ZAZNACZAJĄCY SIĘ U WIELU ZWIERZĄT PODZIAŁ CIAŁA NA SZEREG PODOBNIE UKSZTAŁTOWANYCH ODCINKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METAMERIA to:

zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METAMERIA

METAMERIA to:

segmentacja, podział ciała zwierząt dwubocznie symetrycznych wzdłuż głównej osi na szereg mniej lub bardziej niezależnych morfologicznie i fizjologicznie odcinków (metamerów) o powtarzającym się, pierwotnie podobnym planie budowy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAZNACZAJĄCY SIĘ U WIELU ZWIERZĄT PODZIAŁ CIAŁA NA SZEREG PODOBNIE UKSZTAŁTOWANYCH ODCINKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.882

OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, KANAŁ, BŁONA MIĘŚNIOWA, METR NA SEKUNDĘ, PARAGENEZA, WĘGIEŁ, MIASTO UMARŁYCH, KOLORYT LOKALNY, ŚLUŻNIA, DREWNO WCZESNE, DZBANEK DO ŚMIETANY, KOMPLEKS, PLATFORMÓWKA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, KONFESJONAŁ, PODPAŁ, PSYCHIATRYK, GRAMATYK, FILEMON CIEMNY, CHŁONIAK, SKOCZKOWE, PERIODYK, RUSAŁKA, LITRÓWKA, STROIK, MIECH, JĘZYK ŻYWY, ALFABET ŁACIŃSKI, PEDOGENEZA, ZAPALCZYWOŚĆ, BICZ SZKOCKI, POCZUCIE WINY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, INWAZJA, NIESTOSOWNOŚĆ, SITAR, PIASKOWNICA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, BIEGANINA, KOJEC, EFEKT DOPPLERA, WYSPA KONTYNENTALNA, OBLITERACJA, RUMUŃSKI, KANADYJSKI CUTTING HORSE, GRUCZOLAKORAK, SZTUCZNA INTELIGENCJA, GALAKTOLIPID, PAS, FUTRO, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, FTYZJOLOGIA, RANA SZARPANA, SPŁATA, ROŚLINA, DERMATOLOGIA, TRÓJKĄT, FLĄDRA, AMFIBIA, TŁOK, PYTAJNIK, DRUH, NOTARIUSZ, DOŚWIADCZENIE, LAWINA GRUZOWA, ŚWIECIDEŁKO, RUCH RELIGIJNY, KAWA MIELONA, WYŻYNKA, BACKGROUND, GŁADKOMÓZGOWIE, EWANIELIA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ESPERANTYSTA, EKLIPTYKA, PRZERABIACZ, WĘZEŁ ZATOKOWY, KONTRGAMBIT GIANUTIO, RAKI, KONDENSATOR DOSTROJCZY, DIAPAUZA LETNIA, HERBATKA, KRĄŻENIE DUŻE, CHONDRYT, SUFFOLK PUNCH, TAMILSKI, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, PODKŁAD, BANANA SPLIT, PAPROĆ, PRZYĆMIENIE, BARCIAK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, WYBIJACZ, VAT, SZKŁO Z MURANO, ALBUMIK, RYNEK WTÓRNY, KOMBINACJA ALPEJSKA, ELOKWENCJA, KURTYNA WODNA, AFILIACJA, OŚCIEŻNICA, JASNOWIDZ, REKLAMOWIEC, BALANSJER, INSTRUMENT SZARPANY, MŁYN, FILOGENETYKA, PROTUBERANCJA, KOLEJKA METRA, HISTERYK, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SYSTEM PREZYDENCKI, GEREZY, HIGIENA ZWIERZĄT, PORÓD OPÓŹNIONY, NACISKANIE, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, KOSZT KONTROLI, LISOWCZYK, ZWARCIE, KORSYKAŃSKI, INŻYNIERIA TKANKOWA, GRAF PŁASKI, MISIACZEK, NIETYPOWOŚĆ, KORPUS NAWOWY, SPAWALNIK, SZCZENIĘ, ROZWÓRKA, PARTIA KATALOŃSKA, OPRYSZCZKA, STYL MOTYLKOWY, ETNOLINGWISTYKA, CHOROBA UHLA, WSCHÓD, PISMO, PRĄD FARADYCZNY, FILOLOGIA SERBSKA, ANONEK, OXFORD, TOŃ, CHOROBA CAROLEGO, STANCA, TRZYDZIESTKA, RYNEK HURTOWY, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, PETRYFIKACJA, TĘTNICA SKRONIOWA, PALLASYT, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ODMIANA