NAJDŁUŻSZA RZEKA NA ZIEMI (WEDŁUG INNYCH ŹRÓDEŁ NAJDŁUŻSZA JEST AMAZONKA I TA WERSJA POJAWIA SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ W NOWYCH OPRACOWANIACH), KTÓRA PŁYNIE W ŚRODKOWEJ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ AFRYCE PRZECINAJĄC WSZYSTKIE STREFY KLIMATYCZNE KONTYNENTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIL to:

najdłuższa rzeka na Ziemi (według innych źródeł najdłuższa jest Amazonka i ta wersja pojawia się coraz częściej w nowych opracowaniach), która płynie w środkowej i północno-wschodniej Afryce przecinając wszystkie strefy klimatyczne kontynentu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIL

NIL to:

krój pisma drukarskiego (na 3 lit.)NIL to:

wielka rzeka w Afryce (na 3 lit.)NIL to:

rzeka w Kairze (na 3 lit.)NIL to:

płynie przez stolicę Egiptu (na 3 lit.)NIL to:

płynie przez kraj piramid (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJDŁUŻSZA RZEKA NA ZIEMI (WEDŁUG INNYCH ŹRÓDEŁ NAJDŁUŻSZA JEST AMAZONKA I TA WERSJA POJAWIA SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ W NOWYCH OPRACOWANIACH), KTÓRA PŁYNIE W ŚRODKOWEJ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ AFRYCE PRZECINAJĄC WSZYSTKIE STREFY KLIMATYCZNE KONTYNENTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.856

