WARNIK, AMANT, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, TWIERDZENIE MAYA, CANCA, SILNIK OBCOWZBUDNY, PAN STOP, STEK, WAŁKARZ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ARC SIN, LEK ANKSJOLITYCZNY, DROGA BEZPRZETARGOWA, EKSPERT, CIENKI BOLEK, IMPAST, PRZEPRAWA, DOBROĆ, LANDO, SYNANTROPIZM, RADIO TAXI, BAR MLECZNY, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, HIPOPOTAM, APSYDA, PARTIA ROSYJSKA, ODPÓR, FRANCUZ, SIWERT, METALOPROTEINA, NISZA, MŁAKA, ZBIÓR, KOMISARZ WOJSKOWY, ANOMIA, POSTĘPOWANIE, NASYCALNIA, MATRYKUŁA, SZEŚCIAN, SERENADA, CHOROBA BUSCHKEGO, JAWNOŚĆ, BURZA, SURFAKTANT, PŁYWACZ, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, DWUTLENEK SIARKI, ALARM, FAŁD, ANKIETA PERSONALNA, KOMBUCZA, PRASOŁ, UMOWA HOTELOWA, OBRĘCZ, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, CZASZA, KARTA TYTUŁOWA, NIEUCHRONNOŚĆ, KORDYT, ALGOL, MNICH, BICIE CZOŁEM, STOPKA, NOCEK ORZĘSIONY, BAMBUS, FRANCA, WYWIAD, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, CHWILÓWKA, HAMLETYZM, ŻEGLARZ JACHTOWY, LICZBA NIEWYMIERNA, KPINA, HASZTAG, SŁODKA BUŁKA, NOWINKARSTWO, CENTRUM, ZAUROPSYDY, DZIKI ZACHÓD, TRZYNASTKA, ASTROBIOLOGIA, WYRZUT SUMIENIA, WCINKA, ELEKTROLUMINESCENCJA, DOOM METAL, STOLIK, PROTETYKA, DZBANEK DO ŚMIETANY, RAMA KOMUNIKACYJNA, IMPERATOR, AKCES, FAŁD GŁOSOWY, KŁADKA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, OSTATNIE PODRYGI, PIRYDOKSAL, OSTROWIANKA, OPINIA, STRĄCZYNA, KALCYFIKACJA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, MOTOR, PIERŚ, UBRANIE OCHRONNE, KOLORY PAŃSTWOWE, FILOLOGIA CHORWACKA, SKAFANDER, JELEŃ SCHOMBURGKA, PRZESYP, GOGUŚ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, TORNADO SATELICKIE, FILOLOGIA, WIEŚ, KOŃCÓWKA, BICIE PIANY, LIMETA, BERBEĆ, KOMORNICZKA, ROZKOSZNIACZEK, KROATYSTYKA, HALO, SIŁOWNIK, FLUID, WĄŻ, GRYMAŚNICA, MĄKA, POLIFONIA, WZORNIK, MADISON, PION, DZIECKO EPOKI, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, BÓL, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, AUSZPIK, ETER, RODODENDRON, PAPROTNIK KOLCZYSTY, KINOTEATR, ESTRAGON, SACHARYD, METALMANIA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, REAKCJA PODSTAWIANIA, WARZYWO, UWAŻNOŚĆ, APIANUS, SŁUŻBA, CELEBRACJA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, OKRUCH, PRAWO, JAZ, BUCHTA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, UZNAWALNOŚĆ, ŁAKNIENIE SPACZONE, CIELĘ, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, TERYTORIUM MANDATOWE, OBIETNICA WYBORCZA, KURATOR, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, PIEPRZÓWKA, PARZYSTOŚĆ, SKLEP WARZYWNY, ANGLEZOWANIE, MOIETY, SWETER, AMBRAZURA, BIEDRONKA, CELTYJKA, SONAR, KSIĘŻULO, SERCE, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, STECHIOMETRIA, ODRUCH KOLANOWY, PLATYNOWA PŁYTA, BULDOG, PASZTET, LUDOBÓJSTWO, CHŁODZENIE ABLACYJNE, WSZYSTKOŻERCA, AZYDOTYMIDYNA, KANDYDEMIA, BABUŚKA, WOLUMEN OBROTU, WSIOK, MAŁA GASTRONOMIA, KAŁMUK, SATELITA SZPIEGOWSKI, NIZAM, BRUDAS, EGZAMIN POPRAWKOWY, FACHOWOŚĆ, FOSA, JARZĘBINA, LAWOWANIE, KLASA, OSKARŻENIE, PARAPECIK, MARTIN, MNISZEK, ZAGNIEŻDŻENIE, MIANOWNIK, WOREK, KONTRASYGNATURA, CZARNA KARTKA, PASTA, ANTARES, OKRZOSEK, PREPROCESOR, ADAGIO, SZKODNIK, POSKROMICIEL, SZARPAK, KARKÓWKA, KOPARKA CHWYTAKOWA, RZYGACZ, BARETKA, LOGIKA DEONTYCZNA, CZEPOTA GAMBIR, STRZAŁA KUPIDYNA, PAMPA, PRZYLEPA, SEROCZEŃ, SKINNY, MEANDER, PULPIT, PRZECIER, GRUCHOT, DOZOROWIEC POGRANICZA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, DZIEŃ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SZKOŁA, ŻARNIK, MANIERKA, KONKURENCJA, ZRZESZENIE, JĘZYK, SIODŁO JUCZNE, LORD, OFIAKOMORFY, ?BOTULIZM PRZYRANNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.654 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GWIAZDA, KTÓRA JEST JEDNYM Z ETAPÓW ŻYCIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW GWIAZD, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE W PEWNYM MOMENCIE GWAŁTOWNIE ZWIĘKSZA SWOJĄ JASNOŚĆ, A PO KILKU TYGODNIACH LUB MIESIĄCACH STAJE SIĘ PRAWIE NIEWIDOCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GWIAZDA, KTÓRA JEST JEDNYM Z ETAPÓW ŻYCIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW GWIAZD, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE W PEWNYM MOMENCIE GWAŁTOWNIE ZWIĘKSZA SWOJĄ JASNOŚĆ, A PO KILKU TYGODNIACH LUB MIESIĄCACH STAJE SIĘ PRAWIE NIEWIDOCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUPERNOWA gwiazda, która jest jednym z etapów życia niektórych rodzajów gwiazd, charakteryzująca się tym, że w pewnym momencie gwałtownie zwiększa swoją jasność, a po kilku tygodniach lub miesiącach staje się prawie niewidoczna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUPERNOWA
gwiazda, która jest jednym z etapów życia niektórych rodzajów gwiazd, charakteryzująca się tym, że w pewnym momencie gwałtownie zwiększa swoją jasność, a po kilku tygodniach lub miesiącach staje się prawie niewidoczna (na 9 lit.).

Oprócz GWIAZDA, KTÓRA JEST JEDNYM Z ETAPÓW ŻYCIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW GWIAZD, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE W PEWNYM MOMENCIE GWAŁTOWNIE ZWIĘKSZA SWOJĄ JASNOŚĆ, A PO KILKU TYGODNIACH LUB MIESIĄCACH STAJE SIĘ PRAWIE NIEWIDOCZNA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - GWIAZDA, KTÓRA JEST JEDNYM Z ETAPÓW ŻYCIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW GWIAZD, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ TYM, ŻE W PEWNYM MOMENCIE GWAŁTOWNIE ZWIĘKSZA SWOJĄ JASNOŚĆ, A PO KILKU TYGODNIACH LUB MIESIĄCACH STAJE SIĘ PRAWIE NIEWIDOCZNA. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x