UPRAWNA, DALEKOWIDZTWO, SĘKACZ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, RODGERS, GROMBELARD, BAHAMY, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ZAMIENIALNOŚĆ, TEMPERATURA ROSY, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, RYZYKO INWESTYCYJNE, MONOCENTRYZM, FOTEL OBROTOWY, SMERFETKA, EPIZOOTIOLOGIA, KIESZONKA SKRZELOWA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, INTERAKTYWNOŚĆ, CHWOST, NASOSZNIK TRZĘŚ, RODNIK, FILOLOGIA NIEMIECKA, UCHWYT, IMIESŁÓW BIERNY, FILAKTERIE, KAGU, TRANSFUZJOLOGIA, KOSTIUMERNIA, SIEDEMDZIESIĄTKA, DOLA, ZODIAK, ZAKŁADKA, PERYASTRON, MYSZ WERTYKALNA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, STATYSTYKA OPISOWA, ŻYWIENIE ZWIERZĄT, ŚWIĘTOKUPCA, BIFURKACJA, DRYBLAS, KAPILARA, NIEZADOWOLENIE, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, SUKA, TONIĘCIE, FIGURA, ZACHOWAWCZOŚĆ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MYJNIA, GEOLOGIA NAFTOWA, CHMURA WARSTWOWA, GARNIZON, KLEJARZ, STAROŻYTNICTWO, PRYMATOLOGIA, TELEWIZJA, DECYMA, GRZYB ATOMOWY, INLET, ALARM SZALUPOWY, KORYTO, PULSACJA, DRZEWOSTAN NASIENNY, ZRZĄDZENIE LOSU, KARTUSZ, SZPACHLARZ, RADIOMECHANIK, ANTYIMPERIALISTA, GNIAZDKO, STULENIE USZU, DOROSŁOŚĆ, WYLEW, GRAFIK, LUSITANOZAUR, MUSICAL, WARIACJA, BILDUNGSROMAN, ATAK, RESORTACJA GENOWA, CYBERPANK, ŚWIATEŁKO W TUNELU, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, BALKONIK, POŻYWIENIE, KLOPS, NIEUCHRONNOŚĆ, RASZKA, BIAŁORUSZCZYZNA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, ŁAWA, GRZEBIENIARZ, JAPOŃSKI, KARETA, PREMIA GÓRSKA, STRATEG, WYWROTKA, FATALIZM, PERIODONTOLOGIA, SPIĘCIE, KOŃ PRZEWALSKIEGO, STYL FORMULARNY, TEMPERATURA ZAPŁONU, HODOWLA, EPIGENEZA, NARRATOR, KŁOBUK, HIPPIS, AKT, PRZYWODZICIEL, DEWOCJONALIA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, GEODEZJA LEŚNA, ECHINODON, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KRYSZTAŁ MIESZANY, BELKOWANIE, APOSTOŁ, TEŚCIK, MITRALIEZA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, ĆAKRA, PALARNIA, IKOS, MUZYK, ETNOPSYCHOLOGIA, KNEBEL, KOCHANEK MUZ, KULANKA, UKŁAD HAMULCOWY, ZNAJOMY Z WIDZENIA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, KONTAKCIK, KLASA, UNDULIPODIUM, SKUNKSY, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, TERMOMETR CIECZOWY, BASISTA, SKANDYNAWISTA, OBWAŁ, HIMALAJE, GRZBIETORODOWATE, ?PATENA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.882 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAZNACZAJĄCY SIĘ U WIELU ZWIERZĄT PODZIAŁ CIAŁA NA SZEREG PODOBNIE UKSZTAŁTOWANYCH ODCINKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAZNACZAJĄCY SIĘ U WIELU ZWIERZĄT PODZIAŁ CIAŁA NA SZEREG PODOBNIE UKSZTAŁTOWANYCH ODCINKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METAMERIA zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METAMERIA
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków (na 9 lit.).

Oprócz ZAZNACZAJĄCY SIĘ U WIELU ZWIERZĄT PODZIAŁ CIAŁA NA SZEREG PODOBNIE UKSZTAŁTOWANYCH ODCINKÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZAZNACZAJĄCY SIĘ U WIELU ZWIERZĄT PODZIAŁ CIAŁA NA SZEREG PODOBNIE UKSZTAŁTOWANYCH ODCINKÓW. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x