MIĘSO, KOD PASKOWY, EFEKTYWNOŚĆ, PASZTETOWA, SEMITA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, FRYBURG, KONTRAST NASTĘPCZY, STYL JOŃSKI, WĘŻOWIDŁO, BOROWIK WILCZY, WAZONKOWCOWATE, WOLANT, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, DIZAJNER, BLEDZIUCH, POTWÓR, ZĘBY NOWORODKOWE, WĘŻÓWKA PALMIASTA, NIEDOTYKALSKI, JATKA, LEGITYMISTA, DWA ŚWIATY, OSTROŚĆ, DZIELNICOWY, WODA POWIERZCHNIOWA, PAKA, SMAR, CZEREŚNIAK, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, EKRAN, HYBRYD, PANEWKA, NAUKI O ZIEMI, PIES RODZINNY, KAPUŚCIANA GŁOWA, HEKSAPTYK, MIEDZIORYTNICTWO, WYJĄTEK, SZACHY SZYBKIE, TRÓJCA, AMAZONKA, CECHOWNIA, NULLIPARA, MIESZALNIK, BEZROBOCIE JAWNE, PARZYSTOKOPYTNE, TŁO, TRUSIĄTKO, TELLURIUM, SZUANGMIAOZAUR, OBOZOWISKO, PRZECZULICA SKÓRNA, FOREMKA, DERP, PODWÓJNY TROCHEJ, EUCHARYSTIA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, ORZEŁ WSCHODNI, PASTA DO ZĘBÓW, FARBKA, ORDYNARNOŚĆ, AKADEMIA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, METODA ZERO-JEDYNKOWA, SPŁATA BALONOWA, PRACOWNIK LEŚNY, FITOGEOGRAFIA, JĘZYK WĘGIERSKI, ZWIERZĘ KOPALNE, SZALEŃSTWO, TOCZYSKO, SARDANA, SUPERRAKIETA, POPŁUCZYNA, EKSPATRIANTKA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, ANGELOLOGIA, SKORUPIAKI, ZIELENICE WŁAŚCIWE, PRAKTYKA, ŚMIECIARZ, PAZUROGON PRĘGOUDY, WYDMUCH, MYDELNICZKA, KRWAWNIK POSPOLITY, HERBATA CZARNA, SENSOWNOŚĆ, NIEOCZEKIWANOŚĆ, XOF, KURZ, GRZEBACZ, LEKTURA, NARÓD, BIOMETRYKA, REKIN FOREMKOWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, NIEPOPRAWNOŚĆ, SENS, WIGILIA, OSOWSKI, MIŁOŚĆ, POBIAŁKA, CZAS, KLINOLIST, KANTOŃSKI, ODGŁOS, PLATFUS, NOWY JORK, STOPIEŃ, POWAB, KANCEROGEN, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, POŻYCZKOMAT, CONCEPT ART, EKSPARTNER, NIEUCHRONNOŚĆ, PUB, LEMING GRENLANDZKI, ALKIERZ, ŚWIATŁO DZIENNE, PLAZMA, DEALPACK, RYBY MORSKIE, BARCZATKA GŁOGOWICA, KORMOFITY, GNIAZDO, NALOT, WIEŻA CIŚNIEŃ, SOLANKA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, STOSUNEK, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, REKTYFIKACJA, CESARSTWO TRAPEZUNTU, SZWABIA, DYNAMIKA, BOREWICZ, ANTAŁEK, SPADOCHRONIARZ, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, CWAJNOS, MLECZAJ LEPKI, DWUDZIESTA CZWARTA, KROK SKRZYŻNY, SEKSISTOWSKOŚĆ, SEPTYMA, GŁUPKOWATOŚĆ, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, DRZEWIAK RUDY, GOSPODARKA RABUNKOWA, FONDUE CZEKOLADOWE, SŁOWOTWÓRSTWO, REFLUKS, MŁYNOWNIA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, SAMOOBRONA, POPYCHADŁO, KONGRES WIEDEŃSKI, HAMULEC CIĘGNOWY, USTRÓJ NIEWOLNICZY, MAFIJNOŚĆ, WYCIĄG TALERZYKOWY, ORGANIZM MODELOWY, STAWIDŁO, GLOSA, JĘZYK INDIAŃSKI, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, DORADA, OSĄDZICIEL, DZIELNIK, CHOROBA MÜNCHMEYERA, AMAZONETKA, ŁUSKOWCE, SZKŁO ORGANICZNE, JATKA, MATRONA, UKROP, MAKI, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, DROGA ŻELAZNA, MATCZYNOŚĆ, ANONEK, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, SEN NA JAWIE, TRYUMFATOR, ŁASKAWCA, OCHLAPUS, ŻÓŁW KASPIJSKI, LEASING KAPITAŁOWY, EKSMĄŻ, PIŁA, GŁOWNIA, ŁUSKWIAK ZMIENNY, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, MUŁ, PISMO FONETYCZNE, KAROLINGOWIE, BULDER, KLUCZ SZWEDZKI, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, FILOLOGIA POLSKA, PRAWO PUBLICZNE, KWARTET SMYCZKOWY, SKUPISKO, SZTUBACKOŚĆ, GŁOS PIERSIOWY, KECZUA, SAMOZAPALENIE SIĘ, PLASTYCZNOŚĆ, STRONA BIERNA, PRZEDMURZE, EUROCENTRYZM, ZARAZA MOROWA, REAKCJA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, OBWAŁ, OSESEK, SILOS RAKIETOWY, PRZEDNÓWEK, PRZESYP, DRENAŻ, SYMETRIA, CIASTO DROŻDŻOWE, SOGDYJSKI, BURSZTYNNIK, KOTWICA ZAPASOWA, KIERKI, REWANŻ, BIBLISTYKA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, WIĄD RDZENIA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, ANTROPONIMIA, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, NIEUŻYWALNOŚĆ, BĄBELEK, EMANACJA, PEDIATRIA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, STAW OSADOWY, DOMINATOR, SEJM, TYŁOZGIĘCIE MACICY, WIBROAKUSTYK, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, KUKIEŁKA, KCIUK NARCIARZA, ZAKRES ZNACZENIOWY, TAPIROWATE, TERRINA, FAŁSZYWY PROROK, GRUPA ADDYTYWNA, SZCZUPŁOŚĆ, KRATA, E-MAIL, AKCJA, ZASADA DUALNOŚCI, POCHŁANIACZ, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, KRZYWA ELIPTYCZNA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, CZEMPIONKA, ŻABA RYŻOWA, NADBUŻE, KROATYSTYKA, RZEKA AUTOCHTONICZNA, STATYKA, MISSOURI, ANTYCYPACJA, TOWARZYSZ PANCERNY, WARIACJA, KONWENT, KRYZYS, EKLIPTYKA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, UWAGA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, TRANSKRYPCJA, DELACJA, KRĘTOROGIE, MECHANIK, DŻEZ, NARWALOWATE, STALÓWKA, ZABAWA, PUNKT TRIANGULACYJNY, LOOP, NUMERANT, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, IMPLIKACJA LOGICZNA, DRZEWOŁAZ MALARSKI, STOPKA, PAPROCIE, BOCIAN SIODLASTY, AYER, HEADHUNTER, MIERNIKOWCOWATE, ?AMAZONKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.856 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJDŁUŻSZA RZEKA NA ZIEMI (WEDŁUG INNYCH ŹRÓDEŁ NAJDŁUŻSZA JEST AMAZONKA I TA WERSJA POJAWIA SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ W NOWYCH OPRACOWANIACH), KTÓRA PŁYNIE W ŚRODKOWEJ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ AFRYCE PRZECINAJĄC WSZYSTKIE STREFY KLIMATYCZNE KONTYNENTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJDŁUŻSZA RZEKA NA ZIEMI (WEDŁUG INNYCH ŹRÓDEŁ NAJDŁUŻSZA JEST AMAZONKA I TA WERSJA POJAWIA SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ W NOWYCH OPRACOWANIACH), KTÓRA PŁYNIE W ŚRODKOWEJ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ AFRYCE PRZECINAJĄC WSZYSTKIE STREFY KLIMATYCZNE KONTYNENTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIL najdłuższa rzeka na Ziemi (według innych źródeł najdłuższa jest Amazonka i ta wersja pojawia się coraz częściej w nowych opracowaniach), która płynie w środkowej i północno-wschodniej Afryce przecinając wszystkie strefy klimatyczne kontynentu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIL
najdłuższa rzeka na Ziemi (według innych źródeł najdłuższa jest Amazonka i ta wersja pojawia się coraz częściej w nowych opracowaniach), która płynie w środkowej i północno-wschodniej Afryce przecinając wszystkie strefy klimatyczne kontynentu (na 3 lit.).

Oprócz NAJDŁUŻSZA RZEKA NA ZIEMI (WEDŁUG INNYCH ŹRÓDEŁ NAJDŁUŻSZA JEST AMAZONKA I TA WERSJA POJAWIA SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ W NOWYCH OPRACOWANIACH), KTÓRA PŁYNIE W ŚRODKOWEJ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ AFRYCE PRZECINAJĄC WSZYSTKIE STREFY KLIMATYCZNE KONTYNENTU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - NAJDŁUŻSZA RZEKA NA ZIEMI (WEDŁUG INNYCH ŹRÓDEŁ NAJDŁUŻSZA JEST AMAZONKA I TA WERSJA POJAWIA SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ W NOWYCH OPRACOWANIACH), KTÓRA PŁYNIE W ŚRODKOWEJ I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ AFRYCE PRZECINAJĄC WSZYSTKIE STREFY KLIMATYCZNE KONTYNENTU. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast